Bouwvergunningen naar provincie 1990-2016

Bouwvergunningen naar provincie 1990-2016

Werkzaamheden Regio's Perioden Totaal verleende bouwvergunningen Totale waarde verleende bouwvergunningen (mln euro) Totaal verleende bouwvergunningen Totaal aantal verleende bouwvergunningen (aantal) Bouwvergunningen woningbouw Waarde bouwvergunningen woningbouw (mln euro) Bouwvergunningen woningbouw Aantal bouwvergunningen woningbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw (aantal)
Totaal werkzaamheden Nederland 2010 16.259 25.141 9.166 14.890 7.093 10.251
Totaal werkzaamheden Nederland 2011 14.937 22.717 8.454 13.590 6.484 9.127
Totaal werkzaamheden Nederland 2012 11.127 17.542 5.513 9.820 5.615 7.722
Totaal werkzaamheden Nederland 2013 9.244 16.092 4.230 8.853 5.014 7.239
Totaal werkzaamheden Nederland 2014 11.056 18.006 5.813 10.880 5.243 7.126
Totaal werkzaamheden Nederland 2015 12.242 19.288 7.475 12.880 4.766 6.408
Totaal werkzaamheden Nederland 2016 12.907 20.920 7.954 14.481 4.953 6.439
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2010 415 1.304 239 778 177 526
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2011 556 1.489 310 877 247 612
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2012 454 974 247 498 207 476
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2013 317 894 121 434 196 460
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2014 387 1.051 167 494 221 557
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2015 421 1.087 210 607 210 480
Totaal werkzaamheden Friesland (PV) 2016 414 1.215 252 752 162 463
Nieuwbouw Nederland 2010 12.999 12.311 8.055 8.121 4.944 4.190
Nieuwbouw Nederland 2011 12.081 12.205 7.547 8.068 4.534 4.137
Nieuwbouw Nederland 2012 8.571 8.962 4.691 5.555 3.880 3.407
Nieuwbouw Nederland 2013 6.492 7.541 3.384 4.514 3.108 3.027
Nieuwbouw Nederland 2014 8.074 9.253 4.753 6.303 3.322 2.950
Nieuwbouw Nederland 2015 9.386 10.710 6.349 8.199 3.037 2.511
Nieuwbouw Nederland 2016 9.685 11.941 6.528 9.389 3.157 2.552
Nieuwbouw Friesland (PV) 2010 301 734 195 489 106 245
Nieuwbouw Friesland (PV) 2011 392 736 257 502 136 234
Nieuwbouw Friesland (PV) 2012 340 449 212 263 128 186
Nieuwbouw Friesland (PV) 2013 185 368 84 185 101 183
Nieuwbouw Friesland (PV) 2014 238 493 122 263 116 230
Nieuwbouw Friesland (PV) 2015 259 521 171 355 88 166
Nieuwbouw Friesland (PV) 2016 278 668 201 478 77 190
Overige werkzaamheden Nederland 2010 3.260 12.830 1.111 6.769 2.149 6.061
Overige werkzaamheden Nederland 2011 2.856 10.512 907 5.522 1.950 4.990
Overige werkzaamheden Nederland 2012 2.556 8.580 822 4.265 1.735 4.315
Overige werkzaamheden Nederland 2013 2.752 8.551 845 4.339 1.907 4.212
Overige werkzaamheden Nederland 2014 2.982 8.753 1.061 4.577 1.921 4.176
Overige werkzaamheden Nederland 2015 2.856 8.578 1.127 4.681 1.729 3.897
Overige werkzaamheden Nederland 2016 3.222 8.979 1.427 5.092 1.796 3.887
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2010 115 570 44 289 71 281
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2011 164 753 53 375 111 378
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2012 115 525 36 235 79 290
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2013 132 526 37 249 95 277
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2014 150 558 45 231 105 327
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2015 162 566 40 252 122 314
Overige werkzaamheden Friesland (PV) 2016 135 547 50 274 85 273
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunningen met activiteit bouwen'). In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom en het aantal verleende vergunningen, naar gebouwbestemming en bedrijfssector.
De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal verleende bouwvergunningen
Het totaal van de waarde en het aantal verleende bouwvergunningen van alle gebouwen, zowel woon- als bedrijfsgebouwen.
Totale waarde verleende bouwvergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen van gebouwen in lopende prijzen, exclusief BTW.
---
Lopende prijzen zijn de bedragen van de desbetreffende verslagperiode, mln euro. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Totaal aantal verleende bouwvergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen voor gebouwen.
---
Het aantal verleende vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal gebouwen. Een bouwvergunning kan betrekking hebben op één of meerdere gebouwen.
Bouwvergunningen woningbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor woongebouwen.
Hierin zijn de vergunningen voor woningen, wooneenheden en
recreatiewoningen opgenomen. De vergunningen van combinaties van
woongebouwen met bedrijfsgebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het woongebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen woningbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor woningbouw in
lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen woningbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen voor woningbouw.
---
Het aantal verleende vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal woningen. Bijvoorbeeld: één vergunning kan verleend zijn voor 1 of meerdere woningen.
Bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor
bedrijfsgebouwen. Hierin zijn de vergunningen voor bedrijfshallen,
agrarische gebouwen, kantoren, scholen en dergelijke opgenomen.
De vergunningen van combinaties van bedrijfsgebouwen met woongebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het bedrijfsgebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen
in lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen.
---
Het aantal verleende bouwvergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal bedrijfsgebouwen, Bijvoorbeeld: één vergunning kan verleend zijn voor 1 of meerdere bedrijfsgebouwen.