Dienstverlening landbouw; arbeids- en financiële gegevens, 2001-2005


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Dienstverlening landbouw de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen
daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal
branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2001 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Dienstverlening landbouw; arbeids- en financiële gegevens, 2001-2005

Grootteklasse Perioden Bedrijven (aantal) ArbeidWerkzame personen eind september (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatSaldo financieel resultaat (mln euro) Saldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaatSaldo buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
Alle bedrijven 2001 6.115 34,1 2.639 2.352 287 -39 -2 13 260
Alle bedrijven 2002 6.725 35,5 2.873 2.524 349 -37 1 10 323
Alle bedrijven 2003 6.925 33,7 2.638 2.320 318 -35 2 6 289
Alle bedrijven 2004 7.060 31,5 2.717 2.386 331 -38 0 12 305
Alle bedrijven 2005 7.355 34,4 2.873 2.547 327 -37 -1 22 311
0 tot 10 werkzame personen 2001 5.660 17,4 1.301 1.068 233 -30 1 14 219
0 tot 10 werkzame personen 2002 6.260 18,0 1.395 1.141 254 -33 -1 12 232
0 tot 10 werkzame personen 2003 6.475 17,2 1.290 1.056 234 -27 1 3 212
0 tot 10 werkzame personen 2004 6.620 16,2 1.357 1.114 243 -26 -1 10 226
0 tot 10 werkzame personen 2005 6.915 18,3 1.442 1.191 252 -28 0 18 241
10 of meer werkzame personen 2001 455 16,8 1.338 1.284 54 -8 -3 -1 41
10 of meer werkzame personen 2002 465 17,5 1.478 1.383 95 -4 2 -2 91
10 of meer werkzame personen 2003 445 16,5 1.347 1.264 82 -8 1 1 77
10 of meer werkzame personen 2004 440 15,2 1.360 1.272 88 -11 1 3 80
10 of meer werkzame personen 2005 440 16,1 1.431 1.356 75 -9 -1 5 70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens