Aspecten van (on)gezond gedrag

Trendcijfers roken, drinken, uitstrijkjes en mammografieën (daar waar
van toepassing) naar geslacht, verzekeringsvorm, leeftijd en opleiding.
1989 - 2000
Gewijzigd op 30 juni 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Aspecten van (on)gezond gedrag

Perioden (incl. standaardfout) RokenPercentage rokersTotaal % rokers (%) Percentage rokersGeslachtMannen (%) Percentage rokersGeslachtVrouwen (%) Percentage rokersVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) Percentage rokersLeeftijd16-44 jaar (%) Percentage rokersLeeftijd45-64 jaar (%) Percentage rokersLeeftijd65 jaar of ouder (%) Percentage rokersOpleidingLager onderwijs (%) Percentage rokersOpleidingMavo, lbo (%) Percentage rokersOpleidingHavo, vwo, mbo (%) Percentage rokersOpleidingHbo, universiteit (%) OpleidingMannenLager onderwijs (%) OpleidingMannenMavo, lbo (%) OpleidingMannenHavo, vwo, mbo (%) OpleidingMannenHbo, universiteit (%) OpleidingVrouwenLager onderwijs (%) OpleidingVrouwenMavo, lbo (%) OpleidingVrouwenHavo, vwo, mbo (%) OpleidingVrouwenHbo, universiteit (%) Roken% pers. met >= 20 sigaretten per dagTotaal % pers. >= 20 sigaretten per dag (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagGeslachtMannen (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagGeslachtVrouwen (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 28 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 29 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 30 % pers. met >= 20 sigaretten per dagLeeftijd16-44 jaar (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagLeeftijd45-64 jaar (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagLeeftijd65 jaar of ouder (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagOpleidingLager onderwijs (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagOpleidingMavo, lbo (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagOpleidingHavo, vwo, mbo (%) % pers. met >= 20 sigaretten per dagOpleidingHbo, universiteit (%) OpleidingMannenLager onderwijs (%) 38 OpleidingMannenMavo, lbo (%) 39 OpleidingMannenHavo, vwo, mbo (%) 40 OpleidingMannenHbo, universiteit (%) 41 OpleidingVrouwenLager onderwijs (%) 42 OpleidingVrouwenMavo, lbo (%) 43 OpleidingVrouwenHavo, vwo, mbo (%) 44 OpleidingVrouwenHbo, universiteit (%) 45 Roken% rokers met >= 20 sigaretten per dagTotaal % rokers >= 20 sigaretten per dag (%) % rokers met >= 20 sigaretten per dagGeslachtMannen (%) % rokers met >= 20 sigaretten per dagGeslachtVrouwen (%) % rokers met >= 20 sigaretten per dagVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 50 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 51 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 52 % rokers met >= 20 sigaretten per dagLeeftijd16-44 jaar (%) % rokers met >= 20 sigaretten per dagLeeftijd45-64 jaar (%) % rokers met >= 20 sigaretten per dagLeeftijd65 jaar of ouder (%) RokenAantal sigaretten per persoon per dagTotaal sigaretten per persoon per dag (ab_so_luut) Aantal sigaretten per persoon per dagGeslachtMannen (ab_so_luut) Aantal sigaretten per persoon per dagGeslachtVrouwen (ab_so_luut) Aantal sigaretten per persoon per dagVerzekeringsvormZiekenfonds (ab_so_luut) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (ab_so_luut) VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (ab_so_luut) VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (ab_so_luut) Aantal sigaretten per persoon per dagLeeftijd16-44 jaar (ab_so_luut) Aantal sigaretten per persoon per dagLeeftijd45-64 jaar (ab_so_luut) Aantal sigaretten per persoon per dagLeeftijd65 jaar of ouder (ab_so_luut) RokenAantal sigaretten per roker per dagTotaal sigaretten per roker per dag (ab_so_luut) Aantal sigaretten per roker per dagGeslachtMannen (ab_so_luut) Aantal sigaretten per roker per dagGeslachtVrouwen (ab_so_luut) Aantal sigaretten per roker per dagVerzekeringsvormZiekenfonds (ab_so_luut) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (ab_so_luut) 70 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (ab_so_luut) 71 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (ab_so_luut) 72 Aantal sigaretten per roker per dagLeeftijd16-44 jaar (ab_so_luut) Aantal sigaretten per roker per dagLeeftijd45-64 jaar (ab_so_luut) Aantal sigaretten per roker per dagLeeftijd65 jaar of ouder (ab_so_luut) DrinkenPercentage drinkersTotaal % drinkers (%) Percentage drinkersGeslachtMannen (%) Percentage drinkersGeslachtVrouwen (%) Percentage drinkersVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 80 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 81 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 82 Percentage drinkersLeeftijd16-44 jaar (%) Percentage drinkersLeeftijd45-64 jaar (%) Percentage drinkersLeeftijd65 jaar of ouder (%) Percentage drinkersOpleidingLager onderwijs (%) Percentage drinkersOpleidingMavo, lbo (%) Percentage drinkersOpleidingHavo, vwo, mbo (%) Percentage drinkersOpleidingHbo, universiteit (%) OpleidingMannenLager onderwijs (%) 90 OpleidingMannenMavo, lbo (%) 91 OpleidingMannenHavo, vwo, mbo (%) 92 OpleidingMannenHbo, universiteit (%) 93 OpleidingVrouwenLager onderwijs (%) 94 OpleidingVrouwenMavo, lbo (%) 95 OpleidingVrouwenHavo, vwo, mbo (%) 96 OpleidingVrouwenHbo, universiteit (%) 97 Drinken% pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenTotaal % personen (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenGeslachtMannen (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenGeslachtVrouwen (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 102 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 103 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 104 % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenLeeftijd16-44 jaar (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenLeeftijd45-64 jaar (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenLeeftijd65 jaar of ouder (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenOpleidingLager onderwijs (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenOpleidingMavo, lbo (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenOpleidingHavo, vwo, mbo (%) % pers. minstens 1 dag/week >=6 glazenOpleidingHbo, universiteit (%) OpleidingMannenLager onderwijs (%) 112 OpleidingMannenMavo, lbo (%) 113 OpleidingMannenHavo, vwo, mbo (%) 114 OpleidingMannenHbo, universiteit (%) 115 OpleidingVrouwenLager onderwijs (%) 116 OpleidingVrouwenMavo, lbo (%) 117 OpleidingVrouwenHavo, vwo, mbo (%) 118 OpleidingVrouwenHbo, universiteit (%) 119 Drinken% drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.Totaal % drinkers (%) % drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.GeslachtMannen (%) % drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.GeslachtVrouwen (%) % drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.VerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal Particulier verzekerd (%) 124 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 125 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 126 % drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.Leeftijd16-44 jaar (%) % drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.Leeftijd45-64 jaar (%) % drinkers minstens 1 dag/week >= 6 glz.Leeftijd65 jaar of ouder (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)Totaal uitstrijkjes (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)VerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 132 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 133 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 134 Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)Leeftijd16-29 jaar (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)Leeftijd30-59 jaar (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)Leeftijd60 jaar of ouder (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)OpleidingLager onderwijs (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)OpleidingMavo, lbo (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)OpleidingHavo, vwo, mbo (%) Uitstrijkjes (vrouwen 16+ jaar)OpleidingHbo, universiteit (%) Mammografieën (vrouwen 16+ jaar)% ooit mammografie heeft laten makenTotaal % ooit mammografie (%) % ooit mammografie heeft laten makenVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 144 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 145 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 146 % ooit mammografie heeft laten makenLeeftijd16-49 jaar (%) % ooit mammografie heeft laten makenLeeftijd50-69 jaar (%) % ooit mammografie heeft laten makenLeeftijd70 jaar of ouder (%) % ooit mammografie heeft laten makenOpleidingLager onderwijs (%) % ooit mammografie heeft laten makenOpleidingMavo, lbo (%) % ooit mammografie heeft laten makenOpleidingHavo, vwo, mbo (%) % ooit mammografie heeft laten makenOpleidingHbo, universiteit (%) Mammografieën (vrouwen 16+ jaar)% laatste 2 jaar mammografie laten makenTotaal % laatste 2 jaar mammografie (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenVerzekeringsvormZiekenfonds (%) VerzekeringsvormParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 156 VerzekeringsvormParticulierIZA/IZR (%) 157 VerzekeringsvormParticulierOverig particulier verzekerd (%) 158 % laatste 2 jaar mammografie laten makenLeeftijd16-49 jaar (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenLeeftijd50-69 jaar (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenLeeftijd70 jaar of ouder (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenOpleidingLager onderwijs (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenOpleidingMavo, lbo (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenOpleidingHavo, vwo, mbo (%) % laatste 2 jaar mammografie laten makenOpleidingHbo, universiteit (%) Borstvoeding% 'zuigelingen' vanaf geboorteTotaal % 'zuigelingen' vanaf geboorte (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteGeslachtJongens (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteGeslachtMeisjes (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteVerzekeringsvorm (moeder)Ziekenfonds (%) Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierTotaal particulier verzekerd (%) Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierIZA/IZR (%) Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierOverig particulier verzekerd (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteLeeftijd (moeder)16-29 jaar (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteLeeftijd (moeder)30 jaar of ouder (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteOpleiding (moeder)Lager onderwijs (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteOpleiding (moeder)Mavo, lbo (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteOpleiding (moeder)Havo, vwo, mbo (%) % 'zuigelingen' vanaf geboorteOpleiding (moeder)Hbo, universiteit (%) Borstvoeding% 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Totaal % zuigelingen leeftijd 3 mnd. (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.GeslachtJongens (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.GeslachtMeisjes (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Verzekeringsvorm (moeder)Ziekenfonds (%) Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 183 Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierIZA/IZR (%) 184 Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierOverig particulier verzekerd (%) 185 % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Leeftijd (moeder)16-29 jaar (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Leeftijd (moeder)30 jaar en ouder (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Opleiding (moeder)Lager onderwijs (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Opleiding (moeder)Mavo, lbo (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Opleiding (moeder)Havo, vwo, mbo (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 3 mnd.Opleiding (moeder)Hbo, universiteit (%) Borstvoeding% 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Totaal % 'zuigelingen' leeftijd 6 mnd. (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.GeslachtJongens (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.GeslachtMeisjes (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Verzekeringsvorm (moeder)Ziekenfonds (%) Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierTotaal particulier verzekerd (%) 196 Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierIZA/IZR (%) 197 Verzekeringsvorm (moeder)ParticulierOverig particulier verzekerd (%) 198 % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Leeftijd (moeder)16-29 jaar (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Leeftijd (moeder)30 jaar en ouder (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Opleiding (moeder)Lager onderwijs (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Opleiding (moeder)Mavo, lbo (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Opleiding (moeder)Havo, vwo, mbo (%) % 'zuigelingen' op leeftijd van 6 mnd.Opleiding (moeder)Hbo, universiteit (%)
Standaardfout 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 2,4 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4 1,2 1,0 1,3 2,3 1,9 1,4 1,8 1,7 1,6 1,5 2,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 0,7 0,6 0,8 0,7 1,0 0,9 0,7 0,8 1,9 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,5 1,6 1,3 1,9 4,6 2,1 1,4 2,1 3,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 1,0 0,5 0,3 0,5 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 1,9 0,7 0,6 0,9 1,5 1,3 1,0 0,7 0,8 1,9 1,3 0,9 0,9 1,8 1,5 1,2 1,4 0,4 0,7 0,4 0,5 0,7 1,6 0,7 0,6 0,8 0,5 0,9 0,8 0,7 1,0 1,9 1,6 1,2 1,5 0,7 0,7 0,7 1,0 0,5 0,8 0,5 0,7 0,8 1,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,5 3,9 1,7 1,6 1,0 1,5 1,8 1,7 1,5 2,2 0,8 1,0 1,5 3,7 1,6 0,9 1,5 2,4 1,8 1,6 1,3 1,9 0,7 0,8 1,2 3,2 1,3 0,6 1,7 1,7 1,6 1,4 1,0 1,5 2,1 3,0 3,0 2,7 3,2 9,1 3,5 3,8 2,6 6,5 4,3 3,1 3,8 2,3 3,1 3,2 2,8 3,7 9,8 4,0 3,9 2,8 5,6 4,2 3,5 5,0 2,0 2,8 2,9 2,4 3,6 9,0 3,9 3,2 2,8 4,3 3,3 3,2 5,2
1989 37,5 44,0 31,3 40,8 32,1 31,2 32,3 42,0 35,8 23,3 38,3 41,2 36,3 32,3 52,9 49,4 41,0 35,6 29,2 34,9 31,0 27,6 14,8 17,4 12,4 16,7 11,7 9,5 12,1 17,3 14,5 6,0 14,7 17,0 14,1 12,5 21,9 19,5 16,1 13,4 10,2 15,1 11,8 11,3 42,9 44,5 40,9 43,6 41,4 33,7 42,9 43,7 44,8 31,4 6,2 7,3 5,1 7,0 4,9 4,3 5,0 7,2 6,0 2,7 17,9 18,8 16,9 18,2 17,5 15,2 17,9 18,3 18,4 14,3 79,5 87,6 71,9 76,1 85,1 83,4 85,4 84,1 79,8 61,9 63,6 77,6 84,8 91,8 78,4 86,3 89,1 94,0 54,3 70,8 79,9 88,7 12,0 20,3 4,2 12,7 10,8 9,7 11,0 15,7 9,3 2,6 9,2 13,2 12,6 12,1 18,2 24,0 20,3 17,1 3,6 4,8 3,7 5,1 15,1 23,1 5,9 16,8 12,7 11,6 12,9 18,7 11,6 4,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,2 63,7 70,7 63,2 75,4 69,6 76,0 65,4 68,5 51,6 55,1 74,9 86,3 44,0 43,0 45,0 39,3 53,4 39,2 54,9 44,0 44,0 33,2 25,8 52,3 69,6 24,3 22,7 25,8 18,9 34,7 29,3 35,2 21,8 26,0 19,7 8,6 29,9 46,3
1990 37,0 42,8 31,5 41,7 30,5 29,6 30,7 41,5 37,7 19,1 37,4 40,3 38,1 30,3 53,9 47,4 40,0 34,5 26,8 34,5 36,1 24,7 13,2 15,4 11,1 15,7 9,7 9,9 9,7 15,3 13,4 5,1 14,4 15,2 14,0 7,9 22,1 18,9 14,4 8,4 9,5 12,1 13,5 7,2 39,6 41,5 37,4 40,5 37,6 38,9 37,3 40,2 40,0 32,6 5,6 6,4 4,8 6,7 4,0 4,0 4,0 6,4 5,7 2,4 16,8 17,3 16,1 17,3 15,7 15,8 15,6 16,9 17,0 15,2 79,8 88,4 71,8 75,9 85,4 82,3 86,2 84,2 80,9 61,4 62,8 78,0 85,4 90,5 77,9 87,2 90,7 93,5 53,2 70,6 79,7 86,5 12,8 21,6 4,5 14,2 10,8 10,8 10,9 16,8 9,7 2,9 12,1 14,0 13,7 10,4 23,9 26,4 22,0 14,7 4,6 3,9 4,9 4,8 16,0 24,4 6,3 18,8 12,7 13,1 12,6 19,9 12,0 4,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,3 68,2 72,3 65,9 75,8 79,3 75,2 70,1 70,4 48,6 63,8 71,1 89,2 42,7 41,9 43,4 33,7 53,9 59,7 53,0 38,9 44,8 26,1 32,2 43,5 63,6 27,4 26,3 28,5 18,2 39,0 53,2 36,8 22,3 30,3 17,0 17,0 26,5 47,8
1991 38,3 44,3 32,7 39,1 36,9 40,6 36,0 42,9 38,5 20,9 37,7 40,6 37,1 37,4 52,7 47,4 40,5 40,9 29,5 34,9 33,3 32,4 13,3 15,7 11,0 14,6 11,3 10,0 11,6 15,2 14,2 4,6 15,9 14,5 11,7 11,5 23,7 17,0 13,0 13,7 11,7 12,4 10,3 8,2 39,1 42,1 35,7 40,9 36,1 28,2 38,2 39,5 40,9 29,3 5,5 6,5 4,7 6,1 4,7 5,1 4,6 6,4 5,7 2,0 16,3 17,3 15,2 17,1 15,0 14,9 15,1 16,7 16,5 12,8 78,6 87,3 70,5 74,2 85,5 79,6 86,9 82,9 79,6 60,9 61,4 76,8 83,6 92,2 76,7 84,8 90,0 93,3 53,1 70,0 76,6 90,5 13,0 21,9 4,8 13,0 13,1 14,2 12,9 16,3 12,6 1,8 10,6 13,9 13,2 14,2 23,2 24,7 20,1 20,9 3,8 4,8 5,7 4,5 16,6 25,1 6,8 17,5 15,3 17,8 14,8 19,6 15,9 2,9 50,1 48,5 53,5 48,5 54,7 32,8 74,4 19,7 38,0 53,8 52,3 59,3 26,7 25,5 29,1 23,4 30,4 19,9 44,3 27,4 31,5 27,6 24,9 20,2 10,8 10,1 12,1 9,6 12,7 8,0 20,5 6,2 13,7 10,7 9,8 8,1 64,3 64,0 64,6 56,5 79,2 62,9 82,1 58,8 68,1 36,2 53,6 73,2 80,4 45,5 42,9 48,0 36,1 62,7 40,5 66,6 34,9 52,0 13,5 35,5 53,9 61,7 26,4 25,3 27,4 19,2 39,4 20,6 42,7 20,0 30,3 6,7 19,7 35,4 27,2
1992 36,5 42,9 30,5 38,9 32,6 36,3 32,0 41,3 35,6 21,0 36,9 39,5 36,9 31,7 53,1 46,2 41,1 34,7 26,9 34,3 31,7 28,1 12,5 14,7 10,3 14,6 9,1 9,1 9,0 14,6 12,5 4,9 15,2 14,6 12,0 7,8 23,7 16,0 14,0 7,8 10,0 13,5 9,5 7,8 38,6 40,8 36,0 40,8 33,9 29,1 35,0 38,6 40,4 32,7 5,3 6,1 4,5 6,1 4,0 4,4 3,9 6,2 5,2 2,2 16,4 17,0 15,7 17,0 15,0 14,2 15,2 16,4 16,8 14,6 80,0 87,7 72,6 76,4 85,6 79,3 86,7 85,3 79,0 62,5 61,6 79,3 85,5 91,0 73,8 87,1 90,7 93,8 54,1 73,4 79,2 87,7 12,7 21,8 4,0 12,7 12,6 12,1 12,7 16,1 10,8 3,7 10,3 12,0 14,1 13,5 20,0 23,3 22,0 21,5 4,3 3,3 4,3 4,2 15,8 24,8 5,5 16,6 14,7 15,2 14,6 18,8 13,6 5,9 50,6 47,5 56,5 56,0 56,6 30,9 76,5 19,0 36,4 56,7 52,8 59,4 26,4 24,9 29,3 32,2 28,8 17,9 49,7 25,9 31,5 30,1 21,9 21,5 12,4 11,6 13,8 17,0 13,2 6,9 29,5 8,5 15,1 13,6 10,8 9,4 68,4 68,6 68,1 65,8 72,4 48,1 75,6 64,8 70,3 57,1 55,5 71,6 83,7 44,9 43,4 46,5 40,4 51,4 30,4 54,2 39,0 47,7 25,8 35,9 45,7 64,9 27,8 26,9 28,7 24,6 32,0 15,2 34,2 21,0 31,0 10,5 20,4 32,8 36,1
1993 36,4 42,1 31,0 39,7 31,4 32,7 31,1 40,8 35,6 22,0 37,3 40,2 36,0 31,8 52,1 45,7 40,0 35,1 28,4 35,6 31,5 27,7 13,3 15,3 11,4 16,0 9,3 7,2 9,7 15,5 13,2 5,6 16,1 16,1 12,2 8,9 23,4 19,0 13,1 9,7 11,6 13,7 11,3 7,9 40,9 42,4 39,2 43,5 35,5 24,7 38,0 41,0 44,1 30,9 5,5 6,2 4,8 6,5 4,0 4,0 4,1 6,5 5,3 2,5 17,0 17,2 16,7 17,7 15,5 13,8 15,9 17,1 17,6 14,2 81,1 87,5 75,1 77,0 87,4 82,1 88,5 84,1 83,5 66,0 62,5 79,6 86,6 91,4 75,5 85,0 89,8 93,8 54,6 75,1 83,0 88,2 12,3 20,2 4,8 12,6 11,6 8,6 12,3 15,2 11,7 2,4 10,1 12,4 13,5 12,1 20,1 22,3 21,1 16,8 4,0 4,3 5,1 6,1 15,1 23,1 6,3 16,4 13,3 10,5 13,9 18,1 14,1 3,7 49,6 47,5 53,5 49,8 54,3 28,7 76,6 14,4 36,0 56,8 50,9 55,9 28,9 26,6 32,6 28,5 33,5 18,2 56,5 30,5 34,7 32,5 24,8 23,3 14,9 13,5 17,3 15,6 17,7 7,0 38,5 9,9 18,5 17,3 11,6 12,9 66,6 63,2 70,1 64,2 70,9 63,4 73,1 62,6 68,7 57,9 59,5 66,9 79,3 40,6 35,7 45,6 36,8 46,3 21,9 53,3 27,3 46,9 12,6 32,9 41,0 63,9 26,4 21,9 31,0 24,8 29,0 18,3 32,1 16,7 31,2 4,4 21,5 32,1 32,6
1994 37,4 43,0 32,1 40,2 33,0 33,5 32,9 42,6 35,1 23,2 38,5 41,1 36,2 33,1 50,5 49,9 39,7 35,4 31,2 33,8 32,5 29,7 12,4 13,5 11,4 14,0 9,9 8,5 10,2 14,7 12,5 4,6 15,3 14,5 11,4 7,9 19,8 14,0 13,3 8,5 12,6 14,9 9,5 7,1 37,5 37,2 37,7 38,0 35,9 29,8 37,1 37,5 41,5 25,9 5,4 6,0 4,9 6,2 4,2 4,3 4,2 6,5 5,1 2,4 16,2 16,5 16,0 16,6 15,3 14,8 15,4 16,4 16,7 13,4 80,1 87,9 72,7 76,7 85,5 82,1 86,2 83,6 82,2 64,6 66,5 78,0 85,5 89,4 79,6 85,5 90,4 92,6 58,7 71,6 80,3 84,7 13,7 23,0 5,0 14,3 12,6 11,5 12,8 17,8 11,5 3,2 9,5 15,2 14,1 15,9 18,3 27,1 22,4 23,1 4,2 5,3 5,2 5,2 17,1 26,2 6,8 18,7 14,8 14,1 14,9 21,4 14,0 5,0 49,6 47,6 53,5 45,9 55,0 29,4 74,7 17,6 36,4 57,0 52,0 54,2 33,6 32,8 35,0 37,9 34,4 19,9 69,3 35,4 43,3 36,9 26,0 25,4 19,0 18,2 20,5 19,4 20,7 7,8 53,2 13,0 24,6 23,0 13,2 13,9 69,6 69,6 69,6 68,5 73,0 72,6 73,0 66,2 71,3 64,7 58,5 72,2 86,9 48,3 47,4 49,4 44,3 57,3 53,9 57,8 38,6 52,8 41,6 34,7 49,6 75,5 24,1 23,6 24,6 22,0 28,7 33,1 28,0 20,3 25,8 16,2 18,5 24,4 41,1
1995 35,9 40,9 31,2 38,0 32,4 30,7 32,7 40,5 35,2 21,4 36,5 39,8 34,8 32,5 48,1 45,4 37,3 37,0 29,2 35,2 32,2 26,3 12,7 15,4 10,1 13,8 10,8 10,0 11,0 15,0 13,1 4,2 12,9 14,7 12,5 10,2 18,3 17,4 14,3 12,9 9,5 12,4 10,7 6,4 39,6 43,8 34,8 39,5 39,9 37,5 40,3 40,2 42,9 24,6 5,3 6,1 4,5 5,7 4,4 4,3 4,5 6,2 5,1 2,1 16,4 17,2 15,4 16,4 16,3 16,2 16,4 16,8 16,7 12,4 79,7 87,1 72,6 75,5 86,6 83,0 87,2 83,1 82,9 62,0 62,9 78,2 84,4 90,8 77,7 85,7 88,3 93,3 53,5 72,1 80,3 87,4 12,8 21,7 4,5 13,1 12,5 10,3 12,8 16,1 12,5 2,2 10,5 12,7 14,0 13,7 21,1 22,3 23,0 20,0 3,9 4,9 4,7 4,8 16,1 24,9 6,2 17,4 14,4 12,5 14,7 19,4 15,2 3,5 50,4 47,7 56,2 46,5 57,8 29,2 75,1 19,2 39,2 54,8 51,1 57,9 35,0 33,0 39,3 37,9 39,6 20,2 70,6 38,7 44,5 40,1 25,5 31,4 20,2 19,0 22,7 23,0 22,7 7,9 55,1 13,0 26,3 24,3 13,2 17,9 69,1 66,7 71,7 64,6 78,4 80,3 78,1 73,4 67,5 52,2 56,8 69,9 89,8 49,0 46,8 51,3 43,6 60,1 68,7 58,8 48,2 49,1 27,7 32,5 53,3 69,7 26,9 23,7 30,3 22,2 36,4 32,4 37,1 15,5 30,4 10,9 14,8 28,9 43,7
1996 36,0 40,5 31,7 38,3 31,8 33,2 31,5 40,4 36,0 20,8 40,9 36,3 35,7 31,2 53,4 41,9 38,8 32,7 32,4 32,0 32,4 29,1 11,9 13,9 10,1 13,6 9,1 10,9 8,8 13,0 13,7 5,2 15,3 13,5 11,1 8,4 22,1 16,5 12,6 7,8 10,7 11,2 9,4 9,1 38,1 41,0 35,0 39,6 34,8 38,9 34,0 36,0 45,5 30,4 5,0 5,7 4,3 5,7 3,7 4,1 3,6 5,6 5,2 2,3 15,9 16,7 15,0 16,6 14,2 14,7 14,1 15,6 17,2 13,4 82,0 89,6 74,9 78,2 88,6 84,7 89,4 85,8 82,2 68,8 68,1 79,4 86,1 92,1 82,9 87,7 91,3 93,9 58,3 72,9 80,7 89,9 12,5 20,2 5,3 12,8 11,9 11,8 12,0 15,8 11,4 2,9 10,8 11,8 12,5 15,0 20,4 20,7 19,8 20,1 4,5 4,8 4,9 8,3 15,3 22,6 7,2 16,5 13,5 14,0 13,4 18,5 13,9 4,3 52,8 50,5 57,7 57,2 57,8 29,2 76,7 24,1 40,8 58,7 54,3 55,6 38,8 37,3 42,0 39,6 42,5 18,4 85,4 51,0 56,0 43,6 27,1 29,5 23,4 22,6 25,1 23,5 25,5 7,4 69,9 13,3 33,6 28,3 16,1 15,5 71,5 70,5 72,7 69,0 75,9 81,6 74,7 66,4 73,3 52,1 60,4 75,1 87,9 47,3 47,6 47,1 43,7 53,5 58,8 52,4 37,5 50,7 39,8 38,8 43,2 74,2 28,9 29,4 28,4 24,6 36,2 33,9 36,7 23,6 30,8 20,3 21,5 31,0 40,1
1997 35,8 39,4 32,3 37,8 32,6 31,4 32,8 40,1 35,2 21,0 38,7 37,6 35,4 32,1 46,5 43,9 37,3 35,1 33,4 33,5 33,1 27,9 11,7 12,9 10,7 13,0 9,7 9,2 9,8 13,5 12,0 4,6 14,1 14,3 11,8 6,9 16,9 17,5 12,8 7,1 12,2 12,1 10,7 6,6 38,2 39,9 36,4 38,4 37,8 35,4 38,1 38,0 41,0 29,4 4,9 5,4 4,5 5,5 4,0 3,6 4,0 5,7 4,9 2,1 16,0 16,5 15,4 16,2 15,4 13,5 15,7 16,1 16,5 12,9 84,8 91,2 78,7 81,0 91,2 87,5 91,7 87,1 86,1 73,8 71,6 82,3 87,4 93,7 83,8 90,2 91,3 95,9 62,9 77,2 82,9 90,6 13,8 22,2 5,7 14,0 13,3 10,5 13,7 17,8 11,4 3,4 11,3 11,5 16,4 14,0 21,0 23,7 24,2 18,8 4,4 3,7 7,2 7,5 16,2 24,4 7,2 17,3 14,6 12,0 15,0 20,4 13,3 4,7 56,9 54,6 62,0 55,7 62,9 23,6 81,3 28,9 48,3 63,5 53,8 60,6 41,4 39,4 45,4 47,9 45,0 19,5 91,0 55,8 58,0 49,3 29,4 33,2 26,7 25,2 29,9 37,9 28,7 9,0 74,9 15,2 37,9 33,4 18,2 19,8 68,9 72,0 65,6 62,0 73,5 78,6 73,1 70,6 68,0 . . . . 41,0 42,0 39,9 35,2 42,6 42,8 42,5 36,0 42,0 . . . . 21,7 23,4 20,0 16,6 26,6 33,3 26,1 18,2 22,6 . . . .
1998 34,7 38,7 30,8 37,3 30,6 27,4 31,1 38,0 34,7 22,7 38,4 38,7 34,9 27,8 49,1 45,1 37,0 31,2 31,2 33,7 32,5 23,2 11,7 12,9 10,5 13,2 9,1 9,2 9,1 12,9 12,9 4,4 15,0 14,2 11,2 7,1 19,6 16,0 12,5 7,6 11,9 12,9 9,7 6,4 38,8 39,9 37,5 39,6 37,0 37,2 36,9 38,5 43,6 23,6 4,9 5,3 4,5 5,6 3,8 3,8 3,8 5,4 5,1 2,5 16,1 16,2 16,1 16,6 15,1 15,1 15,1 16,0 17,2 13,1 84,7 90,5 79,2 81,9 89,2 84,5 89,9 86,1 86,5 76,1 74,7 80,6 86,6 93,5 83,4 88,5 91,0 94,5 69,1 74,6 81,6 92,3 13,1 21,0 5,5 13,5 12,4 12,3 12,4 16,1 12,3 3,8 10,8 12,3 14,4 13,9 20,4 23,1 22,2 17,9 4,6 4,1 5,4 8,5 15,5 23,2 6,9 16,6 13,9 14,6 13,8 18,7 14,2 5,0 55,9 54,5 59,2 58,1 59,4 22,9 79,6 29,3 48,0 61,5 55,3 57,2 42,9 40,6 47,6 57,1 46,2 20,2 90,6 59,7 58,8 53,8 30,6 31,1 25,0 23,4 28,4 31,9 27,8 7,7 69,6 16,9 32,5 33,0 17,4 18,3 66,2 66,8 65,6 62,0 72,5 82,8 71,7 55,3 71,0 . . . . 45,4 46,9 43,7 38,7 54,5 49,1 54,9 34,7 50,7 . . . . 24,4 28,3 20,0 22,7 28,9 37,5 28,2 11,0 30,3 . . . .
