In - , door - en uitstroom in het reguliere onderwijs, 1990/91 - 1994/95

In - , door- en uitstroom reguliere onderwijs
naar onderwijssoort, diplomabezit en geslacht
1990 / '91 - 1994 / '95
Gewijzigd op 03 maart 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

In - , door - en uitstroom in het reguliere onderwijs, 1990/91 - 1994/95

Herkomst Geslacht Perioden Stand schooljaar (absoluut) Geen onderwijs volgend schooljaar (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarStand volgend schooljaar (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortBasisonderwijs (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoort(Voortgezet) speciaal onderwijs (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortBrugjaren voortgezet onderwijs (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortMavo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortVbo/lwoo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortHavo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortVwo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortMbo (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortHbo voltijd (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortHbo deeltijd (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortWo voltijd (absoluut) Onderwijs volgend schooljaarWaarvan in onderwijssoortWo deeltijd (absoluut)
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1990/'91 3.180.620 1.449.300 109.560 378.450 127.830 130.810 123.230 135.040 284.420 204.510 49.510 174.120 13.850
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1991/'92 3.185.360 1.455.830 110.560 380.330 122.900 128.070 120.360 133.710 282.600 214.150 48.910 174.520 13.430
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1992/'93 3.167.370 1.426.530 113.640 383.200 120.730 127.420 118.800 132.590 285.300 222.030 47.560 176.740 12.830
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1993/'94 3.192.820 1.451.060 116.460 375.740 119.650 128.890 119.930 132.180 289.830 227.900 44.360 175.060 11.750
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1994/'95 3.202.780 1.477.050 119.150 361.510 117.870 130.470 123.900 133.770 288.740 230.600 41.560 167.970 10.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens