Chemische, biologische belasting; persoons- en bedrijfskenmerken,2000-2002

Bewerk tabel

Chemische en biologische belasting naar geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau en bedrijfsindeling, weergegeven als driejaarsgemiddelden.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/2002.

Gewijzigd 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Gewijzigd op 19 september 2007:
Met ingang van 2004 worden door het CBS de typeringen naar economische activiteit in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) automatisch gegenereerd tijdens het veldinterview. Medio 2007 is deze methode geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van deze typeringen onvoldoende is. Daarom zijn met onmiddellijke ingang alle bedrijfstyperingen uit de EBB StatLine-tabellen verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Chemische, biologische belasting; persoons- en bedrijfskenmerken,2000-2002

Kenmerken Belasting door gassen of dampen (in % van de werkzame beroepsbevolking) Belasting door stoffen (in % van de werkzame beroepsbevolking) Belasting door huidirriterende middelen (in % van de werkzame beroepsbevolking) Blootstel.: bacteriën,schimmels,virussenVia contact met dieren (in % van de werkzame beroepsbevolking) Blootstel.: bacteriën,schimmels,virussenVia contact met afval (in % van de werkzame beroepsbevolking)
Totaal Kenmerken 15 13 10 4 10
Mannen 20 17 10 4 7
Vrouwen 7 6 11 4 14
Autochtonen 14 13 10 4 10
Westerse allochtonen 14 13 10 2 8
Niet-westerse allochtonen 15 13 10 3 14
15-24 jarigen 14 14 12 4 16
25-34 jarigen 15 13 12 4 10
35-44 jarigen 15 13 11 4 9
45-54 jarigen 14 12 9 4 8
55-64 jarigen 13 12 8 5 8
Laag opgeleiden 21 19 12 5 13
Middelbaar opgeleiden 16 14 12 5 12
Hoger opgeleiden 6 5 6 2 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens