Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen, 2001-2012

Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen, 2001-2012

Balansstanden en transacties Vorderingen en schulden Sectoren Perioden Totaal (mln euro) Monetair goud en bijz. trekkingsrechten (mln euro) Chartaal geld en deposito's Totaal chartaal geld en deposito's (mln euro) Chartaal geld en deposito's Spaartegoeden en overige deposito's Totaal spaartegoeden en ovg. deposito's (mln euro) Effecten m.u.v. aandelen Totaal effecten m.u.v. aandelen (mln euro) Leningen Totaal leningen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Verzekeringstechnische voorzieningen Totaal verzekeringstech. voorzieningen (mln euro) Handelskred. en transit. posten (mln euro)
Beginbalans Vorderingen Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 10.272.957 29.585 1.379.270 979.184 1.101.304 3.113.157 3.104.412 1.157.393 387.836
Beginbalans Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 1.266.502 - 236.436 123.731 18.996 297.347 493.156 7.813 212.754
Beginbalans Vorderingen Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 6.909.142 29.585 700.202 518.867 1.011.869 2.726.985 2.326.644 9.998 103.859
Beginbalans Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 2.491.457 29.585 513.724 384.595 367.592 1.442.721 87.661 - 50.174
Beginbalans Vorderingen Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 3.158.123 - 144.166 107.276 184.379 1.168.691 1.634.592 - 26.295
Beginbalans Vorderingen Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 1.259.562 - 42.312 26.996 459.898 115.573 604.391 9.998 27.390
Beginbalans Vorderingen Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 224.617 - 13.880 5.001 29.712 48.574 83.832 - 48.619
Beginbalans Vorderingen Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 180.802 - 4.038 1.277 21.291 49.697 76.286 - 29.490
Beginbalans Vorderingen Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 63.677 - 9.732 3.637 9.795 18.766 7.546 - 17.838
Beginbalans Vorderingen Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 15.750 - 122 87 - 5.301 - - 10.327
Beginbalans Vorderingen Overheid 2012 1e kwartaal* 265.179 - 13.892 5.001 31.210 78.590 83.832 - 57.655
Beginbalans Vorderingen Centrale overheid 2012 1e kwartaal* 185.629 - 4.038 1.277 21.415 54.400 76.286 - 29.490
Beginbalans Vorderingen Lokale overheid 2012 1e kwartaal* 63.800 - 9.732 3.637 9.795 18.889 7.546 - 17.838
Beginbalans Vorderingen Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* 15.750 - 122 87 - 5.301 - - 10.327
Beginbalans Vorderingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 1.832.134 - 428.740 331.585 39.229 10.235 200.780 1.139.582 13.568
Beginbalans Vorderingen Buitenland 2012 1e kwartaal* 4.406.253 - 659.107 479.322 1.188.464 632.323 1.773.896 9.071 143.392
Beginbalans Schulden Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 9.843.431 - 1.647.530 1.197.807 1.711.793 2.247.135 2.612.888 1.165.741 458.344
Beginbalans Schulden Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 1.531.378 - - - 50.043 519.857 813.616 - 147.862
Beginbalans Schulden Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 7.003.162 - 1.647.045 1.197.807 1.319.653 843.920 1.799.272 1.165.741 227.531
Beginbalans Schulden Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 2.552.873 - 1.647.045 1.197.807 562.528 147.891 116.654 - 78.755
Beginbalans Schulden Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 3.138.885 - - - 755.849 648.689 1.633.530 - 100.817
Beginbalans Schulden Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 1.311.404 - - - 1.276 47.340 49.088 1.165.741 47.959
Beginbalans Schulden Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 457.992 - 473 - 340.599 84.899 - - 32.021
Beginbalans Schulden Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 403.706 - 485 - 341.587 42.906 - - 18.728
Beginbalans Schulden Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 65.365 - - - 386 51.306 - - 13.673
Beginbalans Schulden Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 24.533 - - - - 15.877 - - 8.656
Beginbalans Schulden Overheid 2012 1e kwartaal* 498.554 - 485 - 342.097 114.915 - - 41.057
Beginbalans Schulden Centrale overheid 2012 1e kwartaal* 408.533 - 485 - 341.711 47.609 - - 18.728
Beginbalans Schulden Lokale overheid 2012 1e kwartaal* 65.488 - - - 386 51.429 - - 13.673
Beginbalans Schulden Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* 24.533 - - - - 15.877 - - 8.656
Beginbalans Schulden Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 810.337 - - - - 768.443 - - 41.894
Beginbalans Schulden Buitenland 2012 1e kwartaal* 4.835.779 29.585 390.847 260.699 577.975 1.498.345 2.265.420 723 72.884
Financiële transacties Vorderingen Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 176.438 -63 36.697 42.694 11.874 43.767 43.146 8.708 32.309
Financiële transacties Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 30.495 - 6.825 8.309 1.982 2.511 10.103 376 8.698
Financiële transacties Vorderingen Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 118.607 -63 23.994 25.417 12.640 30.379 33.955 44 17.658
Financiële transacties Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 87.916 -63 40.878 41.474 -3.591 36.889 2.847 - 10.956
Financiële transacties Vorderingen Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 12.652 - -17.109 -17.120 8.388 -2.268 20.855 - 2.786
Financiële transacties Vorderingen Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 18.039 - 225 1.063 7.843 -4.242 10.253 44 3.916
Financiële transacties Vorderingen Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 4.468 - 460 538 -514 1.258 -9 - 3.273
Financiële transacties Vorderingen Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 8.643 - 426 570 -478 7.633 9 - 1.053
Financiële transacties Vorderingen Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 1.785 - 34 -32 -63 -388 -18 - 2.220
Financiële transacties Vorderingen Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 6.364 - - - - 3.476 - - 2.888
Financiële transacties Vorderingen Overheid 2012 1e kwartaal* 16.933 - 460 538 -541 10.862 -9 - 6.161
Financiële transacties Vorderingen Centrale overheid 2012 1e kwartaal* 8.784 - 426 570 -478 7.774 9 - 1.053
Financiële transacties Vorderingen Lokale overheid 2012 1e kwartaal* 1.785 - 34 -32 -63 -388 -18 - 2.220
Financiële transacties Vorderingen Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* 6.364 - - - - 3.476 - - 2.888
Financiële transacties Vorderingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 10.403 - 5.418 8.430 -2.207 15 -903 8.288 -208
Financiële transacties Vorderingen Buitenland 2012 1e kwartaal* 65.118 - 9.428 -5.148 27.028 -4.224 23.348 -1.151 10.689
Financiële transacties Schulden Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 161.443 - 32.063 29.209 29.382 32.089 30.357 7.557 29.995
Financiële transacties Schulden Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 12.143 - - - 3 3.291 4.834 - 4.015
Financiële transacties Schulden Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 116.564 - 32.063 29.209 24.971 18.343 25.523 7.557 8.107
Financiële transacties Schulden Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 86.848 - 32.063 29.209 30.008 24.325 -85 - 537
Financiële transacties Schulden Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 13.048 - - - -5.037 -10.876 25.607 - 3.354
Financiële transacties Schulden Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 16.668 - - - - 4.894 1 7.557 4.216
Financiële transacties Schulden Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 6.832 - - - 4.435 2.463 - - -66
Financiële transacties Schulden Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 12.342 - - - 4.393 4.925 - - 3.024
Financiële transacties Schulden Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 579 - - - 15 1.176 - - -612
Financiële transacties Schulden Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 6.235 - - - - 5.825 - - 410
Financiële transacties Schulden Overheid 2012 1e kwartaal* 19.297 - - - 4.408 12.067 - - 2.822
Financiële transacties Schulden Centrale overheid 2012 1e kwartaal* 12.483 - - - 4.393 5.066 - - 3.024
Financiële transacties Schulden Lokale overheid 2012 1e kwartaal* 579 - - - 15 1.176 - - -612
Financiële transacties Schulden Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* 6.235 - - - - 5.825 - - 410
Financiële transacties Schulden Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 13.439 - - - - -1.612 - - 15.051
Financiële transacties Schulden Buitenland 2012 1e kwartaal* 80.113 -63 14.062 8.337 9.520 7.454 36.137 - 13.003
Overige mutaties Vorderingen Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 82.235 402 -3.568 -3.066 -4.546 -7.234 60.569 36.616 -4
Overige mutaties Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* -1.169 - -71 - -135 716 -1.716 39 -2
Overige mutaties Vorderingen Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 38.557 402 -3.422 -3.007 -5.068 -7.950 54.547 50 -2
Overige mutaties Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* -21.684 402 -3.377 -2.992 -16.028 -4.914 2.234 - -1
Overige mutaties Vorderingen Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 25.509 - -60 -16 5.849 -3.123 22.865 - -22
Overige mutaties Vorderingen Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 34.732 - 15 1 5.111 87 29.448 50 21
Overige mutaties Vorderingen Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 1.056 - -19 -19 -777 - 1.852 - -
Overige mutaties Vorderingen Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* 1.075 - - - -777 - 1.852 - -
Overige mutaties Vorderingen Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* -33 - -19 -19 -14 - - - -
Overige mutaties Vorderingen Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* - - - - - - - - -
Overige mutaties Vorderingen Overheid 2012 1e kwartaal* 1.041 - -19 -19 -792 - 1.852 - -
Overige mutaties Vorderingen Centrale overheid 2012 1e kwartaal* 1.074 - - - -778 - 1.852 - -
Overige mutaties Vorderingen Lokale overheid 2012 1e kwartaal* -33 - -19 -19 -14 - - - -
Overige mutaties Vorderingen Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* - - - - - - - - -
Overige mutaties Vorderingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* 43.806 - -56 -40 1.449 - 5.886 36.527 -
Overige mutaties Vorderingen Buitenland 2012 1e kwartaal* 3.422 - -6.522 -4.757 5.789 -5.540 9.697 154 -156
Overige mutaties Schulden Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 59.659 - -6.900 -4.896 -4.375 -6.615 40.804 36.770 -25
Overige mutaties Schulden Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* -646 - - - 1.906 -2.442 -111 - 1
Overige mutaties Schulden Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 64.488 - -6.900 -4.896 -2.580 -3.691 40.915 36.770 -26
Overige mutaties Schulden Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* -9.045 - -6.900 -4.896 -5.325 -231 3.450 - -39
Overige mutaties Schulden Overige financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 36.651 - - - 2.667 -2.741 36.759 - -34
Overige mutaties Schulden Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2012 1e kwartaal* 36.882 - - - 78 -719 706 36.770 47
Overige mutaties Schulden Overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* -4.017 - - - -3.686 -331 - - -
Overige mutaties Schulden Centrale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* -4.007 - - - -3.695 -312 - - -
Overige mutaties Schulden Lokale overheid (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* -24 - - - -5 -19 - - -
Overige mutaties Schulden Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2012 1e kwartaal* - - - - - - - - -
Overige mutaties Schulden Overheid 2012 1e kwartaal* -4.032 - - - -3.701 -331 - - -
Overige mutaties Schulden Centrale overheid 2012 1e kwartaal* -4.008 - - - -3.696 -312 - - -
Overige mutaties Schulden Lokale overheid 2012 1e kwartaal* -24 - - - -5 -19 - - -
Overige mutaties Schulden Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012 1e kwartaal* - - - - - - - - -
Overige mutaties Schulden Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2012 1e kwartaal* -151 - - - - -151 - - -
Overige mutaties Schulden Buitenland 2012 1e kwartaal* 25.998 402 -3.190 -2.927 5.618 -6.159 29.462 - -135
Eindbalans Vorderingen Totale economie NL 2012 1e kwartaal* 10.531.630 29.924 1.412.399 1.018.812 1.108.632 3.149.690 3.208.127 1.202.717 420.141
Eindbalans Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2012 1e kwartaal* 1.295.828 - 243.190 132.040 20.843 300.574 501.543 8.228 221.450
Eindbalans Vorderingen Financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 7.066.306 29.924 720.774 541.277 1.019.441 2.749.414 2.415.146 10.092 121.515
Eindbalans Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2012 1e kwartaal* 2.557.689 29.924 551.225 423.077 347.973 1.474.696 92.742 - 61.129
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de diverse (sub)sectoren van de economie op kwartaalbasis. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van (verandering van) vorderingen en schulden.

De financiële balansen geven de uitstaande vorderingen en schulden aan het einde van een kwartaal weer. De financiële transacties en overige mutaties laten de veranderingen van deze vorderingen en schulden gedurende een
kwartaal zien. Deze veranderingen kunnen een gevolg zijn van overeengekomen afspraken tussen partijen (transacties) of een andere oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld herwaarderingen (overige mutaties). Er bestaat een
definitierelatie tussen balansposities, transacties en overige mutaties, namelijk: eindbalans vorige periode + financiële transacties huidige periode + overige mutaties huidige periode = eindbalans huidige periode.

Gegevens voor financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn beschikbaar voor de hoofdsectoren van de economie, namelijk: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn voor een groot aantal financiële instrumenten beschikbaar. Alle gegevens samen geven een systematisch en gedetailleerd beeld van de financiële transacties die sectoren met elkaar hebben en de uiteindelijk resulterende balansposities.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal van 2005; voor de overheid vanaf het eerste kwartaal 2001.

Frequentie: Stopgezet

Status van de cijfers
De jaar- en kwartaalcijfers van 2009 en eerder zijn definitief. De cijfers voor meer recente kwartalen dragen een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Financiële balansen en transacties.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Totaal aan ontvangsten.
Monetair goud en bijz. trekkingsrechten
Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten.
Toelichting:
Monetair goud omvat al het goud dat niet voor industriële doeleinden is
bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair
goud komt alleen voor bij De Nederlandsche Bank (DNB), en wordt beschouwd
als een schuld van het buitenland.
De bijzondere trekkingsrechten (SDR's) zijn de door het Internationale
Monetaire Fonds (IMF) gecreëerde internationale deviezenreserves. Zij
zijn als vordering opgenomen bij DNB.
Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop.
Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid
(muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche
Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde
valuta). Het tegoed op de chippers en dergelijke maakt geen onderdeel uit
van het chartale geld. De deposito's bestaan hier uit de deposito's
waarover direct en volledig kan worden beschikt.
Totaal chartaal geld en deposito's
Spaartegoeden en overige deposito's
Dit zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's
(in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken
waarover niet onmiddellijk en volledig kan worden beschikt. Als schuld
komt deze transactie uitsluitend voor bij de monetaire financiële
instellingen en het buitenland.
Totaal spaartegoeden en ovg. deposito's
Effecten m.u.v. aandelen
Effecten met uitzondering van aandelen.
Dit zijn op de beurs verhandelbare waardepapieren met uitzondering van
aandelen.
Totaal effecten m.u.v. aandelen
Leningen
Dit is het totaal van de bedragen die aan crediteuren moeten worden
terugbetaald.
Totaal leningen
Aandelen en overige deelnemingen
Dit zijn alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak
verlenen op de eventuele winst en het eventuele
nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de
investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Verzekeringstechnische voorzieningen
Dit zijn de voorzieningen die verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen
aanhouden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen.
Totaal verzekeringstech. voorzieningen
Handelskred. en transit. posten
Handelskredieten en transitorische posten.
De transacties in het rekeningenstelsel worden in de meeste gevallen
geregistreerd op een moment dat niet samenvalt met het moment waarop ze
financieel worden afgewikkeld. Uit dit tijdverschil vloeien vorderingen
en schulden voort die onder deze transactie worden verantwoord. Zo worden
verkopen geregistreerd op het moment van levering. Op dat moment ontstaat
een vordering van de leverancier op de afnemer (leverancierskrediet) die
pas teniet wordt gedaan op het moment dat de afnemer tot betaling
overgaat. Andere componenten van deze transactie zijn: vooruitbetalingen
op leveringen (afnemerskrediet) en te betalen of te ontvangen lonen,
rente en premies.