Openbare bibliotheken

Openbare bibliotheken

Perioden Aantal openbare bibliotheken (aantal)
2020, exclusief provinciale organisaties* 140
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, collecties, uitleningen, gebruikers en personeels- en exploitatiegegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers van 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 8 juli 2021:
De definitieve cijfers van 2019 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In juli 2022 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2021 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2020 geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Aantal openbare bibliotheken
De cijfers tot en met 2001 bevatten ook de zogenaamde 'volksbibliotheken', en tot en met 2005 zijn ook de provinciale bibliotheek centrales (PBC's) meegeteld. Vanaf 2005 hebben de cijfers betrekking op het totaal van alle openbare bibliotheekorganisaties of ‘basisbibliotheken’. Het gaat hier niet om de afzonderlijke bibliotheekvestigingen.