Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005

Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005

Regio's Perioden Totale oppervlakte grasland (1 000 ha) Totaal ingezaaide oppervlakte (1 000 ha) Herinzaai (1 000 ha) Doorzaai (1 000 ha) Inzaai na ander gewas (1 000 ha) Andere gewassen vóór inzaai Maïs (%) Andere gewassen vóór inzaai Aardappelen (%) Andere gewassen vóór inzaai Granen (%) Andere gewassen vóór inzaai Overige gewassen (%)
01 1990 1.004 127 61 14 52 . . . .
01 1993 965 88 45 13 31 . . . .
01 1996 958 153 59 50 44 . . . .
01 1999 913 131 67 9 55 44 26 9 20
01 2002 929 100 48 5 46 39 18 10 33
01 2005 980 87 34 6 46 31 14 9 46
02 1990 . . . . . . . . .
02 1993 271 17 10 3 4 . . . .
02 1996 275 42 19 17 7 . . . .
02 1999 262 30 20 1 9 . . . .
02 2002 262 23 16 1 6 . . . .
02 2005 273 18 8 3 7 . . . .
03 1990 . . . . . . . . .
03 1993 228 23 12 4 7 . . . .
03 1996 233 42 15 17 11 . . . .
03 1999 221 28 14 3 11 . . . .
03 2002 223 23 11 2 11 . . . .
03 2005 235 23 10 2 11 . . . .
04 1990 . . . . . . . . .
04 1993 172 8 4 2 2 . . . .
04 1996 169 15 6 5 4 . . . .
04 1999 165 16 7 2 8 . . . .
04 2002 168 9 5 0 4 . . . .
04 2005 176 8 3 1 5 . . . .
05 1990 . . . . . . . . .
05 1993 116 20 11 2 8 . . . .
05 1996 107 26 13 4 10 . . . .
05 1999 98 23 11 2 10 . . . .
05 2002 97 22 9 1 13 . . . .
05 2005 107 19 7 0 12 . . . .
06 1990 . . . . . . . . .
06 1993 179 19 7 2 10 . . . .
06 1996 175 28 7 8 13 . . . .
06 1999 168 33 14 2 17 . . . .
06 2002 180 21 7 1 12 . . . .
06 2005 189 19 6 0 12 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de Landbouwstatistieken, gegevens over graslandvernieuwing.
Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de steekproef Rundveestapel/graslandgebruik die jaarlijks in november wordt gehouden onder ruim 3000 bedrijven met rundvee. Het onderwerp graslandvernieuwing
wordt echter niet ieder jaar opgenomen in het steekproefonderzoek.
Gegevens over graslandvernieuwing zijn vanaf 1990 beschikbaar voor Nederland totaal en vanaf 1993 ook voor vijf landbouwregio's.
Gegevens over de aard van het geteelde gewas vóór de inzaai met graszaad zijn beschikbaar vanaf 1999.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- landbouwregio;
- totale oppervlakte grasland;
- totaal ingezaaide oppervlakte (herinzaai, doorzaai, na ander gewas);
- andere gewassen vóór inzaai ( maïs, aardappelen, granen, overige gewassen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Frequentie: eens in de drie jaar.

Status van de cijfers: Nieuwe cijfers worden als definitieve uitkomsten
toegevoegd.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte grasland
Totale oppervlakte grasland van bedrijven met rundvee.
Bron: Landbouwtelling.
Totaal ingezaaide oppervlakte
Totale oppervlakte akkerbouwgrond dat (opnieuw) is ingezaaid met gras ten behoeve van veevoeder.
Herinzaai
Een perceel grasland dat wordt ondergeploegd om opnieuw te worden ingezaaid met graszaad.
Om herinzaai rendabel te maken moet eerst de oorzaak van de slechte grasmat worden weggenomen. Dit maakt herinzaai duur. Een meeropbrengst in de vorm van een hogere drogestofopbrengst, een hogere voederwaarde en een betere grasopname zal mede bepalen of het lonend is.
Doorzaai
Een al bestaand perceel grasland dat wordt ingezaaid met graszaad zonder enige vorm van grondbewerking vooraf.
Inzaai na ander gewas
Een oppervlakte grond dat wordt ingezaaid met graszaad na te zijn gebruikt voor het telen van een ander gewas.
Andere gewassen vóór inzaai
Het gewas dat voor de inzaai met graszaad op het perceel stond.
Alleen gegevens beschikbaar voor totaal Nederland vanaf 1999.
Maïs
Maïs is de meest geteelde graansoort ter wereld. In ons land wordt vooral snijmaïs geteeld. De stengels en onrijpe kolven van de plant worden fijngesneden (gehakseld) en ingekuild als veevoer.
Aardappelen
Granen
Overige gewassen
Bijvoorbeeld: groenbemesters, suikerbieten, groenten, bollen, fruit en combinaties van de apart genoemde gewassen.
Groenbemesters zijn gewassen die in zijn geheel worden ondergeploegd met als doel om de structuur van de grond te verbeteren.