Werknemers en loon; met of zonder andere inkomstenbron; 1999-2008

Werknemers en loon; met of zonder andere inkomstenbron; 1999-2008

Geslacht Leeftijd SBI'93 Sociale verzekeringsdagen Perioden Aantal werknemers Werknemers, totaal (1000 personen) Aantal werknemers Zonder andere inkomstenbron (1000 personen) Aantal werknemers Met andere inkomstenbron Met andere inkomstenbron, totaal (1000 personen) Gemiddeld bruto loon SV per werknemer Werknemers, totaal (1 000 euro) Gemiddeld bruto loon SV per werknemer Zonder andere inkomstenbron (1 000 euro) Gemiddeld bruto loon SV per werknemer Met andere inkomstenbron Met andere inkomstenbron, totaal (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 1999, vrijdag 24 september 6.762,0 6.072,0 690,0 21,6 22,2 16,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2000, vrijdag 29 september 6.915,1 6.221,7 693,4 22,5 23,0 17,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2001, vrijdag 28 september 7.057,0 6.346,6 710,5 24,2 24,7 19,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2002, vrijdag 27 september 7.107,0 6.391,0 716,0 24,9 25,5 19,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2003, vrijdag 26 september 7.065,4 6.343,5 721,8 25,6 26,2 20,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2004, vrijdag 24 september 6.980,7 6.284,2 696,5 26,0 26,8 19,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2005, vrijdag 30 september 7.000,4 6.279,6 720,8 26,4 27,1 20,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2006, vrijdag 29 september 7.093,8 6.328,2 765,6 27,7 28,5 21,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2007, vrijdag 28 september 7.331,1 6.556,5 774,6 28,5 29,3 21,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2008, vrijdag 26 september 7.412,6 6.663,1 749,6 29,4 30,2 22,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag
van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft
aantallen werknemers plus het gemiddeld loon van deze werknemers.
De werknemers worden daarbij ingedeeld naar eventuele andere
inkomstenbronnen die zij hebben, zoals werk als zelfstandige, een uitkering
of pensioen. Van de werknemers worden alleen banen en uitkeringen in
Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, economische activiteit/SBI'93, sociale verzekeringsdagen,
perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt.
De informatie over sociale verzekeringsdagen in 2006 is van onvoldoende
kwaliteit voor toepassing in deze tabel. Om deze reden is de uitsplitsing
naar aantal sociale verzekeringsdagen voor dit jaar niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Toelichting onderwerpen

Aantal werknemers
Werknemers, totaal
Zonder andere inkomstenbron
Werknemers zonder inkomsten uit uitkering, pensioen of arbeid verricht als
zelfstandige. Deze werknemers kunnen wel inkomsten hebben uit
bijvoorbeeld vermogen, freelancewerk of studiefinanciering.
Met andere inkomstenbron
Werknemers met ook inkomsten uit uitkering, pensioen en/of inkomsten uit
arbeid verricht als zelfstandige.
Met andere inkomstenbron, totaal
Alle werknemers met ook inkomsten uit uitkering, pensioen en/of inkomsten
uit arbeid verricht als zelfstandige.
Gemiddeld bruto loon SV per werknemer
Gemiddeld bruto loon sociale verzekeringen (BLSV) per werknemer. Het BLSV
is het loon waarover de premies voor werknemersverzekeringen (zoals de
Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA)) worden berekend. Het gaat hierbij om loon uit arbeid verricht
gedurende het jaar, dat door de werkgever aan de werknemer wordt betaald.
Wanneer het aantal werknemers in een bepaalde categorie minder is dan 50,
wordt het gemiddeld BLSV niet weergegeven. Het BLSV in deze tabel is
berekend over het hele betreffende jaar. Indien de werknemer gedurende
het
jaar meerdere banen heeft gehad, dan wordt het BLSV van al die banen
meegenomen en niet alleen van de baan die de werknemer op het peilmoment
(de laatste vrijdag van september) had. Ongeveer 10% van de werknemers
hadden geen BLSV of de gegevens over het BLSV van deze werknemers waren
niet bekend; ook het aantal SV-dagen van deze groep werknemers ontbrak.
Voor deze werknemers is het BLSV geschat aan de hand van
belastinggegevens.
Werknemers, totaal
Zonder andere inkomstenbron
Werknemers zonder inkomsten uit uitkering, pensioen of arbeid verricht als
zelfstandige. Deze werknemers kunnen wel inkomsten hebben uit
bijvoorbeeld vermogen, freelancewerk of studiefinanciering.
Met andere inkomstenbron
Werknemers met ook inkomsten uit uitkering, pensioen en/of inkomsten uit
arbeid verricht als zelfstandige.
Met andere inkomstenbron, totaal
Alle werknemers met ook inkomsten uit uitkering, pensioen en/of inkomsten
uit arbeid verricht als zelfstandige.