Openbare bibliotheken; collectie/exploitatie naar type bibliotheek, 1995

Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat
vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per
februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel
href="http://statline.cbs.nl/statweb/selection/applet/selectpage.asp?dm=SLN
L&theme=3690&pa=70763ned">"Openbare bibliotheken"
.

Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse
openbare bibliotheken om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen.
Per type bibliotheek worden gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen,
gebruikers, aantal instellingen, uitleenpunten en exploitatiegegevens
geleverd.

Gegevens beschikbaar: 1995
Frequentie: stopgezet

Openbare bibliotheken; collectie/exploitatie naar type bibliotheek, 1995

Type bibliotheken Collectie, uitleningen e.d.CollectieTotaal collectie's (X 1000) CollectieBoekenTotaal boeken (X 1000) BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarTotaal boeken voor volwassenen (X 1000) BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarFiction (X 1000) BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarNon-fiction (X 1000) BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarNaslagwerken (X 1000) BoekenJeugd t/m 17 jaarTotaal boeken voor jeugd t/m 17 jr (X 1000) BoekenJeugd t/m 17 jaarVerhalen (X 1000) BoekenJeugd t/m 17 jaarOntwikkelingsboeken (X 1000) BoekenJeugd t/m 17 jaarNaslagwerken (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.CollectieBladmuziek (X 1000) CollectieAudiovisuele materialenTotaal audiovisuele materialen (X 1000) CollectieAudiovisuele materialenMuziekplaten en -cassettes (X 1000) CollectieAudiovisuele materialenCD's (X 1000) CollectieAudiovisuele materialenVideocassettes en beeldplaten e.d. (X 1000) CollectieAudiovisuele materialenAndere audiovisuele middelen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.CollectieLosse tijdschriften (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.CollectieOnderwerpen klein grafisch materiaal (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.CollectieOverig collecties (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.UitleningenTotaal uitleningen (X 1000) UitleningenBoekenTotaal boeken (X 1000) BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarTotaal boeken voor volwassenen (X 1000) 23 BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarFiction (X 1000) 24 BoekenVolwassenen vanaf 18 jaarNon-fiction (X 1000) 25 BoekenJeugd t/m 17 jaarTotaal boeken voor jeugd t/m 17 jr (X 1000) 26 BoekenJeugd t/m 17 jaarVerhalen (X 1000) 27 BoekenJeugd t/m 17 jaarOntwikkelingsboeken (X 1000) 28 Collectie, uitleningen e.d.UitleningenBladmuziek (X 1000) UitleningenAudiovisuele materialenTotaal audiovisuele materialen (X 1000) UitleningenAudiovisuele materialenMuziekplaten en -cassettes (X 1000) UitleningenAudiovisuele materialenCD's (X 1000) UitleningenAudiovisuele materialenVideocassettes en beeldplaten e.d. (X 1000) UitleningenAudiovisuele materialenAndere audiovisuele middelen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.UitleningenLosse tijdschriften (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.UitleningenOnderwerpen klein grafisch materiaal (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.UitleningenOverig (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.Ingeschreven gebruikersTotaal Iigeschreven gebruikers (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.Ingeschreven gebruikersVolwassenen vanaf 18 jaar (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.Ingeschreven gebruikersJeugd t/m 17 jaar (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.instellingen naar contributietariefTotaal aantal instellingen (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.instellingen naar contributietariefTot 9,08 euro (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.instellingen naar contributietarief9,08 tot 11,34 euro (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.instellingen naar contributietarief11,34 tot 13,61 euro (X 1000) Collectie, uitleningen e.d.instellingen naar contributietarief13,61 euro en meer (X 1000) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (x 1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenInkomsten van gebruikers (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenTotaal subsidies en bijdragen (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenGemeentelijk (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenProvinciaal (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenVia PBC ontvangen bijdragen (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenOverige subsidies en bijdragen (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenInterestTotaal interest (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenInterestOntvangen rente van AOB (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenInkomsten personeelskostenTotaal inkomsten personeelskosten (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenInkomsten personeelskostenVoor rekening AOB (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenInkomsten personeelskostenOntvangen ziekengeld (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenVerhuur media aan AOB (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenVerkoop media aan AOB (x 1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige ontvangsten van AOB (x 1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (x 1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenBestuurs- en organisatiekosten (x 1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (x 1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenHuur gebouwen en terreinen (x 1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenAfschrijvingen (x 1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenRente investeringen (x 1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenKosten van energie en water (x 1 000 euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotaal personele kosten (x 1 000 euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto-lonen en salarissen (x 1 000 euro) BedrijfslastenPersonele kostenPersoneelskosten PBC (x 1 000 euro) BedrijfslastenPersonele kostenWerkgeversaandeel sociale lasten (x 1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenAdministratiekosten (x 1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenAankoop, bewerking e.d. van media (x 1 000 euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (x 1 000 euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenAan AOB betaalde rente (x 1 000 euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenDiensten PBC (x 1 000 euro) ExploitatieExplotatiesaldo (x 1 000 euro)
Totaal openbare bibliotheken 44.229 41.025 26.534 12.636 13.455 443 14.491 9.852 4.609 30 600 2.339 174 1.613 280 272 240 1.340 264 179.566 166.242 100.599 69.966 30.632 65.643 53.898 11.746 687 6.345 191 4.262 1.270 623 3.913 945 1.435 4.549 2.397 2.152 605 19 31 148 407 382.494 48.288 299.316 263.590 33.440 14 2.273 2.890 - 5.169 - 2.902 26.831 - - - 379.567 13.204 80.905 32.518 9.941 12.718 7.775 177.466 140.745 - 20.591 30.284 58.829 18.878 - - 2.927
Provinciale bibliotheekcentrales 3.854 3.487 2.287 1.131 1.150 7 1.200 878 321 0 95 251 24 157 38 32 1 35 21 8.019 7.885 4.330 3.308 1.021 3.555 3.091 465 35 74 4 19 38 13 3 5 16 165 53 112 11 0 1 3 7 99.369 1.731 36.885 4.554 31.363 - 968 1.466 15 39.641 37.296 1.287 19.646 1.747 770 13.519 99.509 3.233 6.117 18 1.486 2.149 454 71.846 57.186 - 9.697 7.091 4.883 6.340 370 - -141
Aangesloten openbare bibliotheken 15.854 15.088 9.134 4.706 4.328 100 5.954 3.994 1.951 8 29 608 25 451 69 62 134 947 128 71.974 64.964 37.861 26.871 10.990 27.104 22.219 4.885 101 1.889 43 1.182 482 182 3.099 781 1.139 1.834 921 913 440 3 15 111 311 105.382 16.758 85.637 85.119 - 14 505 681 - 92 - 53 2.214 - - - 102.800 4.635 23.884 10.412 2.630 3.755 2.103 37.838 0 37.296 0 9.331 22.020 5.092 - - 2.582
Zelfstandige openbare bibliotheken 24.521 22.451 15.113 6.800 7.977 336 7.338 4.980 2.336 22 476 1.480 125 1.004 173 177 105 358 115 99.574 93.393 58.408 39.787 18.621 34.984 28.588 6.396 551 4.382 143 3.062 750 427 810 158 280 2.550 1.423 1.127 154 16 15 34 89 215.039 29.799 176.793 173.917 2.076 - 800 743 - 2.731 - 1.563 4.972 - - - 214.553 5.336 50.904 22.087 5.825 6.814 5.218 105.079 83.560 - 10.893 13.862 31.926 7.447 - 948 486
Bron: CBS.
Verklaring van tekens