Verzorgingshuizen; capaciteit, bewoners, personeel, exploitatie, 1995-2005

Verzorgingshuizen; capaciteit, bewoners, personeel, exploitatie, 1995-2005

Perioden Capaciteit Totaal aantal instellingen (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse Totaal aantal vestigingen (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse Minder dan 25 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 25-49 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 50-74 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 75-99 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 100-149 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 150-199 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 200-249 bewoners (absoluut) Capaciteit Aantal vestigingen naar grootteklasse 250 en meer bewoners (absoluut) Capaciteit Verzorgings- en andere plaatsen Totaal verzorgings- en andere plaatsen (absoluut) Capaciteit Verzorgings- en andere plaatsen Verzorgingsplaatsen (absoluut) Capaciteit Verzorgings- en andere plaatsen Ziekenbedden (absoluut) Capaciteit Bedden op niet-erkende verpleegafdeling (absoluut) Capaciteit Appartementen Totaal appartementen (absoluut) Capaciteit Appartementen Eenpersoons (absoluut) Capaciteit Appartementen Meerpersoons (absoluut) Capaciteit Afzonderlijke zorgwoningen (absoluut) Dienstverlening Vestigingen naar type dienstverlening Totaal aantal vestigingen (absoluut) Dienstverlening Vestigingen naar type dienstverlening Kortdurende opname (%) Dienstverlening Vestigingen naar type dienstverlening Dagverzorging, -opvang (%) Dienstverlening Vestigingen naar type dienstverlening Nachtverzorging, -opvang (%) Dienstverlening Vestigingen naar type dienstverlening Maaltijdverstrekking (%) Dienstverlening Vestigingen naar type dienstverlening Aansluiting op alarmsysteem (%) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Duurzaam verblijf Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Duurzaam verblijf Aantal verzorgingsdagen (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Kortdurende opname Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Kortdurende opname Aantal verzorgingsdagen (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Dagverzorging, -opvang Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Dagverzorging, -opvang Aantal verzorgingsdagen (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Nachtverzorging, -opvang Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Nachtverzorging, -opvang Aantal verzorgingsnachten (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Extramurale verzorging Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Extramurale verzorging Aantal verzorgingsuren (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Extramurale verpleging Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Extramurale verpleging Aantal verzorgingsuren (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Extramurale begeleiding Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Extramurale begeleiding Aantal verzorgingsuren (x 1 000) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Maaltijdverstrekking Gemiddeld per dag (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Maaltijdverstrekking Aantal personen (x 100) Dienstverlening Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl. Op alarmsysteem aangesloten woningen (x 100) Bewoners Naar geslacht Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Bewoners Naar geslacht Mannen (absoluut) Bewoners Naar geslacht Vrouwen (absoluut) Bewoners Met/zonder indicatie verzorg.huis Totaal met/zonder indicatie verzorg.huis (absoluut) Bewoners Met/zonder indicatie verzorg.huis Met indicatie verzorgingshuis (absoluut) Bewoners Met/zonder indicatie verzorg.huis Zonder indicatie verzorgingshuis (absoluut) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Praktisch volledig bedlegerig Totaal mannen en vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Praktisch volledig bedlegerig Mannen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Praktisch volledig bedlegerig Vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet bedlegerig, volledig hulpbehoevend Totaal mannen en vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet bedlegerig, volledig hulpbehoevend Mannen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet bedlegerig, volledig hulpbehoevend Vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet bedlegerig, deels hulpbehoevend Totaal mannen en vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet bedlegerig, deels hulpbehoevend Mannen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet bedlegerig, deels hulpbehoevend Vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet lichamelijk hulpbehoevend Totaal mannen en vrouwen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet lichamelijk hulpbehoevend Mannen (%) Bewoners Mate van validiteit naar geslacht Niet lichamelijk hulpbehoevend Vrouwen (%) Bewoners Verloop naar geslacht Bijgekomen bewoners Totaal bijgekomen bewoners (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Bijgekomen bewoners Mannen (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Bijgekomen bewoners Vrouwen (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Vertrokken bewoners Totaal vertrokken bewoners (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Vertrokken bewoners Mannen (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Vertrokken bewoners Vrouwen (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Overleden bewoners Totaal overleden bewoners (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Overleden bewoners Mannen (absoluut) Bewoners Verloop naar geslacht Overleden bewoners Vrouwen (absoluut) Bewoners Instroom naar herkomst Totaal bijgekomen (absoluut) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Eigen omgeving (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Woning behorend bij verzorgingshuis (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Ander verzorgingshuis (%) Bewoners Instroom naar herkomst Afkomstig uit: Verpleeghuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Totaal vertrokken (absoluut) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Eigen woning (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Woning behorend bij verzorgingshuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Ander verzorgingshuis (%) Bewoners Uitstroom naar bestemming Vertrokken naar: Verpleeghuis (%) Personeel Personeel in loondienst (excl.oproepkr.) Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel in loondienst (excl.oproepkr.) Werkzame personen Volledige weektaak (absoluut) Personeel Personeel in loondienst (excl.oproepkr.) Werkzame personen Gedeeltelijke weektaak (absoluut) Personeel Personeel in loondienst (excl.oproepkr.) Fte's (absoluut) Personeel Oproepkrachten Werkzame personen (absoluut) Personeel Oproepkrachten Uren (absoluut) Personeel Oproepkrachten Fte's (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Totaal personeel niet in loondienst Werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Totaal personeel niet in loondienst Uren (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Uitzendkrachten verpleging en verzorging Werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Uitzendkrachten verpleging en verzorging Uren (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Overige uitzendkrachten Werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Overige uitzendkrachten Uren (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Overig personeel niet in loondienst Werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel niet in loondienst Overig personeel niet in loondienst Uren (absoluut) Personeel Stagiaires Werkzame personen (absoluut) Personeel Stagiaires Uren (absoluut) Personeel Vrijwilligers Werkzame personen (absoluut) Personeel Vrijwilligers Uren (absoluut) Verlies- en winstrekening Totaal resultaat voor belastingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Totaal bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Totaal opbrengsten dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Overige opbrengsten dienstverlening Totaal overige opbrengsten dienstverl. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Overige opbrengsten dienstverlening Opbrengsten zorg andere instell. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Overige opbrengsten dienstverlening Eigen betalingen van cliënten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Overige opbrengsten dienstverlening Opbrengsten overige zorgverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Overige opbrengsten dienstverlening Opbrengsten overige dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Totaal subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Loonkostensubsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen WBO-subsidie (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Andere overheidssubsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen Overige subsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Werkg.aand. soc. voorz./ov. soc. lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijv. op (im)materiële vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten e.d. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Opleidingskn. en overige personeelskn. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kn. van voeding en and. hotelm. kn. Totaal kn. voeding en and. hotelm. kn. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kn. van voeding en and. hotelm. kn. Kosten voeding (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kn. van voeding en and. hotelm. kn. Andere hotelmatige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Algemene kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Cliënt-/bewonergebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Terrein- en gebouwgebonden kosten Totaal terrein- en gebouwgebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Terrein- en gebouwgebonden kosten Energiekosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Terrein- en gebouwgebonden kosten Onderhoudskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huur en operationele leasing kap. goed. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Totaal financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Totaal saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Onttrekkingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Totaal buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Totaal wett. budget aanvaardbare kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Duurzaam verblijf (mln euro) Verlies- en winstrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Kortdurend verblijf dag/nachtverzorging (mln euro) Verlies- en winstrekening Wettelijk budget aanvaardbare kosten Extramurale en overige zorg (mln euro) Verlies- en winstrekening Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieringsverschil boekjaar (mln euro)
1995 . 1.425 57 184 396 314 323 100 30 21 127.838 125.491 2.347 202 115.926 106.641 9.285 48.194 1.425 87 53 18 75 66 . . 219 729 159 . 6 . . . . . . . 484 . 594 117.491 24.904 92.587 117.491 . . 4,6 4,3 4,7 23,1 20,7 23,8 40,5 38,3 41,0 31,8 36,7 30,5 25.082 6.592 18.490 6.556 . . . . . 25.082 83 7 3 4 3 6.556 7 - 4 15 74 83.708 16.989 66.719 50.201 17.712 5.932.467 2.852 7.074 2.553.517 3.864 666.420 873 163.988 2.337 1.723.109 12.521 4.697.104 50.253 4.981.313 17 183 2.427 1.040 62 978 54 924 . . 1.386 1.365 14 1.333 14 4 21 2.244 1.287 . . . 108 849 113 76 37 229 169 60 104 11 169 86 83 215 8 -160 14 174 . . . -6 5 11 62 11 16 35 62 0
1996 . 1.404 54 194 389 325 313 84 30 15 123.042 121.004 2.039 145 112.196 103.547 8.650 50.902 1.404 83 50 18 70 54 . . 241 575 165 . 3 . . . . . . . 517 . 625 113.033 23.778 89.255 113.033 . . 4,9 4,6 5,0 24,7 22,4 25,3 41,0 38,5 41,6 29,4 34,6 28,1 25.074 6.613 18.461 6.382 1.292 5.090 21.201 6.059 15.142 25.074 83 7 3 4 3 6.382 7 - 3 15 75 83.429 15.704 67.725 49.666 18.473 5.875.757 2.825 7.552 2.717.279 4.181 483.312 965 177.426 2.406 2.056.541 12.145 3.745.927 53.040 5.107.033 -2 161 2.435 1.050 74 976 57 919 . . 1.384 1.358 17 1.323 13 5 26 2.274 1.303 . . . 107 863 115 77 38 230 170 60 108 13 175 92 83 214 8 -159 14 173 . . . -3 6 10 74 5 18 52 74 0
1997 . 1.394 61 204 416 307 292 78 26 10 117.309 116.323 986 . 109.586 100.752 8.835 51.690 1.394 86 45 11 72 68 . . 241 701 150 . 6 . . . . . . . 500 . 646 111.719 23.747 87.972 111.719 . . 4,9 4,5 5,0 25,0 22,8 25,6 42,3 39,4 43,1 27,8 33,3 26,3 25.735 6.931 18.804 6.239 1.227 5.012 20.967 6.142 14.825 25.735 84 7 3 3 4 6.239 7 - 3 12 77 86.103 15.686 70.417 51.707 19.052 5.590.580 2.688 9.782 3.180.023 6.112 604.596 1.001 223.712 2.669 2.351.715 11.782 3.458.650 56.699 5.513.488 18 187 2.483 2.430 2.361 69 56 13 . . 52 30 14 0 11 4 22 2.296 1.316 . . . 109 871 117 78 39 231 167 64 113 13 172 91 81 217 8 -162 14 176 . . . -7 6 12 2.361 2.242 29 91 2.361 0
1998 . 1.380 53 213 429 307 278 73 21 6 114.250 112.815 1.435 . 106.381 97.813 8.574 . 1.380 88 47 12 73 70 . . 266 787 174 . 17 . . . . . . . 546 . 661 107.806 23.110 84.695 107.806 . . 5,2 4,7 5,4 26,4 23,0 27,3 43,2 41,1 43,7 25,5 31,2 23,9 25.598 6.855 18.743 6.027 1.276 4.751 21.551 6.135 15.416 25.598 83 6 2 4 4 6.027 8 - 2 14 77 86.647 14.783 71.864 52.462 16.689 5.195.065 3.010 9.809 3.540.763 6.176 794.313 1.113 155.614 2.520 2.590.836 11.640 3.461.805 57.529 5.943.439 9 184 2.605 2.544 2.470 74 65 9 . . 61 34 17 0 11 5 27 2.421 1.402 . . . 111 909 124 83 41 246 178 68 121 16 173 90 83 220 8 -164 15 179 . . . -10 7 17 2.470 2.315 41 114 2.470 0
1999 . 1.366 46 208 423 311 279 75 18 6 112.441 111.372 1.069 . 105.636 95.664 9.972 54.923 1.366 87 47 10 72 70 . . 281 755 208 . 16 . . . . . . . 575 . 669 107.065 22.577 84.488 107.065 . . 5,3 5,8 5,2 26,2 25,1 26,5 45,7 42,9 46,5 22,7 26,1 21,8 26.333 6.879 19.454 6.394 1.324 5.070 21.888 6.079 15.809 26.333 87 6 2 2 4 6.394 6 - 1 15 78 89.797 13.887 75.910 53.893 11.985 3.597.701 2.084 13.333 3.449.339 7.441 900.314 2.037 289.271 3.855 2.259.754 . . . . 8 183 2.745 2.673 2.590 83 72 11 . . 72 38 23 0 8 6 34 2.562 1.500 . . . 117 945 127 80 47 268 196 73 124 16 173 88 86 227 9 -166 12 178 . . . -8 9 18 2.590 2.386 50 154 2.590 0
2000 . 1.352 45 228 402 324 264 67 16 6 110.669 109.646 1.023 . 103.805 93.384 10.421 54.745 1.353 88 49 11 72 72 . . 275 764 209 . 16 . . . . . . . 588 . 675 104.113 22.188 81.925 104.113 . . 5,4 5,9 5,2 25,5 24,2 25,9 46,7 44,1 47,4 22,4 25,8 21,5 26.800 7.099 19.701 7.132 1.460 5.672 21.569 5.918 15.651 26.800 87 5 1 2 3 7.132 8 - 1 16 75 91.163 13.711 77.457 54.333 12.241 3.682.602 2.132 13.257 3.390.357 7.923 1.156.213 1.605 229.668 3.729 2.004.476 10.657 3.020.411 57.916 6.402.625 2 177 2.892 2.815 2.727 88 76 12 . . 77 46 26 0 10 11 31 2.714 1.570 . . . 124 1.021 142 88 54 301 218 82 135 21 182 93 89 227 13 -153 13 166 . . . -22 9 30 2.727 2.496 54 177 2.727 0
2001 . 1.346 44 218 415 314 260 75 14 6 109.885 108.864 1.021 . 101.375 92.382 8.993 56.066 1.346 88 50 11 70 71 . . 281 774 204 . 16 . . . . . . . 575 . 667 102.920 22.075 80.845 102.920 . . 5,7 5,5 5,7 25,8 23,2 26,5 47,3 46,6 47,6 21,2 24,7 20,2 26.808 7.176 19.632 6.861 1.434 5.427 21.668 5.764 15.904 26.808 86 6 1 2 5 6.861 10 - 1 14 75 95.058 13.973 81.085 55.809 12.733 3.750.592 2.170 13.346 3.427.614 8.068 1.185.630 1.612 227.850 3.666 2.014.134 10.523 2.801.438 60.739 6.540.602 10 172 3.065 2.977 2.885 92 80 12 . . 87 51 27 0 12 12 36 2.892 1.674 . . . 141 1.076 161 95 66 317 228 89 135 22 185 102 83 248 7 -144 18 162 . . . -19 10 29 2.885 2.608 72 206 2.885 0
2002 . 1.342 42 216 424 303 270 67 14 6 108.933 107.944 989 . 100.415 91.664 8.751 58.513 1.342 89 53 11 70 69 1.325 38.624 294 890 226 1.312 16 15 746 5.254 173 875 174 1.368 588 716 673 102.088 22.012 80.077 102.088 100.813 1.275 . . . . . . . . . . . . 27.237 . . 7.116 . . 20.690 . . 27.237 86 5 2 3 4 7.116 11 1 1 13 74 104.392 15.102 89.290 61.442 12.825 3.792.106 2.194 13.256 3.465.382 8.053 1.192.457 1.656 228.567 3.546 2.044.358 10.261 2.830.598 61.255 6.797.363 115 225 3.819 3.650 3.291 359 192 3 77 87 169 79 53 0 12 13 90 3.594 2.117 1.727 72 318 176 1.302 166 93 73 396 286 110 199 25 220 119 100 279 18 -122 25 147 . . . 12 21 9 3.291 2.919 90 281 3.291 0
2003 574 . . . . . . . . . 108.163 107.050 1.113 . 101.071 93.310 7.761 54.286 . . . . . . 1.289 38.284 305 924 232 1.333 12 16 651 4.512 155 807 155 1.223 588 698 671 100.797 21.947 78.851 100.797 . . . . . . . . . . . . . . 28.077 . . 7.776 . . 21.478 . . 28.077 85 5 3 3 4 7.776 11 1 5 10 74 108.605 15.098 93.507 64.217 13.716 3.500.712 2.026 13.184 3.610.466 8.097 1.192.538 1.589 218.773 3.498 2.199.155 10.319 2.597.108 60.444 6.624.615 115 239 4.066 3.870 3.400 470 243 11 100 116 195 95 57 0 14 24 100 3.828 2.280 1.808 99 373 194 1.354 193 109 84 419 301 118 192 27 220 122 98 280 23 -128 20 148 . . . 4 10 6 3.400 2.939 106 355 3.400 0
2004* 588 . . . . . . . . . 106.975 105.841 1.134 . 99.225 91.677 7.548 49.202 . . . . . . 1.299 37.579 302 910 . . 12 16 . . . . . . . . . 100.213 22.155 78.058 100.213 . . . . . . . . . . . . . . 29.265 . . 8.056 . . 21.669 . . 29.265 84 5 4 3 4 8.056 10 1 5 11 73 111.529 14.716 96.813 65.504 13.962 3.631.150 2.136 12.963 3.592.466 7.846 1.155.583 1.599 223.450 3.518 2.213.433 10.255 2.598.554 60.136 6.373.466 107 220 4.193 3.996 3.520 476 243 10 91 132 197 83 48 0 11 24 114 3.973 2.360 1.877 127 358 211 1.402 196 108 88 433 311 121 202 27 231 126 106 296 17 -118 19 137 . . . 5 10 5 3.520 3.009 98 413 3.520 0
2005 538 . . . . . . . . . 105.375 104.138 1.237 . 98.010 90.564 7.446 48.469 . . . . . . 1.288 36.997 . . . . . . . . . . . . . . . 98.673 21.836 76.837 98.673 . . . . . . . . . . . . . . 29.843 . . 8.303 . . 21.775 . . 29.843 84 5 3 3 4 8.303 10 1 5 11 73 111.674 14.361 97.313 64.694 13.815 3.571.901 2.101 12.885 3.589.107 7.726 1.126.176 1.557 218.186 3.602 2.244.745 10.473 2.629.432 60.326 6.492.452 134 219 4.268 4.082 3.599 483 221 14 88 160 186 68 42 0 11 15 118 4.050 2.413 1.922 146 345 215 1.421 191 107 84 400 283 117 226 35 236 126 110 313 19 -88 15 103 . . . 3 8 5 3.599 3.069 101 429 3.599 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Capaciteit, externe dienstverlening, bewoners, personeel en
exploitatiegegevens.
1995 - 2005.
Gewijzigd op 18 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Capaciteit
Totaal aantal instellingen
Rechtspersoon met een toelating voor het verlenen van intramurale
verzorgingshuiszorg aan ouderen.
Als gevolg van de overgang vanaf 2003 op een populatieregister met
instellingen in de plaats van vestigingen zijn er geen gegevens meer
beschikbaar over aantal vestigingen.
Aantal vestigingen naar grootteklasse
Aantal verzorgingshuizen verdeeld over klassen bepaald door het aantal
bewoners.
Totaal aantal vestigingen
Minder dan 25 bewoners
25-49 bewoners
50-74 bewoners
75-99 bewoners
100-149 bewoners
150-199 bewoners
200-249 bewoners
250 en meer bewoners
Verzorgings- en andere plaatsen
Totaal verzorgings- en andere plaatsen
Verzorgingsplaatsen
(Erkende) subsidiabele plaatsen binnen het verzorgingshuis voor vaste
bewoners.
Ziekenbedden
Plaatsen in verzorgingshuizen voor ouderen die na een ziekenhuisopname
tijdelijk in een verzorgingshuis worden opgenomen omdat zij nog niet voor
zichzelf kunnen zorgen.
Bedden op niet-erkende verpleegafdeling
Appartementen
Met appartementen worden bedoeld de kamers waarin bewoners van het
verzorgingshuis zijn gehuisvest. Dus niet de eventuele door het
verzorgingshuis geëxploiteerde afzonderlijke woningen.
Totaal appartementen
Eenpersoons
Meerpersoons
Afzonderlijke zorgwoningen
Afzonderlijke zorgwoningen in directe omgeving van verzorgingshuis.
Dienstverlening
Vestigingen naar type dienstverlening
Totaal aantal vestigingen
Kortdurende opname
24 uurs-opvang in een verzorgingshuis, gedurende een beperkte periode. In
de regel is dit een periode van 6 tot 8 weken. De opvang is bestemd voor
zelfstandig wonende ouderen die ten gevolge van ziekte, na opname in het
ziekenhuis, of door tijdelijk ontbreken van de mantelzorg niet zelfstandig
kunnen zijn.
Als eenheid wordt een dag gehanteerd.
Dagverzorging, -opvang
Verzorging gedurende de dag c.q. dag/nacht in het verzorgingshuis. De
dienstverlening omvat verzorging danwel opvang of begeleiding.
Als eenheid wordt 8 uur (= 2 dagdelen) gehanteerd.
Nachtverzorging, -opvang
Verzorging gedurende de nacht in het verzorgingshuis. De dienstverlening
omvat verzorging dan wel opvang of begeleiding.
Deze zorg wordt geleverd in het kader van de ondersteuning van de
thuissituatie of de overbrugging tot een definitieve intramurale
opname. Als eenheid wordt een nacht gehanteerd.
Maaltijdverstrekking
Verstrekking van maaltijden aan ouderen thuis via een abonnement.
Aansluiting op alarmsysteem
Aantal woningen van ouderen dat aangesloten is op het alarmsysteem van
het verzorgingshuis.
Dienstverl/zorggebr. n. type dienstverl.
Dienstverlening/zorggebruik naar type dienstverlening.
Duurzaam verblijf
Zorgverlening aan bewoners die voor een lange periode verblijven binnen
de muren van het verzorgingshuis.
Aantal personen
Zorggebruikers over het jaar, oftewel de som van het aantal bewoners
op 1 januari en het aantal bijgekomen bewoners over dat jaar.
Aantal verzorgingsdagen
Kortdurende opname
24 uurs-opvang in een verzorgingshuis, gedurende een beperkte periode. In
de regel is dit een periode van 6 tot 8 weken. De opvang is bestemd voor
zelfstandig wonende ouderen die ten gevolge van ziekte, na opname in het
ziekenhuis, of door tijdelijk ontbreken van de mantelzorg niet zelfstandig
kunnen zijn.
Als eenheid wordt een dag gehanteerd.
Aantal personen
Aantal verzorgingsdagen
Dagverzorging, -opvang
Verzorging gedurende de dag in het verzorgingshuis. De dienstverlening
omvat verzorging danwel opvang of begeleiding.
Als eenheid wordt 8 uur (= 2 dagdelen) gehanteerd.
Aantal personen
Aantal verzorgingsdagen
Nachtverzorging, -opvang
Verzorging gedurende de nacht in het verzorgingshuis. De dienstverlening
omvat verzorging dan wel opvang of begeleiding.
Deze zorg wordt geleverd in het kader van de ondersteuning van de
thuissituatie of de overbrugging tot een definitieve intramurale opname.
Als eenheid wordt een nacht gehanteerd.
Aantal personen
Aantal verzorgingsnachten
Extramurale verzorging
Verzorging van zelfstandig wonende ouderen met een indicatie
verzorgingshuiszorg.
Aantal personen
Aantal verzorgingsuren
Extramurale verpleging
Verpleging van zelfstandig wonende ouderen met een indicatie
verzorgingshuiszorg.
Aantal personen
Aantal verzorgingsuren
Extramurale begeleiding
Begeleiding van zelfstandig wonende ouderen met een indicatie
verzorgingshuiszorg.
Aantal personen
Aantal verzorgingsuren
Maaltijdverstrekking
Verstrekking van maaltijden aan ouderen thuis via een abonnement.
Gemiddeld per dag
Aantal personen
Op alarmsysteem aangesloten woningen
Bewoners
Bewoners van verzorgingshuizen op 31 december.
Naar geslacht
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Met/zonder indicatie verzorg.huis
Totaal met/zonder indicatie verzorg.huis
Met indicatie verzorgingshuis
Zonder indicatie verzorgingshuis
Mate van validiteit naar geslacht
Verdeling van aantal bewoners naar geslacht en de mate van
hulpbehoevendheid van de bewoners weergegeven in een percentage
van het totaal.
Vanaf 2002 geen gegevens meer beschikbaar.
Praktisch volledig bedlegerig
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Niet bedlegerig, volledig hulpbehoevend
Niet bedlegerig, doch wel volledig hulpbehoevend. Zij die geholpen moeten
worden bij het aan- en uitkleden, het zich wassen, eten en het naar de WC
gaan.
Vanaf 2002 geen gegevens meer beschikbaar.
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Niet bedlegerig, deels hulpbehoevend
Niet bedlegerig, doch gedeeltelijk hulpbehoevend. Zij die tenminste
bij één en ten hoogste bij drie van de in de toelichting bij
'Niet bedlegerig/volledig hulpbehoevend' genoemde handelingen hulp
behoeven.
Vanaf 2002 geen gegevens meer beschikbaar.
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Niet lichamelijk hulpbehoevend
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Verloop naar geslacht
Bijgekomen, vertrokken en overleden bewoners.
Bijgekomen bewoners
Totaal bijgekomen bewoners
Mannen
Vrouwen
Vertrokken bewoners
Totaal vertrokken bewoners
Mannen
Vrouwen
Overleden bewoners
Totaal overleden bewoners
Mannen
Vrouwen
Instroom naar herkomst
Bijgekomen bewoners naar herkomst in procenten van het totaal aantal
bijgekomen bewoners.
Totaal bijgekomen
Afkomstig uit:
Eigen omgeving
Een woning, niet behorend bij een verzorgingshuis, inclusief inwonend
bij familie e.d.
Woning behorend bij verzorgingshuis
Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis
Ander verzorgingshuis
Verpleeghuis
Uitstroom naar bestemming
Exclusief overleden bewoners. Vertrokken bewoners naar bestemming in
procenten van het totaal aantal vertrokken bewoners.
Totaal vertrokken
Vertrokken naar:
Eigen woning
Een woning, niet behorend bij een verzorgingshuis, inclusief inwonend
bij familie e.d.
Woning behorend bij verzorgingshuis
Ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis
Ander verzorgingshuis
Verpleeghuis
Personeel
Personeel in loondienst (excl.oproepkr.)
Werkzame personen
Totaal werkzame personen
Volledige weektaak
Gedeeltelijke weektaak
Fte's
Formatieplaatsen omgerekend naar plaatsen o.b.v. volledige werkweek.
Oproepkrachten
Op afroep direct beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden.
Werkzame personen
Uren
Fte's
Formatieplaatsen omgerekend naar plaatsen o.b.v. volledige werkweek.
Personeel niet in loondienst
Totaal personeel niet in loondienst
Werkzame personen
Uren
Uitzendkrachten verpleging en verzorging
In dienst van een uitzendbureau en ingehuurd door in dit geval
een verzorgingshuis voor het verrichten van verzorgings- en/of
verplegingstaken.
Werkzame personen
Uren
Overige uitzendkrachten
In dienst van een uitzendbureau en ingehuurd door in dit geval
een verzorgingshuis voor het verrichten van algemene taken.
Werkzame personen
Uren
Overig personeel niet in loondienst
Overig ingehuurd en gedetacheerd personeel.
Werkzame personen
Uren
Stagiaires
Een stagiair(e) is een leerling of student die een bepaald vak onder
leiding in praktijk brengt, als onderdeel van de opleiding.
Werkzame personen
Uren
Vrijwilligers
Verzorgingshuizen met vrijwilligers die vrijwillig onbetaalde
werkzaamheden verrichten.
Werkzame personen
Uren
Verlies- en winstrekening
Totaal resultaat voor belastingen
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo voorzieningen en
buitengewoon resultaat.
Bedrijfsresultaat
Totaal bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsvoering, oftewel de som van
opbrengsten dienstverlening en overige bedrijfsopbrengsten.
Met ingang van 2002 worden de opbrengsten uit de exploitatie van
afzonderlijke woningen van ouderen meegeteld.
Opbrengsten dienstverlening
Totaal opbrengsten dienstverlening
Som van de opbrengsten ter dekking wettelijk budget, in het geval van
gebudgetteerde zorginstellingen, en overige opbrengsten zorg- en
dienstverlening (= netto-omzet).
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Overige opbrengsten dienstverlening
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten uit
dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van andere
instellingen.
Totaal overige opbrengsten dienstverl.
Som van subsidies en bijdragen en overige bedrijfsopbrengsten niet eerder
genoemd. Exclusief ontvangen ziekengelden (zie arbeidskosten).
Opbrengsten zorg andere instell.
Opbrengsten uit zorgverlening in opdracht van andere instellingen.
Eigen betalingen van cliënten
Waaronder: betalingen uit persoonsgebondenbudgetten (PGB'n).
Met ingang van 1997 grotendeels opgenomen in het AWBZ-budget voor
duurzaam verblijf.
Opbrengsten overige zorgverlening
Opbrengsten overige dienstverlening
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies en andere subsidies van Rijk, provincies, gemeenten
en dergelijke.
Totaal subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies
WBO-subsidie
Subsidies in het kader van de Wet Bejaardenoorden (WBO) tot en met
1996.
Met ingang van 1997 grotendeels opgenomen in het AWBZ-budget voor
duurzaam verblijf.
Andere overheidssubsidies
Overige subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g.
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en
dergelijke.
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren, oftewel de som van arbeidskosten, afschrijvingen op
(im)materiële vaste activa en overige bedrijfslasten.
Met ingang van 2002 worden de kosten van de exploitatie van afzonderlijke
woningen van ouderen meegeteld.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Som van bruto lonen en salarissen, pensioenlasten en werkgeversaandeel
sociale voorzieningen en overige sociale lasten (na aftrek van ontvangen
ziekengelden).
Bruto lonen en salarissen
Pensioenlasten
Werkg.aand. soc. voorz./ov. soc. lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Werkgeversaandeel in sociale voorzieningen, alsmede bijdragen aan
ziektekostenregelingen, verhuiskosten, kosten van kinderopvang e.d..
Afschrijv. op (im)materiële vaste activa
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige
kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en
gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Som van de kosten voor uitzendkrachten e.d., opleidingskosten en overige
personeelskosten (zoals kosten kantine, Arbodienst en werving).
Kosten uitzendkrachten e.d.
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd
personeel.
Opleidingskn. en overige personeelskn.
Kosten opleiding (door derden), werving en selectie, kleding,
kinderopvang e.d. voor personeel.
Kn. van voeding en and. hotelm. kn.
Kosten van voeding en andere hotelmatige kosten.
Voedingsmiddelen, keukenapparatuur en -benodigdheden; schoonmaakkosten,
linnenvoorziening, vervoerskosten en beveiligingskosten.
Totaal kn. voeding en and. hotelm. kn.
Kosten voeding
Andere hotelmatige kosten
Algemene kosten
Kosten van administratie en registratie, communicatiekosten,
beheerskosten, zakelijke lasten, verzekeringen en dergelijke.
Cliënt-/bewonergebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (incl. medicijnen), verpleging,
verzorging, instrumentarium en apparatuur.
Terrein- en gebouwgebonden kosten
Onderhoudskosten terreinen, gebouwen en installaties, energiekosten
(elektriciteit, gas en water).
Totaal terrein- en gebouwgebonden kosten
Energiekosten
Onderhoudskosten
Huur en operationele leasing kap. goed.
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Financieel resultaat
Totaal financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Financiële baten
Ontvangen rente, dividenden en overige financiële baten.
Financiële lasten
Betaalde rente, kosten van leningen en overige financiële lasten.
Saldo voorzieningen
Totaal saldo voorzieningen
Verschil tussen onttrekkingen voorzieningen en toevoegingen
voorzieningen. Bij deze categorie instellingen zijn de onttrekkingen en
toevoegingen onbekend.
Toevoegingen en onttrekkingen worden rechtstreeks op de kostenrekeningen
geboekt.
Onttrekkingen aan voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Totaal buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten. Dit betreffen
baten en lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Bedrag toegekend door het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorg-
autoriteit i.o. via de Wet Tarieven Gezondheidszorg op basis van een
raming van de kosten. Op basis van deze raming worden de tarieven
vastgesteld die de instelling per zorgprestatie in rekening mag brengen.
Totaal wett. budget aanvaardbare kosten
Duurzaam verblijf
Budget ten behoeve van zorgverlening aan bewoners die voor een lange
periode verblijven binnen de muren van het verzorgingshuis.
Vanaf 1997 zijn de 'Eigen bijdrage van de bewoners' en 'Subsidies in het
kader van de Wet Bejaardenoorden (WBO)' niet meer afzonderlijk
beschikbaar, maar een onderdeel van het AWBZ-budget.
Kortdurend verblijf dag/nachtverzorging
Budget ten behoeve van zorgverlening aan ouderen voor kortdurend
verblijf, nachtopvang en dagverzorging in het verzorgingshuis.
Extramurale en overige zorg
Budget voor extramurale verzorging, verpleging en begeleiding van
zelfstandig wonende ouderen met een indicatie verzorgingshuiszorg.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Werkelijk ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen
voor de zorgverlening die deel uitmaakt van het wettelijk budget.
Zie ook de omschrijving van het begrip wettelijk budget.
Financieringsverschil boekjaar
Verschil tussen 'Wettelijk budget aanvaardbare kosten' en 'Opbrengsten
ter dekking van het wettelijk budget'.