Bestuursrecht; procedures bij de rechtbanken, 2000-2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de rechtbanken, onderverdeeld naar soort regelgeving.

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst, enzovoorts.
De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.
Per 1 januari 2005 is de rechtbank de instantie voor behandeling van belastingzaken in eerste aanleg. Tot die tijd werden deze zaken voorgelegd aan de belastingkamers van de gerechtshoven. Het gerechtshof is nu de hoger beroepsinstantie voor belastingzaken.

Deze tabel bevat standcijfers gemeten op 1 januari en 31 december. Ook bevat deze tabel informatie over het aantal zaken dat in een verslagjaar is ingediend en/of afgedaan (stroomcijfers). De standcijfers op 31 december van een jaar en 1 januari van het volgende jaar komen niet altijd overeen. Tegen een uitspraak in vereenvoudigde behandeling kan verzet worden ingesteld. Berekening van het standcijfer op 31 december uit het standcijfer op 1 januari en de stroomcijfers leidt niet altijd tot het gepubliceerde standcijfer. Dit is het geval als in een jaar in dezelfde zaak meermalen een beslissing in vereenvoudigde behandeling is genomen gevolgd door een ingesteld verzet. Van een dergelijke situatie wordt er slechts 1 geteld in de stroomcijfers.

Per verslagjaar worden alle zaken geselecteerd uit de registraties van de rechtbanken waarvan een actie of beslissing in de selectieperiode valt. Daarbij wordt alle informatie van een zaak geselecteerd, ook als deze informatie reeds eerder was geleverd. De nagekomen informatie bevat mutaties over reeds gepubliceerde jaren. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers op 31 december van het jaar ervoor en 1 januari van het verslagjaar niet altijd aansluiten op elkaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 t/m 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Bestuursrecht; procedures bij de rechtbanken, 2000-2016

Regelgeving Perioden Aan het begin van de periode aanhangig (aantal) Ingediende zaken (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandelingTotaal uitspraken (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandelingKennelijk ongegrond (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandelingKennelijk gegrond (aantal) Uitspraken in vereenvoudigde behandelingOverige uitspraken (aantal) VerzettenIngesteld (aantal) VerzettenIngetrokken/niet-ontvankelijk/ongegrond (aantal) VerzettenGegrond (aantal) Uitspraken in gewone behandelingTotaal uitspraken (aantal) Uitspraken in gewone behandelingOngegrond (aantal) Uitspraken in gewone behandelingGegrond (aantal) Uitspraken in gewone behandelingOverige uitspraken (aantal) Uitspraken in voorlopige voorzieningTotaal uitspraken (aantal) Uitspraken in voorlopige voorzieningAfgewezen (aantal) Uitspraken in voorlopige voorzieningGeheel of deels toegewezen (aantal) Uitspraken in voorlopige voorzieningOverige uitspraken (aantal) Ingetrokken, verwezen zaken (aantal) Aan het eind van de periode aanhangig (aantal)
Totaal alle regelgeving 2005 30.967 71.994 5.957 762 701 4.494 1.236 817 250 27.835 16.556 9.552 1.727 6.298 4.151 1.363 784 19.263 44.032
Totaal alle regelgeving 2006 44.032 81.141 8.391 1.047 859 6.485 1.455 1.000 256 34.624 20.152 12.549 1.923 6.230 4.258 1.286 686 27.120 49.271
Totaal alle regelgeving 2007 49.271 69.258 7.590 901 726 5.963 1.474 1.263 327 35.850 20.341 13.288 2.221 5.558 3.736 1.157 665 23.316 46.449
Totaal alle regelgeving 2008 46.449 70.162 6.248 651 665 4.932 1.139 926 268 34.791 20.543 11.908 2.340 5.227 3.536 1.101 590 23.030 47.532
Totaal alle regelgeving 2009 47.532 68.224 6.180 685 727 4.768 899 801 206 32.248 19.462 10.681 2.105 5.074 3.463 1.079 532 23.200 49.163
Totaal alle regelgeving 2010 49.162 67.542 6.249 654 467 5.128 1.156 856 201 36.668 22.977 11.225 2.466 4.690 3.235 878 577 21.994 47.411
Totaal alle regelgeving 2011 47.411 70.914 6.280 710 737 4.833 1.378 1.021 380 37.884 23.071 12.181 2.632 4.654 3.227 910 517 24.558 45.314
Totaal alle regelgeving 2012 45.315 74.227 5.603 690 342 4.571 1.114 916 221 36.029 22.109 11.613 2.307 4.743 3.293 972 478 24.792 48.592
Totaal alle regelgeving 2013 48.605 75.519 5.878 592 471 4.815 1.205 950 198 35.593 22.901 10.280 2.412 5.061 3.616 1.001 444 27.927 49.930
Totaal alle regelgeving 2014 49.928 78.997 6.801 545 253 6.003 1.280 1.049 214 38.760 24.658 11.112 2.990 5.261 3.919 904 438 26.675 51.663
Totaal alle regelgeving 2015 51.715 74.960 7.199 833 440 5.926 1.675 1.235 324 38.727 25.040 10.911 2.776 5.061 3.748 847 466 25.232 50.902
Totaal alle regelgeving 2016 50.918 79.915 6.942 909 402 5.631 1.664 1.115 451 38.414 25.697 10.083 2.634 4.747 3.469 795 483 26.520 54.765
Bron: CBS.
Verklaring van tekens