Detailhandel; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000 - 2008

Detailhandel; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000 - 2008

Bedrijfstak/branches (SBI'93) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2000 = 100) Indexcijfers omzet Prijs (2000 = 100) Indexcijfers omzet Volume (2000 = 100) Omzetontwikkeling Waarde (%) Omzetontwikkeling Prijs (%) Omzetontwikkeling Volume (%)
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2002 110 108 102 3,1 2,9
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2003 107 108 100 -2,0 0,3 -2,3
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2004 105 106 99 -2,1 -1,5 -0,6
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2005 105 105 100 -0,3 -0,9 0,7
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2006 110 106 104 5,1 0,8 4,3
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2007 115 107 107 4,1 1,3 2,7
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 januari 106 106 99 4,8 1,6 3,2
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 februari 106 108 98 10,0 2,2 7,6
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 maart 114 111 103 -3,1 2,3 -5,3
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 1e kwartaal 109 108 100 3,5 2,0 1,4
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 april 118 111 106 3,6 1,9 1,7
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 mei 127 111 114 7,8 2,5 5,2
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 juni 117 110 106 -3,9 2,5 -6,2
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 2e kwartaal 121 111 109 2,5 2,3 0,2
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 juli 117 108 109 5,3 2,1 3,1
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 augustus 115 109 106 1,3 2,5 -1,1
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 september 115 111 104 1,6 2,6 -0,9
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 3e kwartaal 116 109 106 2,7 2,4 0,3
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 oktober 123 111 111 5,2 2,6 2,6
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 november 116 112 104 -1,6 2,6 -4,1
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 december 138 110 125 2,3 2,5 -0,2
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 4e kwartaal 126 111 113 2,0 2,6 -0,6
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2008 118 110 107 2,6 2,3 0,3
5211 Supermarkten e.d. 2002 113 110 102 5,4 3,7
5211 Supermarkten e.d. 2003 116 112 104 2,7 1,3 1,4
5211 Supermarkten e.d. 2004 116 109 106 0,1 -2,4 2,6
5211 Supermarkten e.d. 2005 116 108 107 -0,4 -0,8 0,4
5211 Supermarkten e.d. 2006 121 110 110 4,0 1,5 2,5
5211 Supermarkten e.d. 2007 127 112 113 5,0 1,4 3,5
5211 Supermarkten e.d. 2008 januari 125 114 110 7,5 3,0 4,3
5211 Supermarkten e.d. 2008 februari 131 115 114 16,0 3,5 12,1
5211 Supermarkten e.d. 2008 maart 138 116 119 2,5 4,5 -1,9
5211 Supermarkten e.d. 2008 1e kwartaal 131 115 114 8,3 3,7 4,4
5211 Supermarkten e.d. 2008 april 131 116 112 8,2 4,3 3,7
5211 Supermarkten e.d. 2008 mei 149 117 127 14,3 5,3 8,6
5211 Supermarkten e.d. 2008 juni 131 117 111 -1,4 5,5 -6,6
5211 Supermarkten e.d. 2008 2e kwartaal 137 117 117 6,9 5,0 1,8
5211 Supermarkten e.d. 2008 juli 135 118 115 12,9 5,6 6,9
5211 Supermarkten e.d. 2008 augustus 137 117 117 5,6 5,5 0,1
5211 Supermarkten e.d. 2008 september 130 117 110 5,8 5,6 0,2
5211 Supermarkten e.d. 2008 3e kwartaal 134 117 114 8,0 5,6 2,3
5211 Supermarkten e.d. 2008 oktober 141 118 120 12,5 5,3 6,8
5211 Supermarkten e.d. 2008 november 133 119 112 0,9 5,2 -4,2
5211 Supermarkten e.d. 2008 december 152 119 127 6,7 5,2 1,4
5211 Supermarkten e.d. 2008 4e kwartaal 142 119 120 6,6 5,2 1,3
5211 Supermarkten e.d. 2008 136 117 116 7,4 4,9 2,4
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2002 111 110 101 4,4 3,6
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2003 113 112 101 1,5 1,6 -0,1
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2004 112 110 102 -0,7 -1,9 1,2
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2005 112 109 102 -0,5 -0,6 0,1
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2006 116 111 104 3,7 1,3 2,3
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2007 121 112 107 4,2 1,3 2,8
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 januari 117 115 102 6,4 2,8 3,6
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 februari 122 116 106 13,8 3,2 10,2
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 maart 129 117 111 1,6 4,2 -2,4
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 1e kwartaal 123 116 106 6,9 3,4 3,4
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 april 123 117 105 6,6 4,1 2,4
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 mei 138 117 118 12,3 5,0 6,9
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 juni 123 118 105 -2,6 5,1 -7,4
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 2e kwartaal 128 117 109 5,3 4,7 0,5
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 juli 126 118 107 10,6 5,3 5,0
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 augustus 127 118 108 4,4 5,3 -0,8
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 september 122 118 103 4,3 5,3 -1,0
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 3e kwartaal 125 118 106 6,4 5,3 1,0
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 oktober 132 119 111 10,5 5,1 5,1
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 november 125 120 104 -0,1 5,3 -5,1
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 december 147 120 122 5,0 5,3 -0,3
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 4e kwartaal 135 119 113 5,0 5,2 -0,2
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2008 128 118 108 5,9 4,7 1,1
5212a Winkels in non-food artikelen 2002 108 106 102 2,6 2,4
5212a Winkels in non-food artikelen 2003 104 105 99 -4,2 -0,5 -3,7
5212a Winkels in non-food artikelen 2004 101 104 97 -2,9 -1,3 -1,7
5212a Winkels in non-food artikelen 2005 101 103 98 -0,1 -1,1 1,1
5212a Winkels in non-food artikelen 2006 107 103 104 6,2 0,4 5,8
5212a Winkels in non-food artikelen 2007 111 104 107 4,1 1,3 2,7
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 januari 99 101 98 3,8 0,8 3,0
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 februari 96 103 93 7,7 1,5 6,1
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 maart 106 108 99 -6,1 1,2 -7,2
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 1e kwartaal 101 104 97 1,2 1,2 0,0
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 april 115 108 107 1,8 0,5 1,3
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 mei 122 108 113 5,5 0,8 4,7
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 juni 113 105 107 -4,6 0,7 -5,3
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 2e kwartaal 117 107 109 0,9 0,7 0,2
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 juli 112 102 110 2,3 0,0 2,3
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 augustus 107 104 103 0,3 0,7 -0,4
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 september 111 107 104 -0,1 0,8 -0,9
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 3e kwartaal 110 104 106 0,8 0,5 0,3
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 oktober 119 107 111 2,8 0,9 1,9
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 november 112 107 105 -2,4 1,0 -3,3
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 december 133 104 128 0,4 0,8 -0,4
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 4e kwartaal 121 106 115 0,3 0,9 -0,6
5212a Winkels in non-food artikelen 2008 112 105 107 0,8 0,8 0,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
detailhandel. De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume.
De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens
de Standaardbedrijfsindeling 1993 van het CBS.

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven. Bij een aantal branches ontbreken waarde en/of
prijs- en volumegegevens omdat de informatie onvoldoende betrouwbaar wordt
geacht.


Gegevens beschikbaar van: 2000 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2009:

Nagekomen respons over de maanden augustus 2008 tot en met december 2008
is doorgevoerd in de uitkomsten. De omzetontwikkeling is in de meeste
branches van de detailhandel nauwelijks gecorrigeerd (enkele tienden van
een procentpunt).

Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch
herzien.
Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergeljkbaar met voorgaande
jaren.

Het CBS heeft daarom een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer
informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in
de basisperiode.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de detailhandelsactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Bij de maandcijfers van de detailhandel is, anders dan bij andere
bedrijfstakken gebruikelijk, de btw inbegrepen in de waarde van de omzet.
Waarde
Geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling is berekend met gebruik van
consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Consumentenprijsindexcijfers
zijn niet per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop raamt het CBS
daarom op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare
artikelassortiment. Artikelen uit het assortiment die ook in andere
branches worden verkocht bepalen mede de prijsontwikkeling van een
branche. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten
beschouwing gelaten.
Volume
Ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen. De ontwikkeling is
niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen in een
bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen
door de prijs.
Omzetontwikkeling
Wijziging in procenten ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor en berekend aan de hand van niet afgeronde indexcijfers. Voor deze
reeks zijn de ontwikkelingen vanaf 2001 beschikbaar.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de detailhandelsactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Bij de maandcijfers van de detailhandel is, anders dan bij andere
bedrijfstakken gebruikelijk, de btw inbegrepen in de waarde van de omzet.
Waarde
Geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling is berekend met gebruik van
consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Consumentenprijsindexcijfers
zijn niet per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop raamt het CBS
daarom op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare
artikelassortiment. Artikelen uit het assortiment die ook in andere
branches worden verkocht bepalen mede de prijsontwikkeling van een
branche. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten
beschouwing gelaten.
Volume
Ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen. De ontwikkeling is
niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen in een
bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen
door de prijs.