Sociaal cultureel werk; personeel en specifieke activiteiten, 1995

Accommodaties, instellingen en personeel (formatieplaatsen en
personeelsleden) naar instellingstype.
1995
Gewijzigd op 06 november 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Sociaal cultureel werk; personeel en specifieke activiteiten, 1995

Type instellingen Aantal accommodaties en instellingenAantal accommodaties (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingenAantal instellingenTotaal instellingen (ab_so_luut) Naar geografisch werkgebiedGemeentenGemeente (ab_so_luut) Naar geografisch werkgebiedGemeentenDeel van gemeente (ab_so_luut) Naar geografisch werkgebiedGemeentenMeerdere gemeenten (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar geografisch werkgebiedProvincie/landelijk (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar doelgroepenBevolking algemeen (ab_so_luut) Naar doelgroepenLeeftijdsgroepenPeuters 0-3 jaar (ab_so_luut) Naar doelgroepenLeeftijdsgroepenKinderen 4-12 jaar (ab_so_luut) Naar doelgroepenLeeftijdsgroepenTieners 13-19 jaar (ab_so_luut) Naar doelgroepenLeeftijdsgroepenJongeren 20-25 jaar (ab_so_luut) Naar doelgroepenLeeftijdsgroepenVolwassenen in het algemeen (ab_so_luut) Naar doelgroepenLeeftijdsgroepenOuderen (vanaf 55 jaar) (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar doelgroepenVrouwen (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar doelgroepenEtnische minderheden (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar doelgroepenGehandicapten (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar doelgroepenAndere doelgroepen (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieOntmoeting/recreatie (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieVorming/educatie (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieCultuur/creativiteit (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieDienstverlening/voorlichting (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieBelangenbehartiging/activering (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieOpvang (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieAfstemming/coördinatie (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar functieSignalering (ab_so_luut) Naar productBeschikbaarstelling vanRuimten (ab_so_luut) Naar productBeschikbaarstelling vanMateriaal (ab_so_luut) Naar productBeschikbaarstelling vanNiet-agogisch personeel (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar productBijeenkomsten (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar productCursussen (ab_so_luut) Naar productInformatieverstrekkingSchriftelijke informatie (ab_so_luut) Naar productInformatieverstrekkingMondelinge informatie (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar productBegeleiding (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar productPresentatie (ab_so_luut) Aantal instellingenNaar productNetwerk (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenTotaal (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenLeidinggevend (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenStaf (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenUitvoerend (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenAdministratief/secretarieel (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenHuishoudelijk technisch (ab_so_luut) Personeel in loondienstFormatieplaatsenOverig personeel (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenTotaal (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenFulltimers (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenParttimers (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenLeidinggevend (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenStaf (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenUitvoerend (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenAdministratief/secretarieel (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenHuishoudelijk/technisch (ab_so_luut) Personeel in loondienstPersoneelsledenOverig personeel (ab_so_luut) Personeel niet in loondienstBetaalde externe krachtenAantal betaalde externe krachten (ab_so_luut) Personeel niet in loondienstBetaalde externe krachtenGewerkte uren per week (ab_so_luut) Personeel niet in loondienstVrijwilligersAantal vrijwilligers (ab_so_luut) Personeel niet in loondienstVrijwilligersGewerkte uren per week (ab_so_luut) Personeel niet in loondienstStagiairesAantal stagiaires (ab_so_luut) Personeel niet in loondienstStagiairesGewerkte uren per week (ab_so_luut)
Totaal 1.903 1.427 539 664 138 86 1.002 239 498 554 473 461 417 250 255 116 148 1.185 831 866 630 513 250 249 154 1.048 311 121 - 720 274 430 644 218 385 7.930 1.009 482 3.809 870 1.295 465 12.789 2.867 9.922 1.268 746 6.132 1.454 2.339 850 3.621 62.442 77.756 141.392 2.559 18.710
Gemeenschapshuizen 310 669 175 418 60 16 600 46 105 116 100 122 156 58 15 25 27 633 314 462 221 105 85 17 4 659 195 49 - 207 21 64 54 90 15 1.381 283 39 487 70 351 151 2.428 712 1.716 370 57 854 154 644 349 553 8.125 5.869 9.803 76 459
Club- en buurthuizen 782 420 199 178 26 17 282 118 224 223 169 223 175 114 140 48 62 303 285 221 219 238 80 145 81 245 59 38 - 294 135 202 313 64 218 3.059 352 190 1.485 336 490 206 4.877 1.167 3.710 429 282 2.435 551 893 287 1.685 28.360 39.888 55.719 1.381 7.797
Emancipatie en integratie 36 46 23 2 6 15 13 1 7 12 8 10 7 22 21 5 18 21 25 13 33 36 6 19 10 12 6 5 - 29 22 31 35 7 28 236 32 44 93 38 21 8 329 104 225 37 64 117 63 31 17 100 2.179 3.148 6.532 110 814
Jeugd- en jongerenwerk 242 169 83 23 31 32 21 11 85 135 133 50 15 19 26 16 21 131 122 104 84 54 26 26 41 68 31 14 - 96 61 75 135 41 46 700 108 105 281 118 65 23 1.032 241 791 133 149 406 193 110 41 251 4.805 15.240 39.733 299 2.194
Welzijnsstichting 533 123 59 43 15 6 87 63 76 68 64 56 64 37 54 21 21 97 85 65 73 80 54 42 18 63 19 16 - 94 34 57 108 17 78 2.554 234 103 1.463 308 369 77 4.123 640 3.483 300 196 2.317 492 662 156 1.032 18.971 13.611 29.603 693 7.445
Bron: CBS, NIZW
Verklaring van tekens