Bedrijfsongevallen naar persoons- en bedrijfskenmerken

Bedrijfsongevallen naar persoons- en bedrijfskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Totaal bevolking >=4 uur werkzaam pw (x 1000) Bedrijfsongevallen (absoluut) Totaal personen: één of meer ongevallen (x 1000) Bedrijfsongevallen (absoluut) Totaal aantal letsels (x 1000) Bedrijfsongevallen (percentages) Totaal personen: één of meer ongevallen (%) Bedrijfsongevallen (percentages) Niet gedefinieerd letsel (% vd personen met een bedrijfsongeval)
Totaal persoonskenmerken 2000/2002 7.705 151 161 2,0 19,5
Totaal persoonskenmerken 2003/2005 7.665 141 150 1,8 19,7
Mannen 2000/2002 4.394 115 122 2,6 19,4
Mannen 2003/2005 4.268 105 112 2,5 19,5
Vrouwen 2000/2002 3.312 37 39 1,1 19,8
Vrouwen 2003/2005 3.397 36 37 1,0 20,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bedrijfsongevallen en personen met bedrijfsongevallen naar geslacht,
leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, arbeidsduur, beroepsniveau en
bedrijfsindeling, weergegeven als driejaarsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/2002.
Frequentie: eenmalig

Gewijzigd op 19 september 2007:
Met ingang van 2004 worden door het CBS de typeringen naar economische
activiteit in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) automatisch gegenereerd
tijdens het veldinterview. Medio 2007 is deze methode geëvalueerd. Uit deze
evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van deze typeringen onvoldoende is.
Daarom zijn met onmiddellijke ingang alle bedrijfstyperingen uit de EBB
StatLine-tabellen verwijderd.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen 2007.

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking >=4 uur werkzaam pw
Totaal bevolking >= 4 uur werkzaam per week.
Bedrijfsongevallen (absoluut)
Een bedrijfsongeval is een plotseling optredende, ongewilde en
onvoorziene gebeurtenis die resulteert in fysiek letsel en waarbij geen
sprake is van opzettelijk geweld of voedselvergiftiging. Voor een
bedrijfsongeval geldt daarnaast dat het ongeval door of tijdens de
uitoefening van betaalde arbeid plaatsvindt, met uitzondering van een
ongeval dat plaatsvindt van of naar het werk. Ongevallen die op de weg
gebeuren tijdens het werk worden wel meegerekend.
Totaal personen: één of meer ongevallen
Totaal aantal personen met één of meer bedrijfsongevallen.
Totaal aantal letsels
Alleen letsels opgelopen bij het laatste bedrijfsongeval, worden gemeten.
Het totaal aantal letsels komt niet overeen met het aantal personen dat
één of meer ongevallen heeft gehad omdat personen meerdere letsels
opgelopen kunnen hebben bij het laatste bedrijfsongeval.
Bedrijfsongevallen (percentages)
Een bedrijfsongeval is een plotseling optredende, ongewilde en
onvoorziene gebeurtenis die resulteert in fysiek letsel en waarbij geen
sprake is van opzettelijk geweld of voedselvergiftiging. Voor een
bedrijfsongeval geldt daarnaast dat het ongeval door of tijdens de
uitoefening van betaalde arbeid plaatsvindt, met uitzondering van een
ongeval dat plaatsvindt van of naar het werk. Ongevallen die op de weg
gebeuren tijdens het werk worden wel meegerekend.
Totaal personen: één of meer ongevallen
Totaal personen met één of meer bedrijfsongeval(len) in procenten van het
totaal aantal personen tussen 15 en 64 jaar dat 4 uur of meer per week
werkt.
De verschillende letsels tellen niet op tot 100%, maar tot meer dan 100%,
omdat personen meerdere letsels kunnen opgeven.
Alleen letsels opgelopen bij het laatste bedrijfsongeval, worden gemeten.
Niet gedefinieerd letsel