Bouwvergunningen naar opdrachtgever 1990-2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten omgevingsvergunning met activiteit bouwen). In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom en het aantal verleende vergunningen, uitgesplitst naar gebouwbestemming en naar opdrachtgever.
De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met december 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Bouwvergunningen naar opdrachtgever 1990-2016

Werkzaamheden Opdrachtgever Perioden Totaal verleende bouwvergunningenTotale waarde verleende bouwvergunningen (mln euro) Totaal verleende bouwvergunningenTotaal aantal verleende bouwvergunningen (aantal) Bouwvergunningen woningbouwWaarde bouwvergunningen woningbouw (mln euro) Bouwvergunningen woningbouwAantal bouwvergunningen woningbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouwWaarde bouwvergunningen utiliteitsbouw (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouwAantal bouwvergunningen utiliteitsbouw (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingA+B Agrarische sectorWaarde bouwvergunn. Agrarische sector (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingA+B Agrarische sectorAantal bouwvergunn. Agrarische sector (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingC t/m F Industrie en NijverheidWaarde bwvergunn. Industrie & Nijverheid (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingC t/m F Industrie en NijverheidAantal bwvergunn. Industrie & Nijverheid (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingG+H Handel en HorecaWaarde bwvergunn. Handel & Horeca (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingG+H Handel en HorecaAantal bwvergunn. Handel & Horeca (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingI Vervoer en CommunicatieWaarde vergunn. Vervoer en Communicatie (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingI Vervoer en CommunicatieAantal vergunningen Vervoer, Commnicatie (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingJ+K Zakelijke dienstverlening.Waarde bwvergun. Zakelijke dienstverl. (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingJ+K Zakelijke dienstverlening.Aantal bwvergun. Zakelijke dienstverl. (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingL Openbaar bestuurWaarde bouwvergunningen Openbaar bestuur (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingL Openbaar bestuurAantal bouwvergunningen Openbaar bestuur (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingM OnderwijsWaarde bouwvergunningen Onderwijs (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingM OnderwijsAantal bouwvergunningen Onderwijs (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingN Gezondheids- en welzijnszorgWaarde bouwvergunningen Gezondheidszorg (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingN Gezondheids- en welzijnszorgAantal bouwvergunningen Gezondheidszorg (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingO t/m Q Overige dienstverleningWaarde bouwvergunn. Overige dienstverl. (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingO t/m Q Overige dienstverleningAantal bouwvergunn. Overige dienstverl. (aantal)
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2010 16.259 25.141 9.166 14.890 7.093 10.251 914 3.110 770 1.329 811 1.845 561 306 676 799 467 216 741 611 1.441 994 712 1.041
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2011 14.937 22.717 8.454 13.590 6.484 9.127 945 3.068 687 1.151 975 1.621 388 287 880 768 160 106 764 477 1.095 788 590 861
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2012 11.127 17.542 5.513 9.820 5.615 7.722 796 2.516 651 1.049 840 1.354 403 259 574 581 211 92 572 365 984 729 585 777
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2013 9.244 16.092 4.230 8.853 5.014 7.239 751 2.503 547 894 717 1.276 294 259 569 448 271 123 622 377 726 612 519 747
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2014 11.056 18.006 5.813 10.880 5.243 7.126 691 2.388 572 847 918 1.344 501 306 649 483 49 69 542 404 743 541 578 744
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2015 12.242 19.288 7.475 12.880 4.766 6.408 565 1.906 574 886 844 1.258 474 290 669 498 137 68 492 336 547 471 465 695
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2016 12.907 20.920 7.954 14.481 4.953 6.439 532 1.646 700 994 911 1.407 576 312 579 465 151 89 426 333 597 492 480 701
Bron: CBS.
Verklaring van tekens