In - , door - en uitstroom in het reguliere onderwijs, 1990/91 - 1994/95

In - , door - en uitstroom in het reguliere onderwijs, 1990/91 - 1994/95

Herkomst Geslacht Perioden Stand schooljaar (absoluut) Geen onderwijs volgend schooljaar (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Stand volgend schooljaar (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Basisonderwijs (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort (Voortgezet) speciaal onderwijs (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Brugjaren voortgezet onderwijs (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Mavo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Vbo/lwoo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Havo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Vwo ljr 3+ (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Mbo (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Hbo voltijd (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Hbo deeltijd (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Wo voltijd (absoluut) Onderwijs volgend schooljaar Waarvan in onderwijssoort Wo deeltijd (absoluut)
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1990/'91 3.180.620 1.449.300 109.560 378.450 127.830 130.810 123.230 135.040 284.420 204.510 49.510 174.120 13.850
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1991/'92 3.185.360 1.455.830 110.560 380.330 122.900 128.070 120.360 133.710 282.600 214.150 48.910 174.520 13.430
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1992/'93 3.167.370 1.426.530 113.640 383.200 120.730 127.420 118.800 132.590 285.300 222.030 47.560 176.740 12.830
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1993/'94 3.192.820 1.451.060 116.460 375.740 119.650 128.890 119.930 132.180 289.830 227.900 44.360 175.060 11.750
Stand volgend schooljaar Totaal leerlingen 1994/'95 3.202.780 1.477.050 119.150 361.510 117.870 130.470 123.900 133.770 288.740 230.600 41.560 167.970 10.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In - , door- en uitstroom reguliere onderwijs
naar onderwijssoort, diplomabezit en geslacht
1990 / '91 - 1994 / '95
Gewijzigd op 03 maart 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Stand schooljaar
Aantal leerlingen en studenten dat aan het eind van het schooljaar op
betreffende onderwijssoort ingeschreven staat.
Geen onderwijs volgend schooljaar
Leerlingen en studenten die, aan het eind van het huidige schooljaar,
het reguliere onderwijs hebben verlaten.
Onderwijs volgend schooljaar
Leerlingen en studenten die in- of doorstromen in het volgende schooljaar.
Stand volgend schooljaar
Leerlingen en studenten die in- of doorstromen in het volgende schooljaar.
Waarvan in onderwijssoort
Verdeling van onderwijssoorten waar de leerlingen en studenten
in het volgende schooljaar naar toe zijn gestroomd.
Basisonderwijs
In de matrix van 1992/'93 is de teldatum verschoven van 31 december
naar 1 oktober, hierdoor ontstaat een verschil van het leerlingenaantal in
het huidige schooljaar en het volgend schooljaar.
(Voortgezet) speciaal onderwijs
Brugjaren voortgezet onderwijs
Mavo ljr 3+
Vbo/lwoo ljr 3+
Havo ljr 3+
Vwo ljr 3+
Mbo
Hbo voltijd
Hbo deeltijd
Wo voltijd
Wo deeltijd