Beroep op politie; acties van burgers, afhandeling door politie, 1997-2004

Beroep op politie; acties van burgers, afhandeling door politie, 1997-2004

Kenmerken contacten met politie Perioden Wijze van contact met politie Telefonisch (%) Wijze van contact met politie Op politiebureau (%) Wijze van contact met politie Bij agent op straat (%) Wijze van contact met politie Anders (%) Contact opgenomen met politie In eigen dorp, buurt (%) Contact opgenomen met politie Elders in woongemeente (%) Contact opgenomen met politie In aangrenzende woongemeente (%) Contact opgenomen met politie Elders in Nederland (%) Contact opgenomen met politie In buitenland (%) Contact opgenomen met politie Via alarmnummer (%) Politie gevraagd te komen (%) Politie is gekomen (%) Aanlooptijd politie Minder dan 5 minuten (%) Aanlooptijd politie 5 - 14 minuten (%) Aanlooptijd politie 15 - 29 minuten (%) Aanlooptijd politie 30 - 59 minuten (%) Aanlooptijd politie 1 uur of langer (%) Oordeel over aanlooptijd politie Snel (%) Oordeel over aanlooptijd politie Tamelijk snel (%) Oordeel over aanlooptijd politie Niet snel (%) Document ondertekend Document ondertekend totaal (%) Document ondertekend Waaronder op politiebureau (in % van Document ondertekend totaal) Afhandeling(en) door politie Informatie, advies (%) Afhandeling(en) door politie Proces-verbaal opgemaakt (%) Afhandeling(en) door politie Doorverwezen (%) Afhandeling(en) door politie Bemiddeld (%) Afhandeling(en) door politie Iemand meegenomen (%) Afhandeling(en) door politie Weg vrijgehouden (%) Afhandeling(en) door politie Brandweer/ambulance gewaarschuwd (%) Afhandeling(en) door politie Ter plekke op hoogte gesteld (%) Afhandeling(en) door politie Iets anders (%) Afhandeling(en) door politie Niets gedaan (%)
Totaal eigen slachtofferschap 1997 34,4 61,7 2,7 1,2 43,3 38,0 . 15,7 3,0 . . . . . . . . . . . 81,0 86,9 17,0 80,8 7,4 3,1 2,7 - - 12,7 5,8 10,8
Totaal eigen slachtofferschap 1998 34,8 62,0 1,5 1,7 54,2 24,5 5,7 9,5 5,2 0,9 . . . . . . . . . . 74,6 88,0 11,5 79,9 5,6 3,1 5,8 0,2 - 9,7 2,8 13,9
Totaal eigen slachtofferschap 1999 39,7 57,3 2,7 0,3 58,5 21,5 6,1 10,8 2,6 0,5 . . . . . . . . . . 75,0 86,6 14,4 79,7 5,2 1,6 3,3 - 0,3 12,6 6,2 12,9
Totaal eigen slachtofferschap 2000 31,7 66,1 0,4 1,9 56,6 23,0 4,4 10,8 4,6 0,7 . . . . . . . . . . 84,7 89,2 14,6 81,7 4,0 1,7 2,3 - 0,2 8,4 4,0 12,6
Totaal eigen slachtofferschap 2001 38,1 58,1 3,1 0,7 55,2 21,7 6,9 11,2 3,5 1,4 . . . . . . . . . . 76,7 86,2 16,0 81,8 7,3 3,2 2,7 - - 10,1 4,5 11,8
Totaal eigen slachtofferschap 2002 34,1 62,1 2,2 1,6 53,5 23,9 5,6 11,1 3,6 2,3 . . . . . . . . . . 78,3 86,2 11,0 79,6 4,2 1,3 2,4 0,3 0,5 8,1 4,0 15,0
Totaal eigen slachtofferschap 2003 33,2 60,1 2,0 4,7 52,0 24,9 8,1 10,3 2,2 2,5 . . . . . . . . . . 79,3 84,1 13,5 81,0 6,4 2,8 3,7 0,2 - 8,2 6,7 13,6
Totaal eigen slachtofferschap 2004 37,5 56,4 1,6 4,4 50,5 27,4 6,7 9,0 2,6 3,7 . . . . . . . . . . 79,1 83,0 15,5 80,6 4,5 2,6 4,3 0,2 0,1 11,1 5,4 12,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Wijze van contact met politie
Telefonisch
Op politiebureau
Bij agent op straat
Anders
Contact opgenomen met politie
In eigen dorp, buurt
Elders in woongemeente
In aangrenzende woongemeente
Bij melding eigen slachtofferschap vanaf 1998.
Elders in Nederland
In buitenland
Via alarmnummer
Vanaf 1998.
Politie gevraagd te komen
Politie is gekomen
In % van contacten waarin om komst is gevraagd.
Aanlooptijd politie
In % van contacten waarbij politie is gekomen.
Minder dan 5 minuten
5 - 14 minuten
15 - 29 minuten
30 - 59 minuten
1 uur of langer
Oordeel over aanlooptijd politie
In % van contacten waarbij politie is gekomen.
Snel
Tamelijk snel
Niet snel
Document ondertekend
Document ondertekend totaal
Waaronder op politiebureau
Bij eigen slachtofferschap alleen van contacten waarbij document is
getekend.
Afhandeling(en) door politie
Meerdere antwoorden mogelijk.
Bij eigen slachtofferschap alleen van contacten waarbij document is
getekend.
Informatie, advies
Proces-verbaal opgemaakt
Doorverwezen
Bemiddeld
Iemand meegenomen
Weg vrijgehouden
Brandweer/ambulance gewaarschuwd
Ter plekke op hoogte gesteld
Iets anders
Niets gedaan