Openbare bibliotheken; collectie/exploitatie naar type bibliotheek, 1995

Openbare bibliotheken; collectie/exploitatie naar type bibliotheek, 1995

Type bibliotheken Collectie, uitleningen e.d. Collectie Totaal collectie's (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Totaal boeken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Totaal boeken voor volwassenen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Fiction (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Non-fiction (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Naslagwerken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Jeugd t/m 17 jaar Totaal boeken voor jeugd t/m 17 jr (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Jeugd t/m 17 jaar Verhalen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Jeugd t/m 17 jaar Ontwikkelingsboeken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Boeken Jeugd t/m 17 jaar Naslagwerken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Bladmuziek (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Audiovisuele materialen Totaal audiovisuele materialen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Audiovisuele materialen Muziekplaten en -cassettes (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Audiovisuele materialen CD's (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Audiovisuele materialen Videocassettes en beeldplaten e.d. (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Audiovisuele materialen Andere audiovisuele middelen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Losse tijdschriften (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Onderwerpen klein grafisch materiaal (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Collectie Overig collecties (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Totaal uitleningen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Totaal boeken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Totaal boeken voor volwassenen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Fiction (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Volwassenen vanaf 18 jaar Non-fiction (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Jeugd t/m 17 jaar Totaal boeken voor jeugd t/m 17 jr (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Jeugd t/m 17 jaar Verhalen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Boeken Jeugd t/m 17 jaar Ontwikkelingsboeken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Bladmuziek (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Audiovisuele materialen Totaal audiovisuele materialen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Audiovisuele materialen Muziekplaten en -cassettes (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Audiovisuele materialen CD's (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Audiovisuele materialen Videocassettes en beeldplaten e.d. (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Audiovisuele materialen Andere audiovisuele middelen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Losse tijdschriften (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Onderwerpen klein grafisch materiaal (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Uitleningen Overig (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Ingeschreven gebruikers Totaal Iigeschreven gebruikers (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Ingeschreven gebruikers Volwassenen vanaf 18 jaar (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. Ingeschreven gebruikers Jeugd t/m 17 jaar (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. instellingen naar contributietarief Totaal aantal instellingen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. instellingen naar contributietarief Tot 9,08 euro (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. instellingen naar contributietarief 9,08 tot 11,34 euro (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. instellingen naar contributietarief 11,34 tot 13,61 euro (X 1000) Collectie, uitleningen e.d. instellingen naar contributietarief 13,61 euro en meer (X 1000) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Inkomsten van gebruikers (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Totaal subsidies en bijdragen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Gemeentelijk (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Provinciaal (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Via PBC ontvangen bijdragen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Overige subsidies en bijdragen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Interest Totaal interest (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Interest Ontvangen rente van AOB (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Inkomsten personeelskosten Totaal inkomsten personeelskosten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Inkomsten personeelskosten Voor rekening AOB (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Inkomsten personeelskosten Ontvangen ziekengeld (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Verhuur media aan AOB (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Verkoop media aan AOB (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige ontvangsten van AOB (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Bestuurs- en organisatiekosten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Huur gebouwen en terreinen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Afschrijvingen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Rente investeringen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Kosten van energie en water (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Totaal personele kosten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Bruto-lonen en salarissen (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeelskosten PBC (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Werkgeversaandeel sociale lasten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Administratiekosten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Aankoop, bewerking e.d. van media (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Aan AOB betaalde rente (x 1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Diensten PBC (x 1 000 euro) Exploitatie Explotatiesaldo (x 1 000 euro)
Totaal openbare bibliotheken 44.229 41.025 26.534 12.636 13.455 443 14.491 9.852 4.609 30 600 2.339 174 1.613 280 272 240 1.340 264 179.566 166.242 100.599 69.966 30.632 65.643 53.898 11.746 687 6.345 191 4.262 1.270 623 3.913 945 1.435 4.549 2.397 2.152 605 19 31 148 407 382.494 48.288 299.316 263.590 33.440 14 2.273 2.890 - 5.169 - 2.902 26.831 - - - 379.567 13.204 80.905 32.518 9.941 12.718 7.775 177.466 140.745 - 20.591 30.284 58.829 18.878 - - 2.927
Provinciale bibliotheekcentrales 3.854 3.487 2.287 1.131 1.150 7 1.200 878 321 0 95 251 24 157 38 32 1 35 21 8.019 7.885 4.330 3.308 1.021 3.555 3.091 465 35 74 4 19 38 13 3 5 16 165 53 112 11 0 1 3 7 99.369 1.731 36.885 4.554 31.363 - 968 1.466 15 39.641 37.296 1.287 19.646 1.747 770 13.519 99.509 3.233 6.117 18 1.486 2.149 454 71.846 57.186 - 9.697 7.091 4.883 6.340 370 - -141
Aangesloten openbare bibliotheken 15.854 15.088 9.134 4.706 4.328 100 5.954 3.994 1.951 8 29 608 25 451 69 62 134 947 128 71.974 64.964 37.861 26.871 10.990 27.104 22.219 4.885 101 1.889 43 1.182 482 182 3.099 781 1.139 1.834 921 913 440 3 15 111 311 105.382 16.758 85.637 85.119 - 14 505 681 - 92 - 53 2.214 - - - 102.800 4.635 23.884 10.412 2.630 3.755 2.103 37.838 0 37.296 0 9.331 22.020 5.092 - - 2.582
Zelfstandige openbare bibliotheken 24.521 22.451 15.113 6.800 7.977 336 7.338 4.980 2.336 22 476 1.480 125 1.004 173 177 105 358 115 99.574 93.393 58.408 39.787 18.621 34.984 28.588 6.396 551 4.382 143 3.062 750 427 810 158 280 2.550 1.423 1.127 154 16 15 34 89 215.039 29.799 176.793 173.917 2.076 - 800 743 - 2.731 - 1.563 4.972 - - - 214.553 5.336 50.904 22.087 5.825 6.814 5.218 105.079 83.560 - 10.893 13.862 31.926 7.447 - 948 486
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat
vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per
februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel
href="http://statline.cbs.nl/statweb/selection/applet/selectpage.asp?dm=SLN
L&theme=3690&pa=70763ned">"Openbare bibliotheken"
.

Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse
openbare bibliotheken om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen.
Per type bibliotheek worden gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen,
gebruikers, aantal instellingen, uitleenpunten en exploitatiegegevens
geleverd.

Gegevens beschikbaar: 1995
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Collectie, uitleningen e.d.
Collectie, uitleningen, gebruikers, en aantal instellingen.
Bij de gegevens over collectie en uitleningen is voor een deel van de
bibliotheken een schatting gemaakt van de uitsplitsing per categorie.
Dit is gebeurd op basis van de verhouding tussen collectie en
uitleningen van de desbetreffende categorie op landelijk niveau. De
geschatte gegevens zijn niet opgenomen in de gegevens per
bibliotheekinstelling.
Collectie
Dit omvat de totale collectie in eigendom van de instelling, inclusief
verhuurd materiaal en specifieke deelcollecties ten behoeve van school-
mediatheekdiensten, materiaal voor uitleenposten e.d. Tot (het totaal
van) de collectie worden niet gerekend tijdschriften (niet boekgebonden)
en onderwerpen klein grafisch materiaal.
Totaal collectie's
Boeken
Totaal boeken
Volwassenen vanaf 18 jaar
Totaal boeken voor volwassenen
Fiction
Non-fiction
Naslagwerken
Jeugd t/m 17 jaar
Totaal boeken voor jeugd t/m 17 jr
Verhalen
Ontwikkelingsboeken
Naslagwerken
Bladmuziek
Audiovisuele materialen
Totaal audiovisuele materialen
Muziekplaten en -cassettes
CD's
Videocassettes en beeldplaten e.d.
Andere audiovisuele middelen
Losse tijdschriften
Onderwerpen klein grafisch materiaal
Overig collecties
Uitleningen
Deze hebben betrekking op alle uitleningen, inclusief die van losse
tijdschriften en onderwerpen klein grafisch materiaal.
Totaal uitleningen
Boeken
Totaal boeken
Volwassenen vanaf 18 jaar
Totaal boeken voor volwassenen
Fiction
Non-fiction
Jeugd t/m 17 jaar
Totaal boeken voor jeugd t/m 17 jr
Verhalen
Ontwikkelingsboeken
Bladmuziek
Audiovisuele materialen
Totaal audiovisuele materialen
Muziekplaten en -cassettes
CD's
Videocassettes en beeldplaten e.d.
Andere audiovisuele middelen
Losse tijdschriften
Onderwerpen klein grafisch materiaal
Overig
Ingeschreven gebruikers
Totaal Iigeschreven gebruikers
Volwassenen vanaf 18 jaar
Jeugd t/m 17 jaar
instellingen naar contributietarief
Bij de berekening van de tarieven is steeds uitgegaan van het combinatie-
tarief; in enkele gevallen waarin een bibliotheek uitsluitend over een
collectie boeken (en eventueel klein grafisch materiaal) beschikte, is
vanzelfsprekend het boekentarief aangehouden. Naast contributie, kan een
bibliotheek ook leengeld (voor alleen audiovisuele items, maar ook voor
boeken) in rekening brengen.
Totaal aantal instellingen
Hiermee wordt een zelfstandige rechtspersoon (stichting, vereniging e.d.)
of overheidsdienst met een eigen begroting aangeduid.
Tot 9,08 euro
9,08 tot 11,34 euro
11,34 tot 13,61 euro
13,61 euro en meer
Exploitatie
In de exploitatie-gegevens zijn de totalen voor het gehele
bibliotheekwerk gecorrigeerd voor optredende dubbeltellingen als gevolg
van het inhuren van PBC-personeel door AOB-en. Hierbij is steeds
uitgegaan van de waarde die de ontvangende partij heeft opgegeven. Voor
de overige onderlinge transacties is geen correctie toegepast omdat
hiervoor onvoldoende gegevens aanwezig zijn. De omvang van deze
transacties is echter gering ten opzichte van de personeelskosten.
Tot de ZOB'en in het exploitatie-overzicht wordt ook de Zeeuwse
Bibliotheek gerekend, die niet alleen een geïntegreerde openbare en
wetenschappelijke collectie heeft, maar ook de PBC-functie in Zeeland
vervult.
AOB- en ZOB-instellingen hebben een beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheid voor het openbare bibliotheekwerk in hun
werkgebied. Voorzieningen binnen het werkgebied van een plaatselijke
bibliotheek kunnen weliswaar, omwille van een efficiënte
dienstverlening, door een andere instel-ling worden verzorgd, maar daar
staat dan altijd een financiële vergoeding tegenover. Zo worden vaak
mobiele voorzieningen en schoolmediatheekdiensten binnen het werkgebied
van plaatselijke AOB- en ZOB-instellingen door een PBC verzorgd.
PBC-instelling vervult een achtergrondfunctie voor de gehele provincie;
aangezien zij niet primair een beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het openbare
bibliotheekwerk in bepaalde gemeenten heeft zij geen direct werkgebied.
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkomsten van gebruikers
Subsidies en bijdragen
Totaal subsidies en bijdragen
Gemeentelijk
Provinciaal
Via PBC ontvangen bijdragen
Via provinciale bibliotheekcentrales ontvangen bijdragen.
Overige subsidies en bijdragen
Interest
Totaal interest
Onder het totaal valt o.a. ontvangen van AOB.
Ontvangen rente van AOB
Ontvangen rente van aangesloten openbare bibliotheken.
Inkomsten personeelskosten
Het totaal (van PBC, AOB en ZOB) is gecorrigeerd voor dubbeltellingen
in personeelskosten in verband met geldstromen tussen PBC en AOB.
Totaal inkomsten personeelskosten
Onder het totaal vallen o.a. personeelskosten voor rekening AOB en
Ontvangen ziekengeld.
Voor rekening AOB
Bij aangesloten openbare bibliotheken in rekening gebrachte personeels-
kosten, dit bedrag is gesaldeerd met aan AOB'en doorgegeven bijdrage
in de personeelskosten.
Ontvangen ziekengeld
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Onder het totaal vallen o.a. verhuur en verkoop media aan AOB en overige
ontvangsten van AOB.
Verhuur media aan AOB
Verhuur media aan aangesloten openbare bibliotheken.
Verkoop media aan AOB
Verkoop media aan aangesloten openbare bibliotheken.
Overige ontvangsten van AOB
Overige ontvangsten van aangesloten openbare bibliotheken.
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Bestuurs- en organisatiekosten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Onder het totaal vallen o.a. de huur gebouwen en terreinen,
afschrijvingen, rente investeringen en kosten van energie en water.
Huur gebouwen en terreinen
Afschrijvingen
Afschrijving op gebouwen, inrichting, inventaris.
Rente investeringen
Kosten van energie en water
Personele kosten
Het totaal (van PBC, AOB en ZOB) is gecorrigeerd voor dubbeltellingen
in personeelskosten in verband met geldstromen tussen PBC en AOB.
Totaal personele kosten
Onder het totaal vallen o.a. de bruto-lonen en salarissen,
personeelskosten PBC en werkgeversaandeel sociale lasten.
Bruto-lonen en salarissen
Bruto-lonen en salarissen personeel in loondienst, deze bedragen zijn
inclusief betaalde ziekengelden.
Personeelskosten PBC
Door provinciale bibliotheekcentrales in rekening gebrachte
personeelskosten.
Werkgeversaandeel sociale lasten
Hieronder vallen ook de bijdragen aan een pensioenfonds.
Administratiekosten
Aankoop, bewerking e.d. van media
Aankoop, bewerking en afschrijving van media.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Onder het totaal vallen o.a. aan AOB betaalde rente en diensten PBC.
Aan AOB betaalde rente
Aan aangesloten bibliotheekcentrales betaalde rente.
Diensten PBC
Diensten provinciale bibliotheekcentrales.
Explotatiesaldo