Leerlingenstroom: 10 jaar na de brugklas (schooljaar 1992/1993)

Leerlingenstroom: 10 jaar na de brugklas (schooljaar 1992/1993)

Brugklas niveau Onderwijssoort 10 jaar na de brugklas Onderwijssoort 10 jaar na de brugklas (in % per brugklastype)
Brugklasniveau: Totaal 10 jaar na brugklas: VBO 1
Brugklasniveau: Totaal 10 jaar na brugklas: MBO 19
Brugklasniveau: Totaal 10 jaar na brugklas: HBO 16
Brugklasniveau: Totaal 10 jaar na brugklas: WO 6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Onderwijssoort 10 jaar na de brugklas
Onderwijssoort 10 jaar na aanvang voortgezet onderwijs per brugklastype.