Niet-financiële ondernemingen; financiële kengetallen in kwartielen

Niet-financiële ondernemingen; financiële kengetallen in kwartielen

Kwartielen SBI'93 Perioden Netto omzet Aantal ondernemingen (absoluut) Netto omzet Toegevoegde waarde in % netto omzet (%) Netto omzet Lonen,salarissen in % van netto omzet (%) Netto omzet Bruto bedrijfsresultaat in % netto omzet (%) Netto omzet Netto bedrijfsresultaat in % netto omzet (%) Netto omzet Financieel resultaat in % netto omzet (%) Netto omzet Voorraden in % netto omzet (%) Netto omzet Rente lasten in % netto omzet (%) Eigen vermogen Aantal ondernemingen (absoluut) Eigen vermogen Res. vóór belasting in % eigen vermogen (%) Eigen vermogen Nettoresultaat in % eigen vermogen (%) Totaal vermogen Aantal ondernemingen (absoluut) Totaal vermogen Netto resultaat in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Finan. vaste activa in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Mater. vaste activa in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Vlottende middelen in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Netto omzet in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Eigen vermogen in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Voorzieningen in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Schulden lang in % totaal vermogen (%) Totaal vermogen Schulden kort in % totaal vermogen (%) Bruto bedrijfsresultaat (1) Aantal ondernemingen (absoluut) Bruto bedrijfsresultaat (1) Fin. resultaat in % bruto bedrijfsresult (%) Bruto bedrijfsresultaat (2) Aantal ondernemingen (absoluut) Bruto bedrijfsresultaat (2) Rente lasten in % bruto bedrijfsresult (%)
Kwartiel 1 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 1999 3.581 24,28 7,81 2,94 -5,53 -6,69 0,00 0,37 2.787 -4,89 -1,84 3.705 -2,72 0,00 1,98 16,95 14,74 0,30 0,00 0,00 7,66 2.808 -34,57 2.827 2,86
Kwartiel 1 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2000 4.604 23,40 7,58 2,31 -6,55 -5,76 0,00 0,31 3.542 -3,65 0,00 4.701 -2,57 0,00 3,63 18,77 16,62 0,45 0,00 0,00 8,77 3.623 -31,25 3.623 2,33
Kwartiel 1 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2001 3.605 24,02 7,68 2,77 -5,72 -6,68 0,00 0,36 3.115 -5,00 -2,25 4.156 -3,13 0,00 0,00 15,87 6,63 0,00 0,00 0,00 6,22 2.826 -34,57 2.845 2,83
Kwartiel 1 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2002 2.510 22,58 7,96 2,15 -6,21 -6,32 0,00 0,33 1.947 -7,41 -4,00 2.644 -3,43 0,00 1,42 15,85 13,43 -1,24 0,00 0,00 7,13 1.950 -36,72 1.960 3,47
Kwartiel 1 B0 Visserij 1999 224 35,45 5,67 1,42 -5,73 -6,84 0,00 0,00 165 -6,32 -6,05 226 -1,75 0,04 0,00 7,01 12,66 -4,00 0,00 0,00 6,27 171 -36,44 171 1,56
Kwartiel 1 B0 Visserij 2000 270 28,14 5,70 -0,93 -10,67 -6,09 0,00 0,00 193 -6,72 -4,05 268 -3,19 0,07 0,00 7,07 13,82 -5,26 0,00 0,00 8,26 199 -35,83 199 0,44
Kwartiel 1 B0 Visserij 2001 225 35,43 6,14 2,96 -5,45 -6,59 0,00 0,00 192 -5,31 -4,90 259 -1,76 0,00 0,00 7,59 5,83 -2,32 0,00 0,00 5,15 175 -36,44 175 1,62
Kwartiel 1 B0 Visserij 2002 142 32,14 5,00 -5,56 -17,35 -7,47 0,00 0,00 106 -9,24 -9,82 143 -3,64 0,00 0,00 5,29 9,47 -6,58 0,00 0,00 5,58 101 -42,11 102 0,00
Kwartiel 1 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 1999 22 15,13 0,00 7,62 2,52 -2,17 0,00 0,12 19 17,91 12,29 24 -0,39 0,00 0,00 56,76 53,64 3,98 0,00 0,00 35,64 20 -12,53 20 0,36
Kwartiel 1 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2000 59 10,10 0,00 0,75 -7,27 -1,15 0,00 0,00 45 -0,49 -2,03 60 -2,28 0,00 0,76 30,32 30,48 0,01 0,00 0,00 10,31 45 -7,04 45 0,00
Kwartiel 1 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2001 59 2,52 0,00 0,60 -8,81 -0,75 0,00 0,00 60 -1,14 -0,01 73 -2,50 0,00 0,00 24,32 0,13 4,35 0,00 0,00 16,67 45 -6,64 45 0,00
Kwartiel 1 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2002 25 3,49 0,00 -13,33 -21,78 -2,11 0,00 0,00 20 0,14 3,38 26 -19,44 0,00 0,00 47,24 36,33 0,21 0,00 0,00 16,78 16 -18,11 16 0,02
Kwartiel 1 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1999 58 27,41 0,00 10,38 2,31 -2,73 0,00 0,00 51 3,55 5,18 59 1,15 0,00 1,87 23,08 31,11 4,89 0,00 0,00 10,50 50 -18,03 50 0,09
Kwartiel 1 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2000 104 19,50 0,00 4,27 1,15 -2,31 0,00 0,00 95 0,84 3,59 104 0,76 0,00 8,54 30,38 14,82 11,58 0,00 0,00 9,63 86 -10,00 86 0,00
Kwartiel 1 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2001 82 20,81 3,26 6,78 0,92 -2,39 0,00 0,00 104 0,00 0,00 118 -0,53 0,00 0,00 18,52 0,00 9,33 0,00 0,00 2,08 69 -13,70 69 0,00
Kwartiel 1 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2002 65 9,55 0,00 0,06 -2,15 -2,47 0,00 0,00 59 -2,26 0,00 66 -1,13 0,00 0,70 29,22 15,88 13,26 0,00 0,00 9,75 49 -22,22 49 0,12
Kwartiel 1 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1999 1.077 18,85 11,30 2,56 -1,15 -2,18 0,00 0,23 860 1,10 1,82 1.084 -0,97 0,00 9,93 32,43 65,63 4,27 0,00 0,00 12,81 879 -22,58 882 2,83
Kwartiel 1 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2000 1.459 16,16 10,59 1,37 -2,14 -2,00 0,00 0,16 1.158 -2,71 0,00 1.466 -2,15 0,00 9,83 32,79 71,43 4,25 0,00 0,00 15,12 1.164 -24,76 1.164 2,70
Kwartiel 1 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2001 1.204 17,74 10,20 2,50 -0,93 -2,07 0,00 0,18 1.083 0,00 0,81 1.354 -1,52 0,00 1,95 32,25 25,71 5,35 0,00 0,00 10,15 995 -21,40 998 2,08
Kwartiel 1 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2002 818 19,38 11,17 2,00 -1,29 -2,11 0,28 0,17 660 -1,53 -0,16 825 -1,57 0,00 10,03 31,50 75,63 4,64 0,00 0,00 13,03 660 -25,00 668 2,80
Kwartiel 1 DB Textiel- en textielproductenind. 1999 491 22,34 13,42 0,43 -3,45 -2,42 0,00 0,17 378 -1,18 0,00 495 -2,79 0,00 4,71 47,99 62,30 2,78 0,00 0,00 12,27 371 -31,64 375 2,33
Kwartiel 1 DB Textiel- en textielproductenind. 2000 673 20,00 13,10 0,23 -3,92 -2,24 0,00 0,13 521 -3,81 -1,06 675 -2,79 0,00 5,67 48,99 71,41 3,67 0,00 0,00 14,84 505 -30,28 505 1,72
Kwartiel 1 DB Textiel- en textielproductenind. 2001 511 21,43 13,42 0,68 -3,35 -2,36 0,00 0,17 437 -3,33 -0,95 566 -3,48 0,00 2,21 45,94 32,85 4,44 0,00 0,00 10,59 389 -29,36 393 2,44
Kwartiel 1 DB Textiel- en textielproductenind. 2002 357 20,58 12,43 0,00 -4,44 -2,57 0,00 0,12 274 -10,03 -7,14 360 -3,45 0,00 3,56 45,49 52,79 2,06 0,00 0,00 11,61 267 -30,95 267 1,25
Kwartiel 1 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1999 116 18,10 9,73 -0,08 -3,13 -3,28 0,00 0,33 87 -1,50 -2,69 117 -3,86 0,00 3,64 53,47 56,89 -0,55 0,00 0,00 10,00 85 -39,17 86 4,76
Kwartiel 1 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2000 155 19,74 9,66 1,08 -2,39 -3,10 1,44 0,39 113 -0,55 1,59 155 -1,31 0,00 2,84 52,36 41,14 -1,73 0,00 0,00 12,78 118 -30,95 118 5,66
Kwartiel 1 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2001 119 17,97 9,77 -0,16 -3,18 -3,27 0,00 0,34 100 -2,64 -4,28 132 -4,07 0,00 0,82 51,65 33,20 1,99 0,00 0,00 7,17 87 -38,33 88 4,76
Kwartiel 1 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2002 66 23,73 14,51 -1,27 -8,89 -3,88 2,63 0,38 47 -7,72 -7,69 67 -7,89 0,00 5,08 43,24 47,56 -8,15 0,00 0,00 9,28 46 -33,33 46 4,55
Kwartiel 1 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 1999 610 31,03 19,01 2,67 -0,19 -2,23 0,30 0,26 514 0,58 1,60 609 -0,06 0,00 11,41 43,84 70,60 9,00 0,00 0,00 13,04 498 -26,32 503 2,40
Kwartiel 1 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2000 775 30,51 16,48 4,14 0,89 -2,17 0,00 0,16 667 4,08 3,66 777 0,61 0,00 8,94 41,45 58,18 9,38 0,00 0,00 13,82 660 -22,52 660 2,16
Kwartiel 1 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2001 616 31,32 18,93 3,05 -0,03 -2,21 0,00 0,25 558 0,00 1,16 667 -0,99 0,00 7,35 42,52 42,88 8,49 0,00 0,00 11,00 506 -26,11 511 2,34
Kwartiel 1 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2002 441 32,23 20,15 2,84 -1,55 -2,37 1,08 0,24 379 -4,55 -3,80 442 -1,74 0,00 9,33 40,67 68,73 12,42 0,00 0,00 11,94 356 -27,20 359 3,30
Kwartiel 1 DE Papier, karton, uitgeverijen 1999 2.287 29,02 18,92 0,25 -5,63 -2,31 0,00 0,08 1.707 -5,98 -2,14 2.307 -4,56 0,00 3,59 41,38 63,22 -1,62 0,00 0,00 16,06 1.722 -21,73 1.730 1,24
Kwartiel 1 DE Papier, karton, uitgeverijen 2000 2.991 27,11 17,83 0,57 -4,68 -2,19 0,00 0,05 2.273 -2,50 0,00 3.010 -3,42 0,00 3,53 43,83 60,36 0,50 0,00 0,00 19,36 2.280 -20,78 2.280 0,93
Kwartiel 1 DE Papier, karton, uitgeverijen 2001 2.380 28,86 18,17 0,30 -5,55 -2,23 0,00 0,07 1.969 -6,12 -2,71 2.633 -4,66 0,00 1,19 40,71 33,33 -0,12 0,00 0,00 13,72 1.798 -21,21 1.808 1,05
Kwartiel 1 DE Papier, karton, uitgeverijen 2002 1.681 30,56 19,10 0,81 -4,46 -2,31 0,00 0,00 1.263 -7,41 -5,49 1.695 -4,82 0,00 3,52 42,58 69,79 -0,47 0,00 0,00 16,09 1.270 -22,58 1.278 1,03
Kwartiel 1 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 1999 12 13,81 9,15 5,20 2,86 -2,54 0,00 0,72 10 . . 12 2,68 0,00 0,60 41,83 87,05 1,72 0,00 0,00 15,93 12 -33,40 12 4,22
Kwartiel 1 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2000 18 5,18 3,12 -2,96 -2,96 -2,12 5,40 0,01 13 11,83 9,36 18 -6,93 0,00 1,90 59,59 67,68 -0,25 0,00 0,00 19,99 12 -19,90 12 0,51
Kwartiel 1 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2001 16 13,81 7,60 2,18 0,69 -2,13 0,00 0,23 15 15,98 12,42 18 0,51 0,00 0,00 39,23 68,96 0,77 0,00 0,00 13,87 16 -26,84 16 4,22
Kwartiel 1 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2002 16 15,14 0,00 2,25 -1,04 -2,40 0,00 0,11 12 -4,72 -1,01 16 -0,62 0,00 1,57 20,56 9,87 0,54 0,00 0,00 25,09 13 -22,61 13 0,08
Kwartiel 1 DG Chemische producten 1999 323 19,29 11,64 -1,28 -7,66 -2,34 0,00 0,05 267 -1,74 -1,56 328 -3,90 0,00 1,39 45,52 40,68 8,35 0,00 0,00 10,27 231 -21,72 233 0,66
Kwartiel 1 DG Chemische producten 2000 480 19,54 8,92 2,25 -0,92 -1,91 0,00 0,06 396 1,00 1,83 483 -0,76 0,00 2,89 39,52 44,34 7,04 0,00 0,00 14,67 385 -21,45 385 0,49
Kwartiel 1 DG Chemische producten 2001 376 17,82 9,74 -0,21 -4,98 -2,20 0,00 0,02 348 -1,66 -1,31 427 -3,74 0,00 0,00 40,77 12,20 9,48 0,00 0,00 9,80 278 -21,61 280 0,53
Kwartiel 1 DG Chemische producten 2002 277 19,86 10,89 1,87 -2,08 -2,16 1,36 0,00 222 0,95 0,78 279 -1,93 0,00 5,78 42,62 59,38 6,47 0,00 0,00 14,32 215 -19,76 216 0,14
Kwartiel 1 DH Rubber en kunststof 1999 511 26,05 16,00 3,08 -1,66 -2,77 1,30 0,20 409 1,61 1,81 513 -1,27 0,00 8,48 37,83 61,33 4,76 0,00 0,00 14,69 416 -27,79 418 2,04
Kwartiel 1 DH Rubber en kunststof 2000 665 25,92 15,37 3,39 -1,82 -2,53 2,40 0,11 531 -0,44 0,15 667 -1,14 0,00 9,07 41,33 70,97 3,85 0,00 0,00 17,75 555 -25,48 555 1,29
Kwartiel 1 DH Rubber en kunststof 2001 534 25,97 15,61 3,30 -1,97 -2,75 1,60 0,18 466 0,42 0,91 581 -1,94 0,00 5,52 37,31 35,82 5,44 0,00 0,00 12,71 435 -27,50 437 1,96
Kwartiel 1 DH Rubber en kunststof 2002 396 26,05 15,66 3,27 -0,68 -2,48 2,42 0,21 314 1,11 1,47 401 -0,64 0,00 10,43 39,92 72,13 3,60 0,00 0,00 14,77 328 -22,87 329 1,97
Kwartiel 1 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 1999 368 28,82 15,08 3,27 -0,75 -2,18 1,21 0,15 306 0,00 0,31 369 -0,53 0,00 10,20 40,53 75,01 6,85 0,00 0,00 15,29 301 -22,22 304 2,15
Kwartiel 1 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2000 566 26,53 14,31 4,55 0,57 -2,01 1,60 0,12 469 4,37 3,37 571 0,32 0,00 10,17 39,05 69,46 7,37 0,00 0,00 16,56 485 -18,22 485 1,21
Kwartiel 1 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2001 432 26,53 13,37 3,99 -0,39 -2,09 1,42 0,13 405 0,00 0,31 482 -1,00 0,00 4,11 38,60 49,89 7,85 0,00 0,00 12,92 363 -20,52 366 1,98
Kwartiel 1 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2002 354 25,14 12,32 2,79 -0,75 -2,20 1,63 0,15 297 -0,71 -0,07 354 -1,04 0,00 10,28 38,21 71,29 7,44 0,00 0,00 14,66 285 -19,02 286 1,61
Kwartiel 1 DJ Metalen en metaalproducten 1999 2.485 35,64 23,16 4,35 0,06 -2,31 0,00 0,20 2.096 2,22 2,63 2.492 0,00 0,00 9,89 40,59 67,23 8,72 0,00 0,00 14,12 2.080 -21,62 2.094 1,89
Kwartiel 1 DJ Metalen en metaalproducten 2000 3.066 34,69 22,58 4,24 0,28 -2,17 0,11 0,18 2.604 2,87 3,09 3.075 0,21 0,00 10,29 41,57 70,96 8,76 0,00 0,00 17,13 2.611 -20,95 2.611 1,64
Kwartiel 1 DJ Metalen en metaalproducten 2001 2.566 34,95 22,77 4,11 0,00 -2,31 0,00 0,20 2.337 1,13 1,74 2.789 -0,75 0,00 5,95 39,73 43,78 8,77 0,00 0,00 12,10 2.150 -21,77 2.164 1,89
Kwartiel 1 DJ Metalen en metaalproducten 2002 1.921 35,74 25,60 2,24 -3,17 -2,58 0,24 0,20 1.591 -5,73 -3,70 1.932 -2,66 0,00 11,75 39,61 70,76 6,63 0,00 0,00 13,46 1.531 -25,93 1.547 2,33
Kwartiel 1 DK Machines en apparaten 1999 1.600 28,40 18,77 2,49 -0,77 -1,98 0,00 0,13 1.314 2,04 2,27 1.610 -0,59 0,00 5,57 49,33 69,86 6,71 0,00 0,00 15,91 1.287 -23,97 1.293 1,36
Kwartiel 1 DK Machines en apparaten 2000 2.094 27,24 18,05 2,80 -0,47 -1,82 0,00 0,13 1.744 2,32 1,87 2.098 -0,37 0,00 5,42 48,96 65,00 6,99 0,00 0,00 19,87 1.705 -20,86 1.705 1,17
Kwartiel 1 DK Machines en apparaten 2001 1.675 27,79 18,19 2,50 -0,70 -1,96 0,00 0,13 1.492 1,05 1,27 1.822 -1,17 0,00 3,08 47,89 43,32 7,20 0,00 0,00 14,17 1.351 -23,40 1.359 1,34
Kwartiel 1 DK Machines en apparaten 2002 1.203 28,74 19,52 1,00 -2,81 -2,41 0,00 0,19 971 -3,64 -3,12 1.210 -2,42 0,00 6,02 46,28 74,36 3,88 0,00 0,00 15,22 917 -26,43 924 2,86
Kwartiel 1 DM Transportmiddelen 1999 663 25,33 14,54 0,79 -3,37 -2,19 0,00 0,11 532 -1,57 -0,03 664 -2,41 0,00 6,68 42,88 49,44 4,71 0,00 0,00 14,95 505 -26,67 511 1,70
Kwartiel 1 DM Transportmiddelen 2000 825 23,82 14,55 1,60 -1,53 -2,16 0,00 0,12 668 0,00 1,53 827 -1,25 0,00 6,30 44,11 53,69 3,81 0,00 0,00 19,17 646 -26,02 646 1,53
Kwartiel 1 DM Transportmiddelen 2001 697 23,88 14,31 0,61 -3,51 -2,19 0,00 0,11 615 -2,30 -0,94 768 -2,64 0,00 3,75 41,76 21,50 5,02 0,00 0,00 12,00 528 -26,73 534 1,53
Kwartiel 1 DM Transportmiddelen 2002 518 25,74 16,44 0,42 -3,41 -1,98 0,00 0,05 414 -2,68 -0,80 522 -2,05 0,00 4,91 44,93 59,74 4,62 0,00 0,00 15,00 390 -27,43 392 1,35
Kwartiel 1 DL Elektrische en optische apparaten 1999 1.160 27,56 19,10 2,25 -1,39 -1,96 0,00 0,08 950 0,00 1,14 1.162 -1,50 0,00 4,60 51,32 72,72 6,07 0,00 0,00 15,14 930 -21,74 937 0,87
Kwartiel 1 DL Elektrische en optische apparaten 2000 1.444 27,42 17,35 1,65 -2,14 -1,83 0,00 0,06 1.162 0,23 1,57 1.450 -1,48 0,00 4,33 50,64 63,85 5,13 0,00 0,00 17,47 1.129 -17,75 1.129 0,88
Kwartiel 1 DL Elektrische en optische apparaten 2001 1.205 26,80 18,15 2,10 -1,77 -1,96 0,00 0,06 1.060 -1,43 0,00 1.315 -2,41 0,00 2,62 49,16 44,94 5,36 0,00 0,00 13,16 960 -21,63 967 0,71
Kwartiel 1 DL Elektrische en optische apparaten 2002 875 29,81 20,16 0,41 -3,31 -1,92 0,00 0,00 714 -1,32 0,00 883 -3,09 0,00 4,66 49,27 69,27 5,42 0,00 0,00 13,74 654 -21,33 659 0,26
Kwartiel 1 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 1999 1.003 27,41 17,24 1,69 -2,31 -2,41 0,00 0,16 782 -0,60 0,47 1.009 -1,80 0,00 7,78 41,87 68,82 2,92 0,00 0,00 17,06 786 -26,21 794 1,96
Kwartiel 1 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2000 1.226 26,66 17,44 1,52 -1,84 -2,14 0,06 0,14 936 0,08 1,74 1.230 -1,81 0,00 7,82 45,92 71,59 1,49 0,00 0,00 20,91 962 -24,12 962 1,56
Kwartiel 1 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2001 1.013 27,45 17,35 1,60 -2,31 -2,44 0,00 0,16 835 -1,81 0,00 1.083 -2,26 0,00 5,38 41,72 52,83 2,81 0,00 0,00 15,52 793 -26,32 801 1,92
Kwartiel 1 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2002 705 29,99 20,48 0,10 -3,83 -2,59 0,31 0,13 537 -5,56 -2,30 710 -3,70 0,00 7,84 43,55 77,81 0,46 0,00 0,00 15,23 526 -28,57 529 1,43
Kwartiel 1 E0 Elektriciteit, aardgas en water 1999 56 30,53 0,00 12,19 2,85 -18,82 0,00 0,82 41 -2,85 0,00 58 0,45 0,00 4,42 18,45 16,13 -3,06 0,00 0,00 9,27 49 -29,05 49 9,02
Kwartiel 1 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2000 93 6,10 0,00 1,09 -6,74 -12,82 0,00 0,00 73 -0,98 0,00 93 -1,60 0,00 5,91 18,19 23,04 1,35 0,00 0,00 10,24 70 -25,38 70 0,00
Kwartiel 1 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2001 84 16,09 0,00 5,27 -0,65 -16,25 0,00 0,04 74 -9,38 -4,50 106 -3,29 0,00 0,00 17,30 8,78 -6,37 0,00 0,00 11,16 70 -30,25 71 2,00
Kwartiel 1 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2002 71 17,22 0,00 3,74 0,00 -10,90 0,00 0,00 55 0,00 0,00 73 -0,30 0,00 2,37 18,22 24,19 0,06 0,00 0,00 10,64 58 -20,51 58 0,00
Kwartiel 1 F0 Bouwnijverheid 1999 11.319 30,15 21,17 1,76 -0,86 -1,27 0,00 0,05 9.578 2,04 2,44 11.382 -0,96 0,00 5,87 51,47 72,41 8,38 0,00 0,00 15,99 8.995 -16,67 9.087 0,74
Kwartiel 1 F0 Bouwnijverheid 2000 13.777 30,00 20,24 2,37 0,00 -1,16 0,00 0,05 11.568 4,87 5,08 13.821 0,00 0,00 5,90 54,00 79,75 7,71 0,00 0,00 19,08 11.385 -14,94 11.385 0,58
Kwartiel 1 F0 Bouwnijverheid 2001 11.557 29,92 20,72 1,78 -0,82 -1,27 0,00 0,04 10.577 0,31 1,27 12.571 -1,66 0,00 3,31 50,75 40,94 8,61 0,00 0,00 13,74 9.207 -16,67 9.300 0,70
Kwartiel 1 F0 Bouwnijverheid 2002 8.583 31,31 22,22 1,68 -1,12 -1,32 0,00 0,00 7.229 0,00 0,91 8.654 -1,34 0,00 5,77 51,46 78,05 8,40 0,00 0,00 15,20 6.792 -18,09 6.853 0,43
Kwartiel 1 G0 Handel 1999 34.109 12,07 6,85 0,84 -1,28 -1,83 0,00 0,08 27.171 0,63 1,27 34.348 -1,40 0,00 2,27 51,94 60,22 3,98 0,00 0,00 14,17 26.277 -27,88 26.510 1,46
Kwartiel 1 G0 Handel 2000 43.201 11,25 6,43 0,60 -1,58 -1,77 0,00 0,08 34.189 0,50 1,72 43.410 -1,62 0,00 2,44 52,30 58,58 3,73 0,00 0,00 16,46 33.271 -26,78 33.271 1,21
Kwartiel 1 G0 Handel 2001 34.890 12,00 6,71 0,87 -1,23 -1,82 0,00 0,08 30.599 0,00 0,00 38.756 -2,22 0,00 0,72 50,05 27,39 3,93 0,00 0,00 12,01 27.004 -27,93 27.244 1,43
Kwartiel 1 G0 Handel 2002 25.002 12,31 7,06 0,68 -1,42 -1,75 0,00 0,02 20.006 0,00 0,00 25.236 -1,68 0,00 2,24 52,22 64,85 4,35 0,00 0,00 13,34 19.129 -28,13 19.263 1,16
Kwartiel 1 H0 Horeca 1999 3.364 36,67 22,99 3,03 -3,70 -4,72 0,00 0,27 2.427 -3,85 0,00 3.379 -2,98 0,00 12,78 18,41 43,44 -3,37 0,00 0,00 10,97 2.709 -33,23 2.721 2,97
Kwartiel 1 H0 Horeca 2000 4.465 35,69 22,61 2,09 -4,38 -4,24 0,00 0,26 3.168 -3,53 0,15 4.487 -4,09 0,00 12,92 19,09 44,66 -5,41 0,00 0,00 13,41 3.533 -30,56 3.533 2,63
Kwartiel 1 H0 Horeca 2001 3.428 36,75 23,04 3,09 -3,64 -4,75 0,00 0,26 2.759 -4,51 -0,97 3.842 -3,50 0,00 5,29 18,12 25,23 -3,33 0,00 0,00 8,99 2.767 -33,33 2.781 2,96
Kwartiel 1 H0 Horeca 2002 2.333 37,50 23,77 2,67 -4,08 -4,94 0,00 0,28 1.667 -4,76 -1,23 2.351 -3,70 0,00 14,44 17,85 40,85 -5,15 0,00 0,00 9,68 1.862 -35,48 1.873 3,08
Kwartiel 1 I0 Vervoer, opslag en communicatie 1999 5.497 23,48 9,35 2,46 -1,68 -2,50 0,00 0,06 4.520 -1,05 0,18 5.547 -1,60 0,00 3,88 32,02 45,78 5,07 0,00 0,00 15,37 4.457 -21,74 4.491 1,25
Kwartiel 1 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2000 6.986 23,12 8,78 2,21 -1,64 -2,44 0,00 0,05 5.690 -0,39 0,39 7.041 -1,47 0,00 3,89 32,96 44,79 4,63 0,00 0,00 17,02 5.683 -21,82 5.683 0,97
Kwartiel 1 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2001 5.739 23,50 8,50 2,40 -1,54 -2,47 0,00 0,04 5.339 -2,22 -0,23 6.519 -2,35 0,00 0,60 31,63 18,81 5,75 0,00 0,00 11,76 4.658 -21,47 4.696 1,08
Kwartiel 1 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2002 4.328 21,55 8,68 1,84 -1,92 -2,36 0,00 0,00 3.575 -2,46 -0,48 4.366 -1,73 0,00 3,32 32,82 46,43 5,29 0,00 0,00 13,22 3.459 -22,64 3.471 0,96
Kwartiel 1 K0 Onroerend goed 1999 38.263 37,21 21,40 -1,20 -6,55 -1,52 0,00 0,00 31.940 0,00 0,00 38.724 -3,27 0,00 0,32 46,08 28,13 8,94 0,00 0,00 9,33 27.488 -10,57 27.778 0,00
Kwartiel 1 K0 Onroerend goed 2000 45.727 36,05 20,00 -0,84 -6,03 -1,53 0,00 0,00 37.915 0,77 1,50 46.050 -2,89 0,00 0,42 44,99 29,08 8,71 0,00 0,00 10,45 33.329 -10,19 33.329 0,00
Kwartiel 1 K0 Onroerend goed 2001 38.660 36,89 21,02 -1,21 -6,56 -1,52 0,00 0,00 36.573 -2,63 -1,97 44.585 -4,37 0,00 0,00 44,44 12,97 8,54 0,00 0,00 7,37 27.855 -10,53 28.151 0,00
Kwartiel 1 K0 Onroerend goed 2002 27.323 35,34 21,84 -3,23 -8,53 -1,43 0,00 0,00 22.627 -4,08 -2,70 27.807 -4,75 0,00 0,17 48,05 28,91 8,16 0,00 0,00 8,45 18.705 -10,91 18.849 0,00
Kwartiel 2 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 1999 3.581 45,56 21,89 15,02 5,17 -1,79 0,35 2,57 2.787 9,09 8,51 3.705 2,89 1,58 31,21 39,67 59,34 24,41 5,41 3,03 20,48 2.808 -11,34 2.827 14,31
Kwartiel 2 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2000 4.604 44,16 21,50 15,46 5,28 -1,61 0,52 2,21 3.542 10,58 10,95 4.701 3,05 1,41 31,13 41,30 60,52 23,90 5,01 5,19 24,63 3.623 -10,05 3.623 12,56
Kwartiel 2 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2001 3.605 45,13 21,73 14,88 5,12 -1,79 0,35 2,54 3.115 7,10 7,33 4.156 1,57 1,87 24,79 40,20 48,91 25,33 5,15 0,00 18,81 2.826 -11,24 2.845 14,29
Kwartiel 2 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2002 2.510 45,80 22,76 13,78 4,36 -1,77 0,28 2,41 1.947 7,46 7,39 2.644 2,13 1,23 32,30 39,33 60,78 22,34 4,87 5,87 19,04 1.950 -12,89 1.960 15,45
Kwartiel 2 B0 Visserij 1999 224 58,21 25,34 18,93 6,38 -2,13 0,00 3,13 165 6,08 5,58 226 2,65 3,92 23,84 22,65 42,66 36,65 4,07 0,08 18,72 171 -11,30 171 15,11
Kwartiel 2 B0 Visserij 2000 270 59,20 25,01 15,90 4,49 -1,14 0,00 2,55 193 5,54 5,52 268 0,84 4,52 18,19 26,04 43,24 31,40 5,39 0,00 21,36 199 -9,05 199 13,19
Kwartiel 2 B0 Visserij 2001 225 58,07 25,31 19,10 6,56 -2,12 0,00 3,13 192 5,55 4,87 259 1,45 4,60 15,01 25,37 35,07 38,41 3,78 0,00 16,67 175 -11,30 175 15,64
Kwartiel 2 B0 Visserij 2002 142 57,16 26,78 14,59 3,72 -0,85 0,00 2,35 106 3,25 2,92 143 1,15 7,13 20,72 18,26 37,70 32,86 2,16 0,00 14,72 101 -7,97 102 10,23
Kwartiel 2 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 1999 22 35,89 8,36 12,79 11,90 -0,71 0,00 0,71 19 42,86 36,95 24 15,71 0,00 8,70 76,98 94,87 20,49 0,00 0,00 42,42 20 -4,83 20 3,86
Kwartiel 2 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2000 59 40,97 4,25 9,88 4,04 0,00 0,36 0,10 45 28,38 21,40 60 4,43 0,00 14,50 68,89 73,97 21,18 0,00 0,18 37,14 45 0,00 45 0,09
Kwartiel 2 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2001 59 48,08 0,00 25,59 11,55 0,00 0,00 0,00 60 26,70 21,11 73 0,90 0,00 3,43 69,52 29,90 31,05 0,00 0,00 46,55 45 0,00 45 0,03
Kwartiel 2 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2002 25 41,55 22,51 1,96 0,35 -0,42 0,00 0,46 20 19,64 13,53 26 1,55 0,00 3,02 85,99 109,73 17,58 0,00 0,00 43,83 16 -4,04 16 4,40
Kwartiel 2 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1999 58 48,64 17,95 21,52 12,34 -0,22 0,10 1,17 51 23,49 20,00 59 6,19 0,00 33,30 50,23 62,85 29,86 1,60 10,85 26,16 50 -3,96 50 6,43
Kwartiel 2 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2000 104 38,42 12,94 15,74 7,73 0,00 0,25 0,64 95 11,11 9,50 104 4,59 0,07 28,21 48,35 59,83 40,38 1,91 0,00 24,80 86 -2,08 86 4,11
Kwartiel 2 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2001 82 47,57 17,08 20,81 11,18 0,00 0,07 1,07 104 7,38 8,24 118 1,02 0,00 20,54 50,24 32,89 42,07 0,00 0,00 20,14 69 -1,56 69 6,09
Kwartiel 2 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2002 65 31,28 14,47 12,71 5,50 -0,32 0,00 0,71 59 6,53 8,42 66 2,35 0,10 27,31 53,70 63,19 39,93 1,58 0,00 21,11 49 -3,79 49 4,44
Kwartiel 2 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1999 1.077 38,87 25,00 8,22 3,65 -0,76 2,25 1,11 860 16,13 13,75 1.084 5,15 0,00 31,76 52,84 151,78 26,32 3,66 11,71 28,18 879 -9,58 882 11,40
Kwartiel 2 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2000 1.459 35,67 23,85 6,97 2,42 -0,65 2,47 0,94 1.158 12,34 11,45 1.466 3,58 0,05 31,27 54,46 154,04 25,47 2,96 9,89 33,46 1.164 -9,42 1.164 11,95
Kwartiel 2 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2001 1.204 38,29 23,52 8,09 3,53 -0,69 2,34 1,01 1.083 12,77 11,57 1.354 3,65 0,07 25,98 54,33 134,00 28,82 1,92 4,02 26,63 995 -8,31 998 10,71
Kwartiel 2 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2002 818 39,37 24,79 7,65 2,93 -0,82 2,62 0,99 660 14,51 11,34 825 4,63 0,00 32,99 53,45 156,59 26,08 2,99 13,39 27,60 660 -9,68 668 10,77
Kwartiel 2 DB Textiel- en textielproductenind. 1999 491 38,08 26,10 6,72 3,46 -0,75 7,74 1,05 378 12,68 10,39 495 3,87 0,00 16,49 72,70 132,34 25,68 2,42 9,19 28,61 371 -8,43 375 12,59
Kwartiel 2 DB Textiel- en textielproductenind. 2000 673 36,73 25,94 6,84 3,09 -0,77 8,17 1,05 521 13,09 11,20 675 3,69 0,00 18,51 71,01 136,81 25,74 2,73 2,40 35,46 505 -8,60 505 11,63
Kwartiel 2 DB Textiel- en textielproductenind. 2001 511 37,30 25,51 6,83 3,50 -0,72 8,07 1,05 437 9,96 8,22 566 2,66 0,00 13,78 72,04 120,18 30,15 1,78 4,08 26,66 389 -8,43 393 12,75
Kwartiel 2 DB Textiel- en textielproductenind. 2002 357 35,23 25,74 7,10 3,09 -0,70 8,26 1,03 274 8,82 9,25 360 3,24 0,00 16,31 73,41 132,02 25,41 2,55 8,83 25,85 267 -7,69 267 9,98
Kwartiel 2 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1999 116 31,47 22,51 6,30 3,73 -1,26 12,19 1,58 87 8,35 5,80 117 3,77 0,00 10,84 75,41 129,07 23,23 1,99 5,58 27,87 85 -15,87 86 18,54
Kwartiel 2 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2000 155 31,69 23,98 7,10 4,08 -1,06 13,10 1,35 113 16,83 12,57 155 3,79 0,00 10,60 76,07 123,57 25,75 3,36 3,07 37,73 118 -12,92 118 15,08
Kwartiel 2 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2001 119 31,11 23,12 6,07 3,59 -1,14 12,09 1,59 100 6,76 4,59 132 2,26 0,00 9,75 76,88 105,02 29,02 1,45 1,02 23,58 87 -15,87 88 18,54
Kwartiel 2 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2002 66 35,70 25,36 6,48 2,13 -1,45 11,41 1,49 47 7,30 4,36 67 1,57 0,00 12,02 72,38 107,31 23,95 6,10 17,99 21,10 46 -13,65 46 14,35
Kwartiel 2 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 1999 610 42,08 29,95 9,09 4,69 -0,80 6,19 1,08 514 17,13 14,21 609 4,91 0,00 26,44 64,18 136,97 28,24 4,16 11,48 28,47 498 -8,30 503 11,19
Kwartiel 2 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2000 775 41,38 28,11 9,74 5,29 -0,73 6,51 1,05 667 21,93 17,02 777 6,63 0,00 24,76 63,68 130,30 25,48 5,20 9,36 32,99 660 -7,90 660 10,54
Kwartiel 2 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2001 616 42,17 29,89 9,01 4,76 -0,79 6,19 1,07 558 15,81 12,97 667 4,08 0,00 23,33 64,49 124,76 28,99 3,83 7,74 26,66 506 -8,16 511 10,73
Kwartiel 2 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2002 441 43,25 31,38 8,33 4,13 -0,88 6,56 1,11 379 12,56 9,69 442 4,73 0,00 26,67 61,58 128,52 28,27 4,23 12,85 24,21 356 -9,02 359 11,84
Kwartiel 2 DE Papier, karton, uitgeverijen 1999 2.287 44,86 33,06 9,32 3,12 -0,69 1,37 1,02 1.707 12,31 10,30 2.307 3,17 0,00 21,26 64,64 125,91 23,10 0,02 5,52 36,48 1.722 -7,02 1.730 9,31
Kwartiel 2 DE Papier, karton, uitgeverijen 2000 2.991 44,53 32,25 9,50 3,35 -0,65 1,60 0,90 2.273 15,09 12,73 3.010 3,56 0,00 20,38 64,15 121,58 23,73 0,72 2,87 40,00 2.280 -6,14 2.280 8,00
Kwartiel 2 DE Papier, karton, uitgeverijen 2001 2.380 44,65 32,74 9,42 3,16 -0,68 1,41 0,98 1.969 10,05 8,62 2.633 1,88 0,00 17,13 65,34 115,33 24,93 0,00 1,60 33,20 1.798 -6,61 1.808 8,91
Kwartiel 2 DE Papier, karton, uitgeverijen 2002 1.681 45,13 33,16 8,83 3,02 -0,69 1,67 0,95 1.263 13,37 10,74 1.695 3,35 0,00 20,70 66,41 133,48 22,97 0,00 6,62 35,81 1.270 -7,41 1.278 9,35
Kwartiel 2 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 1999 12 26,99 14,43 9,64 6,35 -1,30 7,82 1,59 10 37,00 24,78 12 8,95 0,00 21,12 66,45 162,41 22,19 0,17 25,36 32,74 12 -12,27 12 17,69
Kwartiel 2 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2000 18 28,27 13,07 5,00 1,70 -0,13 10,59 0,37 13 22,52 15,52 18 3,94 0,00 18,89 75,75 138,07 21,51 4,04 4,57 37,90 12 -3,80 12 4,06
Kwartiel 2 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2001 16 27,34 14,43 9,64 6,35 -1,01 7,82 1,59 15 34,59 21,05 18 4,66 0,00 2,78 66,45 138,87 19,96 0,00 15,26 32,74 16 -8,78 16 17,69
Kwartiel 2 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2002 16 25,78 14,96 6,78 5,22 -0,69 6,91 2,00 12 5,65 10,54 16 1,22 7,40 11,09 53,01 126,89 23,01 0,17 3,12 44,90 13 -12,27 13 13,43
Kwartiel 2 DG Chemische producten 1999 323 32,86 22,51 8,78 4,06 -0,46 8,00 0,89 267 15,29 10,59 328 3,95 0,00 16,34 67,64 111,06 34,30 0,48 0,59 28,28 231 -5,80 233 7,81
Kwartiel 2 DG Chemische producten 2000 480 32,85 20,54 9,12 5,09 -0,40 7,75 0,64 396 18,36 13,45 483 5,10 0,00 18,13 64,47 111,08 31,97 0,70 1,16 36,31 385 -3,62 385 5,88
Kwartiel 2 DG Chemische producten 2001 376 31,78 20,18 8,83 4,56 -0,44 8,04 0,81 348 11,59 7,92 427 2,46 0,00 14,16 65,76 98,91 37,66 0,00 0,00 29,32 278 -4,15 280 6,90
Kwartiel 2 DG Chemische producten 2002 277 32,85 23,10 10,64 5,20 -0,38 9,87 0,59 222 17,37 12,40 279 5,70 0,00 22,14 67,25 111,18 31,02 0,64 2,71 31,67 215 -3,17 216 6,42
Kwartiel 2 DH Rubber en kunststof 1999 511 41,32 27,53 10,33 5,07 -1,05 7,69 1,26 409 17,45 13,30 513 5,46 0,00 27,33 58,84 122,10 28,36 1,99 12,05 30,19 416 -8,05 418 10,66
Kwartiel 2 DH Rubber en kunststof 2000 665 38,31 25,46 10,31 5,05 -0,86 8,32 1,10 531 16,98 13,38 667 5,40 0,00 27,43 60,53 123,61 25,84 2,80 12,29 35,92 555 -7,95 555 10,19
Kwartiel 2 DH Rubber en kunststof 2001 534 40,75 27,40 10,30 5,21 -1,03 7,74 1,25 466 14,97 12,11 581 4,42 0,00 25,04 58,18 115,06 29,77 1,50 7,34 28,85 435 -8,06 437 10,57
Kwartiel 2 DH Rubber en kunststof 2002 396 39,99 27,16 9,91 4,81 -0,83 8,43 1,11 314 18,72 13,30 401 6,18 0,00 29,43 58,99 126,49 29,17 2,04 14,17 31,87 328 -8,67 329 11,16
Kwartiel 2 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 1999 368 40,41 28,56 10,02 4,51 -0,70 6,89 0,95 306 21,42 15,21 369 5,75 0,00 31,52 60,89 126,00 26,01 2,45 8,76 31,79 301 -7,57 304 9,18
Kwartiel 2 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2000 566 39,56 24,85 11,06 5,60 -0,65 7,11 0,90 469 20,25 15,27 571 6,28 0,00 31,80 58,17 128,25 29,21 2,87 8,92 34,62 485 -5,36 485 6,74
Kwartiel 2 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2001 432 38,78 24,89 10,22 4,76 -0,61 6,98 0,91 405 16,72 12,44 482 4,49 0,00 28,93 57,41 115,95 30,56 1,86 4,25 30,58 363 -7,03 366 7,92
Kwartiel 2 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2002 354 38,08 25,69 9,50 4,52 -0,60 6,73 0,86 297 16,85 12,91 354 5,26 0,00 33,85 55,64 134,10 29,41 2,13 9,71 29,81 285 -5,44 286 8,06
Kwartiel 2 DJ Metalen en metaalproducten 1999 2.485 49,94 35,15 10,83 5,73 -0,76 3,64 1,08 2.096 19,39 14,71 2.492 6,30 0,00 29,28 60,09 124,98 28,00 3,96 11,60 27,39 2.080 -7,32 2.094 9,59
Kwartiel 2 DJ Metalen en metaalproducten 2000 3.066 48,44 33,98 10,70 5,63 -0,75 4,05 0,98 2.604 20,38 15,75 3.075 6,15 0,00 27,49 60,16 127,23 28,75 4,24 7,21 33,86 2.611 -6,67 2.611 8,39
Kwartiel 2 DJ Metalen en metaalproducten 2001 2.566 49,56 34,75 10,64 5,65 -0,75 3,74 1,08 2.337 17,31 13,06 2.789 5,21 0,00 25,89 60,38 115,16 29,94 3,20 8,59 26,25 2.150 -7,28 2.164 9,65
Kwartiel 2 DJ Metalen en metaalproducten 2002 1.921 49,73 37,41 8,52 3,43 -0,88 4,24 1,13 1.591 11,48 9,62 1.932 4,04 0,00 30,69 59,88 124,72 27,61 3,13 14,20 27,23 1.531 -9,30 1.547 11,53
Kwartiel 2 DK Machines en apparaten 1999 1.600 42,47 31,46 8,77 4,73 -0,57 6,22 0,89 1.314 18,02 14,45 1.610 5,34 0,00 18,42 72,14 133,56 26,81 3,04 6,48 33,41 1.287 -6,49 1.293 9,09
Kwartiel 2 DK Machines en apparaten 2000 2.094 42,23 30,03 8,91 4,84 -0,57 6,59 0,86 1.744 19,84 15,46 2.098 5,31 0,00 17,85 70,73 131,17 27,39 2,97 4,23 40,24 1.705 -5,65 1.705 8,33
Kwartiel 2 DK Machines en apparaten 2001 1.675 42,04 31,08 8,80 4,87 -0,55 6,35 0,89 1.492 15,64 12,46 1.822 4,44 0,00 15,69 72,37 124,27 29,50 2,41 3,45 32,21 1.351 -5,91 1.359 9,09
Kwartiel 2 DK Machines en apparaten 2002 1.203 42,61 32,69 7,57 3,63 -0,78 6,98 1,04 971 13,85 10,64 1.210 4,41 0,00 19,35 69,50 135,61 23,32 3,06 10,89 33,19 917 -9,65 924 11,72
Kwartiel 2 DM Transportmiddelen 1999 663 37,77 27,00 6,64 3,49 -0,57 7,30 0,97 532 14,53 11,88 664 4,42 0,00 21,94 65,41 127,01 25,76 2,83 6,18 34,95 505 -7,98 511 12,33
Kwartiel 2 DM Transportmiddelen 2000 825 36,91 25,96 7,61 4,06 -0,60 7,43 0,89 668 17,59 13,82 827 4,74 0,00 20,77 65,50 129,39 22,90 2,89 5,93 39,62 646 -8,06 646 10,85
Kwartiel 2 DM Transportmiddelen 2001 697 37,57 26,57 6,55 3,44 -0,56 7,51 0,93 615 11,90 10,08 768 2,94 0,00 18,75 65,35 112,11 27,13 2,04 1,82 32,99 528 -7,86 534 12,28
Kwartiel 2 DM Transportmiddelen 2002 518 38,41 29,29 6,40 3,37 -0,59 6,72 0,89 414 12,68 11,18 522 4,05 0,00 20,05 66,67 130,25 23,73 1,88 6,03 34,71 390 -9,06 392 12,21
Kwartiel 2 DL Elektrische en optische apparaten 1999 1.160 46,52 33,73 8,21 4,54 -0,49 4,68 0,78 950 21,30 16,63 1.162 5,68 0,00 14,94 75,23 141,17 26,94 1,92 2,53 32,33 930 -4,81 937 7,96
Kwartiel 2 DL Elektrische en optische apparaten 2000 1.444 44,87 33,30 8,67 4,47 -0,50 4,79 0,79 1.162 20,74 17,04 1.450 5,35 0,00 14,45 72,41 130,44 26,57 1,69 2,55 38,45 1.129 -4,76 1.129 7,42
Kwartiel 2 DL Elektrische en optische apparaten 2001 1.205 45,87 32,91 8,16 4,45 -0,46 4,68 0,77 1.060 17,81 14,86 1.315 4,35 0,00 12,55 74,56 128,80 27,62 0,89 0,00 32,41 960 -4,51 967 7,78
Kwartiel 2 DL Elektrische en optische apparaten 2002 875 46,68 35,71 8,03 4,51 -0,43 4,88 0,69 714 18,60 13,79 883 5,21 0,00 14,22 73,07 134,77 28,49 0,95 3,27 30,72 654 -5,26 659 7,79
Kwartiel 2 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 1999 1.003 41,73 31,38 7,64 3,63 -0,77 5,72 0,99 782 14,66 12,07 1.009 4,21 0,00 21,95 66,59 143,54 22,20 2,47 8,17 34,91 786 -9,25 794 11,92
Kwartiel 2 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2000 1.226 40,02 30,41 7,75 4,07 -0,74 6,64 0,97 936 17,33 15,07 1.230 5,00 0,00 22,06 66,84 142,30 21,86 3,04 5,54 41,54 962 -8,19 962 10,19
Kwartiel 2 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2001 1.013 41,57 31,38 7,63 3,63 -0,77 5,70 0,98 835 12,89 10,58 1.083 3,51 0,00 19,20 67,31 132,50 22,99 2,19 5,86 34,33 793 -9,15 801 11,78
Kwartiel 2 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2002 705 41,52 33,01 6,90 2,92 -0,76 6,54 0,95 537 12,99 10,71 710 4,06 0,00 23,94 65,91 143,07 23,61 3,74 9,39 31,59 526 -10,29 529 11,73
Kwartiel 2 E0 Elektriciteit, aardgas en water 1999 56 63,19 0,00 57,49 15,96 -7,59 0,00 8,55 41 10,49 11,11 58 4,74 0,00 49,27 42,97 28,73 8,99 0,00 35,88 22,60 49 -16,01 49 18,47
Kwartiel 2 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2000 93 50,72 0,00 22,27 8,06 -1,42 0,00 1,06 73 12,68 14,19 93 4,34 0,00 49,48 41,25 35,26 20,74 0,00 21,99 26,79 70 -12,07 70 14,74
Kwartiel 2 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2001 84 53,94 0,00 35,08 10,76 -5,82 0,00 5,82 74 2,35 3,91 106 2,03 0,00 38,80 41,20 28,73 14,00 0,00 0,00 38,20 70 -12,90 71 15,90
Kwartiel 2 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2002 71 57,21 0,71 27,48 10,02 -3,12 0,00 2,71 55 18,65 16,67 73 4,52 0,00 41,74 42,99 39,13 16,86 0,00 30,08 36,60 58 -10,98 58 12,18
Kwartiel 2 F0 Bouwnijverheid 1999 11.319 44,54 34,22 7,01 3,92 -0,28 1,11 0,52 9.578 21,11 16,74 11.382 5,45 0,00 16,70 73,48 166,60 27,84 5,05 0,71 34,69 8.995 -3,59 9.087 6,29
Kwartiel 2 F0 Bouwnijverheid 2000 13.777 44,30 32,87 7,55 4,44 -0,27 1,16 0,48 11.568 25,45 19,96 13.821 6,42 0,00 16,16 74,58 167,36 26,19 5,01 0,00 40,64 11.385 -3,50 11.385 5,49
Kwartiel 2 F0 Bouwnijverheid 2001 11.557 44,45 33,98 7,02 3,93 -0,27 1,10 0,52 10.577 18,92 14,98 12.571 4,37 0,00 14,68 74,19 151,95 29,10 4,11 0,00 33,08 9.207 -3,50 9.300 6,25
Kwartiel 2 F0 Bouwnijverheid 2002 8.583 45,57 34,96 6,84 3,76 -0,31 1,17 0,51 7.229 19,14 15,08 8.654 5,13 0,00 16,73 73,92 169,78 27,86 4,12 1,83 33,37 6.792 -4,00 6.853 6,54
Kwartiel 2 G0 Handel 1999 34.109 23,67 15,33 5,62 3,22 -0,47 5,28 0,71 27.171 17,73 13,93 34.348 5,08 0,00 11,14 77,93 159,36 24,84 1,55 1,68 34,00 26.277 -7,69 26.510 10,68
Kwartiel 2 G0 Handel 2000 43.201 23,00 14,85 5,49 3,14 -0,47 5,62 0,69 34.189 18,30 14,89 43.410 4,80 0,00 11,06 77,93 156,65 23,78 1,55 0,00 39,34 33.271 -7,14 33.271 9,79
Kwartiel 2 G0 Handel 2001 34.890 23,64 15,20 5,64 3,24 -0,47 5,27 0,71 30.599 14,85 12,04 38.756 3,79 0,00 8,95 78,22 139,63 26,16 0,84 0,00 32,22 27.004 -7,63 27.244 10,64
Kwartiel 2 G0 Handel 2002 25.002 24,00 15,80 5,24 2,95 -0,46 5,66 0,67 20.006 16,43 12,77 25.236 4,85 0,00 11,07 78,38 165,41 25,21 1,17 2,71 32,37 19.129 -8,11 19.263 10,53
Kwartiel 2 H0 Horeca 1999 3.364 47,45 32,92 11,74 4,54 -1,36 1,05 1,65 2.427 15,29 14,44 3.379 4,58 0,00 39,57 40,69 106,64 19,49 0,00 11,70 26,54 2.709 -12,07 2.721 14,11
Kwartiel 2 H0 Horeca 2000 4.465 46,72 33,15 10,84 4,25 -1,24 1,17 1,53 3.168 15,79 15,57 4.487 4,08 0,00 39,90 40,42 108,59 18,91 0,00 15,12 28,50 3.533 -11,11 3.533 12,64
Kwartiel 2 H0 Horeca 2001 3.428 47,56 32,92 11,74 4,56 -1,35 1,05 1,65 2.759 11,82 11,72 3.842 3,06 0,00 34,05 41,92 88,84 20,93 0,00 6,32 24,80 2.767 -12,07 2.781 14,15
Kwartiel 2 H0 Horeca 2002 2.333 48,03 34,38 10,81 3,86 -1,44 1,10 1,67 1.667 12,96 12,20 2.351 3,82 0,00 41,78 38,73 104,65 17,23 0,00 14,60 25,11 1.862 -13,64 1.873 15,63
Kwartiel 2 I0 Vervoer, opslag en communicatie 1999 5.497 51,89 34,29 10,72 3,76 -0,67 0,00 0,99 4.520 15,38 12,95 5.547 4,63 0,00 28,68 55,32 121,00 24,47 0,00 5,58 33,48 4.457 -7,69 4.491 9,76
Kwartiel 2 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2000 6.986 50,77 32,89 10,50 3,75 -0,62 0,00 0,94 5.690 15,53 13,00 7.041 4,24 0,00 27,75 56,63 117,74 22,84 0,00 6,25 38,38 5.683 -7,12 5.683 9,30
Kwartiel 2 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2001 5.739 51,99 33,53 10,83 3,86 -0,62 0,00 0,95 5.339 11,74 10,40 6.519 3,30 0,00 19,58 57,61 100,26 26,74 0,00 0,21 30,72 4.658 -7,44 4.696 9,49
Kwartiel 2 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2002 4.328 51,30 34,11 9,25 3,17 -0,57 0,00 0,87 3.575 13,56 11,22 4.366 4,19 0,00 28,21 56,13 124,03 25,02 0,00 5,49 32,73 3.459 -7,69 3.471 9,64
Kwartiel 2 K0 Onroerend goed 1999 38.263 69,33 48,75 10,91 6,20 0,00 0,00 0,35 31.940 21,96 17,27 38.724 4,42 0,00 5,45 76,39 80,88 35,48 0,00 0,00 27,68 27.488 0,00 27.778 2,21
Kwartiel 2 K0 Onroerend goed 2000 45.727 68,16 46,43 11,39 6,67 0,00 0,00 0,37 37.915 24,84 19,74 46.050 4,66 0,00 5,68 75,18 78,13 33,66 0,20 0,00 29,30 33.329 0,00 33.329 2,10
Kwartiel 2 K0 Onroerend goed 2001 38.660 69,19 48,58 10,86 6,17 0,00 0,00 0,35 36.573 16,67 13,37 44.585 2,21 0,00 3,81 77,17 62,90 36,94 0,00 0,00 25,32 27.855 0,00 28.151 2,19
Kwartiel 2 K0 Onroerend goed 2002 27.323 67,74 50,00 9,09 4,66 0,00 0,00 0,15 22.627 17,71 13,84 27.807 3,43 0,00 5,25 78,48 84,54 35,32 0,00 0,00 26,73 18.705 0,00 18.849 1,54
Kwartiel 3 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 1999 3.581 67,93 39,57 30,65 17,50 0,00 10,98 8,11 2.787 31,27 27,35 3.705 10,12 24,99 61,61 70,94 119,56 54,79 27,67 41,56 46,08 2.808 0,00 2.827 38,98
Kwartiel 3 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2000 4.604 64,61 39,58 29,78 17,25 0,00 11,89 7,20 3.542 35,67 31,67 4.701 10,73 21,79 61,14 71,66 116,63 55,13 25,37 37,93 50,56 3.623 0,00 3.623 33,78
Kwartiel 3 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2001 3.605 67,39 39,40 30,48 17,35 0,00 10,98 8,09 3.115 28,59 25,84 4.156 8,91 31,79 58,97 74,19 111,02 58,51 30,84 37,26 45,05 2.826 0,00 2.845 39,00
Kwartiel 3 A0 Landbouw, jacht en bosbouw 2002 2.510 67,31 40,85 29,36 16,62 0,00 10,47 7,55 1.947 29,63 26,52 2.644 9,05 21,86 62,59 70,36 124,08 54,09 27,49 45,08 43,91 1.950 -0,30 1.960 38,17
Kwartiel 3 B0 Visserij 1999 224 91,93 45,00 44,38 29,86 0,36 0,41 7,76 165 31,92 23,98 226 9,65 36,72 64,35 61,56 86,92 72,08 18,44 58,47 47,20 171 0,00 171 37,28
Kwartiel 3 B0 Visserij 2000 270 93,33 69,63 35,75 24,00 0,00 0,13 8,05 193 26,65 24,44 268 7,18 37,45 64,82 64,68 78,87 71,33 17,60 45,49 50,07 199 0,00 199 38,46
Kwartiel 3 B0 Visserij 2001 225 91,67 44,61 44,30 29,55 0,45 0,46 7,74 192 24,97 23,56 259 8,04 38,71 59,09 70,21 82,04 74,81 19,07 50,75 46,53 175 0,00 175 37,28
Kwartiel 3 B0 Visserij 2002 142 95,24 75,00 38,10 22,78 0,49 0,00 7,47 106 24,23 17,93 143 8,70 81,92 55,65 61,91 81,62 78,34 14,20 60,52 43,36 101 0,85 102 38,53
Kwartiel 3 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 1999 22 78,85 21,09 38,64 25,63 -0,12 5,22 1,27 19 78,95 59,65 24 39,84 9,24 24,78 97,43 295,95 56,52 7,75 19,88 68,51 20 0,31 20 8,73
Kwartiel 3 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2000 59 69,01 32,42 52,24 31,23 0,03 3,88 1,52 45 75,27 63,89 60 22,18 11,43 52,16 97,89 206,63 47,46 7,59 54,90 74,95 45 0,11 45 15,38
Kwartiel 3 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2001 59 80,88 9,44 74,21 50,86 0,35 3,75 0,68 60 57,25 49,82 73 23,33 8,70 48,24 96,64 74,45 65,52 1,17 0,00 74,55 45 0,24 45 6,47
Kwartiel 3 CA Energiehoudende delfstoffenwinning 2002 25 80,02 51,46 24,21 9,09 0,00 3,08 2,17 20 54,94 44,61 26 5,65 0,00 32,24 100,00 178,95 46,88 8,28 27,73 99,79 16 0,00 16 19,92
Kwartiel 3 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1999 58 63,79 32,14 34,32 23,57 0,45 5,59 4,04 51 61,06 43,56 59 13,49 13,68 75,09 70,69 117,71 60,75 13,19 44,40 43,02 50 0,14 50 18,75
Kwartiel 3 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2000 104 73,15 32,42 33,78 23,85 0,16 8,05 3,08 95 39,10 23,16 104 9,40 15,73 57,75 68,30 128,45 77,58 10,99 28,74 48,82 86 0,00 86 15,61
Kwartiel 3 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2001 82 64,28 32,14 34,32 21,43 1,25 5,59 3,75 104 37,74 28,87 118 9,09 17,24 52,85 91,08 84,61 93,93 4,35 22,78 49,46 69 4,13 69 18,75
Kwartiel 3 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2002 65 56,21 25,58 25,03 14,52 0,38 5,51 5,00 59 37,65 26,44 66 8,26 10,97 46,32 79,89 148,95 77,17 9,40 43,53 46,85 49 2,80 49 23,76
Kwartiel 3 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1999 1.077 55,50 42,65 15,20 8,99 0,00 6,57 2,73 860 41,82 34,97 1.084 12,79 7,97 56,86 75,88 247,22 51,14 20,33 39,38 51,87 879 0,00 882 25,00
Kwartiel 3 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2000 1.459 53,83 42,30 14,09 8,00 0,00 7,04 2,40 1.158 36,02 30,19 1.466 11,08 7,16 54,13 76,00 255,61 52,49 17,43 33,99 57,99 1.164 0,00 1.164 27,00
Kwartiel 3 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2001 1.204 55,22 41,71 15,42 9,00 0,00 7,01 2,62 1.083 39,03 32,11 1.354 11,51 11,86 51,97 80,42 236,74 60,14 17,37 35,36 52,93 995 0,00 998 24,62
Kwartiel 3 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 2002 818 55,17 43,32 15,93 9,52 0,00 7,28 2,40 660 41,12 31,44 825 12,63 6,47 56,82 74,59 253,66 51,74 17,73 39,70 51,46 660 -0,21 668 25,80
Kwartiel 3 DB Textiel- en textielproductenind. 1999 491 58,56 47,01 15,32 9,90 0,00 18,86 2,75 378 42,64 32,65 495 11,42 6,02 37,75 88,65 220,15 54,27 23,29 30,32 56,71 371 0,00 375 35,42
Kwartiel 3 DB Textiel- en textielproductenind. 2000 673 56,77 45,85 15,08 9,85 0,00 19,42 2,75 521 39,22 31,13 675 12,90 5,13 38,36 88,02 205,96 53,85 21,31 26,83 61,07 505 0,00 505 33,24
Kwartiel 3 DB Textiel- en textielproductenind. 2001 511 57,15 46,91 15,15 9,90 0,00 19,17 2,75 437 38,40 28,94 566 10,71 9,30 33,68 89,13 207,30 58,37 21,20 29,35 54,06 389 0,00 393 34,81
Kwartiel 3 DB Textiel- en textielproductenind. 2002 357 58,33 44,26 15,51 9,67 0,00 17,59 2,97 274 39,80 32,97 360 13,52 5,72 39,43 90,34 230,86 53,45 24,70 36,84 52,51 267 0,00 267 30,97
Kwartiel 3 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 1999 116 45,02 37,37 13,41 9,06 0,00 24,37 3,56 87 25,31 22,68 117 9,00 2,85 28,12 91,71 199,85 46,96 21,33 37,79 56,92 85 0,00 86 45,45
Kwartiel 3 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2000 155 51,57 41,03 16,89 12,43 0,00 27,92 3,71 113 50,33 35,16 155 11,28 5,67 29,43 92,88 202,42 44,71 27,39 24,96 70,49 118 -0,51 118 35,94
Kwartiel 3 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2001 119 44,69 37,74 13,48 8,62 0,00 24,55 3,58 100 21,20 16,61 132 8,01 5,92 25,87 95,45 190,67 54,45 20,88 36,76 49,61 87 -0,15 88 51,01
Kwartiel 3 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie 2002 66 46,67 39,54 15,93 8,96 0,00 23,57 3,88 47 22,74 14,20 67 8,70 1,86 32,47 91,87 187,29 46,91 40,86 45,93 37,04 46 0,00 46 33,33
Kwartiel 3 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 1999 610 56,37 40,13 17,36 11,54 0,00 13,88 2,71 514 43,49 33,16 609 12,94 3,80 47,84 81,67 210,24 51,46 19,75 34,79 51,24 498 0,00 503 29,51
Kwartiel 3 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2000 775 56,53 39,03 17,92 12,76 0,00 14,22 2,48 667 50,71 37,03 777 13,57 7,77 45,49 80,78 202,38 49,44 23,04 28,95 57,99 660 0,00 660 25,33
Kwartiel 3 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2001 616 56,48 40,03 17,81 11,61 0,00 13,88 2,66 558 42,30 31,94 667 12,32 5,18 45,12 83,48 202,25 54,56 20,66 33,14 51,22 506 0,00 511 29,51
Kwartiel 3 DD Hout, kurk, riet (excl. meubels) 2002 441 55,27 41,57 16,34 10,86 0,00 14,23 2,87 379 33,25 26,00 442 11,76 4,68 48,54 81,29 200,47 54,77 20,91 39,18 46,13 356 0,00 359 29,20
Kwartiel 3 DE Papier, karton, uitgeverijen 1999 2.287 60,09 46,91 18,58 11,17 0,00 5,43 2,63 1.707 39,07 31,86 2.307 11,92 4,15 45,13 87,82 194,63 49,57 17,22 33,19 66,67 1.722 0,00 1.730 24,14
Kwartiel 3 DE Papier, karton, uitgeverijen 2000 2.991 58,60 45,39 18,26 10,87 0,00 5,80 2,45 2.273 44,51 36,17 3.010 12,40 4,50 44,15 88,31 190,39 50,74 16,74 27,80 67,67 2.280 0,00 2.280 22,95
Kwartiel 3 DE Papier, karton, uitgeverijen 2001 2.380 59,89 46,31 18,67 11,38 0,00 5,52 2,60 1.969 37,61 30,59 2.633 10,86 5,79 42,30 90,06 185,35 55,01 16,06 31,08 65,55 1.798 0,00 1.808 23,53
Kwartiel 3 DE Papier, karton, uitgeverijen 2002 1.681 58,21 46,15 17,48 10,26 0,00 5,60 2,50 1.263 41,89 32,10 1.695 12,54 2,74 45,06 89,39 209,02 50,15 16,37 35,82 66,04 1.270 0,00 1.278 25,00
Kwartiel 3 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 1999 12 47,53 27,76 21,60 19,73 -0,58 13,37 2,56 10 . . 12 19,84 4,23 54,08 96,87 206,56 48,81 8,28 40,56 75,35 12 -4,05 12 33,79
Kwartiel 3 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2000 18 40,52 27,86 15,27 11,19 0,58 18,34 2,12 13 31,38 22,58 18 15,05 2,32 36,93 97,65 269,63 55,61 21,23 29,00 72,43 12 3,83 12 19,90
Kwartiel 3 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2001 16 51,23 26,19 23,79 22,59 -0,03 13,37 2,56 15 52,41 50,32 18 13,80 7,76 50,66 99,77 216,20 43,33 10,80 39,18 76,74 16 -2,01 16 34,56
Kwartiel 3 DF Aardolie, splijt- en kweekstoffen 2002 16 47,03 26,40 16,91 15,80 0,53 14,52 3,21 12 49,21 37,00 16 8,71 77,73 29,53 75,14 190,66 46,19 5,06 40,49 78,83 13 0,00 13 34,24
Kwartiel 3 DG Chemische producten 1999 323 51,16 38,35 18,32 12,93 0,00 16,32 2,93 267 37,14 25,81 328 13,35 5,39 38,96 89,05 176,81 65,37 12,59 28,76 57,47 231 0,00 233 24,63
Kwartiel 3 DG Chemische producten 2000 480 51,00 33,96 18,81 13,14 0,00 15,75 2,24 396 43,20 30,71 483 13,95 7,65 41,13 85,90 189,27 59,06 8,37 29,55 61,25 385 0,00 385 22,50
Kwartiel 3 DG Chemische producten 2001 376 49,94 36,02 18,64 13,05 0,00 16,37 2,63 348 35,88 25,91 427 11,21 9,58 37,77 90,58 167,11 75,63 9,02 23,97 58,55 278 0,00 280 23,98
Kwartiel 3 DG Chemische producten 2002 277 52,54 35,96 17,72 13,49 0,00 16,68 2,37 222 37,33 28,94 279 15,93 3,64 42,15 89,02 194,58 64,12 10,11 32,73 53,96 215 0,00 216 20,41
Kwartiel 3 DH Rubber en kunststof 1999 511 55,07 38,43 19,50 12,66 0,00 15,04 3,23 409 42,80 30,30 513 14,67 4,43 49,18 79,98 186,66 52,02 15,38 39,96 59,13 416 0,00 418 28,99
Kwartiel 3 DH Rubber en kunststof 2000 665 51,34 37,47 18,58 11,29 0,00 16,19 2,88 531 44,34 32,64 667 14,08 5,60 46,77 81,82 189,19 51,67 13,04 34,13 58,91 555 0,00 555 28,46
Kwartiel 3 DH Rubber en kunststof 2001 534 54,78 38,41 19,25 12,20 0,00 15,34 3,09 466 37,18 29,05 581 13,64 6,98 47,63 80,92 181,82 56,49 13,64 37,23 56,57 435 0,00 437 29,15
Kwartiel 3 DH Rubber en kunststof 2002 396 52,63 37,69 19,57 12,03 0,00 14,60 2,74 314 41,99 29,55 401 13,82 4,02 49,92 78,61 196,07 52,87 12,32 42,19 54,37 328 0,00 329 24,71
Kwartiel 3 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 1999 368 52,11 38,97 17,28 11,63 0,00 14,12 2,44 306 50,00 36,36 369 14,89 1,21 51,10 77,94 199,55 53,39 19,12 30,47 57,93 301 -0,74 304 25,00
Kwartiel 3 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2000 566 52,73 36,96 18,59 12,64 0,00 14,66 2,37 469 44,90 33,10 571 14,83 5,14 50,70 79,37 191,94 54,24 14,96 32,10 55,36 485 0,00 485 19,86
Kwartiel 3 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2001 432 50,98 37,87 17,87 11,82 0,00 15,03 2,44 405 41,69 30,69 482 14,06 6,54 48,93 78,24 187,93 59,21 14,86 29,03 56,39 363 0,00 366 24,62
Kwartiel 3 DI Glas, aardewerk, cement, kalk, gips 2002 354 51,20 37,54 18,21 12,13 0,00 14,60 2,38 297 45,15 31,94 354 14,83 0,76 54,04 77,41 213,07 54,53 14,56 33,84 54,56 285 0,00 286 22,96
Kwartiel 3 DJ Metalen en metaalproducten 1999 2.485 64,82 48,18 19,71 12,89 0,00 9,75 2,68 2.096 42,04 31,16 2.492 13,96 3,93 49,46 80,15 194,25 53,63 18,48 36,07 52,22 2.080 0,00 2.094 23,66
Kwartiel 3 DJ Metalen en metaalproducten 2000 3.066 62,93 46,88 19,52 12,50 0,00 10,53 2,45 2.604 43,38 32,63 3.075 14,71 4,96 48,58 80,10 192,08 53,82 17,78 28,64 58,11 2.611 0,00 2.611 23,36
Kwartiel 3 DJ Metalen en metaalproducten 2001 2.566 64,52 48,03 19,61 12,77 0,00 10,05 2,68 2.337 40,35 29,92 2.789 13,19 6,82 47,66 82,13 187,00 57,57 17,33 34,44 52,00 2.150 0,00 2.164 23,99
Kwartiel 3 DJ Metalen en metaalproducten 2002 1.921 62,81 50,57 17,64 10,23 0,00 10,12 2,86 1.591 35,95 26,79 1.932 11,32 2,33 51,08 79,48 195,36 53,47 17,53 39,18 50,97 1.531 0,00 1.547 27,91
Kwartiel 3 DK Machines en apparaten 1999 1.600 59,75 45,39 16,84 11,81 0,00 14,88 2,43 1.314 45,10 34,82 1.610 13,73 3,03 40,16 88,94 203,57 51,79 15,23 31,17 61,31 1.287 0,00 1.293 26,15
Kwartiel 3 DK Machines en apparaten 2000 2.094 58,62 44,24 17,50 12,47 0,00 15,77 2,24 1.744 49,58 35,87 2.098 13,45 5,30 37,50 88,41 195,25 50,70 14,90 25,79 64,18 1.705 0,00 1.705 23,40
Kwartiel 3 DK Machines en apparaten 2001 1.675 59,34 44,65 16,99 11,94 0,00 15,42 2,43 1.492 43,46 33,24 1.822 12,71 5,26 37,04 89,94 196,61 56,20 14,16 29,32 61,01 1.351 0,00 1.359 26,56
Kwartiel 3 DK Machines en apparaten 2002 1.203 59,09 47,30 15,69 10,64 0,00 15,74 2,64 971 39,04 30,83 1.210 12,19 3,61 41,34 88,42 206,57 50,20 13,86 36,63 60,98 917 0,00 924 28,57
Kwartiel 3 DM Transportmiddelen 1999 663 56,63 41,85 16,23 11,01 0,04 16,39 2,57 532 36,36 27,57 664 10,73 4,45 45,23 86,18 209,07 50,65 18,21 31,71 60,66 505 0,00 511 29,68
Kwartiel 3 DM Transportmiddelen 2000 825 54,59 39,74 15,56 10,57 0,00 16,39 2,54 668 39,95 31,47 827 11,47 4,95 44,98 86,07 205,08 49,73 17,14 27,79 61,71 646 0,00 646 29,12
Kwartiel 3 DM Transportmiddelen 2001 697 56,45 41,81 15,98 10,88 0,00 16,67 2,59 615 34,69 26,15 768 9,75 7,89 43,40 87,51 195,68 54,78 17,58 29,50 61,11 528 0,00 534 29,68
Kwartiel 3 DM Transportmiddelen 2002 518 53,97 43,61 14,35 10,35 0,00 16,09 2,46 414 36,13 29,09 522 10,91 2,17 47,02 87,69 208,96 53,30 15,97 33,59 58,80 390 0,00 392 28,74
Kwartiel 3 DL Elektrische en optische apparaten 1999 1.160 63,01 50,37 18,04 13,07 0,00 13,44 2,26 950 54,95 42,18 1.162 16,72 3,18 33,26 89,77 211,24 53,19 21,20 26,59 64,02 930 0,00 937 23,61
Kwartiel 3 DL Elektrische en optische apparaten 2000 1.444 62,41 49,26 18,19 12,77 0,00 14,10 2,24 1.162 50,77 39,39 1.450 15,96 5,86 31,99 89,00 199,34 50,54 18,66 24,24 66,05 1.129 0,00 1.129 20,65
Kwartiel 3 DL Elektrische en optische apparaten 2001 1.205 62,81 50,22 18,06 12,99 0,00 13,15 2,27 1.060 52,43 40,29 1.315 15,24 6,23 31,38 90,82 203,02 56,04 18,27 24,71 65,92 960 0,00 967 23,35
Kwartiel 3 DL Elektrische en optische apparaten 2002 875 63,39 51,57 16,67 11,64 0,00 12,70 2,24 714 45,66 34,73 883 15,23 3,24 35,42 89,37 213,02 54,59 18,15 31,59 60,91 654 0,00 659 24,39
Kwartiel 3 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 1999 1.003 55,70 45,22 14,87 9,68 0,00 14,99 2,77 782 43,78 33,24 1.009 11,99 4,86 44,89 86,25 225,66 47,08 16,85 36,84 62,71 786 0,00 794 30,00
Kwartiel 3 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2000 1.226 53,62 42,72 14,78 9,93 0,00 15,49 2,48 936 43,23 34,12 1.230 12,90 3,92 42,72 85,63 222,96 46,68 16,71 30,37 68,22 962 0,00 962 26,48
Kwartiel 3 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2001 1.013 55,76 45,25 14,77 9,64 0,00 14,81 2,81 835 41,26 31,88 1.083 11,30 5,86 43,14 87,83 220,17 50,26 16,97 35,96 62,76 793 0,00 801 30,36
Kwartiel 3 DN Meubels, overige goederen n.e.g. 2002 705 53,64 45,80 13,52 8,93 0,00 14,77 2,74 537 38,46 28,60 710 12,28 2,74 46,13 86,86 223,54 51,23 19,47 38,74 56,17 526 0,00 529 30,77
Kwartiel 3 E0 Elektriciteit, aardgas en water 1999 56 77,10 8,19 72,19 34,25 -0,07 0,00 21,24 41 38,46 35,04 58 10,77 1,72 76,90 84,60 57,97 32,90 1,32 72,78 72,77 49 -7,06 49 30,56
Kwartiel 3 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2000 93 77,78 11,90 71,76 30,30 0,00 0,00 14,53 73 46,60 44,65 93 9,76 0,61 80,85 83,57 87,21 40,43 0,00 67,91 57,45 70 0,00 70 25,89
Kwartiel 3 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2001 84 72,19 15,59 69,75 27,77 -0,02 0,00 18,50 74 34,02 24,44 106 7,21 3,59 72,97 94,85 84,91 35,89 0,00 61,54 92,22 70 -0,77 71 30,56
Kwartiel 3 E0 Elektriciteit, aardgas en water 2002 71 74,36 23,32 69,23 28,59 0,00 0,00 10,90 55 42,55 36,17 73 11,45 0,02 79,05 91,16 112,41 42,73 0,00 68,91 69,57 58 0,00 58 21,67
Kwartiel 3 F0 Bouwnijverheid 1999 11.319 66,08 52,73 14,79 10,47 0,06 5,29 1,66 9.578 49,90 37,57 11.382 14,72 4,93 34,45 88,29 260,20 51,74 24,43 22,71 61,30 8.995 0,59 9.087 20,00
Kwartiel 3 F0 Bouwnijverheid 2000 13.777 64,61 50,41 15,41 11,06 0,02 5,33 1,45 11.568 55,80 42,09 13.821 15,58 5,00 32,59 88,72 254,85 49,25 23,08 17,04 66,93 11.385 0,00 11.385 17,42
Kwartiel 3 F0 Bouwnijverheid 2001 11.557 65,99 52,49 14,83 10,50 0,07 5,35 1,66 10.577 46,74 36,08 12.571 13,59 6,30 32,52 89,66 249,49 55,16 23,81 20,82 60,46 9.207 0,65 9.300 20,00
Kwartiel 3 F0 Bouwnijverheid 2002 8.583 64,56 51,76 14,57 10,24 0,00 5,48 1,63 7.229 46,85 35,33 8.654 14,63 4,07 35,02 88,54 265,59 52,29 23,29 25,50 60,13 6.792 0,00 6.853 21,05
Kwartiel 3 G0 Handel 1999 34.109 43,77 28,58 13,34 9,62 0,00 16,21 2,23 27.171 45,21 34,56 34.348 13,68 4,78 30,77 93,33 276,21 51,93 19,40 29,35 64,29 26.277 0,00 26.510 31,25
Kwartiel 3 G0 Handel 2000 43.201 42,87 28,08 13,36 9,69 0,00 16,66 2,13 34.189 46,19 35,90 43.410 13,11 5,69 29,75 93,27 270,72 50,93 18,71 23,09 69,43 33.271 0,00 33.271 29,53
Kwartiel 3 G0 Handel 2001 34.890 43,86 28,44 13,39 9,66 0,00 16,15 2,24 30.599 42,38 32,48 38.756 12,49 7,07 28,37 94,43 261,39 55,61 18,98 26,91 64,05 27.004 0,00 27.244 31,47
Kwartiel 3 G0 Handel 2002 25.002 42,33 28,85 12,69 9,17 0,00 16,54 2,07 20.006 43,00 32,65 25.236 13,37 4,08 31,25 93,53 283,41 52,40 18,71 31,28 62,34 19.129 0,00 19.263 30,77
Kwartiel 3 H0 Horeca 1999 3.364 57,54 42,13 22,26 12,86 0,00 2,15 5,22 2.427 44,90 39,46 3.379 13,91 5,61 70,65 70,86 226,55 47,76 20,67 48,54 59,46 2.709 -0,84 2.721 34,78
Kwartiel 3 H0 Horeca 2000 4.465 57,64 42,18 22,71 13,33 0,00 2,28 4,67 3.168 44,44 40,11 4.487 12,93 6,68 70,00 70,10 221,26 46,05 19,52 51,46 57,73 3.533 -0,84 3.533 32,00
Kwartiel 3 H0 Horeca 2001 3.428 57,76 42,05 22,45 12,96 0,00 2,15 5,23 2.759 40,56 34,88 3.842 12,01 7,97 68,14 75,07 207,88 52,16 21,67 45,26 58,41 2.767 -0,82 2.781 35,14
Kwartiel 3 H0 Horeca 2002 2.333 57,88 43,45 22,26 12,50 0,00 2,25 5,30 1.667 39,53 33,33 2.351 12,10 5,26 72,42 69,05 234,80 46,64 21,13 50,85 59,18 1.862 -1,14 1.873 36,67
Kwartiel 3 I0 Vervoer, opslag en communicatie 1999 5.497 68,16 50,09 21,65 11,69 0,00 0,10 2,89 4.520 44,65 35,53 5.547 11,71 3,71 57,62 87,19 218,72 50,58 12,93 37,00 64,95 4.457 0,00 4.491 23,81
Kwartiel 3 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2000 6.986 67,53 48,62 21,93 11,90 0,00 0,17 2,85 5.690 44,16 34,75 7.041 11,61 4,27 56,93 87,80 207,50 48,60 12,08 33,60 67,73 5.683 0,00 5.683 23,66
Kwartiel 3 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2001 5.739 68,47 49,78 22,06 12,20 0,00 0,10 2,87 5.339 40,10 32,65 6.519 10,60 5,39 55,16 91,15 199,08 58,54 11,53 33,36 63,49 4.658 0,00 4.696 23,66
Kwartiel 3 I0 Vervoer, opslag en communicatie 2002 4.328 67,46 50,14 19,62 10,47 0,00 0,10 2,64 3.575 40,60 32,03 4.366 11,31 3,14 57,14 88,89 226,60 51,62 12,24 38,44 63,32 3.459 0,00 3.471 24,09
Kwartiel 3 K0 Onroerend goed 1999 38.263 86,70 71,67 28,49 22,31 0,63 0,00 2,28 31.940 57,45 43,64 38.724 18,09 27,24 17,96 93,22 173,60 63,70 28,27 6,67 59,26 27.488 2,38 27.778 14,36
Kwartiel 3 K0 Onroerend goed 2000 45.727 86,00 70,00 29,60 23,23 0,45 0,00 2,29 37.915 60,71 46,33 46.050 18,28 29,26 18,17 92,59 163,91 61,97 27,78 7,10 61,02 33.329 1,78 33.329 13,79
Kwartiel 3 K0 Onroerend goed 2001 38.660 86,67 71,52 28,48 22,29 0,63 0,00 2,29 36.573 52,39 40,32 44.585 15,38 30,51 15,77 94,71 157,03 67,54 27,60 3,40 58,59 27.855 2,40 28.151 14,36
Kwartiel 3 K0 Onroerend goed 2002 27.323 85,71 73,68 25,11 19,51 0,50 0,00 2,05 22.627 52,02 39,82 27.807 16,67 23,34 17,95 94,35 184,80 64,83 28,17 5,73 60,00 18.705 2,19 18.849 14,29
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Financiële kengetallen van niet-financiële ondernemingen, ingedeeld in
kwartielen en uitgesplitst naar SBI'93.

Gegevens beschikbaar van: 1999 tot en met 2002.
Frequentie: STOPGEZET.

Toelichting onderwerpen

Netto omzet
Kwartielen van de kengetallen met als noemer de netto omzet.
Omzet: het totale bedrag aan leveringen en/of diensten
die in het boekjaar verricht zijn.
Aantal ondernemingen
Berekening heeft plaatsgevonden op de ondernemingen
met een positieve omzet.
Toegevoegde waarde in % netto omzet
Kwartielgegevens:
Toegevoegde waarde gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Transitie codering:
Bach VIS
T/1 V1+V4/V1.
Toegevoegde waarde: omzet - kosten van de omzet.
Kosten van de omzet: kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopwaarde
handelsgoederen, kosten van uitzendkrachten; inclusief alle overige
kosten in brede zin met uitzondering van: lonen, afschrijvingen op
(im)materi%le activa en rentelasten.
Lonen,salarissen in % van netto omzet
Kwartielgegevens:
Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten
gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Stafkosten = Lonen.
Transitie codering:
Bach VIS
6/1 V2/V1.
Bruto bedrijfsresultaat in % netto omzet
Kwartielgegevens:
Bruto bedrijfsresultaat gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Transitie codering:
Bach VIS
U/1 V1+V2+V4/V1.
Bruto bedrijfsresultaat: omzet - lonen - kosten van de omzet.
Netto bedrijfsresultaat in % netto omzet
Kwartielgegevens:
Netto bedrijfsresultaat gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Transitie codering:
Bach VIS
V/1 V1+V2+V3+V4/V1.
Netto bedrijfsresultaat: omzet - afschrijvingen - lonen
- kosten van de omzet.
Financieel resultaat in % netto omzet
Kwartielgegevens:
Financieel resultaat gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Transitie codering:
Bach VIS
9/11 - 13/1 V7+V8+ V9/V1.
Financieel resultaat: saldo van resultaat deelnemingen, renteopbrengsten
en rentelasten.
Voorraden in % netto omzet
Kwartielgegevens:
Voorraden gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Transitie codering:
Bach VIS
D1/1 D50/V1.
Rente lasten in % netto omzet
Kwartielgegevens:
Rente lasten gedeeld door 1 % van de netto omzet.
Transitie codering:
Bach VIS
13/1 V9/V1.
Eigen vermogen
Kwartielen van de kengetallen met als noemer het eigen vermogen.
Eigen vermogen: gestort en opgevraagd kapitaal + agioreserve
+ herwaarderingsreserve + ingehouden winst en overige reserves.
Aantal ondernemingen
Berekening heeft plaatsgevonden op de eenheden
met een positief eigen vermogen.
Res. vóór belasting in % eigen vermogen
Kwartielgegevens:
Resultaat vóór belasting gedeeld door 1 % van het eigen vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
X/L (V1+V2+V4+V3+V7_8_9_10)/C10.
Nettoresultaat in % eigen vermogen
Kwartielgegevens:
Nettoresultaat gedeeld door 1 % van het eigen vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
21/L V17/C10.
Totaal vermogen
Kwartielen van de kengetallen met als noemer het totaal vermogen.
Totaal vermogen: balanstotaal.
Aantal ondernemingen
Berekening heeft plaatsgevonden op de eenheden
met een positief balanstotaal.
Netto resultaat in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Netto bedrijfsresultaat gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
V/AE (V1+V2+V3+V4)/D80.
Finan. vaste activa in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Financiële vaste activa gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
C3/AE (D30+D40)/D80.
Financiële vaste activa: deelnemingen + langlopende vorderingen.
Mater. vaste activa in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Materiële vaste activa gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
C2/AE D20/D80.
Materiële vaste activa: bedrijfsmiddelen, zaken of voorwerpen die
als duurzame kapitaalgoederen het vaste kapitaal van de onderneming
uitmaken.
Vlottende middelen in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Vlottende middelen gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
D/AE (D50+D60+D70)/D80.
Vlottende middelen: voorraden + liquide middelen
+ kortlopende vorderingen.
Netto omzet in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Netto Omzet gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
1/AE V1/D80.
Eigen vermogen in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Eigen vermogen gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
L/AE C10/D80.
Voorzieningen in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Voorzieningen gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
J/AE C40/D80.
Schulden lang in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Schulden op lange termijn gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
I/AE C50/D80.
Schulden kort in % totaal vermogen
Kwartielgegevens:
Schulden op korte termijn gedeeld door 1 % van het totaal vermogen.
Transitie codering:
Bach VIS
F/AE C60/D80.
Bruto bedrijfsresultaat (1)
Kwartielen van de kengetallen met als noemer het bruto bedrijfsresultaat.
Bruto bedrijfsresultaat: omzet - lonen - kosten van de omzet.
Aantal ondernemingen
Berekening heeft plaatsgevonden op de eenheden
met een positief bruto bedrijfsresultaat.
Fin. resultaat in % bruto bedrijfsresult
Kwartielgegevens:
Financieel resultaat gedeeld door 1 % van het bruto bedrijfsresultaat.
Bruto bedrijfsresultaat = Omzet - Lonen - Bedrijfskosten.
Transitie codering:
Bach VIS
9 V9/(V1+V2+V4).
Financieel resultaat: saldo van resultaat deelnemingen, renteopbrengsten
en rentelasten.
Bruto bedrijfsresultaat (2)
Kwartielen van de kengetallen met als noemer het bruto bedrijfsresultaat.
Bruto bedrijfsresultaat: omzet - lonen - kosten van de omzet.
Aantal ondernemingen
Berekening heeft plaatsgevonden op de eenheden
met geen - of een negatieve rentelast en een
positief bruto bedrijfsresultaat.
Rente lasten in % bruto bedrijfsresult
Kwartielgegevens:
Rente lasten gedeeld door 1 % van het bruto bedrijfsresultaat.
Bruto bedrijfsresultaat = Omzet - Lonen - Bedrijfskosten.
Transitie codering:
Bach VIS
13/U V9/(V1+V2+V4).