Tandartsenpraktijken; exploitatiegegevens, 1990-2006

Tandartsenpraktijken; exploitatiegegevens, 1990-2006

Perioden Exploitatieopbrengsten Totaal exploitatieopbrengsten (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangsten voor tandheelkundige hulp Totaal ontvangsten tandheelkundige hulp (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangsten voor tandheelkundige hulp Van ziekenfondsen (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangsten voor tandheelkundige hulp Van AWBZ (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangsten voor tandheelkundige hulp Van niet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangen rente over praktijkkapitaal (mln euro) Exploitatieopbrengsten Overige exploitatieopbrengsten (mln euro) Exploitatiekosten Totaal exploitatiekosten (mln euro) Exploitatiekosten Personeelskosten (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Materialen (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Tandtechnisch werk door derden (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Huisvesting (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Afschrijving (im)materiële activa (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Betaalde rente voor praktijkleningen (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Overige exploitatiekosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1990 . 903,2 362,0 6,5 534,7 . . 513,1 140,9 372,3 . . . . . . .
1991 . 980,2 392,1 7,4 580,7 . . 557,1 156,5 400,6 . . . . . . .
1992 . 1.044,3 425,4 6,7 612,2 . . 600,4 182,6 417,8 . . . . . . .
1993 1.041,7 1.030,1 427,7 3,0 599,4 . 11,6 661,1 193,0 468,1 . . . . . . 380,6
1994 1.075,4 1.066,3 439,6 4,2 622,5 4,2 4,9 670,7 186,8 484,0 69,8 184,8 38,4 67,6 29,0 94,3 404,7
1995 1.036,6 1.026,6 264,6 4,4 757,6 5,1 4,9 657,2 193,4 463,8 69,1 162,5 39,3 68,1 28,9 95,9 379,4
1996 1.005,4 992,5 240,6 4,3 747,6 3,3 9,7 621,3 171,4 449,8 71,0 159,5 42,9 61,9 23,5 91,1 384,2
1997 1.093,8 1.081,0 281,8 4,3 795,0 3,1 9,8 678,0 190,2 487,8 74,5 179,4 44,7 66,5 23,8 98,9 415,8
1998 1.189,8 1.174,6 313,5 3,5 857,6 4,6 10,7 741,2 214,4 526,9 83,6 191,8 46,3 76,8 23,9 104,4 448,6
1999 1.244,3 1.229,7 330,8 3,2 895,6 3,7 10,9 769,9 223,3 546,5 86,6 197,2 47,2 79,0 25,0 111,6 474,4
2000 1.323,7 1.301,8 355,2 9,1 937,4 5,4 16,5 847,3 261,1 586,3 101,4 206,7 55,6 81,4 29,7 111,5 476,4
2001 1.458,0 1.434,3 381,0 8,6 1.044,7 6,6 17,1 934,4 291,0 643,4 117,9 229,3 56,9 89,2 34,2 115,9 523,6
2002 1.683,2 1.649,8 . . . 9,6 23,7 1.053,2 366,5 686,7 118,5 231,5 62,4 94,4 34,7 145,2 630,0
2003 1.849,0 1.790,8 . . . 35,2 23,0 1.160,6 387,0 773,6 132,0 250,4 67,9 105,2 51,6 166,5 688,4
2004 1.857,2 1.817,0 . . . 15,6 24,6 1.190,8 418,5 772,3 141,5 262,7 67,2 101,2 44,8 154,8 666,4
2005 1.852,2 1.806,0 . . . 28,2 18,0 1.235,7 428,0 807,7 138,0 256,2 74,8 115,9 52,4 170,5 616,5
2006 1.886,2 1.849,9 . . . 16,9 19,5 1.260,0 473,1 787,0 140,4 260,8 82,3 101,2 36,3 165,9 626,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van tandartspraktijken.

Gegevens beschikbaar: 1990-2006

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 12 mei 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80511NED"
>Zorgpraktijken; verlies en winst
.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Exploitatieopbrengsten
De exploitatieopbrengsten bestaan uit ontvangsten voor tandheelkundige
hulp, ontvangen rente over praktijkkapitaal en overige exploitatie-
opbrengsten.
Totaal exploitatieopbrengsten
Ontvangsten voor tandheelkundige hulp
Totaal ontvangsten tandheelkundige hulp
Van ziekenfondsen
Van AWBZ
Van niet-ziekenfondsverzekerden
Bijbetalingen en eigen betalingen van patiënten, inclusief eventuele
ontvangsten direct van verzekeraars in het kader van (aanvullende)
tandheelkundige verzekeringen.
Ontvangen rente over praktijkkapitaal
Voor 1993 geteld bij "overige exploitatieopbrengsten".
Overige exploitatieopbrengsten
Voor 1993 inclusief "ontvangen rente over praktijkkapitaal".
Exploitatiekosten
De exploitatiekosten bestaan uit personeelskosten en overige kosten.
Totaal exploitatiekosten
Personeelskosten
Lonen en salarissen van alle personeelsleden (al dan niet op de loonlijst
van de praktijk), werkgeversaandeel in pensioenpremies, wettelijke
sociale lasten en overige sociale lasten. Ook de kosten voor werving,
keuring, bij- en nascholing, bedrijfskleding en dergelijke. Eventueel
ontvangen ziekengeld is hier in mindering gebracht.
Overige kosten
Totaal overige kosten
Materialen
Exclusief aankopen waarop wordt afgeschreven.
Tandtechnisch werk door derden
Huisvesting
Kosten voor huur, energie, water, verzekeringspremies opstal en
inboedel, gemeentelijke belastingen en heffingen en dergelijke.
Afschrijving (im)materiële activa
Betaalde rente voor praktijkleningen
Overige exploitatiekosten
Totaal van alle hiervoor niet eerder genoemde kostenposten zoals kosten
voor onderhoud instrumentarium, auto, accountant, reparaties, telefoon,
kantoorbenodigdheden, wachtkamerlectuur, contributies, abonnementen.
Exploitatiesaldo
Exploitatieopbrengsten min de exploitatiekosten. Vóór aftrek van
persoonlijke uitgaven (pensioenopbouw, verzekeringen en belastingen en
dergelijke).