Prognose bevolking; kerncijfers, 2001 - 2007


Het CBS publiceert jaarlijks de nationale bevolkingsprognose. Om het jaar wordt een prognose voor de lange termijn opgesteld, afgewisseld met een prognose voor de korte termijn (6 jaar vooruit vanaf het laatst waargenomenjaar). De kerncijfers in deze publicatie zijn afkomstig uit de korte-termijnprognose die in december 2001 is opgesteld. De cijfers hebben betrekking op de periode 2001-2007. In de Statline publicatie 'Bevolking; leeftijd, burgerlijke staat' staan cijfers over de waargenomen bevolking, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf 2001 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2001 - 2007

Perioden Totale bevolking (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)0 tot 20 jaar (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)20 tot 65 jaar (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (absoluut)65 jaar of ouder (absoluut) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)0 tot 20 jaar (%) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)20 tot 65 jaar (%) LeeftijdsgroepenLeeftijd (relatief)65 jaar of ouder (%) Demografische druk (absoluut) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorteLevensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (absoluut) Buitenlandse migratieEmigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
2001 15.987.075 3.908.053 9.904.521 2.174.501 24,4 62,0 13,6 0,614 202.284 1,70 139.439 75,75 80,71 134.890 81.409 53.481
2002 16.103.401 3.938.485 9.964.547 2.200.369 24,5 61,9 13,7 0,616 200.941 1,71 139.956 75,97 80,86 135.013 83.027 51.986
2003 16.216.372 3.971.742 10.018.584 2.226.043 24,5 61,8 13,7 0,619 199.413 1,72 140.919 76,16 80,96 134.515 84.413 50.102
2004 16.324.969 4.004.138 10.062.259 2.258.574 24,5 61,6 13,8 0,622 197.676 1,73 141.790 76,36 81,07 133.815 85.512 48.303
2005 16.429.158 4.029.039 10.107.148 2.292.968 24,5 61,5 14,0 0,625 195.798 1,75 143.546 76,47 81,15 132.752 86.543 46.209
2006 16.527.619 4.047.888 10.148.858 2.330.873 24,5 61,4 14,1 0,629 194.012 1,76 145.570 76,55 81,22 131.981 87.472 44.509
2007 16.620.571 4.058.853 10.199.025 2.362.694 24,4 61,4 14,2 0,630 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens