Gebieden; overzicht vanaf 1830

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Regio's Begindatum (datum) Einddatum (datum) Gebieds- of gemeentecode (code) Provincie (naam) Provincie (afkorting) (afkorting) Begindatum (sorteerveld) (datum) Einddatum (sorteerveld) (datum)
Groningen (PV) 01 jan 1830 PV20 Groningen Gr. 18300101
Fryslân (PV) 01 jan 1830 PV21 Friesland F. 18300101
Drenthe (PV) 01 jan 1830 PV22 Drenthe D. 18300101
Overijssel (PV) 01 jan 1830 PV23 Overijssel O. 18300101
Flevoland (PV) 01 jan 1986 PV24 Flevoland Fle. 19860101
Gelderland (PV) 01 jan 1830 PV25 Gelderland Gld. 18300101
Utrecht (PV) 01 jan 1830 PV26 Utrecht U. 18300101
Noord-Holland (PV) 01 jan 1830 PV27 Noord-Holland NH. 18300101
Zuid-Holland (PV) 01 jan 1830 PV28 Zuid-Holland ZH. 18300101
Zeeland (PV) 01 jan 1830 PV29 Zeeland Z. 18300101
Noord-Brabant (PV) 01 jan 1830 PV30 Noord-Brabant NB. 18300101
Limburg (PV) 01 jan 1830 PV31 Limburg L. 18300101
Amsterdam 01 jan 1830 GM0363 Noord-Holland NH. 18300101
Brielle 01 jan 1830 01 jan 2023 GM0501 Zuid-Holland ZH. 18300101 20230101
Hellevoetsluis 01 jan 1830 01 jan 2023 GM0530 Zuid-Holland ZH. 18300101 20230101
Voorne aan Zee 01 jan 2023 GM1992 Zuid-Holland ZH. 20230101
Weesp 01 jan 1830 24 mrt 2022 GM0457 Noord-Holland NH. 18300101 20220324
Westvoorne 01 jan 1980 01 jan 2023 GM0614 Zuid-Holland ZH. 19800101 20230101
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de codes en namen van alle Nederlandse gemeenten, COROP-gebieden, provincies en landsdelen voor de periode van 1830 tot heden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1830

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per: juni 2023
In de toelichting van de gebieden zijn de betrokken aantallen inwoners, oppervlakte en woningen toegevoegd, waarbij ook grenswijzigingen tussen regio's zijn opgenomen.
In 2024 zijn er geen gemeentelijke herindelingen en geen grenswijzigingen tussen gemeenten. De volgende update van deze tabel zal pas in 2025 plaatsvinden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eerste kwartaal 2025.
In het eerste kwartaal van elk jaar worden de gemeentelijke herindelingen en/of naamswijzigingen met toelichtingen daarover doorgevoerd. In het derde kwartaal worden in de toelichting de hierbij betrokken aantallen inwoners, oppervlakte en woningen toegevoegd, waarbij ook grenswijzigingen tussen regio's worden opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Begindatum
Datum van ontstaan van de gebieds- of gemeentenaam. Indien ontstaan voor 1830 is de datum op 01 januari 1830 gezet.
Einddatum
Einddatum van de gebieds- of gemeentenaam. Als het gebied nog bestaat dan staat hier niets.
Gebieds- of gemeentecode
Tweecijferige gebiedscode of viercijferige gemeentecode, voorafgegaan door twee letters die het type gebied aanduiden (bijvoorbeeld 'PV' voor provincies).

Ook opgenomen zijn:
Openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer Polders (GM0996), Buitenland (GM0998) en Niet gemeentelijk ingedeeld (GM0999).
Provincie
De namen van provincies.

Van de gemeenten Leimuiden, Noordoostpolder, Oudewater, Terschelling, Urk (2x), Vianen, Vlieland en Woerden is de provincie gewijzigd.

Wijzigingen van provincie sinds 1830:
Leimuiden overgegaan van Noord-Holland naar Zuid-Holland in 1864
Noordoostpolder overgegaan van Overijssel naar Flevoland op 1 januari 1986
Oudewater overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 september 1970
Terschelling overgegaan van Noord-Holland naar Fryslân op 1 september 1942
Urk overgegaan van Noord-Holland naar Overijssel op 1 april 1950
Urk overgegaan van Overijssel naar Flevoland op 1 januari 1986
Vianen overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 2002
Vlieland overgegaan van Noord-Holland naar Fryslân op 1 september 1942
Woerden overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 1989
Bovengenoemde gemeenten zijn in de tabel ingedeeld bij de huidige provincie.
Provincie (afkorting)
Afkortingen voor de namen van de provincies:
Gr. = Groningen
F. = Fryslân
D. = Drenthe
O. = Overijssel
Fle.= Flevoland
Gld.= Gelderland
U. = Utrecht
NH. = Noord-Holland
ZH. = Zuid-Holland
Z. = Zeeland
NB. = Noord-Brabant
L. = Limburg

Van de gemeenten Leimuiden, Noordoostpolder, Oudewater, Terschelling, Urk (2x), Vianen, Vlieland en Woerden is de provincie gewijzigd.

Wijzigingen van provincie sinds 1830:
Leimuiden overgegaan van Noord-Holland naar Zuid-Holland in 1864
Noordoostpolder overgegaan van Overijssel naar Flevoland op 1 januari 1986
Oudewater overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 september 1970
Terschelling overgegaan van Noord-Holland naar Fryslân op 1 september 1942
Urk overgegaan van Noord-Holland naar Overijssel op 1 april 1950
Urk overgegaan van Overijssel naar Flevoland op 1 januari 1986
Vianen overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 2002
Vlieland overgegaan van Noord-Holland naar Fryslân op 1 september 1942
Woerden overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht op 1 januari 1989
Bovengenoemde gemeenten zijn in de tabel ingedeeld bij de huidige
provincie.
Begindatum (sorteerveld)
Datum van ontstaan van de gebieds- of gemeentenaam, daarbij is de datumnotatie jaar maand dag. Indien ontstaan voor 1830 is de datum op 18300101 gezet.
Einddatum (sorteerveld)
Einddatum van de gebieds- of gemeentenaam, daarbij is de datumnotatie jaar maand dag. Als het gebied nog bestaat dan staat hier niets.