Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Personeel, capaciteit, exploitatie, organisatie en kwaliteitsbeleid
van sociaal - cultureel werk.
2001 - 2004.
Gewijzigd op 03 september 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Type instelling Perioden Instellingen, organisatie en kwaliteitTotaal aantal instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werksoortKinderopvang (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werksoortPeuterspeelzaalwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werksoortWelzijnswerk ouderen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werksoortSociaal-cultureel werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werksoortAlgemeen maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar geografisch gebied van locatiesTotaal over geografisch gebied van loca. (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar geografisch gebied van locatiesBinnen één gemeente (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar geografisch gebied van locatiesIn meerdere gemeenten in één provincie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar geografisch gebied van locatiesIn meerdere provincies (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werkgebiedTotaal over werkgebied (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werkgebiedEén gemeente (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werkgebiedMeerdere gemeenten in één provincie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar werkgebiedMeerdere provincies (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandLichamelijke gezondheidszorg (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandGeestelijke gezondheidszorg (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandMedische verzorging (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandJeugdzorg met en zonder huisvesting (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandMaatschappelijke opvang volwassenen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandKinderopvang (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandPeuterspeelzaalwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandAlgemeen maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandSpecifiek maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandSociaal-pedagogische diensten (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandWelzijnswerk ouderen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandBuurt-/clubhuiswerk en opbouwwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandJeugd- en jongerenwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOverig sociaal-cultureel werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandBrede welzijnsinstelling (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOverige MAI instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOverig welzijnswerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOverheid (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandPolitie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandJustitie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandArbeidsvoorziening (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOnderwijs (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandCultuur, sport en recreatie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandWoningbouwvereniging (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOpenbaar vervoer (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar samenwerkingsverbandOverige instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheidKwaliteitsbeleid (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheidKwaliteitscertificaat (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheidKlachtenreglement (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheidCliëntenmedezeggenschap (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheidPrivacyreglement (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteitNaar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheidKlanttevredenheidsonderzoek (absoluut) LocatiesKinderopvang.Dagopvang (absoluut) LocatiesKinderopvang.Buiten/naschoolse opvang (absoluut) LocatiesKinderopvang.Gastouderopvang (absoluut) LocatiesPeuterspeelzaalwerk (absoluut) KinderopvangDagopvangTotaal dagopvang (absoluut) KinderopvangDagopvangBedrijfsplaatsen (absoluut) KinderopvangDagopvangParticuliere plaatsen (absoluut) KinderopvangDagopvangSZW-plaatsen (absoluut) KinderopvangDagopvangGemeente-plaatsen (absoluut) KinderopvangDagopvang(Tijdelijk) niet bezette plaatsen (absoluut) KinderopvangBuiten/naschoolse opvangTotaal buiten/naschoolse opvang (absoluut) KinderopvangBuiten/naschoolse opvangBedrijfsplaatsen (absoluut) KinderopvangBuiten/naschoolse opvangParticuliere plaatsen (absoluut) KinderopvangBuiten/naschoolse opvangSZW-plaatsen (absoluut) KinderopvangBuiten/naschoolse opvangGemeente-plaatsen (absoluut) KinderopvangBuiten/naschoolse opvang(Tijdelijk) niet bezette plaatsen (absoluut) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) PersoneelWerkzame personenTotaal (excl. uitgeleend personeel) (absoluut) Werkzame personenPersoneel in loondienstTotaal personeel in loondienst (absoluut) Werkzame personenPersoneel in loondienstUitvoerend agogisch personeel (absoluut) Werkzame personenPersoneel in loondienstLeidinggevend personeel (absoluut) Werkzame personenPersoneel in loondienstUitvoerend/leidinggevend personeel (absoluut) Werkzame personenPersoneel in loondienstOndersteunend personeel (absoluut) PersoneelWerkzame personenUitzendkrachten en overige inhuur (absoluut) PersoneelWerkzame personenArbeid niet in loond. (incl. vrijwill) (absoluut) PersoneelWerkzame personenUitgeleend personeel (absoluut) PersoneelFte (loondienst en inhuur)Totaal fte (loondienst en inhuur) (absoluut) PersoneelFte (loondienst en inhuur)Totaal fte (excl. uitgeleend personeel) (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Personeel in loondienstTotaal personeel in loondienst (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Personeel in loondienstUitvoerend agogisch personeel (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Personeel in loondienstLeidinggevend personeel (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Personeel in loondienstUitvoerend/leidinggevend personeel (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Personeel in loondienstOndersteunend personeel (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Personeel in loondienstIngehuurd minus uitgeleend personeel (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortTotaal naar werksoort (absoluut) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortKinderopvang (%) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortPeuterspeelzaalwerk (%) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortWelzijnswerk ouderen (%) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortSociaal-cultureel werk (%) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortAlgemeen maatschappelijk werk (%) Fte (loondienst en inhuur)Totaal fte naar werksoortOverige werksoorten (%) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten uit dienstverleningTotaal opbrengsten uit dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten uit dienstverleningBijdragen van bedrijven en instellingen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten uit dienstverleningBijdragen van particulieren (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenLoonkostensubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenAndere overheidssubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige subsidies/inkomensoverdrachten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenArbeidskosten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenAndere personeelskosten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenAfschrijvingen vaste activa (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (mln euro) ExploitatieBedrijfsresultaat (mln euro) ExploitatieFinanciële baten (mln euro) ExploitatieFinanciële lasten (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaat (mln euro) ExploitatieOnttrekkingen voorzieningen (mln euro) ExploitatieToevoegingen voorzieningen (mln euro) ExploitatieSaldo voorzieningen (mln euro) ExploitatieBuitengewone baten (mln euro) ExploitatieBuitengewone lasten (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaat (mln euro) ExploitatieResultaat voor belasting (mln euro) Dienstverlening naar werksoortKinderopvangTotaal kinderopvang (absoluut) KinderopvangDeelnemende kinderen dagopvangTotaal deeln. kinderen dagopvang (absoluut) KinderopvangDeelnemende kinderen dagopvangOp bedrijfsplaatsen (absoluut) KinderopvangDeelnemende kinderen dagopvangOp particuliere plaatsen (absoluut) KinderopvangDeelnemende kinderen dagopvangOp SZW-plaatsen (absoluut) KinderopvangDeelnemende kinderen dagopvangOp gemeente-plaatsen (absoluut) KinderopvangDeeln. kinderen buiten/naschoolseopvangTotaal deeln. buiten/naschoolse opvang (absoluut) KinderopvangDeeln. kinderen buiten/naschoolseopvangOp bedrijfsplaatsen (absoluut) KinderopvangDeeln. kinderen buiten/naschoolseopvangOp particuliere plaatsen (absoluut) KinderopvangDeeln. kinderen buiten/naschoolseopvangOp SZW-plaatsen (absoluut) KinderopvangDeeln. kinderen buiten/naschoolseopvangOp gemeente-plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoortKinderopvangKindkoppelingen gastouderopvang (absoluut) Dienstverlening naar werksoortKinderopvangDeelnemende peuters (absoluut) Dienstverlening naar werksoortWelzijnswerk ouderenDeelnemers/bezoekers (x 1 000) Dienstverlening naar werksoortWelzijnswerk ouderenProducturen/uitvoeringsuren (x 1 000) Dienstverlening naar werksoortSociaal-cultureel werkDeelnemers/bezoekers (x 1 000) Dienstverlening naar werksoortSociaal-cultureel werkProducturen/uitvoeringsuren (x 1 000) Dienstverlening naar werksoortAlgemeen maatschappelijk werkCliënten (absoluut) Dienstverlening naar werksoortAlgemeen maatschappelijk werkCliëntdossiers (absoluut)
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2001 2.391 903 1.594 - 9 - 2.391 2.280 95 16 2.391 2.029 310 52 553 75 190 90 13 655 940 126 71 193 37 159 145 73 143 32 98 1.067 118 25 147 944 127 136 18 243 1.136 143 1.444 1.137 897 969 2.388 1.499 201 3.197 83.099 48.159 17.264 1.927 11.599 4.150 40.186 15.550 7.312 1.896 11.285 4.145 81.564 81.395 54.299 42.822 3.046 2.673 5.757 1.868 25.396 168 33.159 33.092 31.865 24.470 2.227 1.676 3.493 1.227 33.092 78 20 - 1 - - 1.104 760 536 224 344 39 278 9 18 1.079 778 43 26 233 24 3 7 -4 . . . 9 13 -5 15 261.739 164.967 98.812 33.908 4.021 28.226 69.407 32.249 14.268 4.051 18.839 27.365 169.780 . . . . - -
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2002 2.363 1.055 1.470 - 8 - 2.363 2.243 94 26 2.363 2.013 291 59 646 64 195 117 25 626 953 98 68 108 13 121 103 33 116 14 61 776 66 31 88 742 88 62 10 131 1.344 183 1.530 1.289 1.119 1.189 2.374 2.469 404 3.276 94.336 58.204 15.648 1.836 9.407 9.241 52.429 26.069 7.842 2.409 7.544 8.564 76.670 76.631 56.445 44.556 3.519 2.889 5.482 1.558 18.667 39 33.389 33.366 32.394 25.285 2.400 1.533 3.175 972 33.366 80 19 - - - 1 1.283 968 744 224 315 42 243 15 15 1.237 869 58 34 277 46 3 9 -6 . . . 6 14 -9 31 267.378 165.143 111.351 30.838 4.237 18.717 80.581 47.977 14.418 4.347 13.839 21.654 182.522 - - 68 41 . .
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2003 2.780 1.076 1.724 - 8 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 . . . 758 2.782 1.894 736 3.893 103.902 66.078 20.180 1.012 8.873 7.760 58.549 28.791 9.250 1.762 8.944 9.803 76.401 76.326 60.387 . . . . 2.063 13.951 74 . 35.403 34.250 . . . . 1.153 35.403 72 26 - 1 - 1 1.487 1.189 891 298 298 40 204 37 16 1.394 965 66 40 322 93 9 12 -3 4 8 -4 7 3 3 90 285.222 181.828 127.015 33.320 7.235 14.258 82.745 50.332 14.080 6.520 11.812 20.649 191.296 - - 71 45 . .
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2004 2.865 1.261 1.812 - 8 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 . . . 1.024 3.035 2.113 802 3.934 112.059 69.519 24.536 934 8.597 8.473 65.285 32.632 13.955 1.647 8.411 8.641 81.173 81.097 66.005 . . . . 1.518 13.650 76 . 39.356 38.106 . . . . 1.250 39.356 82 17 - 1 - 1 1.748 1.462 1.035 426 287 37 198 33 19 1.639 1.108 73 56 402 109 9 15 -5 11 11 0 9 7 2 105 314.520 196.401 135.898 39.948 6.672 13.884 95.657 57.243 21.146 6.123 11.145 22.462 193.121 - - 80 49 . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2001 310 - - 310 10 2 310 293 17 - 310 278 31 2 110 53 609 4 7 4 5 103 26 14 198 46 10 53 45 23 7 170 57 - 14 25 43 178 20 31 85 - 135 96 110 153 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.040 38.574 2.424 879 273 261 1.011 188 36.427 466 1.698 1.452 1.547 577 227 175 567 -95 1.452 - - 97 1 - 2 122 49 10 39 72 3 61 4 5 124 48 7 3 65 -2 0 1 -1 . . . 1 1 0 -3 - - - - - - - - - - - - - . . . . 9 11
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2002 273 - - 273 16 2 273 250 20 3 273 247 23 3 132 60 625 - 15 6 7 108 30 16 231 54 16 54 44 16 14 177 63 2 6 42 53 178 22 33 73 2 112 74 67 126 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.856 39.837 2.286 831 263 256 936 278 37.292 19 1.630 1.620 1.456 531 220 168 537 164 1.620 - - 97 1 - 2 119 43 5 38 76 3 65 6 3 119 50 7 3 59 1 0 1 0 . . . 1 2 -1 0 - - - - - - - - - - - - - 2.449 1.607 18 16 . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2003 340 - - 340 29 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 120 - - - - - - - - - - - - - - - - 47.435 47.423 2.749 . . . . 270 44.416 12 . 1.831 1.708 . . . . 123 1.831 - - 96 2 - 2 134 52 13 39 83 4 70 3 5 133 60 5 4 64 1 1 1 0 1 2 -1 1 2 -1 -1 - - - - - - - - - - - - - 2.726 1.822 61 57 . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2004 295 - - 295 17 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . 122 - - - - - - - - - - - - - - - - 41.441 41.433 2.498 . . . . 162 38.781 8 . 1.600 1.520 . . . . 80 1.600 - - 97 1 - 1 129 45 6 39 84 5 74 3 3 125 59 5 3 58 4 1 0 0 1 2 -1 1 1 0 3 - - - - - - - - - - - - - 2.386 1.552 58 38 . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2001 1.341 45 154 131 1.341 26 1.341 1.262 59 20 1.341 1.018 266 57 145 200 338 240 73 181 271 324 199 120 309 582 485 359 223 87 22 884 722 264 257 648 394 434 46 183 212 47 352 191 366 442 46 56 9 636 1.235 707 274 9 219 25 802 240 227 33 242 61 95.336 94.662 17.560 9.967 1.269 1.625 4.698 1.389 76.387 674 13.065 12.625 12.142 6.614 1.010 1.301 3.217 483 12.625 2 9 3 73 1 12 559 85 14 70 474 44 360 31 39 544 343 27 11 163 15 2 1 1 . . . 11 11 0 15 4.638 2.563 1.360 450 40 712 1.668 349 717 155 447 407 26.038 . . . . 7.697 9.849
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2002 1.567 51 98 349 1.567 90 1.567 1.461 95 11 1.567 1.215 336 16 387 317 474 349 170 262 320 521 399 172 485 628 586 676 457 116 114 1.044 721 306 355 718 553 575 83 243 415 37 325 135 365 383 66 46 6 405 1.397 703 213 43 355 83 1.059 472 128 38 208 214 81.908 81.027 16.605 8.834 1.425 1.399 4.946 2.526 62.777 881 13.116 12.470 11.355 6.009 1.125 1.119 3.102 1.115 12.470 3 6 4 71 3 12 559 63 17 46 496 46 392 31 26 549 351 32 12 153 10 2 1 1 . . . 6 6 0 11 5.552 2.822 1.429 433 49 911 2.371 913 1.012 57 389 359 20.330 1.573 700 11.868 7.896 . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2003 2.105 47 196 257 2.105 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . 239 46 115 8 614 1.591 830 215 58 378 110 2.899 1.249 551 162 710 227 107.047 106.930 20.344 . . . . 865 85.839 117 . 14.299 13.861 . . . . 438 14.299 2 5 4 81 2 6 704 112 49 62 593 72 461 36 24 699 449 31 16 204 5 3 2 1 4 5 -1 4 3 1 5 9.015 2.360 1.571 257 72 460 4.685 2.402 1.099 267 917 1.970 23.845 686 344 11.760 7.259 . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2004 2.085 18 162 224 2.085 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . 473 42 99 8 625 1.769 796 397 37 480 58 2.885 1.359 503 143 608 272 106.643 106.558 17.209 . . . . 1.396 88.038 85 . 12.954 11.968 . . . . 986 12.954 7 7 5 67 4 11 677 133 65 68 544 64 423 36 20 665 419 34 14 198 12 5 4 1 6 7 -1 6 2 4 16 7.815 2.594 1.387 651 60 496 4.302 2.282 1.073 104 843 919 21.946 780 353 11.679 8.180 . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.519 140.559
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2003 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2004 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2001 100 24 67 71 85 37 100 91 7 2 100 76 17 7 56 20 109 29 17 38 48 40 34 37 53 39 48 49 35 15 2 88 81 25 34 60 31 69 7 4 40 x 66 47 46 58 226 158 7 415 6.483 3.533 1.111 52 1.593 194 4.776 1.588 808 181 1.878 321 31.743 31.706 12.613 8.754 766 1.012 2.081 587 18.543 37 8.600 8.570 8.111 5.544 574 611 1.382 459 8.570 29 9 12 32 9 9 372 70 39 31 302 40 230 14 18 377 250 19 7 100 -5 1 1 0 . . . 4 4 -1 -5 18.509 10.907 6.246 1.813 265 2.583 6.887 2.601 1.339 299 2.648 715 17.251 . . . . 31.383 37.189
85337 Brede welzijnsinstellingen 2002 87 31 48 69 78 33 87 61 20 6 87 58 21 8 65 29 135 28 12 30 29 49 22 27 53 32 35 40 37 15 10 74 68 20 31 55 34 65 10 7 44 7 52 43 51 46 163 177 33 515 6.956 2.986 1.183 457 1.835 495 6.041 2.144 1.020 619 1.895 363 33.271 33.080 13.009 8.017 792 721 3.479 1.130 19.132 191 9.125 9.041 8.499 5.617 649 495 1.738 542 9.041 26 9 10 28 8 19 415 107 67 40 308 57 225 15 11 416 272 29 6 110 -1 1 0 0 . . . 4 4 1 0 19.594 10.700 5.140 2.355 609 2.596 7.950 3.155 1.335 905 2.554 944 17.855 1.344 513 3.665 1.986 . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2003 95 25 45 60 74 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . 26 151 133 21 492 5.439 2.620 675 200 1.481 463 4.243 1.854 605 295 1.110 379 29.146 29.113 13.403 . . . . 549 15.194 33 . 8.971 8.681 . . . . 290 8.971 13 11 14 34 11 17 439 114 79 35 325 47 239 31 8 436 288 23 9 117 3 1 1 0 4 3 0 3 3 1 4 13.455 7.559 4.195 1.149 248 1.967 5.381 2.448 746 349 1.838 515 21.150 485 235 2.478 1.710 . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2004 110 15 44 73 70 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . 44 85 95 23 498 3.783 1.871 503 93 966 350 2.959 1.451 403 61 623 422 30.511 30.450 10.562 . . . . 868 19.081 61 . 7.528 6.986 . . . . 542 7.528 17 11 9 39 13 11 386 91 55 35 295 33 226 25 11 381 248 18 7 108 5 1 0 0 3 5 -3 1 2 -1 2 8.550 4.629 2.477 816 317 1.020 3.370 1.712 639 255 765 551 26.516 461 260 3.037 1.732 . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.304 48.950
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2003 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220 1.220 1.220 . . . . . . . 870 870 870 . . . . . 870 . . . . 100 . 38 . . . 38 . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2004 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170 1.170 1.170 . . . . . . . 840 840 840 . . . . . 840 . . . . 100 . 44 . . . 44 . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens