Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Periode (incl. standaardfout) Lichamelijke beperkingen Volgens de OECD-indicator % personen met 'OECD-beperkingen' Totaal (%)
1993 14,2
1994 14,3
1995 15,3
1996 13,5
1997 11,7
1998 11,1
1999 12,6
2000 12,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Gezondheidsbeleving, lichaamslengte, overgewicht, gezondheidsklachten,
beperkingen, psycho - sociale klachten naar geslacht, verzekeringsvorm,
1981 - 2000
Gewijzigd op 25 maart 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Lichamelijke beperkingen
Lichamelijke beperkingen worden met behulp van twee meetinstrumenten
waargenomen: de OECD-indicator voor personen van 16 jaar en ouder en
de ADL-indicator voor personen vanaf 55 jaar.
Volgens de OECD-indicator
De OECD-indicator is samengesteld door de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling en heeft met name betrekking op communicatie-
en beweegelijkheidsbeperkingen. Vanaf 1989 wordt gevraagd of respondenten
de volgende activiteiten kunnen uitvoeren:
'een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met
hoorapparaat)', 'met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met
hoorapparaat)', 'kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of
contactlenzen)', 'op een afstand van vier meter het gezicht van iemand
herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)', 'een voorwerp van vijf
kilo, bijv. een volle boodschappentas, tien meter dragen', 'rechtop
staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken' en '400 meter aan een
stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)'.
De cijfers hebben betrekking op personen die aangeven één of meer van
deze activiteiten met 'grote moeite' of 'niet' te kunnen uitvoeren.
% personen met 'OECD-beperkingen'
Percentage personen van 16 jaar en ouder met lichamelijke beperkingen
volgens de 'OECD-indicator'.
Totaal