Consumentenprijzen; prijsindex werknemersgezinnen 2000 = 100

Consumentenprijzen; prijsindex werknemersgezinnen 2000 = 100

Bestedingen Perioden CPI werknemersgezinnen (2000=100) CPI werknemersgezinnen, afgeleid (2000=100) Jaarmutatie CPI werknemersgezinnen (2000=100) Jaarmutatie CPI werknemersgez., afgeleid (2000=100)
00000 Totaal bestedingen 2001 104,1 103,0 4,1 3,0
00000 Totaal bestedingen 2006 113,8 112,0 1,0 1,4
00000 Totaal bestedingen 2008 118,4 116,1 2,4 2,2
01000 Voedingsmidd. en alc.vrije dranken 2001 107,0 107,0 7,0 7,0
01000 Voedingsmidd. en alc.vrije dranken 2006 108,0 108,3 1,6 1,6
01000 Voedingsmidd. en alc.vrije dranken 2008 115,1 115,5 5,5 5,6
02000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2001 106,9 103,5 6,9 3,5
02000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2006 130,9 114,4 1,3 0,4
02000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2008 140,0 119,0 4,9 3,3
03000 Kleding en schoeisel 2001 101,8 100,5 1,8 0,5
03000 Kleding en schoeisel 2006 97,8 96,6 0,5 0,5
03000 Kleding en schoeisel 2008 99,3 98,1 0,3 0,3
04000 Huisvesting, water en energie 2001 105,0 103,2 5,0 3,2
04000 Huisvesting, water en energie 2006 125,9 123,0 3,8 4,0
04000 Huisvesting, water en energie 2008 131,7 128,6 2,0 2,0
05000 Stoffering en huish. apparaten 2001 105,4 104,3 5,4 4,3
05000 Stoffering en huish. apparaten 2006 109,9 108,5 0,0 0,1
05000 Stoffering en huish. apparaten 2008 113,6 112,2 2,2 2,2
06000 Gezondheid 2001 102,9 102,0 2,9 2,0
06000 Gezondheid 2006 108,5 107,5 0,1 0,1
06000 Gezondheid 2008 110,2 109,2 0,4 0,4
07000 Vervoer 2001 102,6 101,4 2,6 1,4
07000 Vervoer 2006 119,0 115,9 2,5 2,7
07000 Vervoer 2008 125,9 122,1 4,0 3,7
08000 Communicatie 2001 99,1 97,9 -0,9 -2,1
08000 Communicatie 2006 96,3 95,1 -2,4 -2,5
08000 Communicatie 2008 89,7 88,6 -4,2 -4,1
09000 Recreatie en cultuur 2001 102,9 102,2 2,9 2,2
09000 Recreatie en cultuur 2006 102,7 102,5 0,2 0,2
09000 Recreatie en cultuur 2008 99,9 99,6 -1,7 -1,8
10000 Onderwijs 2001 103,3 103,3 3,3 3,3
10000 Onderwijs 2006 127,6 127,6 1,5 1,5
10000 Onderwijs 2008 128,5 128,5 2,2 2,2
11000 Hotels, café's en restaurants 2001 105,8 105,6 5,8 5,6
11000 Hotels, café's en restaurants 2006 122,3 122,1 2,0 2,1
11000 Hotels, café's en restaurants 2008 132,0 131,7 4,3 4,2
12000 Diverse goederen en diensten 2001 104,4 103,8 4,4 3,8
12000 Diverse goederen en diensten 2006 115,1 114,5 -0,9 -0,9
12000 Diverse goederen en diensten 2008 122,8 122,1 3,7 3,7
13000 Cons.geb. belast./overheidsdienst. 2001 101,6 100,2 1,6 0,2
13000 Cons.geb. belast./overheidsdienst. 2006 101,2 101,2 -12,8 -1,6
13000 Cons.geb. belast./overheidsdienst. 2008 108,5 102,5 4,2 0,4
14000 Consumptie in het buitenland 2001 102,9 102,9 2,9 2,9
14000 Consumptie in het buitenland 2006 119,5 119,5 3,0 3,0
14000 Consumptie in het buitenland 2008 128,2 128,2 4,8 4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De consumentenprijsindex werknemersgezinnen berekend door
het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen
en diensten die huishoudens, waarvan loon de belangrijkste bron van
inkomen is, aanschaffen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een
nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de
releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

CPI werknemersgezinnen
Consumentenprijsindex werknemersgezinnen.
CPI werknemersgezinnen, afgeleid
Consumentenprijsindex werknemersgezinnen, afgeleid, is gelijk aan
de gewone CPI werknemersgezinnen, exclusief het effect van veranderingen
in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW
en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI werknemersgezinnen
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI werknemersgez., afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.