Bedrijfsongevallen naar persoons- en bedrijfskenmerken


Bedrijfsongevallen en personen met bedrijfsongevallen naar geslacht,
leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, arbeidsduur, beroepsniveau en
bedrijfsindeling, weergegeven als driejaarsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/2002.
Frequentie: eenmalig

Gewijzigd op 19 september 2007:
Met ingang van 2004 worden door het CBS de typeringen naar economische
activiteit in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) automatisch gegenereerd
tijdens het veldinterview. Medio 2007 is deze methode geëvalueerd. Uit deze
evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van deze typeringen onvoldoende is.
Daarom zijn met onmiddellijke ingang alle bedrijfstyperingen uit de EBB
StatLine-tabellen verwijderd.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen 2007.

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bedrijfsongevallen naar persoons- en bedrijfskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Totaal bevolking >=4 uur werkzaam pw (x 1000) Bedrijfsongevallen (absoluut)Totaal personen: één of meer ongevallen (x 1000) Bedrijfsongevallen (absoluut)Totaal aantal letsels (x 1000) Bedrijfsongevallen (percentages)Totaal personen: één of meer ongevallen (%) Bedrijfsongevallen (percentages)Niet gedefinieerd letsel (% vd personen met een bedrijfsongeval)
Totaal persoonskenmerken 2000/2002 7.705 151 161 2,0 19,5
Totaal persoonskenmerken 2003/2005 7.665 141 150 1,8 19,7
Mannen 2000/2002 4.394 115 122 2,6 19,4
Mannen 2003/2005 4.268 105 112 2,5 19,5
Vrouwen 2000/2002 3.312 37 39 1,1 19,8
Vrouwen 2003/2005 3.397 36 37 1,0 20,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens