Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2003


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2003.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2003.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2003

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.620 4.530 4.090 2.895 1.925 965 5.680 3.820 1.015 845 1,49 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.410 4.420 2.990 3.025 1.825 1.200 5.565 4.190 965 410 1,33 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.570 9.405 9.170 8.235 2.870 5.365 11.075 6.880 1.880 2.315 1,64 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 115 70 45 25 15 10 70 40 20 10 1,70 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 14.990 7.820 7.170 4.800 3.140 1.655 10.395 7.260 1.800 1.340 1,44 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.495 5.500 4.995 3.585 2.630 960 7.045 4.760 1.425 860 1,46 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.430 6.175 5.255 4.000 2.955 1.040 7.730 5.255 1.560 920 1,48 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 19.110 9.640 9.470 7.330 3.265 4.060 11.650 7.615 1.940 2.090 1,57 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 15.840 8.160 7.685 5.665 2.215 3.455 7.990 3.485 2.115 2.390 1,98 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.065 3.560 3.500 4.080 620 3.460 3.640 1.915 610 1.120 1,94 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.270 645 625 690 100 595 605 300 100 205 2,11 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.445 2.105 2.335 700 440 255 2.270 960 685 630 1,96 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 13.180 6.215 6.970 7.750 1.135 6.610 5.970 2.450 1.200 2.320 2,20 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.710 6.945 7.770 5.595 1.620 3.975 7.505 3.485 1.960 2.065 1,94 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 470 250 220 55 40 15 205 60 60 80 2,31 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 425 225 205 35 20 15 175 45 65 65 2,39 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 590 290 300 55 40 15 240 75 60 105 2,46 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.135 2.655 2.485 2.800 450 2.345 2.640 1.350 525 770 1,95 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.130 2.450 2.685 1.425 355 1.075 2.625 1.175 605 845 1,95 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 10.795 5.205 5.595 2.585 845 1.740 5.375 2.315 1.425 1.635 1,99 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 14.085 6.510 7.580 6.565 1.225 5.340 6.505 2.700 1.465 2.335 2,13 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 10.105 4.930 5.180 2.920 970 1.950 4.460 1.480 1.250 1.730 2,27 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 155 75 80 15 10 5 65 15 25 25 2,29 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 40 20 20 5 5 0 20 5 10 0 1,95 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 35 20 15 5 0 5 20 10 5 5 1,80 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 20 10 10 0 5 0 10 0 5 0 1,80 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 10 10 0 10 10 0 10 10 0 0 1,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 60 40 20 20 20 5 45 40 0 5 1,27 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 15 5 0 0 0 0 10 0 0 0 1,83 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 70 45 25 10 10 0 30 10 15 10 2,26 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 12.040 6.255 5.785 5.430 1.780 3.650 7.425 4.740 1.265 1.425 1,62 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.460 5.935 5.530 4.510 2.000 2.510 7.515 5.105 1.300 1.110 1,51 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 14.995 7.695 7.300 6.450 2.485 3.965 10.005 6.780 1.790 1.435 1,50 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.420 7.635 7.780 5.195 3.095 2.100 9.905 6.425 1.900 1.585 1,55 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 18.990 9.490 9.500 11.475 1.905 9.570 10.175 5.470 2.075 2.635 1,86 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.445 8.640 8.805 9.035 2.175 6.860 10.105 5.860 2.125 2.125 1,73 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.665 8.335 8.330 9.420 2.100 7.320 9.410 5.340 1.865 2.205 1,76 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.290 6.185 7.105 4.670 2.225 2.445 8.225 4.860 1.950 1.415 1,62 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.805 2.810 2.995 2.220 1.015 1.205 3.540 2.080 860 595 1,61 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 8.160 4.080 4.080 3.510 935 2.575 3.115 725 820 1.560 2,62 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.720 5.405 5.315 9.325 580 8.745 4.090 1.605 590 1.900 2,61 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.895 3.810 4.090 4.590 910 3.680 3.845 1.830 900 1.115 2,05 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.770 5.880 5.890 7.070 1.100 5.975 5.845 2.860 1.245 1.735 2,01 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 15.785 7.705 8.080 8.835 1.540 7.295 7.730 3.790 1.685 2.250 2,02 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 9.980 4.665 5.320 4.720 1.140 3.575 5.035 2.445 1.300 1.290 1,92 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.255 8.420 8.835 6.570 2.145 4.430 7.200 2.280 1.825 3.090 2,37 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.855 8.205 8.655 9.660 1.515 8.150 7.215 2.785 1.535 2.895 2,30 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.255 6.690 7.570 6.395 1.440 4.950 7.745 3.960 2.100 1.685 1,84 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 19.105 9.200 9.910 10.485 1.895 8.585 8.735 3.730 1.995 3.010 2,15 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.565 5.985 6.580 3.810 3.000 810 7.230 4.110 1.635 1.480 1,73 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.035 6.645 6.395 5.410 2.345 3.065 8.755 6.015 1.595 1.145 1,48 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.580 6.335 6.240 5.670 2.225 3.445 8.055 5.280 1.400 1.370 1,56 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.800 3.835 3.965 3.485 1.220 2.260 4.830 3.120 850 860 1,59 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 9.855 4.715 5.140 3.550 1.955 1.595 5.755 3.380 1.195 1.175 1,69 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.595 3.975 4.615 3.130 1.445 1.680 5.315 3.170 1.095 1.050 1,62 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 8.830 4.095 4.735 2.970 2.370 600 4.695 2.390 1.165 1.140 1,88 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.600 6.295 7.300 4.420 2.620 1.805 8.010 4.440 1.910 1.660 1,70 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 13.065 5.900 7.165 4.240 2.095 2.145 8.205 5.025 1.765 1.415 1,59 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.420 1.870 2.555 1.255 875 380 2.630 1.540 660 430 1,66 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.160 3.625 4.535 2.885 1.725 1.160 4.930 2.810 1.270 845 1,65 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.890 2.645 3.245 1.960 1.235 725 3.370 1.940 935 495 1,61 363 Amsterdam
1087 Amsterdam 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 3,00 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.680 8.045 7.630 8.730 2.165 6.560 9.090 5.455 1.655 1.985 1,72 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 9.060 4.530 4.530 5.330 1.155 4.170 4.845 2.735 835 1.270 1,87 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.400 4.310 4.090 4.705 1.005 3.705 4.950 3.085 820 1.045 1,68 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 12.960 6.840 6.120 9.190 1.395 7.795 7.150 4.155 1.270 1.730 1,81 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 10.865 5.580 5.280 7.180 995 6.185 5.640 3.050 975 1.615 1,89 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 970 550 410 370 235 135 540 285 170 80 1,68 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.485 5.895 6.585 3.945 1.395 2.550 7.345 4.360 1.580 1.405 1,67 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 11.560 5.490 6.075 2.915 1.650 1.270 5.800 2.555 1.570 1.675 1,99 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 1,00 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.510 10.820 10.685 18.360 1.470 16.890 10.985 5.705 1.530 3.750 1,94 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 14.040 7.195 6.840 10.835 1.080 9.760 7.170 3.625 1.210 2.335 1,96 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 12.540 6.185 6.360 9.805 970 8.835 6.330 3.215 940 2.170 1,96 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 85 50 35 45 10 30 60 45 5 10 1,43 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 18.850 8.850 10.000 10.495 1.820 8.675 8.720 3.545 1.725 3.450 2,16 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.285 5.805 6.475 7.050 1.165 5.885 5.660 2.280 1.110 2.270 2,15 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.730 1.355 1.375 990 440 545 1.660 975 450 235 1,59 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.495 735 760 180 115 70 610 140 225 245 2,46 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 736.562 363.330 373.232 347.497 100.983 246.514 405.008 222.945 83.484 98.579 1,80 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 355 205 155 215 105 110 190 115 30 50 1,85 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens