Post-initieel onderwijs, levenlang leren; achtergrondkenmerken, 1995-2009


Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het post-initieel onderwijs en het levenlang leren onderscheiden naar persoons- en arbeidsmarktkenmerken en niveau van de opleiding. Daarnaast wordt de deelname aan het post-initieel onderwijs nog onderscheiden naar soort opleiding, bekostiging en motivatie voor de opleiding.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2008 zijn definitief en die van 2009 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 februari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

De statistiek Post-initieel onderwijs is vanwege bezuinigingen beëindigd.

Post-initieel onderwijs, levenlang leren; achtergrondkenmerken, 1995-2009

Achtergrondkenmerken Perioden Deelname absoluutTotaalAlle opleidingen (x 1 000) Deelname absoluutRegulierTotaal regulier (x 1 000) Deelname absoluutNiet-regulierTotaal niet-regulier (x 1 000) Deelname relatiefTotaalAlle opleidingen (%) Deelname relatiefRegulierTotaal regulier (%) Deelname relatiefNiet-regulierTotaal niet regulier (%) Deelname relatiefNiet-regulierNiet-regulier lang (%) Deelname relatiefNiet-regulierNiet-regulier kort (%) Post-initieel onderwijs, 15-64 jaarStudierichtingAlgemeen (%) Post-initieel onderwijs, 15-64 jaarStudierichtingOnderwijs en humaniora (%) Post-initieel onderwijs, 15-64 jaarStudierichtingWiskunde, natuur en techniek (%) Post-initieel onderwijs, 15-64 jaarStudierichtingMedisch (%) Post-initieel onderwijs, 15-64 jaarStudierichtingEconomisch, administratief, commercieel (%)
Totaal alle persoonskenmerken 2009* 1.475 390 1.085 15,5 4,1 11,4 2,9 8,6 2 23 13 11 25
Mannen 2009* 707 178 529 14,9 3,7 11,1 2,5 8,7 2 16 23 5 30
Vrouwen 2009* 768 212 556 16,2 4,5 11,7 3,2 8,5 2 28 5 15 21
Autochtoon 2009* 1.151 274 877 15,0 3,6 11,4 2,8 8,6 2 18 13 11 27
Niet-westers allochtoon 2009* 186 78 108 19,3 8,1 11,3 3,0 8,2 3 45 12 7 18
Westers allochtoon 2009* 129 35 94 15,8 4,3 11,5 3,0 8,5 2 27 10 11 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens