Consumptief krediet 1998-2013

Consumptief krediet 1998-2013

Kredietverstrekkers Perioden Aflopend krediet Aantallen Verstrekte leningen (x1000) Aflopend krediet Aantallen Uitstaande contracten (x1000) Aflopend krediet Bedragen Verstrekt krediet (mln euro) Aflopend krediet Bedragen Rente (mln euro) Aflopend krediet Bedragen Aflossingen (mln euro) Aflopend krediet Bedragen Uitstaand saldo (mln euro) Aflopend krediet Bedragen Uitstaand saldo exclusief rente (mln euro) Doorlopend krediet Aantallen Uitstaande contracten (x1000) Doorlopend krediet Aantallen Toegezegde limieten (x1000) Doorlopend krediet Aantallen Nieuwe toegezegde limieten (x1000) Doorlopend krediet Bedragen Verstrekt krediet (mln euro) Doorlopend krediet Bedragen Rente (mln euro) Doorlopend krediet Bedragen Aflossingen (mln euro) Doorlopend krediet Bedragen Uitstaand saldo (mln euro) Doorlopend krediet Bedragen Toegezegde limieten (mln euro) Doorlopend krediet Bedragen Nieuwe toegezegde limieten (mln euro)
Kredietverstrekkers totaal 2011 december 11 386 99 14 93 3.130 2.685 2.184 5.037 53 289 94 454 12.912 24.279 233
Kredietverstrekkers totaal 2012 januari 13 390 128 18 107 3.168 2.729 2.169 5.039 56 282 91 465 12.820 24.238 209
Kredietverstrekkers totaal 2012 februari 11 394 100 15 98 3.185 2.744 2.143 5.020 42 263 90 469 12.704 24.024 189
Kredietverstrekkers totaal 2012 maart 12 397 110 17 88 3.224 2.780 2.137 5.035 41 293 88 358 12.727 24.046 203
Kredietverstrekkers totaal 2012 april 13 401 104 15 92 3.251 2.806 2.132 5.054 50 300 89 382 12.734 24.090 210
Kredietverstrekkers totaal 2012 mei 11 403 104 15 108 3.263 2.819 2.120 5.038 40 289 88 460 12.651 24.042 187
Kredietverstrekkers totaal 2012 juni 11 405 106 18 100 3.287 2.841 2.106 5.024 39 256 88 417 12.578 23.995 171
Kredietverstrekkers totaal 2012 juli 11 407 108 16 110 3.301 2.853 2.101 5.044 43 290 87 401 12.554 24.034 182
Kredietverstrekkers totaal 2012 augustus 9 406 89 14 117 3.287 2.849 2.093 5.039 36 275 86 370 12.545 23.971 167
Kredietverstrekkers totaal 2012 september 9 406 78 13 99 3.279 2.832 2.088 5.050 39 269 86 360 12.540 23.960 163
Kredietverstrekkers totaal 2012 oktober 9 407 90 15 105 3.279 2.833 2.080 5.052 50 298 86 397 12.526 23.908 199
Kredietverstrekkers totaal 2012 november 9 406 83 15 112 3.265 2.820 2.079 5.002 41 275 86 374 12.513 23.439 164
Kredietverstrekkers totaal 2012 december 7 404 67 11 93 3.251 2.810 2.069 4.988 46 247 84 406 12.439 23.368 176
Kredietverstrekkers totaal 2013 januari* 10 405 98 15 118 3.246 2.802 2.059 4.975 34 256 88 392 12.391 23.358 151
Kredietverstrekkers totaal 2013 februari* 8 404 79 13 109 3.230 2.789 2.048 4.962 34 230 84 389 12.316 23.093 144
Kredietverstrekkers totaal 2013 maart* 8 402 84 14 98 3.230 2.787 1.975 4.968 34 238 82 417 12.218 23.075 146
Kredietverstrekkers totaal 2013 april* 9 401 87 15 107 3.224 2.780 1.968 4.969 39 267 83 387 12.182 23.038 158
Kredietverstrekkers totaal 2013 mei* 8 401 85 15 103 3.221 2.776 1.959 4.968 39 238 82 411 12.091 22.995 151
Kredietverstrekkers totaal 2013 juni* 9 398 86 15 108 3.214 2.769 1.942 4.937 25 219 82 391 12.001 22.871 118
Kredietverstrekkers totaal 2013 juli* 9 401 89 16 116 3.203 2.760 1.935 4.936 38 269 81 401 11.951 22.795 158
Kredietverstrekkers totaal 2013 augustus* 9 399 84 14 100 3.201 2.759 1.930 4.939 36 247 82 338 11.941 22.775 134
Kredietverstrekkers totaal 2013 september* 9 390 82 14 98 3.160 2.720 1.924 5.040 36 268 82 369 12.003 22.503 136
Kredietverstrekkers totaal 2013 oktober* 10 391 95 16 101 3.169 2.725 1.922 5.052 43 262 81 452 11.894 22.476 153
Kredietverstrekkers totaal 2013 november* 8 390 87 14 97 3.174 2.723 1.919 5.067 38 247 81 370 11.906 22.470 149
Kredietverstrekkers totaal 2013 december* 8 387 83 14 111 3.160 2.707 1.913 5.066 34 250 80 386 11.854 22.425 124
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over het door kredietverstrekkers aan particulieren verstrekte consumptief krediet en de schuldpositie die daar het gevolg van is.
In de tabel worden per maand voor verschillende kredietverstrekkers en verschillende kredietvormen de bedragen weergegeven voor:
- Het verstrekte krediet
- De in rekening gebrachte rente
- De aflossingen
- Het uitstaande saldo
- De toegezegde limieten.
Daarnaast worden ook de aantallen vermeld van:
- De uitstaande contracten
- De toegezegde limieten
- De nieuw verstrekte leningen
- De nieuw toegezegde limieten

Gegevens beschikbaar van januari 1998 tot en met december 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie een voorlopig karakter. In de maand juli worden de uitkomsten van het voorgaande jaar definitief vastgesteld op basis van de jaaropgave van alle kredietverstrekkers. Ook de cijfers van de maanden januari tot en met mei van het lopende jaar worden dan aangepast, maar behouden hun voorlopige karakter. Tussentijdse aanpassingen vinden plaats door het beschikbaar komen van nieuwe of aanvullende gegevens van enkele respondenten.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2014:
De voorlopige cijfers voor december 2013 zijn opgenomen en de tabel is stopgezet.

Op 23 februari 2012 zijn de cijfers over creditcard krediet verwijderd uit zorgvuldigheidsoverwegingen. Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de samenstelling van deze cijfers. Zodra deze duidelijkheid is verkregen zullen de cijfers weer worden geplaatst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, is besloten enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of minder gedetailleerd te publiceren. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere de statistiek Consumptief krediet stop te zetten. Daarom treft u bijgaand de laatste publicatie aan in deze reeks. Meer informatie over de verminderingen in het statistiekprogramma is te vinden in het strategisch meerjarenprogramma 2014-2018.

Toelichting onderwerpen

Aflopend krediet
Kredietvorm waarbij het bedrag van de lening in zijn geheel ter beschikking komt van de kredietnemer en, vermeerderd met de kredietvergoeding (rente en kosten), in een vast aantal termijnen moet worden afgelost terwijl de afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden opgenomen. Persoonlijke leningen, financieringskredieten, huurkoop en afbetaling vallen onder aflopend krediet.
Aantallen
Verstrekte leningen
Het aantal leningen dat gedurende een bepaalde periode aan particulieren is verstrekt voor consumptieve doeleinden.
Uitstaande contracten
Het aantal uitstaande overeenkomsten met een schuld.
Bedragen
Verstrekt krediet
Het totale krediet dat gedurende een bepaalde periode aan particulieren is verstrekt voor consumptieve doeleinden. Hypothecaire leningen vallen hier niet onder.
Rente
Aflossingen
Aflossingen worden berekend als restpost. Het is gelijk aan de schuld aan het begin van de maand vermeerderd met het verstrekt krediet en rente minus de schuld aan het einde van de maand. Daarnaast komen ook andere veranderingen in de portefeuillesamenstelling tot uitdrukking in de post aflossingen. De post aflossingen kan daardoor negatief uitvallen.
Uitstaand saldo
Het bedrag aan het einde van de maand dat particulieren nog moeten aflossen op hun consumptieve leningen.
Uitstaand saldo exclusief rente
Doorlopend krediet
Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen. De kredietnemer lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die verschuldigd is over het opgenomen bedrag, wordt periodiek aan het debetsaldo toegevoegd. Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen. Klantenkaarten en winkelpassen zijn vormen van doorlopend krediet. Met ingang van januari 2006 inclusief spaar- en leen krediet.
Aantallen
Uitstaande contracten
Het aantal uitstaande overeenkomsten met een schuld.
Toegezegde limieten
Aantal uitstaande overeenkomsten tussen kredietnemer en kredietgever met een bepaald grensbedrag (de limiet) tot welk bedrag de kredietnemer naar behoefte geld kan opnemen.
Nieuwe toegezegde limieten
Aantal nieuwe overeenkomsten tussen kredietnemer en kredietgever met een bepaald grensbedrag (de limiet) tot welk bedrag de kredietnemer naar behoefte geld kan opnemen of weer terugbetalen.
Bedragen
Verstrekt krediet
Het totale krediet dat gedurende een bepaalde periode aan particulieren is verstrekt voor consumptieve doeleinden. Hypothecaire leningen vallen hier niet onder.
Rente
Aflossingen
Aflossingen worden berekend als restpost. Het is gelijk aan de schuld aan het begin van de maand vermeerderd met het verstrekt krediet en rente minus de schuld aan het einde van de maand. Daarnaast komen ook andere veranderingen in de portefeuillesamenstelling tot uitdrukking in de post aflossingen. De post aflossingen kan daardoor negatief uitvallen.
Uitstaand saldo
Het bedrag aan het einde van de maand dat particulieren nog moeten aflossen op hun consumptieve leningen.
Toegezegde limieten
Het totaal aan grensbedragen (limieten) tot welk de kredietnemer naar behoefte geld kan opnemen of weer terugbetalen.
Nieuwe toegezegde limieten
Het totaal aan grensbedragen (limieten) van alle nieuwe overeenkomsten tussen kredietnemer en kredietgever. De kredietnemer kan tot de in de overeenkomst vastgelegde limieten naar behoefte geld opnemen of weer terugbetalen.