Laag en langdurig laag inkomen; personen in part. huishoudens, 2000-2014

Laag en langdurig laag inkomen; personen in part. huishoudens, 2000-2014

Inkomensgroepen Duur inkomenspositie Geslacht Overige kenmerken Perioden Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Personen (% van de doelpopulatie) (%)
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2010 1.037 6,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 1.141 7,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 1.293 8,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1.429 9,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1.396 8,8
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2010 514 7,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2011 571 8,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2012 656 9,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2013 728 10,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2014 713 10,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2010 153 3,7
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2011 162 3,9
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2012 186 4,5
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2013 205 5,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2014 198 4,8
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2010 314 9,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2011 341 10,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2012 375 11,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2013 410 12,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2014 402 12,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2010 41 3,7
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2011 51 4,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2012 60 5,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2013 68 5,8
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2014 67 5,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2010 295 2,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 306 2,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 332 2,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 374 2,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 430 3,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2010 149 2,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2011 154 2,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2012 169 2,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2013 193 3,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Hoofdkostwinner, totaal 2014 219 3,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2010 37 1,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2011 40 1,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2012 43 1,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2013 48 1,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Partner van hoofdkostwinner 2014 56 1,5
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2010 95 3,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2011 98 3,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2012 105 3,5
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2013 115 3,9
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Minderjarig kind 2014 133 4,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2010 10 0,9
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2011 11 1,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2012 12 1,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2013 16 1,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal mannen en vrouwen Meerderjarig kind 2014 19 1,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden de lage-inkomensgrens, het beleidsmatig minimum en de Europese armoedegrens, gebaseerd op het mediane inkomen, als inkomensgrens gehanteerd. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale doelpopulatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Personen in particuliere huishoudens
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
Personen (% van de doelpopulatie)
Aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.