Verzorgingshuizen; capaciteit, bewoners, personeel, exploitatie, 1995-2005

Bewerk tabel
Capaciteit, externe dienstverlening, bewoners, personeel en
exploitatiegegevens.
1995 - 2005.
Gewijzigd op 18 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Verzorgingshuizen; capaciteit, bewoners, personeel, exploitatie, 1995-2005

Perioden CapaciteitTotaal aantal instellingen (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasseTotaal aantal vestigingen (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasseMinder dan 25 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse25-49 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse50-74 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse75-99 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse100-149 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse150-199 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse200-249 bewoners (absoluut) CapaciteitAantal vestigingen naar grootteklasse250 en meer bewoners (absoluut) CapaciteitVerzorgings- en andere plaatsenTotaal verzorgings- en andere plaatsen (absoluut) CapaciteitVerzorgings- en andere plaatsenVerzorgingsplaatsen (absoluut) CapaciteitVerzorgings- en andere plaatsenZiekenbedden (absoluut) CapaciteitBedden op niet-erkende verpleegafdeling (absoluut) CapaciteitAppartementenTotaal appartementen (absoluut) CapaciteitAppartementenEenpersoons (absoluut) CapaciteitAppartementenMeerpersoons (absoluut) CapaciteitAfzonderlijke zorgwoningen (absoluut) DienstverleningVestigingen naar type dienstverleningTotaal aantal vestigingen (absoluut) DienstverleningVestigingen naar type dienstverleningKortdurende opname (%) DienstverleningVestigingen naar type dienstverleningDagverzorging, -opvang (%) DienstverleningVestigingen naar type dienstverleningNachtverzorging, -opvang (%) DienstverleningVestigingen naar type dienstverleningMaaltijdverstrekking (%) DienstverleningVestigingen naar type dienstverleningAansluiting op alarmsysteem (%) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Duurzaam verblijfAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Duurzaam verblijfAantal verzorgingsdagen (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Kortdurende opnameAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Kortdurende opnameAantal verzorgingsdagen (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Dagverzorging, -opvangAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Dagverzorging, -opvangAantal verzorgingsdagen (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Nachtverzorging, -opvangAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Nachtverzorging, -opvangAantal verzorgingsnachten (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Extramurale verzorgingAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Extramurale verzorgingAantal verzorgingsuren (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Extramurale verplegingAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Extramurale verplegingAantal verzorgingsuren (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Extramurale begeleidingAantal personen (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Extramurale begeleidingAantal verzorgingsuren (x 1 000) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.MaaltijdverstrekkingGemiddeld per dag (x 100) Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.MaaltijdverstrekkingAantal personen (x 100) DienstverleningDienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.Op alarmsysteem aangesloten woningen (x 100) BewonersNaar geslachtTotaal mannen en vrouwen (absoluut) BewonersNaar geslachtMannen (absoluut) BewonersNaar geslachtVrouwen (absoluut) BewonersMet/zonder indicatie verzorg.huisTotaal met/zonder indicatie verzorg.huis (absoluut) BewonersMet/zonder indicatie verzorg.huisMet indicatie verzorgingshuis (absoluut) BewonersMet/zonder indicatie verzorg.huisZonder indicatie verzorgingshuis (absoluut) Mate van validiteit naar geslachtPraktisch volledig bedlegerigTotaal mannen en vrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtPraktisch volledig bedlegerigMannen (%) Mate van validiteit naar geslachtPraktisch volledig bedlegerigVrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet bedlegerig, volledig hulpbehoevendTotaal mannen en vrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet bedlegerig, volledig hulpbehoevendMannen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet bedlegerig, volledig hulpbehoevendVrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet bedlegerig, deels hulpbehoevendTotaal mannen en vrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet bedlegerig, deels hulpbehoevendMannen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet bedlegerig, deels hulpbehoevendVrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet lichamelijk hulpbehoevendTotaal mannen en vrouwen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet lichamelijk hulpbehoevendMannen (%) Mate van validiteit naar geslachtNiet lichamelijk hulpbehoevendVrouwen (%) Verloop naar geslachtBijgekomen bewonersTotaal bijgekomen bewoners (absoluut) Verloop naar geslachtBijgekomen bewonersMannen (absoluut) Verloop naar geslachtBijgekomen bewonersVrouwen (absoluut) Verloop naar geslachtVertrokken bewonersTotaal vertrokken bewoners (absoluut) Verloop naar geslachtVertrokken bewonersMannen (absoluut) Verloop naar geslachtVertrokken bewonersVrouwen (absoluut) Verloop naar geslachtOverleden bewonersTotaal overleden bewoners (absoluut) Verloop naar geslachtOverleden bewonersMannen (absoluut) Verloop naar geslachtOverleden bewonersVrouwen (absoluut) BewonersInstroom naar herkomstTotaal bijgekomen (absoluut) Instroom naar herkomstAfkomstig uit:Eigen omgeving (%) Instroom naar herkomstAfkomstig uit:Woning behorend bij verzorgingshuis (%) Instroom naar herkomstAfkomstig uit:Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis (%) Instroom naar herkomstAfkomstig uit:Ander verzorgingshuis (%) Instroom naar herkomstAfkomstig uit:Verpleeghuis (%) BewonersUitstroom naar bestemmingTotaal vertrokken (absoluut) Uitstroom naar bestemmingVertrokken naar:Eigen woning (%) Uitstroom naar bestemmingVertrokken naar:Woning behorend bij verzorgingshuis (%) Uitstroom naar bestemmingVertrokken naar:Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis (%) Uitstroom naar bestemmingVertrokken naar:Ander verzorgingshuis (%) Uitstroom naar bestemmingVertrokken naar:Verpleeghuis (%) Personeel in loondienst (excl.oproepkr.)Werkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) Personeel in loondienst (excl.oproepkr.)Werkzame personenVolledige weektaak (absoluut) Personeel in loondienst (excl.oproepkr.)Werkzame personenGedeeltelijke weektaak (absoluut) PersoneelPersoneel in loondienst (excl.oproepkr.)Fte's (absoluut) PersoneelOproepkrachtenWerkzame personen (absoluut) PersoneelOproepkrachtenUren (absoluut) PersoneelOproepkrachtenFte's (absoluut) Personeel niet in loondienstTotaal personeel niet in loondienstWerkzame personen (absoluut) Personeel niet in loondienstTotaal personeel niet in loondienstUren (absoluut) Personeel niet in loondienstUitzendkrachten verpleging en verzorgingWerkzame personen (absoluut) Personeel niet in loondienstUitzendkrachten verpleging en verzorgingUren (absoluut) Personeel niet in loondienstOverige uitzendkrachtenWerkzame personen (absoluut) Personeel niet in loondienstOverige uitzendkrachtenUren (absoluut) Personeel niet in loondienstOverig personeel niet in loondienstWerkzame personen (absoluut) Personeel niet in loondienstOverig personeel niet in loondienstUren (absoluut) PersoneelStagiairesWerkzame personen (absoluut) PersoneelStagiairesUren (absoluut) PersoneelVrijwilligersWerkzame personen (absoluut) PersoneelVrijwilligersUren (absoluut) Verlies- en winstrekeningTotaal resultaat voor belastingen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatTotaal bedrijfsresultaat (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten dienstverleningTotaal opbrengsten dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengsten dienstverleningOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Opbrengsten dienstverleningOverige opbrengsten dienstverleningTotaal overige opbrengsten dienstverl. (mln euro) Opbrengsten dienstverleningOverige opbrengsten dienstverleningOpbrengsten zorg andere instell. (mln euro) Opbrengsten dienstverleningOverige opbrengsten dienstverleningEigen betalingen van cliënten (mln euro) Opbrengsten dienstverleningOverige opbrengsten dienstverleningOpbrengsten overige zorgverlening (mln euro) Opbrengsten dienstverleningOverige opbrengsten dienstverleningOpbrengsten overige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenTotaal subsidies en bijdragen (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenLoonkostensubsidies (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenWBO-subsidie (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenAndere overheidssubsidies (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragenOverige subsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenWerkg.aand. soc. voorz./ov. soc. lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijv. op (im)materiële vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOpleidingskn. en overige personeelskn. (mln euro) Overige bedrijfslastenKn. van voeding en and. hotelm. kn.Totaal kn. voeding en and. hotelm. kn. (mln euro) Overige bedrijfslastenKn. van voeding en and. hotelm. kn.Kosten voeding (mln euro) Overige bedrijfslastenKn. van voeding en and. hotelm. kn.Andere hotelmatige kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenAlgemene kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCliënt-/bewonergebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenTerrein- en gebouwgebonden kostenTotaal terrein- en gebouwgebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenTerrein- en gebouwgebonden kostenEnergiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenTerrein- en gebouwgebonden kostenOnderhoudskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuur en operationele leasing kap. goed. (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatTotaal financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenTotaal saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenOnttrekkingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatTotaal buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningWettelijk budget aanvaardbare kostenTotaal wett. budget aanvaardbare kosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningWettelijk budget aanvaardbare kostenDuurzaam verblijf (mln euro) Verlies- en winstrekeningWettelijk budget aanvaardbare kostenKortdurend verblijf dag/nachtverzorging (mln euro) Verlies- en winstrekeningWettelijk budget aanvaardbare kostenExtramurale en overige zorg (mln euro) Verlies- en winstrekeningOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieringsverschil boekjaar (mln euro)
1995 . 1.425 57 184 396 314 323 100 30 21 127.838 125.491 2.347 202 115.926 106.641 9.285 48.194 1.425 87 53 18 75 66 . . 219 729 159 . 6 . . . . . . . 484 . 594 117.491 24.904 92.587 117.491 . . 4,6 4,3 4,7 23,1 20,7 23,8 40,5 38,3 41,0 31,8 36,7 30,5 25.082 6.592 18.490 6.556 . . . . . 25.082 83 7 3 4 3 6.556 7 - 4 15 74 83.708 16.989 66.719 50.201 17.712 5.932.467 2.852 7.074 2.553.517 3.864 666.420 873 163.988 2.337 1.723.109 12.521 4.697.104 50.253 4.981.313 17 183 2.427 1.040 62 978 54 924 . . 1.386 1.365 14 1.333 14 4 21 2.244 1.287 . . . 108 849 113 76 37 229 169 60 104 11 169 86 83 215 8 -160 14 174 . . . -6 5 11 62 11 16 35 62 0
1996 . 1.404 54 194 389 325 313 84 30 15 123.042 121.004 2.039 145 112.196 103.547 8.650 50.902 1.404 83 50 18 70 54 . . 241 575 165 . 3 . . . . . . . 517 . 625 113.033 23.778 89.255 113.033 . . 4,9 4,6 5,0 24,7 22,4 25,3 41,0 38,5 41,6 29,4 34,6 28,1 25.074 6.613 18.461 6.382 1.292 5.090 21.201 6.059 15.142 25.074 83 7 3 4 3 6.382 7 - 3 15 75 83.429 15.704 67.725 49.666 18.473 5.875.757 2.825 7.552 2.717.279 4.181 483.312 965 177.426 2.406 2.056.541 12.145 3.745.927 53.040 5.107.033 -2 161 2.435 1.050 74 976 57 919 . . 1.384 1.358 17 1.323 13 5 26 2.274 1.303 . . . 107 863 115 77 38 230 170 60 108 13 175 92 83 214 8 -159 14 173 . . . -3 6 10 74 5 18 52 74 0
1997 . 1.394 61 204 416 307 292 78 26 10 117.309 116.323 986 . 109.586 100.752 8.835 51.690 1.394 86 45 11 72 68 . . 241 701 150 . 6 . . . . . . . 500 . 646 111.719 23.747 87.972 111.719 . . 4,9 4,5 5,0 25,0 22,8 25,6 42,3 39,4 43,1 27,8 33,3 26,3 25.735 6.931 18.804 6.239 1.227 5.012 20.967 6.142 14.825 25.735 84 7 3 3 4 6.239 7 - 3 12 77 86.103 15.686 70.417 51.707 19.052 5.590.580 2.688 9.782 3.180.023 6.112 604.596 1.001 223.712 2.669 2.351.715 11.782 3.458.650 56.699 5.513.488 18 187 2.483 2.430 2.361 69 56 13 . . 52 30 14 0 11 4 22 2.296 1.316 . . . 109 871 117 78 39 231 167 64 113 13 172 91 81 217 8 -162 14 176 . . . -7 6 12 2.361 2.242 29 91 2.361 0
1998 . 1.380 53 213 429 307 278 73 21 6 114.250 112.815 1.435 . 106.381 97.813 8.574 . 1.380 88 47 12 73 70 . . 266 787 174 . 17 . . . . . . . 546 . 661 107.806 23.110 84.695 107.806 . . 5,2 4,7 5,4 26,4 23,0 27,3 43,2 41,1 43,7 25,5 31,2 23,9 25.598 6.855 18.743 6.027 1.276 4.751 21.551 6.135 15.416 25.598 83 6 2 4 4 6.027 8 - 2 14 77 86.647 14.783 71.864 52.462 16.689 5.195.065 3.010 9.809 3.540.763 6.176 794.313 1.113 155.614 2.520 2.590.836 11.640 3.461.805 57.529 5.943.439 9 184 2.605 2.544 2.470 74 65 9 . . 61 34 17 0 11 5 27 2.421 1.402 . . . 111 909 124 83 41 246 178 68 121 16 173 90 83 220 8 -164 15 179 . . . -10 7 17 2.470 2.315 41 114 2.470 0
1999 . 1.366 46 208 423 311 279 75 18 6 112.441 111.372 1.069 . 105.636 95.664 9.972 54.923 1.366 87 47 10 72 70 . . 281 755 208 . 16 . . . . . . . 575 . 669 107.065 22.577 84.488 107.065 . . 5,3 5,8 5,2 26,2 25,1 26,5 45,7 42,9 46,5 22,7 26,1 21,8 26.333 6.879 19.454 6.394 1.324 5.070 21.888 6.079 15.809 26.333 87 6 2 2 4 6.394 6 - 1 15 78 89.797 13.887 75.910 53.893 11.985 3.597.701 2.084 13.333 3.449.339 7.441 900.314 2.037 289.271 3.855 2.259.754 . . . . 8 183 2.745 2.673 2.590 83 72 11 . . 72 38 23 0 8 6 34 2.562 1.500 . . . 117 945 127 80 47 268 196 73 124 16 173 88 86 227 9 -166 12 178 . . . -8 9 18 2.590 2.386 50 154 2.590 0
2000 . 1.352 45 228 402 324 264 67 16 6 110.669 109.646 1.023 . 103.805 93.384 10.421 54.745 1.353 88 49 11 72 72 . . 275 764 209 . 16 . . . . . . . 588 . 675 104.113 22.188 81.925 104.113 . . 5,4 5,9 5,2 25,5 24,2 25,9 46,7 44,1 47,4 22,4 25,8 21,5 26.800 7.099 19.701 7.132 1.460 5.672 21.569 5.918 15.651 26.800 87 5 1 2 3 7.132 8 - 1 16 75 91.163 13.711 77.457 54.333 12.241 3.682.602 2.132 13.257 3.390.357 7.923 1.156.213 1.605 229.668 3.729 2.004.476 10.657 3.020.411 57.916 6.402.625 2 177 2.892 2.815 2.727 88 76 12 . . 77 46 26 0 10 11 31 2.714 1.570 . . . 124 1.021 142 88 54 301 218 82 135 21 182 93 89 227 13 -153 13 166 . . . -22 9 30 2.727 2.496 54 177 2.727 0
2001 . 1.346 44 218 415 314 260 75 14 6 109.885 108.864 1.021 . 101.375 92.382 8.993 56.066 1.346 88 50 11 70 71 . . 281 774 204 . 16 . . . . . . . 575 . 667 102.920 22.075 80.845 102.920 . . 5,7 5,5 5,7 25,8 23,2 26,5 47,3 46,6 47,6 21,2 24,7 20,2 26.808 7.176 19.632 6.861 1.434 5.427 21.668 5.764 15.904 26.808 86 6 1 2 5 6.861 10 - 1 14 75 95.058 13.973 81.085 55.809 12.733 3.750.592 2.170 13.346 3.427.614 8.068 1.185.630 1.612 227.850 3.666 2.014.134 10.523 2.801.438 60.739 6.540.602 10 172 3.065 2.977 2.885 92 80 12 . . 87 51 27 0 12 12 36 2.892 1.674 . . . 141 1.076 161 95 66 317 228 89 135 22 185 102 83 248 7 -144 18 162 . . . -19 10 29 2.885 2.608 72 206 2.885 0
2002 . 1.342 42 216 424 303 270 67 14 6 108.933 107.944 989 . 100.415 91.664 8.751 58.513 1.342 89 53 11 70 69 1.325 38.624 294 890 226 1.312 16 15 746 5.254 173 875 174 1.368 588 716 673 102.088 22.012 80.077 102.088 100.813 1.275 . . . . . . . . . . . . 27.237 . . 7.116 . . 20.690 . . 27.237 86 5 2 3 4 7.116 11 1 1 13 74 104.392 15.102 89.290 61.442 12.825 3.792.106 2.194 13.256 3.465.382 8.053 1.192.457 1.656 228.567 3.546 2.044.358 10.261 2.830.598 61.255 6.797.363 115 225 3.819 3.650 3.291 359 192 3 77 87 169 79 53 0 12 13 90 3.594 2.117 1.727 72 318 176 1.302 166 93 73 396 286 110 199 25 220 119 100 279 18 -122 25 147 . . . 12 21 9 3.291 2.919 90 281 3.291 0
2003 574 . . . . . . . . . 108.163 107.050 1.113 . 101.071 93.310 7.761 54.286 . . . . . . 1.289 38.284 305 924 232 1.333 12 16 651 4.512 155 807 155 1.223 588 698 671 100.797 21.947 78.851 100.797 . . . . . . . . . . . . . . 28.077 . . 7.776 . . 21.478 . . 28.077 85 5 3 3 4 7.776 11 1 5 10 74 108.605 15.098 93.507 64.217 13.716 3.500.712 2.026 13.184 3.610.466 8.097 1.192.538 1.589 218.773 3.498 2.199.155 10.319 2.597.108 60.444 6.624.615 115 239 4.066 3.870 3.400 470 243 11 100 116 195 95 57 0 14 24 100 3.828 2.280 1.808 99 373 194 1.354 193 109 84 419 301 118 192 27 220 122 98 280 23 -128 20 148 . . . 4 10 6 3.400 2.939 106 355 3.400 0
2004* 588 . . . . . . . . . 106.975 105.841 1.134 . 99.225 91.677 7.548 49.202 . . . . . . 1.299 37.579 302 910 . . 12 16 . . . . . . . . . 100.213 22.155 78.058 100.213 . . . . . . . . . . . . . . 29.265 . . 8.056 . . 21.669 . . 29.265 84 5 4 3 4 8.056 10 1 5 11 73 111.529 14.716 96.813 65.504 13.962 3.631.150 2.136 12.963 3.592.466 7.846 1.155.583 1.599 223.450 3.518 2.213.433 10.255 2.598.554 60.136 6.373.466 107 220 4.193 3.996 3.520 476 243 10 91 132 197 83 48 0 11 24 114 3.973 2.360 1.877 127 358 211 1.402 196 108 88 433 311 121 202 27 231 126 106 296 17 -118 19 137 . . . 5 10 5 3.520 3.009 98 413 3.520 0
2005 538 . . . . . . . . . 105.375 104.138 1.237 . 98.010 90.564 7.446 48.469 . . . . . . 1.288 36.997 . . . . . . . . . . . . . . . 98.673 21.836 76.837 98.673 . . . . . . . . . . . . . . 29.843 . . 8.303 . . 21.775 . . 29.843 84 5 3 3 4 8.303 10 1 5 11 73 111.674 14.361 97.313 64.694 13.815 3.571.901 2.101 12.885 3.589.107 7.726 1.126.176 1.557 218.186 3.602 2.244.745 10.473 2.629.432 60.326 6.492.452 134 219 4.268 4.082 3.599 483 221 14 88 160 186 68 42 0 11 15 118 4.050 2.413 1.922 146 345 215 1.421 191 107 84 400 283 117 226 35 236 126 110 313 19 -88 15 103 . . . 3 8 5 3.599 3.069 101 429 3.599 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens