Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners;2000-2021

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners;2000-2021

Geslacht Leeftijd Gemeenten Perioden Geboorteoverschot (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alkmaar 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Almere 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alphen aan den Rijn 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amersfoort 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Apeldoorn 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arnhem 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Breda 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Delft 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deventer 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dordrecht 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ede 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Eindhoven 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Emmen 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Enschede 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groningen (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlem 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlemmermeer 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Hertogenbosch 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leiden 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maastricht 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nijmegen 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tilburg 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Utrecht (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venlo 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westland 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zaanstad 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zoetermeer 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwolle 2021
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige gemeenten 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nederland 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Alkmaar 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Almere 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Alphen aan den Rijn 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Amersfoort 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Amsterdam 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Apeldoorn 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Arnhem 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Breda 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Delft 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Deventer 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Dordrecht 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ede 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Eindhoven 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Emmen 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Enschede 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Groningen (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Haarlem 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Haarlemmermeer 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 's-Hertogenbosch 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leiden 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Maastricht 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nijmegen 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Rotterdam 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Tilburg 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Utrecht (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Venlo 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Westland 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zaanstad 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zoetermeer 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zwolle 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Overige gemeenten 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Nederland 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Alkmaar 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Almere 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Alphen aan den Rijn 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Amersfoort 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Amsterdam 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Apeldoorn 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Arnhem 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Breda 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Delft 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Deventer 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Dordrecht 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ede 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Eindhoven 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Emmen 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Enschede 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Groningen (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Haarlem 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Haarlemmermeer 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 's-Hertogenbosch 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leiden 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Maastricht 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Nijmegen 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Rotterdam 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Tilburg 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Utrecht (gemeente) 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Venlo 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Westland 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Zaanstad 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Zoetermeer 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi- en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geboorteoverschot
Het aantal levend geboren kinderen min het aantal overledenen.
De cijfers zijn niet beschikbaar naar leeftijd.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.