1999 34,0 36,3 31,8 37,6 28,3 22,6 29,2 38,9 31,7 21,0 35,1 39,0 34,8 26,8 42,4 41,7 36,4 29,4 30,8 37,0 33,2 22,9 11,2 12,1 10,3 13,0 8,3 4,4 8,9 12,3 12,8 3,7 14,4 13,5 11,7 5,9 15,7 15,2 13,3 6,6 13,6 12,2 10,1 4,7 37,3 39,6 35,1 37,8 36,4 23,5 38,0 35,1 46,8 20,9 4,7 5,0 4,4 5,6 3,4 2,6 3,6 5,4 4,9 2,2 15,7 16,5 15,0 16,0 15,1 13,9 15,2 15,3 17,7 12,3 86,0 92,3 79,9 83,3 90,2 88,0 90,5 88,4 86,5 76,3 72,3 84,7 88,8 91,8 87,9 90,2 93,0 95,0 63,2 80,4 84,4 87,4 13,9 23,1 5,0 14,3 13,2 11,6 13,4 17,3 12,8 3,6 9,3 13,2 16,2 13,7 18,9 23,6 26,7 19,5 3,6 5,2 5,3 5,5 16,1 25,0 6,3 17,1 14,6 13,3 14,8 19,6 14,8 4,8 56,1 53,4 62,1 56,9 62,9 18,3 82,2 27,4 48,2 58,2 56,8 59,3 42,8 42,4 43,8 55,6 42,0 19,8 89,9 61,1 66,0 52,7 29,7 30,5 25,0 24,1 27,0 32,1 26,2 6,6 69,8 21,5 37,4 32,4 16,1 18,9 71,2 69,7 73,0 68,5 75,5 64,3 76,4 73,0 69,9 . . . . 44,4 41,8 47,4 41,3 49,5 53,4 49,2 42,7 44,4 . . . . 23,0 21,8 24,3 23,0 23,0 16,5 23,5 21,0 22,9 . . . .
2000 32,7 36,2 29,3 35,7 27,8 28,4 27,7 37,8 30,6 19,3 36,0 35,5 33,3 27,2 41,9 39,3 36,1 31,4 31,8 32,5 30,6 21,8 9,8 10,7 8,9 11,2 7,4 7,5 7,4 10,9 10,7 4,1 13,9 12,3 9,6 5,3 15,9 12,4 11,6 6,0 12,5 12,3 7,7 4,4 35,4 37,1 33,7 35,5 35,0 33,2 35,3 32,8 42,1 29,9 4,2 4,5 4,0 5,0 3,1 3,2 3,1 5,1 4,1 1,8 15,3 15,6 15,0 15,6 14,5 13,9 14,6 15,3 15,9 12,7 85,9 91,9 80,3 83,0 90,7 87,7 91,2 87,7 88,3 74,9 71,7 83,0 87,5 94,6 85,6 92,5 91,4 94,7 61,9 75,7 83,7 94,5 13,3 22,2 4,9 13,1 13,7 13,4 13,8 16,3 13,4 3,0 10,5 14,2 13,2 14,3 19,3 25,8 21,9 21,3 4,5 5,1 4,7 5,4 15,5 24,2 6,1 15,8 15,2 15,3 15,1 18,6 15,2 4,1 55,5 54,7 57,8 58,0 57,8 15,0 81,1 27,1 46,8 60,3 56,5 54,7 45,6 43,6 50,5 60,4 48,7 21,2 92,2 67,4 67,9 55,2 32,9 37,7 29,3 27,2 34,6 40,6 33,6 9,6 71,7 33,4 42,1 39,0 18,6 25,3 70,7 70,8 70,6 67,9 73,8 69,4 74,2 70,3 71,1 . . . . 46,3 40,0 52,1 45,1 47,2 39,0 47,9 40,9 47,8 . . . . 24,5 23,6 25,5 23,9 24,5 15,4 25,2 18,5 26,1 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens