Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Type instelling Perioden Instellingen, organisatie en kwaliteit Totaal aantal instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Kinderopvang (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Welzijnswerk ouderen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Sociaal-cultureel werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Algemeen maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties Totaal over geografisch gebied van loca. (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties Binnen één gemeente (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties In meerdere gemeenten in één provincie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties In meerdere provincies (absoluut)
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2004 2.865 1.261 1.812 - 8 - . . . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2004 295 - - 295 17 2 . . . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2004 2.085 18 162 224 2.085 173 . . . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2004 281 . . . . . . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2004 110 15 44 73 70 33 . . . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2004 33 . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeel, capaciteit, exploitatie, organisatie en kwaliteitsbeleid
van sociaal - cultureel werk.
2001 - 2004.
Gewijzigd op 03 september 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen, organisatie en kwaliteit
Aantal welzijnsinstellingen naar verschillende gezichtspunten op het
gebied van de organisatie, samenwerkingsverband en kwaliteitsbeleid.
Totaal aantal instellingen
Naar werksoort
Veelal meerdere werksoorten per instelling, dus werksoorten tellen niet
op tot aantal instellingen.
Kinderopvang
- dagopvang;
- buiten/naschoolse opvang en
- gastouderopvang.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans tijdens 2
dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Welzijnswerk ouderen
Sociaal-cultureel werk
Lokaal welzijnswerk inclusief:
- allochtonenwerk;
- buurtwerk;
- jongerenwerk,
- opbouwwerk;
- sociale activering en
- vluchtelingenwerk.
Algemeen maatschappelijk werk
Naar geografisch gebied van locaties
Stand per 31 december.
Totaal over geografisch gebied van loca.
Totaal over geografisch gebied van locatie.
Binnen één gemeente
In meerdere gemeenten in één provincie
In meerdere provincies