Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de Landbouwstatistieken, gegevens over graslandvernieuwing.
Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de steekproef Rundveestapel/graslandgebruik die jaarlijks in november wordt gehouden onder ruim 3000 bedrijven met rundvee. Het onderwerp graslandvernieuwing
wordt echter niet ieder jaar opgenomen in het steekproefonderzoek.
Gegevens over graslandvernieuwing zijn vanaf 1990 beschikbaar voor Nederland totaal en vanaf 1993 ook voor vijf landbouwregio's.
Gegevens over de aard van het geteelde gewas vóór de inzaai met graszaad zijn beschikbaar vanaf 1999.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- landbouwregio;
- totale oppervlakte grasland;
- totaal ingezaaide oppervlakte (herinzaai, doorzaai, na ander gewas);
- andere gewassen vóór inzaai ( maïs, aardappelen, granen, overige gewassen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Frequentie: eens in de drie jaar.

Status van de cijfers: Nieuwe cijfers worden als definitieve uitkomsten
toegevoegd.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005

Regio's Perioden Totale oppervlakte grasland (1 000 ha) Totaal ingezaaide oppervlakte (1 000 ha) Herinzaai (1 000 ha) Doorzaai (1 000 ha) Inzaai na ander gewas (1 000 ha) Andere gewassen vóór inzaaiMaïs (%) Andere gewassen vóór inzaaiAardappelen (%) Andere gewassen vóór inzaaiGranen (%) Andere gewassen vóór inzaaiOverige gewassen (%)
Nederland 1990 1.004 127 61 14 52 . . . .
Nederland 1993 965 88 45 13 31 . . . .
Nederland 1996 958 153 59 50 44 . . . .
Nederland 1999 913 131 67 9 55 44 26 9 20
Nederland 2002 929 100 48 5 46 39 18 10 33
Nederland 2005 980 87 34 6 46 31 14 9 46
Noordelijk weidegebied 1990 . . . . . . . . .
Noordelijk weidegebied 1993 271 17 10 3 4 . . . .
Noordelijk weidegebied 1996 275 42 19 17 7 . . . .
Noordelijk weidegebied 1999 262 30 20 1 9 . . . .
Noordelijk weidegebied 2002 262 23 16 1 6 . . . .
Noordelijk weidegebied 2005 273 18 8 3 7 . . . .
Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1990 . . . . . . . . .
Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1993 228 23 12 4 7 . . . .
Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1996 233 42 15 17 11 . . . .
Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1999 221 28 14 3 11 . . . .
Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2002 223 23 11 2 11 . . . .
Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2005 235 23 10 2 11 . . . .
Westelijk weidegebied 1990 . . . . . . . . .
Westelijk weidegebied 1993 172 8 4 2 2 . . . .
Westelijk weidegebied 1996 169 15 6 5 4 . . . .
Westelijk weidegebied 1999 165 16 7 2 8 . . . .
Westelijk weidegebied 2002 168 9 5 0 4 . . . .
Westelijk weidegebied 2005 176 8 3 1 5 . . . .
Zuidelijk weidegebied 1990 . . . . . . . . .
Zuidelijk weidegebied 1993 116 20 11 2 8 . . . .
Zuidelijk weidegebied 1996 107 26 13 4 10 . . . .
Zuidelijk weidegebied 1999 98 23 11 2 10 . . . .
Zuidelijk weidegebied 2002 97 22 9 1 13 . . . .
Zuidelijk weidegebied 2005 107 19 7 0 12 . . . .
Overig Nederland 1990 . . . . . . . . .
Overig Nederland 1993 179 19 7 2 10 . . . .
Overig Nederland 1996 175 28 7 8 13 . . . .
Overig Nederland 1999 168 33 14 2 17 . . . .
Overig Nederland 2002 180 21 7 1 12 . . . .
Overig Nederland 2005 189 19 6 0 12 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens