Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Type instelling Perioden Instellingen, organisatie en kwaliteit Totaal aantal instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Kinderopvang (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Welzijnswerk ouderen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Sociaal-cultureel werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Algemeen maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties Totaal over geografisch gebied van loca. (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties Binnen één gemeente (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties In meerdere gemeenten in één provincie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar geografisch gebied van locaties In meerdere provincies (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werkgebied Totaal over werkgebied (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werkgebied Eén gemeente (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werkgebied Meerdere gemeenten in één provincie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werkgebied Meerdere provincies (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Lichamelijke gezondheidszorg (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Geestelijke gezondheidszorg (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Medische verzorging (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Jeugdzorg met en zonder huisvesting (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Maatschappelijke opvang volwassenen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Kinderopvang (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Algemeen maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Specifiek maatschappelijk werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Sociaal-pedagogische diensten (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Welzijnswerk ouderen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Buurt-/clubhuiswerk en opbouwwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Jeugd- en jongerenwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Overig sociaal-cultureel werk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Brede welzijnsinstelling (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Overige MAI instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Overig welzijnswerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Overheid (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Politie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Justitie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Arbeidsvoorziening (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Onderwijs (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Cultuur, sport en recreatie (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Woningbouwvereniging (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Openbaar vervoer (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Overige instellingen (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid Kwaliteitsbeleid (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid Kwaliteitscertificaat (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid Klachtenreglement (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid Cliëntenmedezeggenschap (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid Privacyreglement (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid Klanttevredenheidsonderzoek (absoluut) Locaties Kinderopvang. Dagopvang (absoluut) Locaties Kinderopvang. Buiten/naschoolse opvang (absoluut) Locaties Kinderopvang. Gastouderopvang (absoluut) Locaties Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Dagopvang Totaal dagopvang (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Dagopvang Bedrijfsplaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Dagopvang Particuliere plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Dagopvang SZW-plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Dagopvang Gemeente-plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Dagopvang (Tijdelijk) niet bezette plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Buiten/naschoolse opvang Totaal buiten/naschoolse opvang (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Buiten/naschoolse opvang Bedrijfsplaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Buiten/naschoolse opvang Particuliere plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Buiten/naschoolse opvang SZW-plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Buiten/naschoolse opvang Gemeente-plaatsen (absoluut) Opvangplaatsen naar werksoort Kinderopvang Buiten/naschoolse opvang (Tijdelijk) niet bezette plaatsen (absoluut) Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Werkzame personen Totaal (excl. uitgeleend personeel) (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Uitvoerend agogisch personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Uitvoerend/leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Personeel in loondienst Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Werkzame personen Uitzendkrachten en overige inhuur (absoluut) Personeel Werkzame personen Arbeid niet in loond. (incl. vrijwill) (absoluut) Personeel Werkzame personen Uitgeleend personeel (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte (loondienst en inhuur) (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte (excl. uitgeleend personeel) (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Personeel in loondienst Uitvoerend agogisch personeel (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Personeel in loondienst Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Personeel in loondienst Uitvoerend/leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Personeel in loondienst Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Personeel in loondienst Ingehuurd minus uitgeleend personeel (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Totaal naar werksoort (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Kinderopvang (%) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Peuterspeelzaalwerk (%) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Welzijnswerk ouderen (%) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Sociaal-cultureel werk (%) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Algemeen maatschappelijk werk (%) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Overige werksoorten (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit dienstverlening Totaal opbrengsten uit dienstverlening (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit dienstverlening Bijdragen van bedrijven en instellingen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit dienstverlening Bijdragen van particulieren (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Loonkostensubsidies (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Andere overheidssubsidies (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige subsidies/inkomensoverdrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Arbeidskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Afschrijvingen vaste activa (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat (mln euro) Exploitatie Financiële baten (mln euro) Exploitatie Financiële lasten (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat (mln euro) Exploitatie Onttrekkingen voorzieningen (mln euro) Exploitatie Toevoegingen voorzieningen (mln euro) Exploitatie Saldo voorzieningen (mln euro) Exploitatie Buitengewone baten (mln euro) Exploitatie Buitengewone lasten (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat (mln euro) Exploitatie Resultaat voor belasting (mln euro) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Totaal kinderopvang (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deelnemende kinderen dagopvang Totaal deeln. kinderen dagopvang (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deelnemende kinderen dagopvang Op bedrijfsplaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deelnemende kinderen dagopvang Op particuliere plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deelnemende kinderen dagopvang Op SZW-plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deelnemende kinderen dagopvang Op gemeente-plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deeln. kinderen buiten/naschoolseopvang Totaal deeln. buiten/naschoolse opvang (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deeln. kinderen buiten/naschoolseopvang Op bedrijfsplaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deeln. kinderen buiten/naschoolseopvang Op particuliere plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deeln. kinderen buiten/naschoolseopvang Op SZW-plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deeln. kinderen buiten/naschoolseopvang Op gemeente-plaatsen (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Kindkoppelingen gastouderopvang (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Kinderopvang Deelnemende peuters (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Welzijnswerk ouderen Deelnemers/bezoekers (x 1 000) Dienstverlening naar werksoort Welzijnswerk ouderen Producturen/uitvoeringsuren (x 1 000) Dienstverlening naar werksoort Sociaal-cultureel werk Deelnemers/bezoekers (x 1 000) Dienstverlening naar werksoort Sociaal-cultureel werk Producturen/uitvoeringsuren (x 1 000) Dienstverlening naar werksoort Algemeen maatschappelijk werk Cliënten (absoluut) Dienstverlening naar werksoort Algemeen maatschappelijk werk Cliëntdossiers (absoluut)
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2001 2.391 903 1.594 - 9 - 2.391 2.280 95 16 2.391 2.029 310 52 553 75 190 90 13 655 940 126 71 193 37 159 145 73 143 32 98 1.067 118 25 147 944 127 136 18 243 1.136 143 1.444 1.137 897 969 2.388 1.499 201 3.197 83.099 48.159 17.264 1.927 11.599 4.150 40.186 15.550 7.312 1.896 11.285 4.145 81.564 81.395 54.299 42.822 3.046 2.673 5.757 1.868 25.396 168 33.159 33.092 31.865 24.470 2.227 1.676 3.493 1.227 33.092 78 20 - 1 - - 1.104 760 536 224 344 39 278 9 18 1.079 778 43 26 233 24 3 7 -4 . . . 9 13 -5 15 261.739 164.967 98.812 33.908 4.021 28.226 69.407 32.249 14.268 4.051 18.839 27.365 169.780 . . . . - -
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2002 2.363 1.055 1.470 - 8 - 2.363 2.243 94 26 2.363 2.013 291 59 646 64 195 117 25 626 953 98 68 108 13 121 103 33 116 14 61 776 66 31 88 742 88 62 10 131 1.344 183 1.530 1.289 1.119 1.189 2.374 2.469 404 3.276 94.336 58.204 15.648 1.836 9.407 9.241 52.429 26.069 7.842 2.409 7.544 8.564 76.670 76.631 56.445 44.556 3.519 2.889 5.482 1.558 18.667 39 33.389 33.366 32.394 25.285 2.400 1.533 3.175 972 33.366 80 19 - - - 1 1.283 968 744 224 315 42 243 15 15 1.237 869 58 34 277 46 3 9 -6 . . . 6 14 -9 31 267.378 165.143 111.351 30.838 4.237 18.717 80.581 47.977 14.418 4.347 13.839 21.654 182.522 - - 68 41 . .
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2003 2.780 1.076 1.724 - 8 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 . . . 758 2.782 1.894 736 3.893 103.902 66.078 20.180 1.012 8.873 7.760 58.549 28.791 9.250 1.762 8.944 9.803 76.401 76.326 60.387 . . . . 2.063 13.951 74 . 35.403 34.250 . . . . 1.153 35.403 72 26 - 1 - 1 1.487 1.189 891 298 298 40 204 37 16 1.394 965 66 40 322 93 9 12 -3 4 8 -4 7 3 3 90 285.222 181.828 127.015 33.320 7.235 14.258 82.745 50.332 14.080 6.520 11.812 20.649 191.296 - - 71 45 . .
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2004 2.865 1.261 1.812 - 8 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 . . . 1.024 3.035 2.113 802 3.934 112.059 69.519 24.536 934 8.597 8.473 65.285 32.632 13.955 1.647 8.411 8.641 81.173 81.097 66.005 . . . . 1.518 13.650 76 . 39.356 38.106 . . . . 1.250 39.356 82 17 - 1 - 1 1.748 1.462 1.035 426 287 37 198 33 19 1.639 1.108 73 56 402 109 9 15 -5 11 11 0 9 7 2 105 314.520 196.401 135.898 39.948 6.672 13.884 95.657 57.243 21.146 6.123 11.145 22.462 193.121 - - 80 49 . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2001 310 - - 310 10 2 310 293 17 - 310 278 31 2 110 53 609 4 7 4 5 103 26 14 198 46 10 53 45 23 7 170 57 - 14 25 43 178 20 31 85 - 135 96 110 153 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.040 38.574 2.424 879 273 261 1.011 188 36.427 466 1.698 1.452 1.547 577 227 175 567 -95 1.452 - - 97 1 - 2 122 49 10 39 72 3 61 4 5 124 48 7 3 65 -2 0 1 -1 . . . 1 1 0 -3 - - - - - - - - - - - - - . . . . 9 11
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2002 273 - - 273 16 2 273 250 20 3 273 247 23 3 132 60 625 - 15 6 7 108 30 16 231 54 16 54 44 16 14 177 63 2 6 42 53 178 22 33 73 2 112 74 67 126 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.856 39.837 2.286 831 263 256 936 278 37.292 19 1.630 1.620 1.456 531 220 168 537 164 1.620 - - 97 1 - 2 119 43 5 38 76 3 65 6 3 119 50 7 3 59 1 0 1 0 . . . 1 2 -1 0 - - - - - - - - - - - - - 2.449 1.607 18 16 . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2003 340 - - 340 29 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 120 - - - - - - - - - - - - - - - - 47.435 47.423 2.749 . . . . 270 44.416 12 . 1.831 1.708 . . . . 123 1.831 - - 96 2 - 2 134 52 13 39 83 4 70 3 5 133 60 5 4 64 1 1 1 0 1 2 -1 1 2 -1 -1 - - - - - - - - - - - - - 2.726 1.822 61 57 . .
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2004 295 - - 295 17 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . 122 - - - - - - - - - - - - - - - - 41.441 41.433 2.498 . . . . 162 38.781 8 . 1.600 1.520 . . . . 80 1.600 - - 97 1 - 1 129 45 6 39 84 5 74 3 3 125 59 5 3 58 4 1 0 0 1 2 -1 1 1 0 3 - - - - - - - - - - - - - 2.386 1.552 58 38 . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2001 1.341 45 154 131 1.341 26 1.341 1.262 59 20 1.341 1.018 266 57 145 200 338 240 73 181 271 324 199 120 309 582 485 359 223 87 22 884 722 264 257 648 394 434 46 183 212 47 352 191 366 442 46 56 9 636 1.235 707 274 9 219 25 802 240 227 33 242 61 95.336 94.662 17.560 9.967 1.269 1.625 4.698 1.389 76.387 674 13.065 12.625 12.142 6.614 1.010 1.301 3.217 483 12.625 2 9 3 73 1 12 559 85 14 70 474 44 360 31 39 544 343 27 11 163 15 2 1 1 . . . 11 11 0 15 4.638 2.563 1.360 450 40 712 1.668 349 717 155 447 407 26.038 . . . . 7.697 9.849
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2002 1.567 51 98 349 1.567 90 1.567 1.461 95 11 1.567 1.215 336 16 387 317 474 349 170 262 320 521 399 172 485 628 586 676 457 116 114 1.044 721 306 355 718 553 575 83 243 415 37 325 135 365 383 66 46 6 405 1.397 703 213 43 355 83 1.059 472 128 38 208 214 81.908 81.027 16.605 8.834 1.425 1.399 4.946 2.526 62.777 881 13.116 12.470 11.355 6.009 1.125 1.119 3.102 1.115 12.470 3 6 4 71 3 12 559 63 17 46 496 46 392 31 26 549 351 32 12 153 10 2 1 1 . . . 6 6 0 11 5.552 2.822 1.429 433 49 911 2.371 913 1.012 57 389 359 20.330 1.573 700 11.868 7.896 . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2003 2.105 47 196 257 2.105 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . 239 46 115 8 614 1.591 830 215 58 378 110 2.899 1.249 551 162 710 227 107.047 106.930 20.344 . . . . 865 85.839 117 . 14.299 13.861 . . . . 438 14.299 2 5 4 81 2 6 704 112 49 62 593 72 461 36 24 699 449 31 16 204 5 3 2 1 4 5 -1 4 3 1 5 9.015 2.360 1.571 257 72 460 4.685 2.402 1.099 267 917 1.970 23.845 686 344 11.760 7.259 . .
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2004 2.085 18 162 224 2.085 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . 473 42 99 8 625 1.769 796 397 37 480 58 2.885 1.359 503 143 608 272 106.643 106.558 17.209 . . . . 1.396 88.038 85 . 12.954 11.968 . . . . 986 12.954 7 7 5 67 4 11 677 133 65 68 544 64 423 36 20 665 419 34 14 198 12 5 4 1 6 7 -1 6 2 4 16 7.815 2.594 1.387 651 60 496 4.302 2.282 1.073 104 843 919 21.946 780 353 11.679 8.180 . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.519 140.559
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2003 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2004 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2001 100 24 67 71 85 37 100 91 7 2 100 76 17 7 56 20 109 29 17 38 48 40 34 37 53 39 48 49 35 15 2 88 81 25 34 60 31 69 7 4 40 x 66 47 46 58 226 158 7 415 6.483 3.533 1.111 52 1.593 194 4.776 1.588 808 181 1.878 321 31.743 31.706 12.613 8.754 766 1.012 2.081 587 18.543 37 8.600 8.570 8.111 5.544 574 611 1.382 459 8.570 29 9 12 32 9 9 372 70 39 31 302 40 230 14 18 377 250 19 7 100 -5 1 1 0 . . . 4 4 -1 -5 18.509 10.907 6.246 1.813 265 2.583 6.887 2.601 1.339 299 2.648 715 17.251 . . . . 31.383 37.189
85337 Brede welzijnsinstellingen 2002 87 31 48 69 78 33 87 61 20 6 87 58 21 8 65 29 135 28 12 30 29 49 22 27 53 32 35 40 37 15 10 74 68 20 31 55 34 65 10 7 44 7 52 43 51 46 163 177 33 515 6.956 2.986 1.183 457 1.835 495 6.041 2.144 1.020 619 1.895 363 33.271 33.080 13.009 8.017 792 721 3.479 1.130 19.132 191 9.125 9.041 8.499 5.617 649 495 1.738 542 9.041 26 9 10 28 8 19 415 107 67 40 308 57 225 15 11 416 272 29 6 110 -1 1 0 0 . . . 4 4 1 0 19.594 10.700 5.140 2.355 609 2.596 7.950 3.155 1.335 905 2.554 944 17.855 1.344 513 3.665 1.986 . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2003 95 25 45 60 74 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . 26 151 133 21 492 5.439 2.620 675 200 1.481 463 4.243 1.854 605 295 1.110 379 29.146 29.113 13.403 . . . . 549 15.194 33 . 8.971 8.681 . . . . 290 8.971 13 11 14 34 11 17 439 114 79 35 325 47 239 31 8 436 288 23 9 117 3 1 1 0 4 3 0 3 3 1 4 13.455 7.559 4.195 1.149 248 1.967 5.381 2.448 746 349 1.838 515 21.150 485 235 2.478 1.710 . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2004 110 15 44 73 70 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . 44 85 95 23 498 3.783 1.871 503 93 966 350 2.959 1.451 403 61 623 422 30.511 30.450 10.562 . . . . 868 19.081 61 . 7.528 6.986 . . . . 542 7.528 17 11 9 39 13 11 386 91 55 35 295 33 226 25 11 381 248 18 7 108 5 1 0 0 3 5 -3 1 2 -1 2 8.550 4.629 2.477 816 317 1.020 3.370 1.712 639 255 765 551 26.516 461 260 3.037 1.732 . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.304 48.950
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2003 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220 1.220 1.220 . . . . . . . 870 870 870 . . . . . 870 . . . . 100 . 38 . . . 38 . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2004 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170 1.170 1.170 . . . . . . . 840 840 840 . . . . . 840 . . . . 100 . 44 . . . 44 . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeel, capaciteit, exploitatie, organisatie en kwaliteitsbeleid
van sociaal - cultureel werk.
2001 - 2004.
Gewijzigd op 03 september 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen, organisatie en kwaliteit
Aantal welzijnsinstellingen naar verschillende gezichtspunten op het
gebied van de organisatie, samenwerkingsverband en kwaliteitsbeleid.
Totaal aantal instellingen
Naar werksoort
Veelal meerdere werksoorten per instelling, dus werksoorten tellen niet
op tot aantal instellingen.
Kinderopvang
- dagopvang;
- buiten/naschoolse opvang en
- gastouderopvang.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans tijdens 2
dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Welzijnswerk ouderen
Sociaal-cultureel werk
Lokaal welzijnswerk inclusief:
- allochtonenwerk;
- buurtwerk;
- jongerenwerk,
- opbouwwerk;
- sociale activering en
- vluchtelingenwerk.
Algemeen maatschappelijk werk
Naar geografisch gebied van locaties
Stand per 31 december.
Totaal over geografisch gebied van loca.
Totaal over geografisch gebied van locatie.
Binnen één gemeente
In meerdere gemeenten in één provincie
In meerdere provincies
Naar werkgebied
Stand per 31 december.
Totaal over werkgebied
Eén gemeente
Meerdere gemeenten in één provincie
Meerdere provincies
Naar samenwerkingsverband
Gestructureerd samenwerkingsverband waarbij sprake is van periodiek
overleg.
Lichamelijke gezondheidszorg
- huisartspraktijk en
- gezondheidscentrum.
Geestelijke gezondheidszorg
Medische verzorging
- verpleeghuizen;
- gehandicaptenzorg met en zonder huisvesting;
- verzorgingshuizen en
- thuiszorg.
Jeugdzorg met en zonder huisvesting
Inclusief:
- dagverblijven.
Maatschappelijke opvang volwassenen
Met huisvesting.
Kinderopvang
Peuterspeelzaalwerk
Algemeen maatschappelijk werk
Specifiek maatschappelijk werk
Sociaal-pedagogische diensten
Welzijnswerk ouderen
Buurt-/clubhuiswerk en opbouwwerk
Jeugd- en jongerenwerk
Overig sociaal-cultureel werk
Brede welzijnsinstelling
Overige MAI instellingen
MAI:
- maatschappelijke dienstverlening;
- advies en
- informatie.
Overig welzijnswerk
Overheid
Waaronder:
- gemeenten en
- provincies.
Politie
Justitie
Waaronder:
- rechtbank;
- raad voor de kinderbescherming en
- reclassering.
Arbeidsvoorziening
Onderwijs
Cultuur, sport en recreatie
Woningbouwvereniging
Openbaar vervoer
Overige instellingen
Naar kwaliteitsbeleid/klantgerichtheid
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitscertificaat
Klachtenreglement
Cliëntenmedezeggenschap
Privacyreglement
Klanttevredenheidsonderzoek
Locaties
Vestigingen.
Kinderopvang.
Dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 gedurende
minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Buiten/naschoolse opvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar voor
en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije (mid)dagen
en de schoolvakanties.
Gastouderopvang
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk (PSZ) is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen
van 2 t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Opvangplaatsen naar werksoort
Plaatsen die gedurende de openstelling van de instelling beschikbaar zijn
voor de opvang van kinderen.
Kinderopvang
Dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 gedurende
minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Totaal dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 gedurende
minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Bedrijfsplaatsen
Door bedrijf betaalde plaatsen.
Particuliere plaatsen
Door ouder betaalde plaatsen.
SZW-plaatsen
Kinderopvang alleenstaande ouders.
SZW = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Gemeente-plaatsen
Door gemeente gesubsidieerde plaatsen.
(Tijdelijk) niet bezette plaatsen
Buiten/naschoolse opvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar voor
en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije (mid)dagen
en de schoolvakanties.
Totaal buiten/naschoolse opvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar voor
en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije (mid)dagen
en de schoolvakanties.
Bedrijfsplaatsen
Door bedrijf betaalde plaatsen.
Particuliere plaatsen
Door ouder betaalde plaatsen.
SZW-plaatsen
Kinderopvang alleenstaande ouders.
SZW = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Gemeente-plaatsen
Door gemeente gesubsidieerde plaatsen.
(Tijdelijk) niet bezette plaatsen
Personeel
Werkzame personen
- personeel op eigen loonlijst;
- uitzendkrachten en overig ingeleend personeel;
- vrijwilligers.
Peildatum is 31 december.
Totaal werkzame personen
Totaal werkzame personen incl. personeel dat uitgeleend was aan derden.
Totaal (excl. uitgeleend personeel)
Totaal werkzame personen excl. personeel dat uitgeleend was aan derden.
Personeel in loondienst
Inclusief:
- I/D-ers (in- en uitstroombanen voor langdurig werklozen voorheen
Melkertbanen);
- oproepkrachten;
- stagiaires met loon en
- WIW-werkervaringsplaatsen (Wet Inschakeling Werkzoekenden).
Totaal personeel in loondienst
Inclusief:
- I/D-ers (in- en uitstroombanen voor langdurig werklozen voorheen
Melkertbanen);
- oproepkrachten;
- stagiaires met loon en
- WIW-werkervaringsplaatsen (Wet Inschakeling Werkzoekenden).
Uitvoerend agogisch personeel
Opvoedings- en vormingswerk.
Leidinggevend personeel
- directie;
- management en
- staffunctionarissen.
Uitvoerend/leidinggevend personeel
Een combinatie van uitvoerend en leidinggevend personeel.
Ondersteunend personeel
- technisch;
- huishoudelijk;
- administratief en
- secretarieel.
Uitzendkrachten en overige inhuur
Zoals:
WIW-ers (Wet Inschakeling Werkzoekenden).
Arbeid niet in loond. (incl. vrijwill)
Arbeid niet in loondienst (incl. vrijwilligers)
- vrijwilligers en
- stagiaires zonder loon die alleen een onkostenvergoeding voor reizen,
koffie, lunch e.d. ontvangen.
Uitgeleend personeel
Dit betreft personeel dat reeds opgenomen is onder personeel in
loondienst.
Fte (loondienst en inhuur)
FTE's = fulltime equivalent, d.w.z. absolute aantal werknemers omgerekend
naar volledige arbeidsjaren.
- personeel op eigen loonlijst;
- uitzendkrachten en overig ingeleend personeel;
Exclusief arbeid niet in loondienst:
- vrijwilligers en
- stagiaires zonder loon die alleen een onkostenvergoeding voor reizen,
koffie, lunch e.d. ontvangen.
Peildatum is 31 december.
Totaal fte (loondienst en inhuur)
Totaal fte's incl. personeel dat uitgeleend was aan derden.
Totaal fte (excl. uitgeleend personeel)
Totaal fte's excl. personeel dat uitgeleend was aan derden.
Personeel in loondienst
Inclusief:
- I/D-ers (in- en uitstroombanen voor langdurig werklozen voorheen
Melkertbanen);
- oproepkrachten;
- stagiaires met loon en
- WIW-werkervaringsplaatsen (Wet Inschakeling Werkzoekenden).
Totaal personeel in loondienst
Inclusief:
- I/D-ers (in- en uitstroombanen voor langdurig werklozen voorheen
Melkertbanen);
- oproepkrachten;
- stagiaires met loon en
- WIW-werkervaringsplaatsen (Wet Inschakeling Werkzoekenden).
Uitvoerend agogisch personeel
Opvoedings- en vormingswerk.
Leidinggevend personeel
- directie;
- management en
- staffunctionarissen.
Uitvoerend/leidinggevend personeel
Een combinatie van uitvoerend en leidinggevend personeel.
Ondersteunend personeel
Technisch, huishoudelijk, administratief en secretarieel personeel.
Ingehuurd minus uitgeleend personeel
Verschil tussen enerzijds uitzendkrachten en ingehuurd personeel (in
fte's) anderzijds uitgeleend personeel in loondienst (in fte's).
Totaal fte naar werksoort
Gebaseerd op globale inschattingen door de welzijnsinstellingen voor
elke werksoort van het aandeel (in procenten) in het totaal aantal fte's.
Leidinggevend en ondersteunend personeel is toegerekend aan de
werksoorten.
Niet inbegrepen zijn:
- arbeid niet in loondienst;
- uitgeleend personeel.
Totaal naar werksoort
Kinderopvang
- dagopvang;
- buiten/naschoolse opvang en
- gastouderopvang.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans tijdens 2
dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Welzijnswerk ouderen
Sociaal-cultureel werk
Lokaal welzijnswerk inclusief:
- allochtonenwerk;
- buurtwerk;
- jongerenwerk,
- opbouwwerk;
- sociale activering en
- vluchtelingenwerk.
Algemeen maatschappelijk werk
Overige werksoorten
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsvoering.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit dienstverlening
Betalingen voor dienstverlening die rechtstreeks in rekening worden
gebracht door:
- bedrijven en instellingen,
- particulieren (waaronder eigen bijdragen van deelnemers en entreegel-
den). Niet meetellen: betalingen door gemeenten aan instellingen waarvoor
productie-afspraken e.d. worden gemaakt in prestatiecontracten (zie sub-
sidies).
Totaal opbrengsten uit dienstverlening
Bijdragen van bedrijven en instellingen
Bijdragen van particulieren
Waaronder:
- eigen bijdragen van deelnemers en
- entreegelden.
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies, vergoedingen voor uitgeleend personeel en overige bedrijfsop-
brengsten niet eerder genoemd.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Loonkostensubsidies
Waaronder: subsidie in- en doorstroombanen.
Andere overheidssubsidies
Andere betalingen om niet door overheidsinstanties (gemeenten, provin-
cies en rijk) met als doel beïnvloeding van productie of beloning
van productiefactoren of verlaging van exploitatielasten; van belang is
dat hiervoor geen tegenprestatie naar de overheid toe vereist is, maar
naar bedrijven en particulieren; wel meetellen: betalingen door gemeenten
aan instellingen waarvoor productie-afspraken e.d. worden gemaakt in
prestatiecontracten (zie subsidies).
Overige subsidies/inkomensoverdrachten
Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g.
Vergoedingen voor uitgeleend personeel en overige bedrijfsopbrengsten niet
eerder genoemd.
Bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt voor de normale bedrijfsvoering.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Arbeidskosten:
- bruto lonen salarissen van personeel (incl. I/D-ers, oproepkrachten,
stagiaires met loon, WIW-werkervaringsplaatsen) op de eigen loonlijst;
- pensioenlasten t.l.v. de werkgever van personeel op de eigen loonlijst
(incl. VUT-premies) en
- sociale lasten t.l.v. de werkgever van personeel op de eigen loonlijst.
Andere personeelskosten
- betalingen voor uitzendkrachten en gedetacheerden (zoals WIW-ers);
- vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid (uitsluitend
vrijwilligers, stagiaires zonder loon) en
- andere personeelskosten (waaronder kosten voor opleiding, werving en
selectie, arbo, werkkleding, kinderopvang en kantine).
Afschrijvingen vaste activa
Afschrijving op materiële en immateriële activa.
Overige bedrijfslasten
Alle niet eerder genoemde bedrijfslasten, waaronder huisvestingskosten,
kosten verbruik van goederen bij activiteiten, organisatiekosten.
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.
Financiële baten
Rentebaten.
Financiële lasten
Rentelasten.
Financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Onttrekkingen voorzieningen
Toevoegingen voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen zoals reorganisatiefondsen, onderhouds-
reserves.
Saldo voorzieningen
Verschil tussen onttrekkingen aan voorzieningen en toevoegingen aan
voorzieningen.
Buitengewone baten
Baten van incidentele aard, voortvloeiend uit de activiteiten welke niet
tot de normale bedrijfsvoering behoren, zoals: winst op beleggingen,
winst op verkochte activa. Tevens zijn voor de jaren 2001 en 2002 de
onttrekkingen aan en vrijval van voorzieningen in begrepen.
Buitengewone lasten
Lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit de activiteiten welke niet
tot de normale bedrijfsvoering behoren, zoals: verlies op beleggingen,
verlies op verkochte activa. Tevens zijn voor de jaren 2001 en 2002 de
toevoegingen aan voorzieningen in begrepen.
Buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten.
Resultaat voor belasting
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo voorzieningen en
buitengewoon resultaat.
Dienstverlening naar werksoort
Kinderopvang
- dagopvang;
- buiten/naschoolse opvang en
- gastouderopvang.
Totaal kinderopvang
- dagopvang;
- buiten/naschoolse opvang en
- gastouderopvang.
Deelnemende kinderen dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 gedurende
minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Totaal deeln. kinderen dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 gedurende
minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Op bedrijfsplaatsen
Door bedrijf betaalde plaatsen.
Op particuliere plaatsen
Door ouder betaalde plaatsen.
Op SZW-plaatsen
Kinderopvang alleenstaande ouders.
SZW = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op gemeente-plaatsen
Door gemeente gesubsidieerde plaatsen.
Deeln. kinderen buiten/naschoolseopvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar voor
en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije (mid)dagen
en de schoolvakanties.
Totaal deeln. buiten/naschoolse opvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar voor
en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije (mid)dagen
en de schoolvakanties.
Op bedrijfsplaatsen
Door bedrijf betaalde plaatsen.
Op particuliere plaatsen
Door ouder betaalde plaatsen.
Op SZW-plaatsen
Kinderopvang alleenstaande ouders.
SZW = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op gemeente-plaatsen
Door gemeente gesubsidieerde plaatsen.
Kindkoppelingen gastouderopvang
Schriftelijke overeenkomsten tussen vraagouders en gastouders over de
opvang van één kind.
Deelnemende peuters
Deelnemende peuters aan peuterspeelzaalwerk.
Welzijnswerk ouderen
Deelnemers/bezoekers
Producturen/uitvoeringsuren
Directe uren exclusief overhead zoals werkoverleg.
Sociaal-cultureel werk
Lokaal welzijnswerk inclusief:
- allochtonenwerk;
- buurtwerk;
- jongerenwerk;
- opbouwwerk;
- sociale activering en
- vluchtelingenwerk.
Deelnemers/bezoekers
Producturen/uitvoeringsuren
Directe uren exclusief overhead zoals werkoverleg.
Algemeen maatschappelijk werk
Cliënten
Cliëntdossiers
Dossier, bestaande uit één of meer personen (cliënten) die als eenheid
hulp ontvangen, dat in het verslagjaar in behandeling was.