Tandartsenpraktijken; exploitatiegegevens, 1990-2006


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van tandartspraktijken.

Gegevens beschikbaar: 1990-2006

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 12 mei 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80511NED"
>Zorgpraktijken; verlies en winst
.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Tandartsenpraktijken; exploitatiegegevens, 1990-2006

Perioden ExploitatieopbrengstenTotaal exploitatieopbrengsten (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangsten voor tandheelkundige hulpTotaal ontvangsten tandheelkundige hulp (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangsten voor tandheelkundige hulpVan ziekenfondsen (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangsten voor tandheelkundige hulpVan AWBZ (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangsten voor tandheelkundige hulpVan niet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) ExploitatieopbrengstenOntvangen rente over praktijkkapitaal (mln euro) ExploitatieopbrengstenOverige exploitatieopbrengsten (mln euro) ExploitatiekostenTotaal exploitatiekosten (mln euro) ExploitatiekostenPersoneelskosten (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenTotaal overige kosten (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenMaterialen (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenTandtechnisch werk door derden (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenHuisvesting (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenAfschrijving (im)materiële activa (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenBetaalde rente voor praktijkleningen (mln euro) ExploitatiekostenOverige kostenOverige exploitatiekosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1990 . 903,2 362,0 6,5 534,7 . . 513,1 140,9 372,3 . . . . . . .
1991 . 980,2 392,1 7,4 580,7 . . 557,1 156,5 400,6 . . . . . . .
1992 . 1.044,3 425,4 6,7 612,2 . . 600,4 182,6 417,8 . . . . . . .
1993 1.041,7 1.030,1 427,7 3,0 599,4 . 11,6 661,1 193,0 468,1 . . . . . . 380,6
1994 1.075,4 1.066,3 439,6 4,2 622,5 4,2 4,9 670,7 186,8 484,0 69,8 184,8 38,4 67,6 29,0 94,3 404,7
1995 1.036,6 1.026,6 264,6 4,4 757,6 5,1 4,9 657,2 193,4 463,8 69,1 162,5 39,3 68,1 28,9 95,9 379,4
1996 1.005,4 992,5 240,6 4,3 747,6 3,3 9,7 621,3 171,4 449,8 71,0 159,5 42,9 61,9 23,5 91,1 384,2
1997 1.093,8 1.081,0 281,8 4,3 795,0 3,1 9,8 678,0 190,2 487,8 74,5 179,4 44,7 66,5 23,8 98,9 415,8
1998 1.189,8 1.174,6 313,5 3,5 857,6 4,6 10,7 741,2 214,4 526,9 83,6 191,8 46,3 76,8 23,9 104,4 448,6
1999 1.244,3 1.229,7 330,8 3,2 895,6 3,7 10,9 769,9 223,3 546,5 86,6 197,2 47,2 79,0 25,0 111,6 474,4
2000 1.323,7 1.301,8 355,2 9,1 937,4 5,4 16,5 847,3 261,1 586,3 101,4 206,7 55,6 81,4 29,7 111,5 476,4
2001 1.458,0 1.434,3 381,0 8,6 1.044,7 6,6 17,1 934,4 291,0 643,4 117,9 229,3 56,9 89,2 34,2 115,9 523,6
2002 1.683,2 1.649,8 . . . 9,6 23,7 1.053,2 366,5 686,7 118,5 231,5 62,4 94,4 34,7 145,2 630,0
2003 1.849,0 1.790,8 . . . 35,2 23,0 1.160,6 387,0 773,6 132,0 250,4 67,9 105,2 51,6 166,5 688,4
2004 1.857,2 1.817,0 . . . 15,6 24,6 1.190,8 418,5 772,3 141,5 262,7 67,2 101,2 44,8 154,8 666,4
2005 1.852,2 1.806,0 . . . 28,2 18,0 1.235,7 428,0 807,7 138,0 256,2 74,8 115,9 52,4 170,5 616,5
2006 1.886,2 1.849,9 . . . 16,9 19,5 1.260,0 473,1 787,0 140,4 260,8 82,3 101,2 36,3 165,9 626,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens