Dagtochten; per woonprovincie naar bestemmingsprovincie, 90-91/06-07

Dagtochten; per woonprovincie naar bestemmingsprovincie, 90-91/06-07

Regio Perioden Nederland totaal (x 1 000) Bestemming Noord-Nederland Groningen (x 1 000) Bestemming Noord-Nederland Friesland (x 1 000) Bestemming Noord-Nederland Drenthe (x 1 000) Bestemming Oost-Nederland Overijssel (x 1 000) Bestemming Oost-Nederland Flevoland (x 1 000) Bestemming Oost-Nederland Gelderland (x 1 000) Bestemming West-Nederland Utrecht (x 1 000) Bestemming West-Nederland Noord Holland (x 1 000) Bestemming West-Nederland Zuid Holland (x 1 000) Bestemming West-Nederland Zeeland (x 1 000) Bestemming Zuid-Nederland Noord Brabant (x 1 000) Bestemming Zuid-Nederland Limburg (x 1 000) Buitenland onbekend (x 1 000)
Nederland 1990 mei - 1991 april 867.493 30.910 32.285 26.116 53.405 7.707 103.235 54.670 136.474 178.658 21.686 130.878 72.466 19.003
Nederland 1995 september - 1996 augustus 935.768 30.132 35.194 26.812 57.762 12.713 106.932 66.045 159.670 201.408 21.808 132.913 67.733 16.646
Nederland 2001 december - 2002 november 981.624 31.277 33.742 25.376 56.941 14.807 113.113 70.131 172.439 215.191 21.248 142.168 65.363 19.829
Nederland 2006 oktober - 2007 september 906.642 31.688 31.390 25.289 55.295 14.201 100.161 69.727 155.329 185.198 18.857 133.979 66.158 19.369
Woonregio Landsdeel Noord 1990 mei - 1991 april 89.003 29.315 29.582 22.863 1.916 288 919 457 1.453 629 71 503 129 878
Woonregio Landsdeel Noord 1995 september - 1996 augustus 92.617 28.516 33.240 22.824 2.690 336 1.128 560 1.563 646 43 313 138 622
Woonregio Landsdeel Noord 2001 december - 2002 november 90.889 28.688 30.820 21.921 3.204 434 1.309 272 1.965 1.004 22 323 25 901
Woonregio Landsdeel Noord 2006 oktober - 2007 september 89.930 29.146 29.437 22.408 2.961 504 1.785 609 1.290 343 31 420 28 968
Woonregio Landsdeel Oost 1990 mei - 1991 april 170.750 625 1.134 1.890 49.497 6.103 89.555 4.628 5.098 3.369 181 3.716 1.475 3.481
Woonregio Landsdeel Oost 1995 september - 1996 augustus 179.431 500 651 2.108 52.415 10.438 92.458 4.993 5.934 2.601 302 3.383 1.003 2.644
Woonregio Landsdeel Oost 2001 december - 2002 november 188.470 718 1.605 1.848 51.608 10.817 95.813 6.152 6.246 4.118 83 4.196 1.672 3.594
Woonregio Landsdeel Oost 2006 oktober - 2007 september 175.837 644 858 1.934 49.520 11.288 83.976 8.398 6.198 3.824 353 4.332 979 3.535
Woonregio Landsdeel West 1990 mei - 1991 april 391.652 781 1.362 1.068 1.363 1.257 8.181 48.109 127.118 170.639 19.836 7.104 1.564 3.270
Woonregio Landsdeel West 1995 september - 1996 augustus 452.216 958 1.105 1.575 2.099 1.743 8.753 58.771 149.501 193.953 20.034 8.254 1.261 4.211
Woonregio Landsdeel West 2001 december - 2002 november 484.645 1.668 1.182 986 1.770 3.181 10.631 62.406 161.797 205.177 18.851 10.310 2.889 3.795
Woonregio Landsdeel West 2006 oktober - 2007 september 425.287 1.671 1.064 751 2.213 2.235 8.370 59.014 144.544 175.459 16.360 9.661 1.423 2.521
Woonregio Landsdeel Zuid 1990 mei - 1991 april 216.088 189 208 295 629 58 4.581 1.475 2.804 4.023 1.598 119.554 69.298 11.374
Woonregio Landsdeel Zuid 1995 september - 1996 augustus 211.504 158 199 306 558 196 4.593 1.722 2.672 4.209 1.430 120.961 65.330 9.170
Woonregio Landsdeel Zuid 2001 december - 2002 november 217.620 201 135 620 361 374 5.361 1.299 2.430 4.893 2.290 127.339 60.776 11.538
Woonregio Landsdeel Zuid 2006 oktober - 2007 september 215.590 228 31 195 603 173 6.030 1.706 3.297 5.572 2.113 119.567 63.730 12.346
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de provincies waar de Nederlandse bevolking voor dagrecreatie naartoe gaat. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt naar de woonregio en woonprovincie van dagrecreanten.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1990/'91, 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Nederland totaal
Aantal dagtochten per woonregio.
Bestemming Noord-Nederland
Groningen
Friesland
Drenthe
Bestemming Oost-Nederland
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Bestemming West-Nederland
Utrecht
Noord Holland
Zuid Holland
Zeeland
Bestemming Zuid-Nederland
Noord Brabant
Limburg
Buitenland onbekend