Geld- en kapitaalmarktrekeningen financiële instellingen 1999-2012


Deze tabel bevat de geld- en kapitaalmarktrekeningen van de financiële instellingen. De financiële instellingen hebben een sleutelrol in het financieringsproces, waarin overschotten worden belegd en tekorten gefinancierd. Ze spelen een bemiddelende rol tussen eenheden met tekorten en eenheden met overschotten.
De geld- en kapitaalmarktrekeningen beschrijven de transacties op de geld- en kapitaalmarkt. Transacties hebben betrekking op een bepaalde periode, in deze tabel is dat een jaar. De transacties worden verdeeld naar type financieel instrument, met als belangrijkste kenmerk de liquiditeit. Daarbij gaat het om de vraag of met het financiële instrument betaald kan worden, en zo nee of het financiële instrument eenvoudig is om te zetten in betaalmiddelen. Voorbeelden van transacties op de geld- en kapitaalmarkt zijn het verstrekken van leningen, het aflossen van in het verleden opgenomen leningen, het aankopen van aandelen, het verkopen van obligaties, het storten op een tegoed bij een bank.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2012.

Status van de cijfers
De uitkomsten tot en met 2010 zijn definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De belangrijkste gegevens zijn inmiddels te vinden als onderdeel van de Nationale rekeningen in de tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Geld- en kapitaalmarktrekeningen financiële instellingen 1999-2012

Sector Geldgever/-nemer Perioden Verandering van vorderingenDeposito'sTotaal deposito's (mln euro) Verandering van vorderingenObligaties (mln euro) Verandering van vorderingenAandelen (mln euro) Verandering van vorderingenLeningen op korte termijn (mln euro) Verandering van vorderingenLeningen op lange termijn (mln euro) Verandering van schuldenDeposito'sTotaal deposito's (mln euro) Verandering van schuldenObligaties (mln euro) Verandering van schuldenAandelen en deelnemingen (mln euro) Verandering van schuldenLeningen op korte termijn (mln euro) Verandering van schuldenLeningen op lange termijn (mln euro) Verandering van schuldenTechnische verzekeringsverplichtingen (mln euro) Verandering van schuldenSaldo + of - van financiële middelen (mln euro)
Geldscheppende financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2011 76.234 -26.502 -95 150.542 30.472 134.187 7.399 8.520 811 -10.755 8.399
Geldscheppende financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2012* -101.509 -24.398 326 -5.313 35.975 -174.704 -31 -515 21.131 5.627 6.073
Geldscheppende financiële instellingen Binnenland 2011 128.775 -17.878 -93 23.486 10.756 133.123 811 -11.173
Geldscheppende financiële instellingen Binnenland 2012* -92.411 -21.674 166 28.597 45.590 -100.822 21.131 758
Geldscheppende financiële instellingen Buitenland 2011 -52.541 -8.624 -2 127.056 19.716 1.064 0 418
Geldscheppende financiële instellingen Buitenland 2012* -9.098 -2.724 160 -33.910 -9.615 -73.882 0 4.869
Verzekeringsinstellingen Totaal geldgever/-nemer 2011 217 16.667 21.263 331 4.098 485 2.490 2.329 783 22.918 2.733
Verzekeringsinstellingen Totaal geldgever/-nemer 2012* 1.925 28.266 25.692 -2.542 2.497 0 606 -7.062 2.602 15.930 4.389
Verzekeringsinstellingen Binnenland 2011 2.689 20.576 35.053 -705 4.907 -1.440 466
Verzekeringsinstellingen Binnenland 2012* 61 2.954 22.213 -2.630 2.603 1.690 2.510
Verzekeringsinstellingen Buitenland 2011 -2.472 -3.909 -13.790 1.036 -809 3.769 317
Verzekeringsinstellingen Buitenland 2012* 1.864 25.312 3.479 88 -106 -8.752 92
Overige financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2011 16.048 7.947 24.687 7.329 -19.970 -17.219 19.425 23.907 -5.941 -2.081
Overige financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2012* -7.596 15.144 1.377 4.720 -26.958 -33.536 17.106 -1.007 21.412 -6.451
Overige financiële instellingen Binnenland 2011 4.745 3.135 -2.185 4.024 -18.594 19.110 -7.396
Overige financiële instellingen Binnenland 2012* -5.866 -681 -102 8.631 -18.536 -1.490 20.678
Overige financiële instellingen Buitenland 2011 11.303 4.812 26.872 3.305 -1.376 4.797 1.455
Overige financiële instellingen Buitenland 2012* -1.730 15.825 1.479 -3.911 -8.422 483 734
Financiële hulpbedrijven Totaal geldgever/-nemer 2011 -319 -50 -79 -8 -13 -5 -3 -531 122 643
Financiële hulpbedrijven Totaal geldgever/-nemer 2012* 65 0 272 4 7 0 -19 -25 45 385
Financiële hulpbedrijven Binnenland 2011 -236 -50 -199 -8 329 -463 314
Financiële hulpbedrijven Binnenland 2012* 59 0 115 4 4 -25 1
Financiële hulpbedrijven Buitenland 2011 -83 0 120 - -342 -68 -192
Financiële hulpbedrijven Buitenland 2012* 6 0 157 - 3 0 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens