Producentenprijzen; SBI'93, afzet en invoer, index 1990=100 1935-2002

Producentenprijzen; SBI'93, afzet en invoer, index 1990=100 1935-2002

SBI '93 Perioden Producentenprijzen afzet binnenland (1990=100)
15-36 Totaal industrie 1991 102
15-36 Totaal industrie 1992 102
15-36 Totaal industrie 1993 101
15-36 Totaal industrie 1994 102
15-36 Totaal industrie 1995 104
15-36 Totaal industrie 1996 106
15-36 Totaal industrie 1997 108
15-36 Totaal industrie 1998 107
15-36 Totaal industrie 1999 107
15-36 Totaal industrie 2000 116
15-36 Totaal industrie 2001 119
15-36 Totaal industrie 2002 119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor verschillende bedrijfstakken prijsindexcijfers
over de binnenlandse afzet en invoer. De bedrijfstakken zijn ingedeeld
op basis van de standaardbedrijfsindeling (SBI) 1993.
Gepubliceerd worden de jaarcijfers met als referentiejaar 1990=100.


Gegevens beschikbaar vanaf: 1935

Status van de cijfers:
De cijfers zijn direct definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Publicatie is gestopt.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijzen afzet binnenland
Indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland afgezette
consumptie- en investeringsgoederen, dus niet van grondstoffen en
halffabrikaten.