Productiegegevens nijverheid (excl. bouwnijverheid) (1995-2008)


Indexcijfers (2000=100) omzet, orders en productie in de
nijverheid (excl. bouwnijverheid) en productieontwikkeling per
bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995
Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over de verslagmaand december
{of het vierde kwartaal of de laatste vierwekelijkse periode van} 2008. Het
statistisch onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk met ingang van januari {of het eerste kwartaal of de eerste
vierwekelijkse periode van} 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen
ondergaan.

Ten eerste is de basis verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch
herzien. Tot 2009 werd de SBI'93 gebruikt die in 1993 is vastgesteld. In
2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale
indelingen ISIC en NACE en daarmee ook van de daarop gebaseerde SBI.
Hiermee sluiten deze indelingen beter aan op de bedrijfsactiviteiten van
deze tijd.

Bovenstaande betekent dat de SBI-codes van de SBI'93 en SBI 2008
verschillen. Een SBI-code uit de 2008-versie geeft een andere activiteit
weer dan dezelfde SBI-code uit de 1993-versie. Ook kan de samenstelling
zijn gewijzigd van een activiteitengroep zoals een bedrijfstak of branche.

Om voornoemde redenen is het CBS gestart met een nieuwe tabel vanaf de
verslagmaand januari 2009, zie paragraaf 3. Daarnaast zijn alle
publicatiereeksen over de periode 2000-2008 omgerekend naar de indeling van
SBI 2008 en opgenomen in de nieuwe tabel.


Correctie per 11-12-2008:
Om de beschrijving van de Nederlandse economie zo zuiver
mogelijk te houden zijn de uitkomsten van de omzetenquête
aangepast over de periode januari 2006 - september 2008.
Het betreft grotendeels correcties in opgaven van bedrijven
in de aardolie-industrie. Ten onrechte waren hier vergoedingen
voor loondiensten opgegeven in plaats van industriële omzet.
Deze bijstellingen hebben tot gevolg dat de omzetontwikkelingen
van 2005 op 2006 niet reëel zijn. De ontwikkelingen van 2006 op
2007 en de ontwikkelingen van 2007 op 2008 zijn wel reëel.


Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2003

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Productiegegevens nijverheid (excl. bouwnijverheid) (1995-2008)

SBI '93 Perioden ProductieGemiddelde dagproductie (2000=100) ProductieDagproductie seizoengecorrigeerd (2000=100) ProductieOntwikkeling gemiddelde dagproductie (%) ProductieOntwikkeling seizoengecor. dagproductie (%) ProductieKortetermijn ontwikkeling(seiz.gecor) (%) OmzetTotale omzet (2000=100) OmzetOmzet binnenland (2000=100) OmzetOmzet buitenland (2000=100) OrdersTotale orderontvangst (2000=100)
C-E: Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2008 september* 111,5 113,3 1,3 2,3 . . . . .
C-E: Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2008 oktober* 117,2 111,2 -1,2 -1,9 . . . . .
C-E: Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2008 november* 117,5 107,7 -5,3 -3,1 . . . . .
C-E: Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2008 december* 110,4 104,3 -11,5 -3,2 . . . . .
C: Winning van delfstoffen 2008 september* 71,8 104,4 2,3 1,9 . 202,5 178,1 252,5 .
C: Winning van delfstoffen 2008 oktober* 104,7 106,4 3,3 2,0 . 281,5 272,4 300,0 .
C: Winning van delfstoffen 2008 november* 130,3 95,8 -11,0 -10,0 . 322,1 303,9 359,1 .
C: Winning van delfstoffen 2008 december* 153,5 93,4 -12,7 -2,5 . 412,1 414,8 406,5 .
D: Industrie 2008 september* 113,4 109,4 0,0 0,0 -1,9 152,9 151,0 154,5 123,5
D: Industrie 2008 oktober* 113,6 107,7 -1,8 -1,6 -1,3 145,8 146,4 145,3 115,0
D: Industrie 2008 november* 110,3 105,3 -5,6 -2,2 -2,7 124,3 124,7 123,9 95,0
D: Industrie 2008 december* 96,2 98,2 -12,6 -6,7 -6,3 115,1 119,3 111,5 85,2
DA: Voedings- en genotmiddelenind. 2008 september* 114,4 111,9 2,6 4,1 . 132,7 123,3 143,7 .
DA: Voedings- en genotmiddelenind. 2008 oktober* 118,0 106,1 -2,9 -5,2 . 138,2 132,2 145,3 .
DA: Voedings- en genotmiddelenind. 2008 november* 115,1 107,2 -4,3 1,0 . 124,9 117,9 133,0 .
DA: Voedings- en genotmiddelenind. 2008 december* 115,6 110,0 -0,1 2,6 . 127,1 128,1 126,0 .
1700a Textiel, kleding en lederindustrie 2008 september* 89,0 81,7 -4,3 -4,8 . 80,1 66,0 91,7 82,7
1700a Textiel, kleding en lederindustrie 2008 oktober* 83,2 76,0 -11,8 -6,9 . 75,9 67,1 83,1 80,4
1700a Textiel, kleding en lederindustrie 2008 november* 80,7 77,3 -11,3 1,7 . 68,3 57,3 77,4 69,4
1700a Textiel, kleding en lederindustrie 2008 december* 72,0 75,9 -11,8 -1,9 . 57,2 51,9 61,6 63,5
DE: Papierindustrie, drukken, uitgeven 2008 september* 96,9 92,4 -2,5 -2,7 . 106,3 100,6 120,1 .
DE: Papierindustrie, drukken, uitgeven 2008 oktober* 97,4 91,2 -3,8 -1,4 . 109,6 105,5 119,5 .
DE: Papierindustrie, drukken, uitgeven 2008 november* 102,0 92,2 -2,2 1,2 . 101,4 98,4 108,7 .
DE: Papierindustrie, drukken, uitgeven 2008 december* 90,7 84,9 -10,3 -7,9 . 103,5 101,9 107,4 .
2300b Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind 2008 september* 138,1 136,0 -5,0 -0,9 . 199,3 254,9 170,2 .
2300b Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind 2008 oktober* 136,3 135,1 -2,9 -0,6 . 173,1 207,9 154,9 .
2300b Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind 2008 november* 126,0 124,4 -10,4 -7,9 . 135,2 152,1 126,4 .
2300b Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind 2008 december* 103,7 111,3 -19,7 -10,6 . 105,9 128,0 94,4 .
2700b Metaal(prod-),machine-,vervrmidind 2008 september* 107,7 105,5 1,8 0,1 . 145,2 133,0 154,1 107,3
2700b Metaal(prod-),machine-,vervrmidind 2008 oktober* 106,9 104,4 -0,5 -1,1 . 142,7 141,7 143,4 94,2
2700b Metaal(prod-),machine-,vervrmidind 2008 november* 105,4 101,8 -4,1 -2,4 . 125,2 129,8 121,9 82,3
2700b Metaal(prod-),machine-,vervrmidind 2008 december* 86,9 90,0 -17,1 -11,6 . 125,2 123,0 126,9 80,4
2000d Hout-, bouwmat-,ov. ind.,recycling 2008 september* 107,2 101,2 0,9 0,5 . 127,4 127,3 127,4 .
2000d Hout-, bouwmat-,ov. ind.,recycling 2008 oktober* 109,9 100,8 -0,8 -0,4 . 128,2 129,8 122,5 .
2000d Hout-, bouwmat-,ov. ind.,recycling 2008 november* 106,8 99,7 -4,1 -1,0 . 112,5 115,5 101,4 .
2000d Hout-, bouwmat-,ov. ind.,recycling 2008 december* 92,0 96,3 -4,6 -3,4 . 97,2 100,5 84,7 .
E: Openbare voorzieningsbedrijven 2008 september* 121,6 137,0 3,9 7,0 . 155,0 . . .
E: Openbare voorzieningsbedrijven 2008 oktober* 143,9 142,0 4,5 3,7 . 158,2 . . .
E: Openbare voorzieningsbedrijven 2008 november* 153,2 142,7 1,5 0,5 . 190,1 . . .
E: Openbare voorzieningsbedrijven 2008 december* 162,6 136,6 -2,3 -4,3 . 367,2 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens