Bevolking; inkomstenbron, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, 1999-2008

Bevolking; inkomstenbron, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, 1999-2008

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Huishouden Perioden Totale bevolking (1000 personen) Alleen arbeid Alleen arbeid, totaal (1000 personen) Alleen uitkering Alleen uitkering, totaal (1000 personen) Alleen arbeid en uitkering Alleen arbeid en uitkering, totaal (1000 personen) Alleen pensioen (1000 personen) Alleen arbeid en pensioen Alleen arbeid en pensioen, totaal (1000 personen) Alleen uitkering en pensioen Alleen uitkering en pensioen, totaal (1000 personen) Arbeid, uitkering èn pensioen (1000 personen) Geen arbeid, uitkering en pensioen Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 1999, vrijdag 24 september 15.842,7 6.763,8 1.151,4 506,3 2.231,6 112,0 140,8 13,0 4.923,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2000, vrijdag 29 september 15.962,6 6.935,4 1.102,9 490,6 2.255,5 122,3 148,3 14,5 4.893,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2001, vrijdag 28 september 16.086,0 7.068,5 1.077,8 490,1 2.286,1 135,2 149,9 17,2 4.861,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2002, vrijdag 27 september 16.182,4 7.107,6 1.085,6 483,6 2.316,1 148,4 152,3 19,3 4.869,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2003, vrijdag 26 september 16.250,9 7.051,9 1.145,7 474,1 2.333,6 169,7 166,2 22,4 4.887,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2004, vrijdag 24 september 16.297,4 6.970,8 1.175,4 459,9 2.382,4 172,0 177,7 23,0 4.936,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2005, vrijdag 30 september 16.330,6 6.976,4 1.153,1 453,0 2.418,1 196,4 182,2 26,1 4.925,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2006, vrijdag 29 september 16.353,9 7.066,4 1.087,0 473,2 . . . . 4.864,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2007, vrijdag 28 september 16.401,0 7.330,8 970,9 436,6 2.513,9 . . . 4.720,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Totaal huishoudens 2008, vrijdag 26 september 16.472,2 7.457,9 950,9 405,0 2.547,7 252,0 . 27,9 4.658,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft voor alle inwoners van Nederland welke
inkomstenbronnen zij hadden op de laatste vrijdag van september.
De bevolking wordt daarbij als volgt ingedeeld:
- personen werkzaam als werknemer of zelfstandige;
- personen met een uitkering;
- personen met pensioen;
- personen met een combinatie van verschillende inkomstenbronnen;
- personen zonder één van de genoemde inkomstenbronnen.
Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.
De cijfers in de tabel geven het aantal personen met uitsluitend de
vermelde (combinatie van) inkomstenbron(nen).

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, huishouden (particulier of institutioneel),
perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt.
Voor deze tabel ontbrak in 2006 een klein deel van de informatie over
pensioenen. Hierdoor zijn de juiste cijfers van bepaalde categorieën in de
tabel niet bekend. Deze cijfers zijn daarom als onbekend weergegeven.
In 2007 en 2008 was de kwaliteit van informatie over overige uitkeringen
twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën in deze tabel niet
weergegeven. Bij andere categorieën met informatie over overige
uitkeringenkan niet worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is.
Voor deze tabel ontbrak in 2007 een klein deel van de informatie over
pensioenen. Hierdoor zijn de juiste cijfers van bepaalde categorieën in de
tabel niet bekend. Deze cijfers zijn daarom als onbekend weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, deze tabel is stopgezet

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Alleen arbeid
Personen met alleen inkomsten uit arbeid die werknemer en/of
zelfstandige zijn.
Alleen arbeid, totaal
Alle personen met alleen inkomsten uit arbeid die werknemer en/of
zelfstandige zijn.
Alleen uitkering
Personen met alleen inkomsten uit uitkering.
Alleen uitkering, totaal
Personen met alleen inkomsten uit uitkering.
Alleen arbeid en uitkering
Personen met alleen inkomsten uit zowel arbeid als uitkering.
Alleen arbeid en uitkering, totaal
Personen met alleen inkomsten uit zowel arbeid als uitkering.
Alleen pensioen
Personen van 55 jaar en ouder met alleen inkomsten uit pensioen. Bij
pensioenen gaat het hier om inkomsten op grond van de AOW, VUT, FPU,
AWW/Anw, oorlogs- en verzetspensioenen, lijfrente-uitkeringen ontvangen
van levensverzekeringmaatschappijen en dergelijke en aanvullend pensioen
bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen.
AOW = Algemene Ouderdomswet.
VUT = Vervroegde uittreding.
FPU = Flexibel pensioen en uittreden.
AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet.
Alleen arbeid en pensioen
Personen van 55 jaar en ouder met alleen inkomsten uit zowel arbeid als
pensioen. Bij pensioenen gaat het hier om inkomsten op grond van de AOW,
VUT, FPU, AWW/Anw, oorlogs- en verzetspensioenen, lijfrente-uitkeringen
ontvangen van levensverzekeringmaatschappijen en dergelijke en aanvullend
pensioen bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen.
AOW = Algemene Ouderdomswet.
VUT = Vervroegde uittreding.
FPU = Flexibel pensioen en uittreden.
AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet.
Alleen arbeid en pensioen, totaal
Personen van 55 jaar en ouder met alleen inkomsten uit zowel arbeid als
pensioen.
Alleen uitkering en pensioen
Personen van 55 jaar en ouder met alleen inkomsten uit zowel uitkering
als pensioen. Bij pensioenen gaat het hier om inkomsten op grond van de
AOW, VUT, FPU, AWW/Anw, oorlogs- en verzetspensioenen,
lijfrente-uitkeringen ontvangen van levensverzekeringmaatschappijen en
dergelijke en aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen van
pensioenfondsen.
AOW = Algemene Ouderdomswet.
VUT = Vervroegde uittreding.
FPU = Flexibel pensioen en uittreden.
AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet.
Alleen uitkering en pensioen, totaal
Alle personen van 55 jaar en ouder met alleen inkomsten uit zowel
uitkering als pensioen.
Arbeid, uitkering èn pensioen
Personen van 55 jaar en ouder met inkomsten uit zowel arbeid als uitkering
als pensioen. Bij pensioenen gaat het hier om inkomsten op grond van de
AOW, VUT, FPU, AWW/Anw, oorlogs- en verzetspensioenen,
lijfrente-uitkeringen ontvangen van levensverzekeringmaatschappijen en
dergelijke en aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen van
pensioenfondsen.
AOW = Algemene Ouderdomswet.
VUT = Vervroegde uittreding.
FPU = Flexibel pensioen en uittreden.
AWW/Anw = Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet.
Geen arbeid, uitkering en pensioen
Personen zonder inkomsten uit uitkering, pensioen of arbeid verricht als
werknemer of zelfstandige. Hieronder vallen personen die helemaal geen
inkomsten hebben, maar ook personen die alleen andere inkomsten hebben
uit bijvoorbeeld vermogen, freelancewerk of studiefinanciering.
Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal
Alle personen zonder inkomsten uit uitkering, pensioen of arbeid verricht
als werknemer of zelfstandige. Hieronder vallen personen die helemaal geen
inkomsten hebben, maar ook personen die alleen andere inkomsten hebben
uit bijvoorbeeld vermogen, freelancewerk of studiefinanciering.