Werknemers en loon; met of zonder andere inkomstenbron; 1999-2008


Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag
van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft
aantallen werknemers plus het gemiddeld loon van deze werknemers.
De werknemers worden daarbij ingedeeld naar eventuele andere
inkomstenbronnen die zij hebben, zoals werk als zelfstandige, een uitkering
of pensioen. Van de werknemers worden alleen banen en uitkeringen in
Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, economische activiteit/SBI'93, sociale verzekeringsdagen,
perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt.
De informatie over sociale verzekeringsdagen in 2006 is van onvoldoende
kwaliteit voor toepassing in deze tabel. Om deze reden is de uitsplitsing
naar aantal sociale verzekeringsdagen voor dit jaar niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Werknemers en loon; met of zonder andere inkomstenbron; 1999-2008

Geslacht Leeftijd SBI'93 Sociale verzekeringsdagen Perioden Aantal werknemersWerknemers, totaal (1000 personen) Aantal werknemersZonder andere inkomstenbron (1000 personen) Aantal werknemersMet andere inkomstenbronMet andere inkomstenbron, totaal (1000 personen) Gemiddeld bruto loon SV per werknemerWerknemers, totaal (1 000 euro) Gemiddeld bruto loon SV per werknemerZonder andere inkomstenbron (1 000 euro) Gemiddeld bruto loon SV per werknemerMet andere inkomstenbronMet andere inkomstenbron, totaal (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 1999, vrijdag 24 september 6.762,0 6.072,0 690,0 21,6 22,2 16,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2000, vrijdag 29 september 6.915,1 6.221,7 693,4 22,5 23,0 17,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2001, vrijdag 28 september 7.057,0 6.346,6 710,5 24,2 24,7 19,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2002, vrijdag 27 september 7.107,0 6.391,0 716,0 24,9 25,5 19,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2003, vrijdag 26 september 7.065,4 6.343,5 721,8 25,6 26,2 20,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2004, vrijdag 24 september 6.980,7 6.284,2 696,5 26,0 26,8 19,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2005, vrijdag 30 september 7.000,4 6.279,6 720,8 26,4 27,1 20,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2006, vrijdag 29 september 7.093,8 6.328,2 765,6 27,7 28,5 21,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2007, vrijdag 28 september 7.331,1 6.556,5 774,6 28,5 29,3 21,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal SV-dagen 2008, vrijdag 26 september 7.412,6 6.663,1 749,6 29,4 30,2 22,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens