Dagtochten; vervoermiddelen naar afstand en reistijd, 95/96-06/07

Dagtochten; vervoermiddelen naar afstand en reistijd, 95/96-06/07

Vervoermiddel Perioden Totaal aantal dagtochten absoluut (x 1 000) Afstand in km. Minder dan 5 km (%) Afstand in km. 5 tot 15 km (%) Afstand in km. 15 tot 30 km (%) Afstand in km. 30 km of meer (%) Afstand in km. Onbekend (%) Reistijd in minuten 0 tot 15 minuten (%) Reistijd in minuten 15 tot 30 minuten (%) Reistijd in minuten 30 tot 60 minuten (%) Reistijd in minuten 1 tot 2 uur (%) Reistijd in minuten 2 uur of langer (%) Reistijd in minuten Onbekend (%)
Totaal vervoermiddel 1995 september - 1996 augustus 816.132 35 30 16 19 0 15 23 30 16 15 1
Totaal vervoermiddel 2001 december - 2002 november 872.224 33 30 17 20 0 14 20 30 18 10 8
Totaal vervoermiddel 2006 oktober - 2007 september 817.764 31 29 18 22 0 12 20 31 20 11 5
Tram, metro 1995 september - 1996 augustus 12.948 38 55 5 2 0 5 16 48 26 3 1
Tram, metro 2001 december - 2002 november 14.750 37 50 5 8 0 7 11 38 34 10 1
Tram, metro 2006 oktober - 2007 september 11.157 35 56 9 1 0 6 15 43 32 3 0
Trein 1995 september - 1996 augustus 21.996 1 11 24 63 0 2 6 18 31 42 1
Trein 2001 december - 2002 november 21.552 4 21 21 55 0 3 7 21 28 41 1
Trein 2006 oktober - 2007 september 31.457 1 10 25 64 0 2 7 15 31 44 1
Fiets 1995 september - 1996 augustus 224.292 66 22 9 2 0 24 27 23 6 19 1
Fiets 2001 december - 2002 november 232.085 64 23 9 4 0 23 25 23 8 4 18
Fiets 2006 oktober - 2007 september 214.269 68 22 8 3 0 21 29 27 8 3 13
Bromfiets 1995 september - 1996 augustus 5.746 42 43 11 4 0 21 35 29 9 5 1
Bromfiets 2001 december - 2002 november 3.031 47 32 18 3 0 21 34 27 10 2 5
Bromfiets 2006 oktober - 2007 september 3.350 39 38 19 4 0 18 12 44 23 2 1
Motor, scooter 1995 september - 1996 augustus 3.656 10 15 15 60 0 4 8 17 10 61 0
Motor, scooter 2001 december - 2002 november 5.936 15 25 9 51 0 9 18 9 9 6 48
Motor, scooter 2006 oktober - 2007 september 2.655 4 16 7 72 0 1 6 16 6 14 57
Auto 1995 september - 1996 augustus 509.665 22 34 20 24 0 13 22 33 19 12 1
Auto 2001 december - 2002 november 558.067 21 33 21 25 0 11 19 33 22 11 4
Auto 2006 oktober - 2007 september 526.587 19 32 22 27 0 10 18 34 24 11 2
Stadsbus 1995 september - 1996 augustus 14.946 42 50 5 3 0 5 20 43 26 5 1
Stadsbus 2001 december - 2002 november 18.850 36 46 10 8 0 2 18 43 24 13 1
Stadsbus 2006 oktober - 2007 september 18.060 18 51 23 8 0 2 11 42 27 17 1
Streekvervoer 1995 september - 1996 augustus 10.539 9 48 29 13 0 2 8 37 37 16 1
Streekvervoer 2001 december - 2002 november 5.608 8 57 20 15 0 0 6 28 48 15 2
Streekvervoer 2006 oktober - 2007 september . . . . . . . . . . . .
Touringcar 1995 september - 1996 augustus 7.120 2 5 9 84 0 1 2 6 20 69 2
Touringcar 2001 december - 2002 november 6.161 1 12 18 70 0 0 1 11 22 61 4
Touringcar 2006 oktober - 2007 september 6.500 1 7 9 83 0 3 1 8 28 58 1
Taxi 1995 september - 1996 augustus 5.224 37 45 13 5 0 15 33 39 8 3 2
Taxi 2001 december - 2002 november 6.184 35 43 14 9 0 12 29 37 14 7 1
Taxi 2006 oktober - 2007 september 3.730 32 40 18 11 0 13 30 36 19 3 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over de vervoermiddelen waarmee de Nederlandse bevolking naar de bestemming van de dagtocht reist. In de tabel wordt het aantal dagtochten per vervoermiddel uitgesplitst naar afgelegde afstand en reistijd.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal dagtochten absoluut
Aantal dagtochten: exclusief dagtochten zonder vervoermiddel.
Afstand in km.
Afstand: is gelijk aan de helft van het aantal gereden kilometers.
Afstand totaal: exclusief dagtochten zonder vervoermiddel.
Minder dan 5 km
5 tot 15 km
15 tot 30 km
30 km of meer
Onbekend
Reistijd in minuten
Reistijd: heen- en terugreis, inclusief reistijd met eventuele andere
tijdens de dagtocht gebruikte vervoermiddelen.
Reistijd totaal: exclusief dagtochten zonder vervoermiddel.
0 tot 15 minuten
15 tot 30 minuten
30 tot 60 minuten
1 tot 2 uur
2 uur of langer
Onbekend