Musea; overkoepelende organisaties, rechtsvormen, automatisering 2001-2009


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over:
- het aantal musea;
- het percentage musea dat de museumkaart accepteert;
- de procentuele verdeling van de musea naar rechtsvorm
(overheidsinstelling, stichting/ vereniging en overig);
- het automatiseringsniveau van de musea (al dan geen computers,
toegang tot het internet) en de wijze waarop musea zich op het internet
presenteren (al dan geen gedetailleerde informatie via eigen website of
gebruik website van derden).
De gegevens zijn uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie) en een
indeling van de musea in grootteklassen (gebaseerd op het aantal bezoekers
per jaar).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Musea; overkoepelende organisaties, rechtsvormen, automatisering 2001-2009

Regio's en grootteklasse Perioden Aantal musea (aantal) Museamet museumkaart (% van alle musea) Musealid Museumvereniging (% van alle musea) Museaaangesloten bij het Museumregister (% van alle musea) Musea naar rechtsvormOverheidsinstelling (% van alle musea) Musea naar rechtsvormStichting/vereniging (% van alle musea) Musea naar rechtsvormOverig (% van alle musea) Automatisering museaMusea zonder operationele PC's (% van alle musea) Automatisering museaMusea met operationele PC's (% van alle musea) Automatisering museaMusea zonder toegang tot internet (% van musea met operationele PC's) Automatisering museaMusea met toegang tot internetOp minder dan de helft van de PC's (% van musea met operationele PC's) Automatisering museaMusea met toegang tot internetOp meer dan de helft van de PC's (% van musea met operationele PC's) Automatisering museaMusea met algemene info op websiteTotaal (% van alle musea)
Nederland 2001 873 50 45 29 17 73 10 14 86 28 32 40 76
Nederland 2003 828 49 48 40 16 77 7 18 82 30 30 40 72
Nederland 2005 775 47 51 46 15 77 8 16 84 25 23 52 84
Nederland 2007 773 47 51 49 12 80 8 8 92 25 16 59 89
Nederland 2009* 810 46 53 49 11 80 9 6 94 20 11 69 89
Bron: CBS.
Verklaring van tekens