Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen 1999 - 2014

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen 1999 - 2014

Institutionele beleggers Perioden Aankopen (mld euro) Verkopen (mld euro) Overige veranderingen (mld euro) Eindstand (mld euro)
Totaal institutionele beleggers 2010 7,4 6,9 0,0 46,3
Totaal institutionele beleggers 2011** 3,0 2,6 -0,7 45,8
Totaal institutionele beleggers 2012* 3,9 3,5 -1,4 44,7
Totaal institutionele beleggers 2013 1e kwartaal* 1,2 0,4 0,0 45,6
Totaal institutionele beleggers 2013 2e kwartaal* 0,7 0,6 -0,4 45,2
Totaal institutionele beleggers 2013 3e kwartaal* 0,3 0,4 -0,4 44,7
Totaal institutionele beleggers 2013 4e kwartaal* 0,4 0,8 -1,4 42,9
Totaal institutionele beleggers 2013* 2,6 2,2 -2,2 42,9
Totaal institutionele beleggers 2014 1e kwartaal* 0,5 1,0 0,2 42,5
Pensioenfondsen 2010 0,4 5,6 -0,1 9,9
Pensioenfondsen 2011** 0,5 0,5 -0,2 9,7
Pensioenfondsen 2012* 0,4 0,9 -0,1 9,1
Pensioenfondsen 2013 1e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 9,0
Pensioenfondsen 2013 2e kwartaal* 0,5 0,4 -0,1 9,1
Pensioenfondsen 2013 3e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 9,1
Pensioenfondsen 2013 4e kwartaal* 0,0 0,3 -0,1 8,6
Pensioenfondsen 2013* 0,6 0,7 -0,3 8,6
Pensioenfondsen 2014 1e kwartaal* 0,0 0,3 0,0 8,4
Verzekeraars 2010 0,3 0,4 -0,4 12,4
Verzekeraars 2011** 0,3 1,1 0,0 11,4
Verzekeraars 2012* 0,3 0,3 -0,3 11,1
Verzekeraars 2013 1e kwartaal* 0,0 0,1 0,0 11,0
Verzekeraars 2013 2e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 11,0
Verzekeraars 2013 3e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 11,0
Verzekeraars 2013 4e kwartaal* 0,0 0,0 0,0 11,0
Verzekeraars 2013* 0,1 0,2 0,0 11,0
Verzekeraars 2014 1e kwartaal* 0,1 0,0 0,0 11,1
Beleggingsinstellingen 2010 6,7 0,9 0,5 24,0
Beleggingsinstellingen 2011** 2,1 0,9 -0,4 24,8
Beleggingsinstellingen 2012* 3,2 2,4 -1,0 24,6
Beleggingsinstellingen 2013 1e kwartaal* 1,2 0,3 0,1 25,6
Beleggingsinstellingen 2013 2e kwartaal* 0,2 0,2 -0,4 25,1
Beleggingsinstellingen 2013 3e kwartaal* 0,3 0,4 -0,4 24,6
Beleggingsinstellingen 2013 4e kwartaal* 0,3 0,5 -1,3 23,2
Beleggingsinstellingen 2013* 1,9 1,3 -2,0 23,2
Beleggingsinstellingen 2014 1e kwartaal* 0,4 0,7 0,2 23,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de veranderingen in de beleggingen van institutionele beleggers in direct vastgoed. Het laat zien welk deel van de veranderingen ontstaat door aan- en verkopen, en welk deel door herwaarderingen. Met name voor herwaarderingen is het van belang te weten dat deze is gebaseerd op de rapportages van de beleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1999 tot 2013, kwartaalcijfers van 2003 tot 2014.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012, 2013 en het 1e kwartaal 2014 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 oktober 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aankopen
Verkopen
Overige veranderingen
Eindstand