Kosten en financiering natuur - en landschapsbeheer; 1985 - 1997

Kosten en financiering natuur - en landschapsbeheer; 1985 - 1997

Perioden Kosten Alle sectoren (mln euro) Kosten Rijk (mln euro) Kosten Provincies (mln euro) Kosten Gemeenten en waterschappen (mln euro) Kosten Bedrijven en part. boseigenaren (mln euro) Kosten Part. natuurbeschermingsorganisaties (mln euro) Kosten Huishoudens (mln euro) Netto financiering Alle sectoren (mln euro) Netto financiering Rijk (mln euro) Netto financiering Provincies (mln euro) Netto financiering Gemeenten en waterschappen (mln euro) Netto financiering Bedrijven en part. boseigenaren (mln euro) Netto financiering Part. natuurbeschermingsorganisaties (mln euro) Netto financiering Huishoudens (mln euro) Verwervingskosten Totaal verwervingskosten (mln euro) Verwervingskosten Rijk (mln euro) Verwervingskosten Provincies (mln euro) Verwervingskosten Natuurbeschermingsorganisaties (mln euro) Natuurbeschermingsorganisaties Aantal contribuanten (x 1 000) Natuurbeschermingsorganisaties Oppervlakte natuurterrein in bezit (1 000 ha)
1985 250 121 39 14 38 38 - 250 160 38 14 32 4 2 39 23 0 16 302 109
1987 255 125 39 16 34 40 - 255 163 41 14 28 6 3 44 31 0 13 316 114
1989 257 138 35 12 29 42 - 257 171 36 11 29 4 5 47 30 1 16 416 119
1991 308 161 44 12 38 54 - 308 201 47 12 32 7 8 52 33 0 19 787 126
1993 358 175 57 18 43 65 - 358 209 59 18 44 6 20 79 39 5 35 924 136
1995 441 216 65 23 54 82 - 441 256 68 24 56 11 26 103 60 0 43 1.028 146
1997 521 248 66 25 74 108 - 521 288 65 27 81 18 43 127 59 3 64 1.085 156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer.
Totaal en per sector.
1985 - 1997
Gewijzigd op 13 mei 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Kosten
Alle sectoren
Rijk
Provincies
Gemeenten en waterschappen
Bedrijven en part. boseigenaren
Part. natuurbeschermingsorganisaties
Huishoudens
Netto financiering
De bedragen die zijn betaald na verrekening van ontvangsten van andere
sectoren aan de eigen beheersactiviteiten en van betalingen aan andere
sectoren voor door hen uitgevoerde beheersactiviteiten.
Alle sectoren
Rijk
Provincies
Gemeenten en waterschappen
Bedrijven en part. boseigenaren
Part. natuurbeschermingsorganisaties
Huishoudens
Verwervingskosten
Kosten voor de aanschaf van natuurterreinen.
Totaal verwervingskosten
Rijk
Provincies
Natuurbeschermingsorganisaties
Natuurbeschermingsorganisaties
Aantal contribuanten
Aantal donateurs van de twaalf provinciale landschappen en
de Vereniging tot Behoud van Naturrmonumenten in
Nederland.
Oppervlakte natuurterrein in bezit
Oppervlakte van natuurterreinen in Nederland in bezit en/of beheer van de
twaalf provinciale landschappen en de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten.