Bouwvergunningen naar opdrachtgever 1990-2016

Bouwvergunningen naar opdrachtgever 1990-2016

Werkzaamheden Opdrachtgever Perioden Totaal verleende bouwvergunningen Totale waarde verleende bouwvergunningen (mln euro) Totaal verleende bouwvergunningen Totaal aantal verleende bouwvergunningen (aantal) Bouwvergunningen woningbouw Waarde bouwvergunningen woningbouw (mln euro) Bouwvergunningen woningbouw Aantal bouwvergunningen woningbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming A+B Agrarische sector Waarde bouwvergunn. Agrarische sector (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming A+B Agrarische sector Aantal bouwvergunn. Agrarische sector (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming C t/m F Industrie en Nijverheid Waarde bwvergunn. Industrie & Nijverheid (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming C t/m F Industrie en Nijverheid Aantal bwvergunn. Industrie & Nijverheid (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming G+H Handel en Horeca Waarde bwvergunn. Handel & Horeca (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming G+H Handel en Horeca Aantal bwvergunn. Handel & Horeca (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming I Vervoer en Communicatie Waarde vergunn. Vervoer en Communicatie (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming I Vervoer en Communicatie Aantal vergunningen Vervoer, Commnicatie (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming J+K Zakelijke dienstverlening. Waarde bwvergun. Zakelijke dienstverl. (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming J+K Zakelijke dienstverlening. Aantal bwvergun. Zakelijke dienstverl. (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming L Openbaar bestuur Waarde bouwvergunningen Openbaar bestuur (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming L Openbaar bestuur Aantal bouwvergunningen Openbaar bestuur (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming M Onderwijs Waarde bouwvergunningen Onderwijs (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming M Onderwijs Aantal bouwvergunningen Onderwijs (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming N Gezondheids- en welzijnszorg Waarde bouwvergunningen Gezondheidszorg (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming N Gezondheids- en welzijnszorg Aantal bouwvergunningen Gezondheidszorg (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming O t/m Q Overige dienstverlening Waarde bouwvergunn. Overige dienstverl. (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming O t/m Q Overige dienstverlening Aantal bouwvergunn. Overige dienstverl. (aantal)
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2010 16.259 25.141 9.166 14.890 7.093 10.251 914 3.110 770 1.329 811 1.845 561 306 676 799 467 216 741 611 1.441 994 712 1.041
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2011 14.937 22.717 8.454 13.590 6.484 9.127 945 3.068 687 1.151 975 1.621 388 287 880 768 160 106 764 477 1.095 788 590 861
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2012 11.127 17.542 5.513 9.820 5.615 7.722 796 2.516 651 1.049 840 1.354 403 259 574 581 211 92 572 365 984 729 585 777
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2013 9.244 16.092 4.230 8.853 5.014 7.239 751 2.503 547 894 717 1.276 294 259 569 448 271 123 622 377 726 612 519 747
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2014 11.056 18.006 5.813 10.880 5.243 7.126 691 2.388 572 847 918 1.344 501 306 649 483 49 69 542 404 743 541 578 744
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2015 12.242 19.288 7.475 12.880 4.766 6.408 565 1.906 574 886 844 1.258 474 290 669 498 137 68 492 336 547 471 465 695
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2016 12.907 20.920 7.954 14.481 4.953 6.439 532 1.646 700 994 911 1.407 576 312 579 465 151 89 426 333 597 492 480 701
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten omgevingsvergunning met activiteit bouwen). In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom en het aantal verleende vergunningen, uitgesplitst naar gebouwbestemming en naar opdrachtgever.
De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met december 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal verleende bouwvergunningen
Het totaal van de waarde en het aantal verleende bouwvergunningen van alle gebouwen, zowel woon- als bedrijfsgebouwen.
Totale waarde verleende bouwvergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen van gebouwen in lopende prijzen, exclusief BTW.
---
Lopende prijzen zijn de bedragen van de desbetreffende verslagperiode, mln euro. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Totaal aantal verleende bouwvergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen voor gebouwen. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen of woningen tegelijk afgegeven worden.
Bouwvergunningen woningbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor woongebouwen.
Hierin zijn de vergunningen voor woningen, wooneenheden en recreatiewoningen opgenomen. De vergunningen van combinaties van woongebouwen met bedrijfsgebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het woongebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen woningbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor woningbouw in
lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen woningbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen woningbouw. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen of woningen tegelijk afgegeven worden.
Bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. Hierin zijn de vergunningen voor bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren, scholen en dergelijke opgenomen.
De vergunningen van combinaties van bedrijfsgebouwen met woongebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het bedrijfsgebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen
in lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming
De bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend ingedeeld naar toekomstig gebruik in afzonderlijke sectoren, volgend uit de standaardbedrijfsindeling (SBI).
A+B Agrarische sector
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de agrarische sector, omvattende:
A Landbouw, jacht en bosbouw;
B Visserij
Waarde bouwvergunn. Agrarische sector
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de agrarische sector:
A Landbouw, jacht en bosbouw;
B Visserij.
Aantal bouwvergunn. Agrarische sector
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de agrarische sector:
A Landbouw, jacht en bosbouw;
B Visserij.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
C t/m F Industrie en Nijverheid
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector industrie en nijverheid, omvattende:
C Winning van delfstoffen;
D Industrie; E Productie en distributie van en handel in elektriciteit,
aardgas, stoom en water;
F Bouwnijverheid
Waarde bwvergunn. Industrie & Nijverheid
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Industrie en Nijverheid:
C Winning van delfstoffen;
D Industrie;
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en water;
F Bouwnijverheid.
Aantal bwvergunn. Industrie & Nijverheid
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector industrie en nijverheid:
C Winning van delfstoffen;
D Industrie;
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en water;
F Bouwnijverheid.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
G+H Handel en Horeca
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector handel en horeca, omvattende:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
H Horeca.
Waarde bwvergunn. Handel & Horeca
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector handel en horeca:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
H Horeca.
Aantal bwvergunn. Handel & Horeca
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector handel en horeca:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
H Horeca..
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
I Vervoer en Communicatie
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector vervoer en communicatie, omvattende:
I Vervoer, opslag en communicatie.
Waarde vergunn. Vervoer en Communicatie
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sectoren:
I Vervoer, opslag en communicatie.
Aantal vergunningen Vervoer, Commnicatie
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sectoren:
I Vervoer, opslag en communicatie.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
J+K Zakelijke dienstverlening.
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector zakelijke dienstverlening, omvattende:
J Financiële instellingen;
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening.
Waarde bwvergun. Zakelijke dienstverl.
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector zakelijke dienstverlening, omvattende:
J Financiële instellingen;
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening.
Aantal bwvergun. Zakelijke dienstverl.
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met
gebouwbestemmingen in de sector zakelijke dienstverlening, omvattende:
J Financiële instellingen;
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
L Openbaar bestuur
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector Openbaar bestuur, omvattende:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Waarde bouwvergunningen Openbaar bestuur
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector openbaar bestuur:
L Openbaar bestuur,overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Aantal bouwvergunningen Openbaar bestuur
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector openbaar bestuur, omvattende:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
M Onderwijs
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen volgens de standaardbedrijfsindeling in de sector onderwijs:
M Onderwijs.
Waarde bouwvergunningen Onderwijs
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
M Onderwijs.
Aantal bouwvergunningen Onderwijs
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
M Onderwijs.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
N Gezondheids- en welzijnszorg
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector gezondheids- en welzijnszorg:
N Gezondsheids- en welzijnszorg
Waarde bouwvergunningen Gezondheidszorg
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
N Gezondsheids- en welzijnszorg
Aantal bouwvergunningen Gezondheidszorg
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
N Gezondsheids- en welzijnszorg.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
O t/m Q Overige dienstverlening
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Overige dienstverlening, omvattende:
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening;
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst;
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties.
Waarde bouwvergunn. Overige dienstverl.
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Overige dienstverlening, omvattende:
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening;
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst;
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties.
Aantal bouwvergunn. Overige dienstverl.
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met
gebouwbestemmingen in de sector Overige dienstverlening, omvattende:
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening;
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst;
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.