Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen, naar regio, 2004 - 2009

Deze tabel is vervallen per: 29 maart 2010.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen, naar regio, 2004 - 2009

Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 1 Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 2
Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 deze tabel is vervallen deze tabel is vervallen
Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 deze tabel is vervallen deze tabel is vervallen
Bron: CBS.
Verklaring van tekens