Geluids- en geurhinder naar bron per provincie 2001/2002

Tabeltoelichting

Geluids - en geurhinder naar bron.
Naar landsdeel en provincie.
2001 / 2002
Gewijzigd op 20 november 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Personen die geluidshinder ervaren van
Percentage personen van 18 jaar of ouder in particuliere huishoudens dat
last heeft van lawaai naar bron van het lawaai.
Verkeer en/of industrie
Percentage personen van 18 jaar of ouder in particuliere huishoudens dat
last heeft van lawaai veroorzaakt door verkeer en/of industrie.
Totaal met last van verkeer/industrie
Personen die last hebben van zowel hinder van verkeer als van
hinder van industrie worden slechts één keer geteld.
Railverkeer
Wegverkeer
Vliegverkeer
Bedrijven/industrie
Buren
Spelende kinderen
Laden en lossen
Personen die geurhinder ervaren van
Percentage personen 18 jaar of ouder uit particuliere huishoudens dat last
heeft van stank naar bron van de stank.
Verkeer, industrie en/of landbouw
Percentage personen van 18 jaar of ouder in particuliere huishoudens dat
last heeft van stank veroorzaakt door verkeer, industrie en/of landbouw.
Totaal verkeer, industrie e/o landbouw
Personen die last hebben van zowel geurhinder van verkeer als van
geurhinder van industrie worden slechts één keer geteld.
Verkeer
Bedrijven/industrie
Percentage personen van 18 jaar of ouder uit particuliere huishoudens dat
last heeft van stank veroorzaakt door bedrijven en/of industrie.
Landbouw
Open haard
Percentage personen van 18 jaar of ouder uit particuliere huishoudens dat
last heeft van stank veroorzaakt door openhaarden en allesbranders.