Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Inkomensgroepen Duur inkomenspositie Kenmerken Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Huishoudens (% van de doelpopulatie) (%) Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Personen (% van de doelpopulatie) (%)
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal particulier huishouden 2010 514 7,4 1.037 6,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal particulier huishouden 2011 571 8,2 1.141 7,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal particulier huishouden 2012 656 9,3 1.293 8,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal particulier huishouden 2013 728 10,3 1.429 9,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal particulier huishouden 2014 713 10,1 1.396 8,8
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal eenpersoonshuishouden 2010 280 12,2 280 12,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal eenpersoonshuishouden 2011 311 13,3 311 13,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal eenpersoonshuishouden 2012 360 15,1 360 15,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal eenpersoonshuishouden 2013 397 16,7 397 16,7
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal eenpersoonshuishouden 2014 392 16,2 392 16,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal meerpersoonshuishouden 2010 234 5,1 757 5,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal meerpersoonshuishouden 2011 261 5,6 830 6,2
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal meerpersoonshuishouden 2012 296 6,3 933 6,9
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal meerpersoonshuishouden 2013 330 7,1 1.032 7,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar Totaal meerpersoonshuishouden 2014 321 6,9 1.003 7,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal particulier huishouden 2010 149 2,4 295 2,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal particulier huishouden 2011 154 2,4 306 2,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal particulier huishouden 2012 169 2,6 332 2,3
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal particulier huishouden 2013 193 3,0 374 2,6
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal particulier huishouden 2014 219 3,4 430 3,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal eenpersoonshuishouden 2010 91 4,4 91 4,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal eenpersoonshuishouden 2011 93 4,4 93 4,4
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal eenpersoonshuishouden 2012 103 4,8 103 4,8
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal eenpersoonshuishouden 2013 118 5,5 118 5,5
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal eenpersoonshuishouden 2014 131 6,0 131 6,0
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal meerpersoonshuishouden 2010 58 1,4 203 1,7
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal meerpersoonshuishouden 2011 61 1,4 213 1,7
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal meerpersoonshuishouden 2012 66 1,5 229 1,9
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal meerpersoonshuishouden 2013 75 1,7 257 2,1
Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens 4 jaar en langer Totaal meerpersoonshuishouden 2014 88 2,0 299 2,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat uitkomsten over huishoudens met een relatief laag inkomen. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden de lage-inkomensgrens, het beleidsmatig minimum en de Europese armoedegrens, gebaseerd op het mediane inkomen, als inkomensgrens gehanteerd. Voor deze indelingen wordt het aantal huishoudens en het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale doelpopulatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal huishoudens en personen dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
Huishoudens (% van de doelpopulatie)
Aandeel van de geselecteerde groep huishoudens in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.
Personen in particuliere huishoudens
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
Personen (% van de doelpopulatie)
Aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.