Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Energie- en waterleidingbedrijven de
volgende uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2001 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) ArbeidWerkzame personen eind september (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
E Openbare voorzieningsbedrijven 2001 340 35,2 25.794 23.515 2.279
E Openbare voorzieningsbedrijven 2002 395 32,6 27.761 25.723 2.038
E Openbare voorzieningsbedrijven 2003 445 32,7 28.386 26.582 1.804
E Openbare voorzieningsbedrijven 2004 470 32,7 29.925 27.996 1.929
E Openbare voorzieningsbedrijven 2005 515 31,7 31.153 28.414 2.740
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2001 315 28,0 24.166 22.199 1.968
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2002 370 25,7 26.096 24.322 1.775
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2003 415 26,1 26.676 25.176 1.500
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2004 445 26,3 28.260 26.640 1.620
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2005 490 25,5 29.459 26.991 2.468
41 Waterleidingbedrijven 2001 25 7,2 1.627 1.316 311
41 Waterleidingbedrijven 2002 25 6,9 1.664 1.401 263
41 Waterleidingbedrijven 2003 30 6,6 1.710 1.406 304
41 Waterleidingbedrijven 2004 25 6,4 1.665 1.356 309
41 Waterleidingbedrijven 2005 25 6,2 1.694 1.423 272
Bron: CBS.
Verklaring van tekens