Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Inkomensgroepen Duur inkomenspositie Kenmerken Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Huishoudens (% van de doelpopulatie) (%) Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Personen (% van de doelpopulatie) (%)
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Totaal particulier huishouden 2014 7.557 106,5 16.524 103,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Totaal eenpersoonshuishouden 2014 2.774 114,9 2.774 114,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande man 2014 1.311 116,5 1.311 116,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande man, tot 65 jaar 2014 1.056 121,2 1.056 121,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 255 100,3 255 100,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande vrouw 2014 1.463 113,5 1.463 113,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 2014 813 127,2 813 127,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 651 100,1 651 100,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Totaal meerpersoonshuishouden 2014 4.783 102,2 13.749 102,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Totaal paar 2014 4.123 101,5 11.916 101,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, zonder kinderen 2014 2.147 101,9 4.294 101,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2014 1.235 103,3 2.469 103,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2014 913 100,1 1.825 100,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, alleen kinderen < 18 2014 1.306 101,1 5.092 101,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, minstens één kind >= 18 2014 670 100,7 2.530 100,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Totaal eenoudergezin 2014 526 105,9 1.310 106,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2014 283 108,0 716 108,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2014 242 103,5 594 103,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Overig meerpersoonshuishouden 2014 134 112,4 523 108,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Huishouden met lid 65 jaar of ouder 2014 2.053 100,2 3.391 100,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande, 65 jaar of ouder 2014 906 100,2 906 100,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 255 100,3 255 100,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 651 100,1 651 100,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 2014 983 100,1 1.967 100,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, beide partners 65 jaar of ouder 2014 741 100,0 1.482 100,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Paar, één partner 65 jaar of ouder 2014 242 100,3 485 100,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Overig huishouden met lid >= 65 2014 164 100,5 518 100,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 2014 5.504 109,1 13.133 105,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 383 338,2 487 277,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 2014 2.361 106,2 5.931 103,8
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2014 2.852 101,9 6.997 101,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 2014 1.961 100,1 3.108 100,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 383 338,2 487 277,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 2014 528 118,4 916 113,8
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 2014 573 104,3 1.331 103,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 2014 573 102,7 1.627 101,8
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 2014 687 102,7 2.057 101,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 2014 771 102,3 2.261 101,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 2014 758 101,8 2.014 101,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 2014 694 101,6 1.527 101,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 2014 630 101,8 1.195 101,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 2014 619 100,4 1.078 100,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 2014 456 100,0 756 100,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 2014 886 100,0 1.274 100,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Nederland 2014 6.025 105,1 13.107 102,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: westers 2014 777 110,3 1.561 107,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Indonesië 2014 213 104,5 445 103,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Duitsland 2014 186 105,5 353 104,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: België 2014 51 113,0 103 111,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: overig 2014 327 117,1 660 111,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: niet-westers 2014 755 114,7 1.856 108,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Suriname 2014 160 109,7 339 106,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2014 62 123,3 130 116,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Turkije 2014 145 110,8 409 106,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Marokko 2014 125 110,1 378 105,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: overig niet-westers 2014 264 120,6 600 113,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: Nederland 2014 6.025 105,1 13.107 102,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: westers 2014 777 110,3 1.561 107,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: 1e gen westers 2014 382 114,0 740 110,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: 2e gen westers 2014 396 106,9 821 104,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: niet-westers 2014 755 114,7 1.856 108,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2014 591 110,4 1.506 106,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2014 165 133,3 350 119,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Eenpersoonshuishouden 2014 2.774 114,9 2.774 114,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Tweepersoonshuishouden 2014 2.503 102,7 5.007 102,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Driepersoonshuishouden 2014 920 102,4 2.761 102,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Vierpersoonshuishouden 2014 959 101,0 3.837 101,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Vijfpersoonshuishouden of meer 2014 400 101,4 2.144 101,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Huishouden met 1 persoon met inkomen 2014 3.383 113,4 4.385 111,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Huishouden met 2 personen met inkomen 2014 3.314 101,6 8.782 101,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Huishouden met 3 personen met inkomen 2014 576 101,1 2.047 101,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Huishouden met >= 4 personen met inkomen 2014 284 100,6 1.310 100,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 1 Inkomen uit arbeid 2014 3.796 106,7 9.314 103,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 1.1 Loon werknemer 2014 3.153 107,8 7.652 104,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 1.2 Loon ambtenaar 2014 500 101,6 1.241 100,8
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2014 144 102,4 420 101,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 2 Inkomen uit eigen onderneming 2014 948 101,7 2.654 101,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3 Overdrachtsinkomen 2014 2.813 108,0 4.556 106,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.1 Uitkering inkomensverzekering 2014 2.279 101,1 3.650 101,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.1.1 Uitkering werkloosheid 2014 122 110,0 224 108,1
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 2014 247 101,5 463 101,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 1.910 100,6 2.963 100,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.2 Uitkering sociale voorzieningen 2014 394 113,3 732 111,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 2014 299 113,9 588 111,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 2014 95 111,2 144 108,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar 3.3 Overig overdrachtsinkomen 2014 141 . 174 .
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Woonsituatie: eigen woning 2014 4.345 101,0 10.968 100,8
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Woonsituatie: huurwoning 2014 3.212 115,0 5.555 110,8
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Woonsituatie: huur met huursubsidie 2014 1.204 111,2 2.082 109,7
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Woonsituatie: huur zonder huursubsidie 2014 2.009 117,4 3.473 111,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Zeer sterk stedelijk 2014 1.762 115,3 3.403 109,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Sterk stedelijk 2014 2.101 107,0 4.521 104,2
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Matig stedelijk 2014 1.451 103,0 3.332 102,0
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Weinig stedelijk 2014 1.549 102,2 3.621 101,5
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Niet stedelijk 2014 695 102,2 1.646 101,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Noord-Nederland (LD) 2014 777 107,5 1.675 104,3
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Oost-Nederland (LD) 2014 1.525 105,0 3.495 102,9
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar West-Nederland (LD) 2014 3.654 107,5 7.827 104,6
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Zuid-Nederland (LD) 2014 1.601 105,3 3.527 103,4
Totaal particulier huishouden Ten minste 1 jaar Groningen (PV) 2014 282 115,2 567 108,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden de lage-inkomensgrens, het beleidsmatig minimum en de Europese armoedegrens, gebaseerd op het mediane inkomen, als inkomensgrens gehanteerd. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens en het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale doelpopulatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens en personen dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
Huishoudens (% van de doelpopulatie)
Aandeel van de geselecteerde groep huishoudens in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.
Personen in particuliere huishoudens
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
Personen (% van de doelpopulatie)
Aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.