Bijbanen van ingeschrevenen in het hoger onderwijs, 1998/99 - 2000/01

Bijbanen van ingeschrevenen in het hoger onderwijs, 1998/99 - 2000/01

Studierichting Leeftijd en herkomst Geslacht Perioden Totaal voltijd ingeschrevenen (absoluut) Ingeschrevenen zonder bijbaan (absoluut) Ingeschrevenen met bijbaan; totaal (absoluut)
Totaal hoger onderwijs Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 1998/'99 370.990 208.500 162.490
Totaal hoger onderwijs Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 1999/'00 376.240 181.620 194.620
Totaal hoger onderwijs Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 2000/'01 378.480 174.440 204.040
Hbo totaal Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 1998/'99 227.740 122.730 105.010
Hbo totaal Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 1999/'00 231.870 105.200 126.680
Hbo totaal Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 2000/'01 231.390 99.370 132.010
Wo totaal Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 1998/'99 143.250 85.770 57.480
Wo totaal Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 1999/'00 144.370 76.430 67.940
Wo totaal Totaal leeftijd en herkomst Totaal geslacht 2000/'01 147.100 75.070 72.030
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat ingeschrevenen in het voltijd hoger onderwijs met en
zonder bijbaan (incl. bedrijfstakken) naar:
- studierichting;
- leeftijd;
- herkomst;
- geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998/'99.

Status van de tabel:
Deze tabel is tijdelijk stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal voltijd ingeschrevenen
Ingeschrevenen van voltijd hbo- en wo-studies, met een geldig sofi-nummer.
Het sofi-nummer wordt gebruikt om de studiegegevens te koppelen aan
persoons- en baankenmerken. Het totale aantal studenten is gemiddeld
ongeveer 5 procent hoger. De ontbrekende 5 procent bestaat wellicht vooral
uit buitenlandse en oudere studenten. Wilt u het totale aantal
ingeschrevenen weten? Kijk dan in de StatLinetabellen "HBO; ingeschrevenen
en geslaagden" en "WO; ingeschrevenen en geslaagden".
Ingeschrevenen zonder bijbaan
Ingeschrevenen met bijbaan; totaal
Bijbaan is gedefinieerd als baan bij de voltijdstudie. Indien een student
op het peilmoment (1 oktober) meerdere bijbanen had, dan is als "hoofd-
baan" die baan gekozen waarin op jaarbasis het meest werd verdiend.