Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Prognose/waarneming Perioden Overledenen (aantal)
Waarneming 2010 136.058
Waarneming 2011 135.741
Waarneming 2012 140.813
Waarneming 2013 141.245
Waarneming 2014 139.223
Waarneming 2015 147.134
Waarneming 2016 148.997
Waarneming 2017 150.214
Waarneming 2018 153.363
Waarneming 2019 151.885
Waarneming 2020 168.678
Prognose 2010-2060 2010 135.568
Prognose 2010-2060 2011 136.895
Prognose 2010-2060 2012 138.276
Prognose 2010-2060 2013 139.706
Prognose 2010-2060 2014 141.174
Prognose 2010-2060 2015 142.714
Prognose 2010-2060 2016 144.321
Prognose 2010-2060 2017 146.009
Prognose 2010-2060 2018 147.788
Prognose 2010-2060 2019 149.714
Prognose 2010-2060 2020 151.804
Prognose 2011-2060 2010
Prognose 2011-2060 2011 134.950
Prognose 2011-2060 2012 136.447
Prognose 2011-2060 2013 137.983
Prognose 2011-2060 2014 139.547
Prognose 2011-2060 2015 141.176
Prognose 2011-2060 2016 142.863
Prognose 2011-2060 2017 144.625
Prognose 2011-2060 2018 146.472
Prognose 2011-2060 2019 148.457
Prognose 2011-2060 2020 150.597
Prognose 2012-2060 2010
Prognose 2012-2060 2011
Prognose 2012-2060 2012 139.404
Prognose 2012-2060 2013 141.166
Prognose 2012-2060 2014 142.899
Prognose 2012-2060 2015 144.614
Prognose 2012-2060 2016 146.317
Prognose 2012-2060 2017 148.019
Prognose 2012-2060 2018 149.731
Prognose 2012-2060 2019 151.464
Prognose 2012-2060 2020 153.230
Prognose 2013-2060 2010
Prognose 2013-2060 2011
Prognose 2013-2060 2012
Prognose 2013-2060 2013 142.311
Prognose 2013-2060 2014 143.523
Prognose 2013-2060 2015 144.855
Prognose 2013-2060 2016 146.278
Prognose 2013-2060 2017 147.784
Prognose 2013-2060 2018 149.364
Prognose 2013-2060 2019 151.135
Prognose 2013-2060 2020 152.939
Prognose 2014-2060 2010
Prognose 2014-2060 2011
Prognose 2014-2060 2012
Prognose 2014-2060 2013
Prognose 2014-2060 2014 140.568
Prognose 2014-2060 2015 141.740
Prognose 2014-2060 2016 143.631
Prognose 2014-2060 2017 145.548
Prognose 2014-2060 2018 147.492
Prognose 2014-2060 2019 149.468
Prognose 2014-2060 2020 151.483
Prognose 2015-2060 2010
Prognose 2015-2060 2011
Prognose 2015-2060 2012
Prognose 2015-2060 2013
Prognose 2015-2060 2014
Prognose 2015-2060 2015 147.237
Prognose 2015-2060 2016 148.043
Prognose 2015-2060 2017 148.958
Prognose 2015-2060 2018 149.875
Prognose 2015-2060 2019 150.803
Prognose 2015-2060 2020 151.762
Prognose 2016-2060 2010
Prognose 2016-2060 2011
Prognose 2016-2060 2012
Prognose 2016-2060 2013
Prognose 2016-2060 2014
Prognose 2016-2060 2015
Prognose 2016-2060 2016 148.005
Prognose 2016-2060 2017 148.541
Prognose 2016-2060 2018 149.309
Prognose 2016-2060 2019 150.283
Prognose 2016-2060 2020 151.412
Prognose 2017-2060 2010
Prognose 2017-2060 2011
Prognose 2017-2060 2012
Prognose 2017-2060 2013
Prognose 2017-2060 2014
Prognose 2017-2060 2015
Prognose 2017-2060 2016
Prognose 2017-2060 2017 149.426
Prognose 2017-2060 2018 150.885
Prognose 2017-2060 2019 152.508
Prognose 2017-2060 2020 154.253
Prognose 2018-2060 2010
Prognose 2018-2060 2011
Prognose 2018-2060 2012
Prognose 2018-2060 2013
Prognose 2018-2060 2014
Prognose 2018-2060 2015
Prognose 2018-2060 2016
Prognose 2018-2060 2017
Prognose 2018-2060 2018 152.505
Prognose 2018-2060 2019 153.555
Prognose 2018-2060 2020 154.801
Prognose 2019-2060 2010
Prognose 2019-2060 2011
Prognose 2019-2060 2012
Prognose 2019-2060 2013
Prognose 2019-2060 2014
Prognose 2019-2060 2015
Prognose 2019-2060 2016
Prognose 2019-2060 2017
Prognose 2019-2060 2018
Prognose 2019-2060 2019 151.737
Prognose 2019-2060 2020 153.402
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers waarnemingen en prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen, de buitenlandse migratie en de bevolkingsgroei. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 1950-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers en waarnemingen.

Wijzigingen per 15 december 2023:
De tabel is uitgebreid met de prognose 2023-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2024 worden de nieuwe prognose cijfers in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.