Bouwvergunningen; bouwkosten en inhoud woningen 1995-2016

Bouwvergunningen; bouwkosten en inhoud woningen 1995-2016

Eigendomsvorm Perioden Aantal woningen bouwvergunning verleend (aantal) Gemiddelde bouwkosten per woning (1 000 euro) Gemiddelde inhoud per woning (m³) Gemiddelde bouwkosten per kubieke meter (euro)
Huurwoningen 2015 april - 2016 maart 16.155 80 316 253
Huurwoningen 2015 mei - 2016 april 14.477 80 318 250
Huurwoningen 2015 juni - 2016 mei 13.657 80 320 250
Huurwoningen 2015 juli - 2016 juni 14.432 80 321 251
Huurwoningen 2015 augustus - 2016 juli 14.711 81 324 251
Huurwoningen 2015 september - 2016 augustus 14.512 80 316 252
Huurwoningen 2015 oktober - 2016 september 15.420 82 321 255
Huurwoningen 2015 november - 2016 oktober 15.998 82 319 256
Huurwoningen 2015 december - 2016 november 15.718 83 322 256
Huurwoningen 2016 januari - 2016 december 15.846 85 334 255
Koopwoningen 2015 april - 2016 maart 31.654 133 537 248
Koopwoningen 2015 mei - 2016 april 29.416 136 542 251
Koopwoningen 2015 juni - 2016 mei 29.238 136 540 252
Koopwoningen 2015 juli - 2016 juni 29.406 137 541 253
Koopwoningen 2015 augustus - 2016 juli 30.115 138 545 253
Koopwoningen 2015 september - 2016 augustus 30.439 139 547 254
Koopwoningen 2015 oktober - 2016 september 31.691 140 550 255
Koopwoningen 2015 november - 2016 oktober 33.048 141 551 255
Koopwoningen 2015 december - 2016 november 33.550 142 552 257
Koopwoningen 2016 januari - 2016 december 35.151 141 550 257
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen'). In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de gemiddelde bouwsom en inhoud per woning, gemiddelde bouwsom per kubieke meter en het aantal woningen onderverdeeld naar eigendom per 12-maandsperiode.
De uitkomsten over de periode 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal woningen bouwvergunning verleend
Het totaal aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend (omgevingsvergunning met activiteit bouwen).
Ook het aantal woningen van verleende vergunningen van combinaties van woningen met bedrijfsgebouwen en dergelijke zijn in dit totaal opgenomen.
Gemiddelde bouwkosten per woning
De gemiddelde bouwkosten per woning betreft: de totale bouwsom (exclusief BTW) gedeeld door het totaal aantal woningen van de zuivere woningbouwprojecten waarvoor vergunning is verleend.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende vergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Niet in de berekening van de gemiddelden meegenomen, zijn combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen.
Gemiddelde inhoud per woning
De gemiddelde inhoud per woning is de totale inhoud gedeeld door het
totaal aantal woningen van de zuivere woningbouwprojecten waarvoor
vergunning is verleend.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende vergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Niet in de berekening van de gemiddelden meegenomen, zijn combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen.
Gemiddelde bouwkosten per kubieke meter
De gemiddelde bouwkosten per kubieke meter is de totale bouwsom gedeeld door de totale inhoud van de zuivere woningbouwprojecten waarvoor vergunning is verleend.
Zuivere woningbouwprojecten zijn de verleende vergunningen voor nieuw te bouwen huur- of koopwoningen.
Niet in de berekening van de gemiddelden meegenomen, zijn combinaties zoals:
- huur- en koopwoningen in één vergunning;
- woningen met andere gebouwen in één vergunning;
- woningen met wooneenheden in één vergunning;
- woningen met recreatiewoningen.