Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners


Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levendgeborenen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.

Herziening van de tabel van de bevolkings- en huishoudensstatistieken:
het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt in 2019 herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 april 2020:
De cijfers van de bevolkingsontwikkeling over 2018 zijn toegevoegd;
De cijfers omtrent bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Het cijfer over 2018 van het gemiddeld aantal personen per huishouden in de regio Nederland was een factor 2 te hoog. Dit is nu gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden cijfers over de bevolkingsontwikkeling van 2019 en cijfers over de bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2020 toegevoegd.

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Geslacht Leeftijd Perioden Gemeenten Bevolking op 1 januariTotale bevolking (= 100%) (aantal) Levendgeborenen naar migratieachtergrondTotaal levendgeborenen (= 100%) (aantal) Overledenen (aantal) Gevestigde personen in de gemeenteImmigratie (aantal) Gevestigde personen in de gemeenteUit andere gemeente (aantal) Vertrokken personen uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c... (aantal) Vertrokken personen uit de gemeenteNaar andere gemeente (aantal) BevolkingsgroeiTotale bevolkingsgroei (aantal) Totale bevolking op 31 december (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Alphen aan den Rijn
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Alphen aan den Rijn
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Alphen aan den Rijn
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Alphen aan den Rijn 107.960 1.091 842 820 4.060 612 3.564 955 108.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Alphen aan den Rijn 108.915 1.081 817 738 4.045 558 3.717 767 109.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Alphen aan den Rijn 109.682 1.062 843 1.026 4.226 709 3.460 1.304 110.986
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Eindhoven 201.728 2.533 2.016 2.449 9.065 1.732 8.631 1.669 203.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Eindhoven 208.455 2.437 1.912 2.310 9.231 2.446 8.950 717 209.172
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Eindhoven 213.809 2.462 1.937 4.473 9.032 2.751 9.031 2.227 216.036
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Eindhoven 224.755 2.342 1.952 6.187 11.699 4.467 11.694 2.113 226.868
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Eindhoven 226.868 2.226 1.975 6.833 12.085 4.200 12.704 2.258 229.126
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Eindhoven 229.126 2.217 1.987 8.021 11.074 4.489 12.306 2.516 231.642
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Leeuwarden
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Leeuwarden
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Leeuwarden
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Leeuwarden 107.897 1.135 948 1.398 6.244 1.019 6.032 770 108.667
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Leeuwarden 108.667 1.147 1.013 1.477 6.110 1.318 6.137 275 108.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Leeuwarden 122.415 1.175 1.050 1.691 6.110 1.229 6.001 692 123.107
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Maastricht 122.070 1.178 1.268 1.667 4.943 1.626 4.809 93 122.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Maastricht 121.456 1.001 1.246 1.736 4.758 1.929 5.654 -1.281 120.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Maastricht 118.533 961 1.230 3.988 4.853 2.220 5.211 1.131 119.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Maastricht 122.533 897 1.229 5.637 5.387 4.158 6.299 220 122.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Maastricht 122.753 863 1.300 5.934 5.368 4.502 6.392 -30 122.723
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Maastricht 122.723 801 1.225 5.938 5.025 5.636 6.061 -1.158 121.565
Bron: CBS.
Verklaring van tekens