Geluids- en geurhinder naar bron per provincie 2001/2002

Bewerk tabel
Geluids - en geurhinder naar bron.
Naar landsdeel en provincie.
2001 / 2002
Gewijzigd op 20 november 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Geluids- en geurhinder naar bron per provincie 2001/2002

Regio's Gegevenssoort Personen die geluidshinder ervaren vanVerkeer en/of industrieTotaal met last van verkeer/industrie (%) Personen die geluidshinder ervaren vanVerkeer en/of industrieRailverkeer (%) Personen die geluidshinder ervaren vanVerkeer en/of industrieWegverkeer (%) Personen die geluidshinder ervaren vanVerkeer en/of industrieVliegverkeer (%) Personen die geluidshinder ervaren vanVerkeer en/of industrieBedrijven/industrie (%) Personen die geluidshinder ervaren vanBuren (%) Personen die geluidshinder ervaren vanSpelende kinderen (%) Personen die geluidshinder ervaren vanLaden en lossen (%) Personen die geurhinder ervaren vanVerkeer, industrie en/of landbouwTotaal verkeer, industrie e/o landbouw (%) Personen die geurhinder ervaren vanVerkeer, industrie en/of landbouwVerkeer (%) Personen die geurhinder ervaren vanVerkeer, industrie en/of landbouwBedrijven/industrie (%) Personen die geurhinder ervaren vanVerkeer, industrie en/of landbouwLandbouw (%) Personen die geurhinder ervaren vanOpen haard (%)
Nederland totaal Aantal 42,7 18,4 6,4 30,9 3,6 20,6 12,6 6,3 21,5 6,8 9,1 10,0 8,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens