Prognose bevolking; kerncijfers, 2001 - 2007

Prognose bevolking; kerncijfers, 2001 - 2007

Perioden Totale bevolking (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 0 tot 20 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 20 tot 65 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (absoluut) 65 jaar of ouder (absoluut) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen Leeftijd (relatief) 65 jaar of ouder (%) Demografische druk (absoluut) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
2001 15.987.075 3.908.053 9.904.521 2.174.501 24,4 62,0 13,6 0,614 202.284 1,70 139.439 75,75 80,71 134.890 81.409 53.481
2002 16.103.401 3.938.485 9.964.547 2.200.369 24,5 61,9 13,7 0,616 200.941 1,71 139.956 75,97 80,86 135.013 83.027 51.986
2003 16.216.372 3.971.742 10.018.584 2.226.043 24,5 61,8 13,7 0,619 199.413 1,72 140.919 76,16 80,96 134.515 84.413 50.102
2004 16.324.969 4.004.138 10.062.259 2.258.574 24,5 61,6 13,8 0,622 197.676 1,73 141.790 76,36 81,07 133.815 85.512 48.303
2005 16.429.158 4.029.039 10.107.148 2.292.968 24,5 61,5 14,0 0,625 195.798 1,75 143.546 76,47 81,15 132.752 86.543 46.209
2006 16.527.619 4.047.888 10.148.858 2.330.873 24,5 61,4 14,1 0,629 194.012 1,76 145.570 76,55 81,22 131.981 87.472 44.509
2007 16.620.571 4.058.853 10.199.025 2.362.694 24,4 61,4 14,2 0,630 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS publiceert jaarlijks de nationale bevolkingsprognose. Om het jaar wordt een prognose voor de lange termijn opgesteld, afgewisseld met een prognose voor de korte termijn (6 jaar vooruit vanaf het laatst waargenomenjaar). De kerncijfers in deze publicatie zijn afkomstig uit de korte-termijnprognose die in december 2001 is opgesteld. De cijfers hebben betrekking op de periode 2001-2007. In de Statline publicatie 'Bevolking; leeftijd, burgerlijke staat' staan cijfers over de waargenomen bevolking, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf 2001 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Leeftijdsgroepen
Leeftijd (absoluut)
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Leeftijd (relatief)
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal 65-plussers en 0 tot 20-jarigen ten opzichte
van de 20 tot 65-jarigen. Deze verhouding geeft een indruk van de druk van
het niet-werkende deel van de bevolking op het werkende deel van de
bevolking.
Levendgeborenen
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van hoeveel
kinderen vrouwen gemiddeld krijgen. Hiertoe worden per vruchtbare
leeftijd van de vrouw (tussen de 15 en 50 jaar) de in een bepaald
kalenderjaar geldende vruchtbaarheidscijfers gebruikt.
Overledenen
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar
verwachting (nog) zullen leven.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Buitenlandse migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland
(inclusief saldo administratieve correcties).
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie
(inclusief saldo administratieve correcties).