Overlevingskansen; geslacht, leeftijd

Overlevingskansen; geslacht, leeftijd

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Kans om 1 jaar ouder te worden (%) Kans om 10 jaar ouder te worden (%) Kans om 20 jaar ouder te worden (%) Kans om 30 jaar ouder te worden (%)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2019 99,68 99,56 99,43 99,12
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2019 99,97 99,69 99,19 98,06
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2019 99,93 98,86 95,72 87,73
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2019 99,46 91,66 72,36 32,10
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2019 95,82 44,36
Mannen 0 jaar 2019 99,65 99,52 99,38 98,99
Mannen 20 jaar 2019 99,96 99,61 99,00 97,67
Mannen 40 jaar 2019 99,92 98,66 95,10 85,92
Mannen 60 jaar 2019 99,37 90,35 68,02 25,33
Mannen 80 jaar 2019 94,84 37,24
Vrouwen 0 jaar 2019 99,71 99,59 99,49 99,26
Vrouwen 20 jaar 2019 99,98 99,77 99,40 98,46
Vrouwen 40 jaar 2019 99,94 99,05 96,34 89,57
Vrouwen 60 jaar 2019 99,54 92,96 76,64 38,07
Vrouwen 80 jaar 2019 96,63 49,67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de overlevingskans (kans om 1, 2, 3 ... jaren ouder te worden) voor de bevolking van Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juni 2020:
Toegevoegd zijn de definitieve cijfers over 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2020 en 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Kans om 1 jaar ouder te worden
Kans om het eerst volgende jaar niet te overlijden.
Kans om 10 jaar ouder te worden
Kans om de eerst volgende tien jaar niet te overlijden.
Kans om 20 jaar ouder te worden
Kans om de eerst volgende twintig jaar niet te overlijden.
Kans om 30 jaar ouder te worden
Kans om de eerst volgende dertig jaar niet te overlijden.